PowerPoint Presentation by lz4SlQ1g

VIEWS: 1 PAGES: 37

									USBK
Genel


    Rev00, 3 Aralık 2010
  USB Bellekler
 • Dünya genelinde
 350 milyon USB
 bellek kullanımda

• 2008 yılında 155 milyon USB bellek
satılmış ve 2009 yılında bu rakam 174
milyona ulaşmıştır *
      * Gartner Inc. 2009 yılı araştırma raporu
USB Bellekler
• Her sisteme uyumlu
• Yüksek kapasiteli
• Kullanımı kolay
• Fiziksel olarak küçük
• Taşınabilir
           oldukları için,
           Verilerin taşınması ve/veya
           saklanması için çok sık tercih
           edilirler.
Güvende olabilir misiniz?
• Şirketlerin
%86’sında,verinin
taşınması için
USB Bellekler
kullanılır.
• %51 şirkete ait
önemli(gizli)
bilgiler taşınır.
 USB Bellekler ile Taşınan Risk
                         Bilginin ve
    Çalınması     Kaybedilmesi      Gizliliğin
                           İfşası
Sonuç
    Standart USB belleklerde saklanan veya taşınan datanın,
    üçüncü kişilerin eline geçmesi riski her zaman mevcuttur.
Rakamlarla Gerçekler *

 USB Bellekler’e gizli   Data ile birlikte     Kaybedilen Belleklerin
 bilgilerin aktarılması  kaybedilmesi        hemen bildirilmesi


          Evet

                        Evet


                                Bildirilmemiş


 *Ponemon Institute 2009
ISO/IEC 27001ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasına
sahip veya sahip olmak isteyen şirketler için,
taşınabilir medyalardaki bilgi güvenliğinin
sağlanması bir opsiyon değil, zorunluluktur.
Çözüm
"Taşınabilirlik" gibi faydasından
ödün vermeden de güvenlik
sağlanabilir.

En çok bilinen ve kullanılan metot,
datanın güvenilir bir yöntem ile
şifrelenmesi(kriptolanması) ‘dır.
AES (Advanced Encyption Standart)
NSA* tarafından çok gizli
bilgiler   için   kullanımı
onaylanmış,ilk ve tek açık
kriptolama algoritmasıdır.
Şu anda,hem yazılım tabanlı hem de
donanım tabanlı güvenlik çözümlerinde
uygulanmaktadır.

* NSA: National Security Agency
Yazılım Tabanlı Çözümler
   AES yöntemini kullanan şifreleme
   (kriptolama) programlarıdır.
  Yazılım Çözümleri ile Taşınan Risk
      Risk                      Açıklama
Tak&Çalıştır Kolaylığı   Host bilgisayara program kurulumu gerektirir.
yoktur           Kullanıcı, içinde şifrelenmis (kriptolanmış) verileri olan USB belleğini
              başka bir bilgisayarda kullanmak isterse, o bilgisayarlarda da bu
              yazılımının yüklü olması gerekir
İz (footprint) bırakır   Yazılım güvenlik açısından potansiyel risktir, iz(footprint) bırakır

