Online kalend�r by WV05FP

VIEWS: 0 PAGES: 24

									Online kalendář


      Pavla Dostálová
      22. dubna 2008
        Obsah
• Kalendáře
• Mozilla Sunbird / Lightning
• Mozilla Sunbird Portable Edition
 version 0.3.1.
• Jak publikovat na web
      Kalendáře
• Mozilla Sunbird / Lightning
• Kalendář v Microsoft Office Outlook
• Google Calendar
• Capsa
• cPortal
• O2 sdílený kalendář – ve službě O2
 Business Mail
• atd.
    Google Calendar
• Kombinování a sdílení kalendářů
• Odlišovaní kalendářů barvou
• Alarm
• Rychlé přidávání událostí
 Mozilla Sunbird / Lightning -
      funkce
• Jednoduchá organizace dat a úkolů
• Připomínání
• Kalendář s možností publikace na
 web
• Zobrazení více kalendářů v jednom
 okně + jejich barevné odlišení
• Snadný import a export dat
  Mozilla Sunbird Portable
   Edition version 0.3.1
• Speciální verze aplikace Mozilla
 Sunbird
• Přenosná aplikace: USB flash disk,
 CD, DVD, iPod, přenosný pevný disk

• http://www.slunecnice.cz/sw/portabl
 e-sunbird/
   Publikování na web
• webový server Apache: instalace
 podpory pro webDAV
• přes webové rozhraní pomocí serveru
 iCal Exchange
 (http://www.icalx.com/)

• http://icalx.com/public/pavlados/
• http://icalx.com/private/pavlados/ →
 nutné heslo
  Otázky?

Děkuji za pozornost.

								
To top