Opel Media Information by dc9263

VIEWS: 0 PAGES: 9

									Речник на техническите термини и нововъведенияАдаптивни спирачни светлини ABL (Adaptive Braking Light)
Представените от Opel през 2004 година адаптивни спирачни
светлини ABL (Adaptive Braking Light) могат да информират
движещите се отзад за опасна ситуация. Спирането при скорост
над 50 км/ч със задействане на ABS води до активиране на всички
спирачни светлини с примигване с честота 5 херца (пет пъти в
секунда). Специално изследване е установило, че тази система може
да съкрати времето за реакция на водачите отзад с до 0.2 секунди,
което често осигурява ценна допълнителна дистанция. Ако
автомобилът спре напълно, светлините продължават да мигат в
продължение на още три секунди.
Адаптивни предни светлини AFL (Adaptive Forward Lighting)
Opel подобрява видимостта и безопасността на водача с помощта
на AFL от 2003 година. В зависимост от модела на Opel,
системата AFL се състои от следните подсистеми:
     Динамични светлини за завой
     Светлини за осветяване на кръстовище
     Адаптивни светлини за магистрала


Адаптивни светлини за магистрала
При скорост на движение над 100 км/ч (110 км/ч при предишни
модели), Автоматичният регулатор на широчината на
светлинния поток позволява осветяване на пътното платно на
разстояние до 40 метра без заслепяване на насрещно движещите се
водачи. Данните за радиуса на завоя, определен от сензора за ъгъла
на отклонение на волана позволяват на адаптивни светлини за
магистрала да различават движението по магистрала от
движението по първокласен или второкласен път и да елиминират
опасността от заслепяване на насрещния поток от автомобили.Information concerning specifications and equipment applies to the models offered in Germany. Subject to alteration.


Adam Opel GmbH               http://media.opel.com                General Motors Corporation
D-65423 Rüsselsheim
- 2 -
               - 3 -
Автоматични къси светлини ALC (Automatic Lighting Control)
Автоматичните къси светлини ALC (Automatic Lighting Control)
елиминират завинаги опасността от навлизане в тунел в пълна
тъмнина – в съответствие с данните на трите сензора на челното
стъкло, системата ALC автоматично включва късите светлини
при тъмнина и ги изключва на светло. Посредством същите
сензори, системата може да разпознае дали автомобилът минава
под мост или през тунел. Автоматичното включване на късите
светлини на здрачаване помага на другите водачи да забележат по-
рано приближаването на автомобила, което е важно допълнително
предимство по отношение на безопасността.


Aвтоматичен регулатор на широчината на светлинния поток
Aвтоматичният регулатор на широчината на светлинния поток
позволява оптимална настройка на предните светлини и
осветяване на пътното платно. Системата осигурява стабилен
обхват на осветяване при всякакво натоварване и колебания на
каросерията около напречната й ос – например при ускоряване и
спиране, предотвратявайки заслепяването на насрещно движещите
се водачи. Регулирането е напълно автоматично и адаптира
наклона на осветителните тела в зависимост от натоварването и
конкретните условия на движение.


Бихалогенни предни светлини
Бихалогенните предни светлини генерират къси и дълги светлини
от един единствен прожекторен модул. Превключването от къси на
дълги се осъществява с помощта на електрозадвижвана бленда,
променяща характеристиките на конусовидния светлинен сноп.
Tази компактна технология е изключително подходяща за
динамични светлини за завой.


Биксенонови предни светлини
Биксеноновите предни светлини излъчват къси и дълги светлини
само от едно газоразрядно тяло. Механично задвижвана бленда
превключва двата режима, като спектъра и интензитета на
                - 4 -
светлината остават непроменени на къси и дълги, намалявайки
зрителната умора.
Сравнение между различните видове осветителни тела


Вид       Първо     Принцип на работа
         прилагане в
         лек
         автомобил
Ацетиленова   1896      От взаимодействието на водните
лампа/             капки и калциевия карбид в
Карбидна            генератора се формира запалим
лампа              карбиден газ (ацетилен), който се
                подава към лампите на предните
                светлини по медни тръби.
                Запалването се осъществява с талк.
Електрическа   1913 (Bosch  Волфрамовата жичка излъчва
лампа      светлини)   светлина под въздействието на
         1924 (Bilux  преминаващото по нея
         светлини)   електричество. Крушките Bilux
                имат по две волфрамови жички.
Халогенна    1965      Използването на газа халоген
лампа              предотвратява отлагането на
                отделените волфрамови атоми по
                вътрешните стени на крушката и
                замъгляването й.
Ксеноново тяло  1991      Пълна с ксенон газоразрядна лампа,
         1999      с два волфрамови електрода и
         (биксенон)   преминаваща между тях светлинна
                дъга.
                Първоначалният импулс при
               - 5 -
                включване на лампата се осигурява
                от стартер под високо напрежение.
LED-светлини   2006     Кристал, който се осветява от
         (цялостни   електрозахранвани светодиоди.
         LED-предни
         светлини)


Светлини за осветяване на кръстовище
Статичните светлини за осветяване на кръстовище се включват
автоматично заедно с късите светлини. Тяхната работа се определя
от положението на мигачите, ъгъла на завиване на волана и
скоростта на автомобила. Светлините се активират само при
скорост под 40 км/ч (с цел да се избегне разсейването на останалите
участници в движението) и покриват зоната вляво или вдясно от
предната част на автомобила под ъгъл до 90 градуса с помощта на
неподвижен рефлектор. Статичните светлини за осветяване на
кръстовище улесняват маневрите в лошо осветени участъци от
пътя (например включването на второкласни пътища в
извънградски райони) и повишават сигурността при шофиране по
тесни планински пътища нощем.