Brute Force Attack (Kaba  Login olma sayısını takip etmek için host bilgisayarın hafızası
Kuvvet Saldırısı)’sını   kullanılır. Ancak çok sıradan bir hacker bile, çok kolay bir şekilde bu
önlemek zordur       sayacı resetleyerek, şifreleme anahtarını elde edinceye kadar
              sınırsız sayıda deneme yapabilir.
Paralel Saldırı (Parallel  USB bellekteki şifrelenmis datanın birçok kopyası alınarak, aynı
Attack) önlemek zordur   anda bir çok sayıda bilgisayar kullanarak,şifreyi çözmek için hepsi
              paralel olarak çalıştırılır.
Cold Boot Attack      Şifreleme anahtarı bilgisayarın RAM’i üzerinde bulunmaktadır.
önlemek zordur       Subat 2008’de Princeton Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı
              tarafından, RAM sıvı nitrojen ile dondurulmuş ve analiz edilerek
              üzerindeki şifreleme anahtarı elde edilmiştir.
Yazılım Tabanlı Çözümler
       Avantaj              Dezavantaj
  Ucuz standart USB bellekler      Yazılım Kurulumunu gerektirir.
  kullanılır, bu maliyet avantajı    Bilgisayar ortamına , işletim
  sağlar.                sistemine ve onun güvenliğine
                     bağımlıdır.
                     Şifreleme anahtarı bilgisayarın
                     RAM’ınde tutulmasından dolayı
                     güvensizdir.
                     Saldırılara (Attack)lara karşı
                     dayanıksızdır.
    •Standart USB bellekler kullanılabildiği için ilk bakışta
Sonuç
    etkin ve düşük maliyetli bir çözüm gibi görünmesine
    rağmen,güvenlik zafiyeti uzun vadede pahalıya malolur!
Donanım Tabanlı Çözümler
       Donanım tabanlı AES
       şifreleme özelliği olan
       USB Belleklerdir
   Donanım Tabanlı daha Güvenlidir
     Fayda                     Açıklama
Tak&Çalıştır Kolaylığı   Host bilgisayara sürücü veya program kurulumu
              gerektirmez, dolayısı ile her zaman kullanılmaya hazırdır.
Brute Force Attack     Erişim kontrolü(kullanıcı parolası) ile engellenebilir. Kontrol
(Kaba Kuvvet        donanım tarafından yapıldığı için, Hacker, host bilgisayarda
Saldırısı)’sı önlenebilir  brute force programı çalıştırsa bile, deneme sayısı donanım
              üzerinde sayıldığı için,i saydığı için, belli bir sayıdan sonra
              şifreleme anahtarı silinerek engellenebilir.
Paralel Saldırı       Diske yazılacak verinin karıştırılması yöntemi ile (farklı bir
(Parallel Attack)      mapping kullanılarak) kopyalar anlamsızlaştırılabilir.
önlenebilir.
Cold Boot Attack      Şifreleme anahtarları RAM’da tutulmadığı için sorun değildir.
önlenebilir         Şifreleme anahtarları donanım üzerindedir.
          Fiyat Karşılaştırması
 Kapasite   Standart USB        Kriptolu (AES
        Bellek Fiyatı        şifreleme ) USB
                      Bellek Birin Fiyatı
  2 GB        9 USD           38 USD
  4 GB       15 USD           40 USD
  8 GB       24 USD           49 USD
  16 GB       50 USD           76 USD
  32 GB       75 USD           134 USD
  64 GB       140 USD          270 USD


Standart USB belleklere kıyasla aradaki fiyat
farkı yüksektir.
* Patriot Bolt Marka ürünler  baz alınmıştır.
Donanım Tabanlı Çözümler
        Avantaj                Dezavantaj
  Kullanımı Kolay (Tak &Çalıştır)     Standart kapasitede (1, 2,4,8,16
  Şifreleme anahtarı donanım       GB gibi )satılırlar.
  üzerindeki entegrede tutulduğu için
  bilgisayar ile asla paylaşılmaz.
                       Pahalıdır. Standart USB
                       belleklere kıyasla aradaki fiyat farkı
  Saldırılara (Attack)lara karşı      çok yüksektir.
  güvenlidir, önlenebilir.
  Yazıılım tabanlı çözümlere göre
    daha güvenlidir.
Sonuç
     • Güvenli ama pahalı !
Mutlaka daha iyi yöntem vardır !
      farkı
Her iki şıkkın avantajları bir araya getirildi

                  Ucuz standart
                  USB belleklerin
                  kullanılabilimesi
Güvenlik
       Nedir?
Bilgisayar ile USB bellek / harici diskler arasına
takılarak, veri transferi sırasında AES şifreleme
işlemi yapan cihazdır.
Aktarırken Anında Şifreleme
 Host PC          USB Bellek /Harici Disk
 Orjinal  AES Anahtarı
  Data              Şifrelenmiş
                   Data
Fonksiyonu      %100 Gizlilik
            AES 128

USB Bellekleri ve
Harici Harddiskleri
AES şifreleme
metodu ile güvenli
olarak
kullandırabilme
       Kriptolu USB Bellek
          Değildir !
Donanım tabanlı 128-bit AES şifreleme yapan,
ancak üzerinde dahili bir bellek bulundurmayan
piyasadaki tek üründür.
 Veri USB Disklerde Saklanır
Host PC         USB Bellek /Harici Disk
Veri depolama birimi
olarak USB Bellekler /
Harici Harddiskler
kullanılır
       ile sınırsız kapasite                USB Harici
                Harddisk

Güvenli                32GB
                    16GB
ama sınırlı   Güvenli ve
kapasite     istediğin
         kapasitede
1- ∞ Kullanım
Aynı USBK ile, birden fazla USB bellek/ harici Harddisk
şifrelenerek kullanılabilir.

