Ph�t tri?n m?ng lu?i ph�n ph?i b�n l? G7 Mart c?a by Iu8L29JH

VIEWS: 4 PAGES: 4

									  Phát triển mạng lưới phân phối bán lẻ G7 Mart của Trung
     Nguyên theo mô hình nhượng quyền thương mại

             Đề cương đề tài mã số: TH4793
                Lời mở đầu
   Theo đánh giá của Công ty tư vấn AT Kearney - một trong những công ty
lập ra chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu GRDI thì hiện nay, Việt Nam được xếp
thứ 8 trong số 30 thị trường bán lẻ phát triển nhanh nhất toàn cầu. Do đó, thị
trường bán lẻ Việt Nam đang thu hút sự chú ý của các tập đoàn nước ngoài. Đã
có rất nhiều các tập đoàn chuyên về phân phối bán lẻ xuất hiện tại Việt Nam như
Big C, Metro Cash & Carry và nhiều tập đoàn khác đang chuẩn bị thâm nhập.
Trong làn sóng phát triển ngành hàng bán lẻ như vậy, các doanh nghiệp Việt
Nam gần như vẫn đứng ngoài cuộc chơi này. Chính vì thế, việc công ty Trung
Nguyên cho ra đời hệ thống chuỗi cửa hàng G7 Mart thực sự là một bước đột
phá đối với ngành hàng bán lẻ của Việt Nam. Đây là chuỗi cửa hàng hoạt động
theo mô hình nhượng quyền thương mại - một mô hình còn khá mới mẻ đối với
các doanh nghiệp Việt Nam. Dặc biệt trong mạng lưới phân phối bán lẻ tại Việt
Nam thì Trung Nguyên là đơn vị đầu tiên thực hiện hình thức này. Đây sẽ là kim
chỉ nam, là tấm gương cho các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm.
Chính vì lý do đó nên việc nghiên cứu về mô hình G7 Mart của Trung Nguyên
và giải pháp để phát triển mạng lưới phân phối bán lẻ theo mô hình nhượng
quyền thương mại là rất cần thiết. Từ nhận thức nói trên nên em chọn đề tài “
Phát triển mạng lưới phân phối bán lẻ G7 Mart của Trung Nguyên theo mô hình
nhượng quyền thương mại” làm đề tài nghiên cứu.  Hệ thống Website :       Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
  http://thuvienluanvan.com    Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
  http://timluanvan.com      Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
  http://choluanvan.com      Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Lời mở đầu............................................................................................................................. 2
1.   Một số lí luận cơ bản ...................................................................................................... 3
1.1.   Khái niệm Nhượng quyền thương mại ....................................................................... 3
1.2.   Các lợi ích nhượng quyền thương mại ....................................................................... 4
1.2.1.    Lợi ích của bên bán nhượng quyền......................................................................... 4
1.2.2.    Lợi ích của bên mua nhượng quyền ....................................................................... 6
1.2.3.    Lợi ích đối với xã hội.............................................................................................. 6
2.   Thực trạng việc phát triển mạng lưới phân phối bán lẻ G7 Mart của Trung Nguyên
tại Việt Nam........................................................................................................................... 7
2.1.   Thực trạng ngành hàng bán lẻ tại Việt Nam .............................................................. 7
2.2.1    Đặc điểm thị trường bán lẻ tại Việt Nam................................................................ 7
2.2.2    Một số về mô hình bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam .................................................. 9
2.1.2.1.     Chuỗi siêu thị Metro ......................................................................................... 10
2.1.2.2.     Chuỗi siêu thị Big C .......................................................................................... 10
2.2.   Quá trình hình thành và phát triển mô hình G7 Mart của Trung Nguyên tại Việt
Nam 11
2.2.1.    Mục đích của hệ thống G7 Mart ........................................................................... 11
2.2.2. Phương thức kinh doanh của G7 Mart: .................................................................... 11
2.2.2.1. Chiến lược kinh doanh bước đầu của G7 Mart ...................................................... 11
2.2.2.2. Cách thức kinh doanh của chuỗi cửa hàng G7 Mart .............................................. 12
2.2.4. Điều kiện tham gia vào hệ thống chuỗi cửa hàng G7 Mart ....................................... 14
2.3.   Đánh giá.................................................................................................................... 15
2.3.1.    Những thành công ................................................................................................. 15
2.3.2.    Những hạn chế: ..................................................................................................... 16
3. Một số giải pháp phát triển hệ thống G7 Mart nói riêng và của các doanh nghiệp
kinh doanh trong lĩnh vực phân phối bán lẻ nói chung. ...................................................... 17
3.1. Một số giải pháp để phát triển hệ thống G7 Mart nói riêng và của các doanh
nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực phân phối bán lẻ nói chung. .......................................... 17
3.1.1.    Tăng cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống cửa hàng nhượng
quyền    17
3.1.2.    Tăng cường quảng bá thương hiệu ....................................................................... 18


    Hệ thống Website :                 Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    http://thuvienluanvan.com             Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    http://timluanvan.com               Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    http://choluanvan.com               Email: Thuvienluanvan@gmail.com
3.1.3.    Thiết lập kênh thông tin với khách hàng .............................................................. 19
3.1.4.    Tăng cường sự liên kết với nhà sản xuất, giúp giảm thiểu chi phí trung gian...... 20
3.1.5.    Nâng cao chất lượng phục vụ ............................................................................... 20
3.2. Một số kiến nghị ........................................................................................................... 22
3.2.1. Đối với Nhà nước ...................................................................................................... 22
3.2.2. Kiến nghị đối với doanh nghiệp ................................................................................ 23
Kết luận................................................................................................................................ 24
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 25
    Hệ thống Website :                 Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    http://thuvienluanvan.com              Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    http://timluanvan.com                Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    http://choluanvan.com                Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Đề cương bạn đang xem tại http://thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản toàn văn.
Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.
Thông tin liên hệ:
Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh)
Điện thoại: 043.9911.302
Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Hệ thống Website:
http://thuvienluanvan.com
http://timluanvan.com
http://choluanvan.com
http://kholuanvan.com
   Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   http://thuvienluanvan.com        Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   http://timluanvan.com          Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   http://choluanvan.com          Email: Thuvienluanvan@gmail.com

								
To top