  Host PC
                     bir USB Belleğiniz
                  başka USB Belleğiniz
                  diğer USB Belleğiniz
Uygun Maliyet

 Her yönden sınırsız
 olduğu için,

GByte başına şifreleme
maliyeti 0$’a yaklaşır.
Donanım Tabanlı AES-128 Şifreleme
 Aktarılan verinin tamamı %100 şifrelenir
 Host PC          USB Bellek /Harici Disk
 Orjinal
  Data             Şifrelenmiş Data
En güvenli AES modu- CBC modu
 • Mevcut ürünlerin çoğu, ECB (Electronic Code Book)
 modu ile şifreleme yapar.
 •      en güvenli mod olan CBC*
 (Cipher Block Chaining) kullanır.
     .
      Orijinal Data   ECB modu     CBC modu
 * CBC, NSA(National Security Agency-USA) tarafından çok gizli bilgiler
 için kullanımı onaylanmış moddur.
Kullanıcı Kimliği Doğrulama
Kullanıcı parolası ile erişim güvenliği sağlanarak,
yetkisiz kişilerin erişimi engellenir.
 Host PC               USB Bellek /Harici Disk
                Parola:
                     ********
Güvenli
3 yanlış parola denemesinde, üzerindeki AES
anahtarını da silerek fabrika ayarlarına döner
 Host PC                USB Bellek /Harici Disk

       Parola
       AES anahtarı              Parola:
                   ********
                   Yanlış Parola
Kullanımı Kolay (Tak&Kullan)
Herhangi bir sürücü veya yazılım kurulumu gerektirmez,
Bütün yazılım USBK üzerinden çalışır.(Auto-Run)
                       31
Grafik Kullanıcı Arayüzü
Şifreleme Anahtarı ve Parola işlemleri için Arayüz programı
                        32
    Çoklu Anahtar Seçeneği *
İş hayatınızdaki veriler ile özel hayatınızdaki verileri farklı
şifreleme anahtarları kullanarak ile birbirinden ayırabilirsiniz.
  Host PC
    work
                 Anahtar 1          work
                 Anahtar 2

* A103 modeli için geçerlidir. 3 farklı anahtar desteklenir.
İşletim Sisteminden Bağımsız
“Auto-Activation” özelliği ile Osiloskop, EKG cihazı vb. ölçme
ve test cihazlarında kullanılabilir.

  Host PC
 Osiloskop
Teknik Özellikler
Güvenlik Özellikleri
Şifreleme Algoritması   128 bit-AES (Advanced Encryption Standard)
Şifreleme Metodu      Donanım Tabanlı Şifreleme
AES Şifreleme Modu     CBC(Cipher Block Chaining) modu
AES Anahtarı        Kullanıcı tanımlı veya cihaz üzerinde rastgele üretilebilir
AES Anahtarı Sayısı    1 adet (A101 modeli)
              3 adet (A103 modeli)
Kullanıcı Doğrulama    Kullanıcı Parolası ile (en az 4, en fazla 16 haneli)
Hatalı Kullanıcı Parolası 3 hatalı parola girişinde, üzerindeki şifreleme anahtarları
(Erişim Güvenliği)    ve parolayı silerek fabrika ayarlarına geri döner
Sistem & Arayüz Özellikleri
USB            USB 2.0 High Speed (USB 1.1 geriye uyumlu)
              P&P (Tak&Çalıştır)
Sürücü & Yazılım      Gerektirmez & Windows için Pop-up GUI (.net framework
Kurulumu          dependent
Ürün Özellikleri

								
To top