Осветление „Врата до врата”
Новаторската функция „Врата до врата” оставя предните
светлини на автомобила (при Opel Corsa например) или предните и
задните светлини (при Opel Vectra) запалени до 30 секунди след
заключване на вратата на водача. Когато вратата е отворена,
функцията се активира чрез примигване на предните светлини.


Динамични светлини за завой
Динамичните светлини за завой подобряват активната
безопасност при шофиране в тъмната част от денонощието и
осигуряват до 90 процента по-добро осветяване на завоите и
кръстовищата. Въртящите се биксенонови предни светлини на
системата могат да осветяват до 15° вляво и вдясно по посока на
предстоящия завой. Ъгълът на тяхното отклонение се определя от
               - 6 -
скоростта на движение и ъгъла на завиване на автомобила, които се
следят от сензори. Наред с тези данни, сензорите изпращат към
управляващия блок на системата и информация за ъгъла на
завъртане на автомобила около вертикалната му ос.


Податливост към заслепяване
Силните отблясъци могат да претоварят ретината до степен, при
която зрението вече не може да различава отделни предмети.
Съществуват специални прибори, с помощта на които се измерва
остротата на зрението в сумрак и податливостта към
заслепяване.
Ако бъде открит недостиг в това отношение, водачът трябва да
промени адекватно своя стил на шофиране и да се движи по-бавно
или въобще да не предприема пътуване при мокър път (силни
отблясъци от настилката) или нощем. Oстротата на зрението в
сумрак намалява, а податливостта към заслепяване у здравите
хора се увеличава с напредването на възрастта.
               - 7 -
Система за почистване на предните светлини
Системата за почистване на предните светлини е специално
устройство, което при някои модели включва и малки, задвижвани
от електромотор чистачки. При повечето автомобили обаче се
използва система, която насочва към стъклата почистваща
течност с високо налягане. По закон всички автомобили с ксенонови
светлини следва да бъдат оборудвани с устройство за автоматично
регулиране на нивото и система за почистване на светлините.


Функция „Отведи ме до автомобила”
Функцията „Отведи ме до автомобила” позволява на водачите на
Opel да стигнат максимално сигурно до автомобилите си в сумрак
и тъмнина. Натискането на бутона за отключване на
дистанционното устройство включва осветлението на купето,
предните светлини и осветлението на контролния номер за период
от 30 секунди, насочвайки водача и пътниците към техния
автомобил. Стартирането на двигателя или повторното
натискане на бутона за отключване деактивира функцията.


Фотохроматично (самозатъмняващо се) огледало за обратно
виждане
Фотохроматичните (автоматично затъмняващи се) огледала за
обратно виждане използват електрохроматичен елемент, състоящ
се от електрохимично променлив филм и електролит. Промяната
на филма, респ. затъмняването, изисква наличие на електрически
ток, който принуждава йоните от електролита да взаимодействат
по електрохимичен път с филма, създавайки ефект на
затъмняване. Напрежението за промяната се осигурява от два
вградени в огледалото фотоелектрически елемента. Специален сензор
измерва степента на осветеност пред автомобила, а друг от същия
тип следи осветеността зад него. Ако гледащият назад сензор
установи наличието на светлини от автомобил на фона на
тъмнината, системата веднага сравнява данните на двата сензора
и започва ефекта на затъмняване.
               - 8 -
Острота на зрението в сумрак
С намаляването на светлината, процесите на адаптация в
човешкото око водят до ефект, при който предметите започват да
изглеждат неясни и сивкави в сумрак. В тъмното човешкото око
вижда само в сивата гама и не може да разпознава цветове.
Остротата на зрението намалява в сумрак с около 50%, а в пълна
тъмнина ефективността на окото възлиза на около 10% от тази
при дневна светлина. Поради това зрението на водачите, които не
виждат оптимално през деня, е още по-лошо през нощта.


Дори водачите с нормално зрение изпитват трудност да виждат
ясно в сумрак и при шофиране нощем. Неясните препятствия на
пътя, като пешеходци в тъмно облекло например, често биват
разпознавани твърде късно. Статистиката сочи, че независимо от
факта, че едва една четвърт от пътуванията по германските
пътища се извършват нощем, 40 процента от всички тежки
произшествия на пътя настъпват именно през тъмната част от
денонощието, а делът на пострадалите пешеходци през нощта
възлиза на цели 60 процента. Проблемите със зрението се влошават
още повече вследствие на високата податливост към заслепяване.


Острота на зрението
Остротата на зрението е максималната способност на макулата
(овално жълто петно близо до центъра на ретината) да различи две
точки с висока разлика в контраста (бяло към черно). Проблеми с
остротата на зрението настъпват при дневна светлина, сумрак и
тъмнина.


Максимална острота на зрението съществува само във фовеата-
точка в центъра на ретината, която е отговорна за най-рязкото
зрение. Фовеата с диаметър само 1,5 мм съдържа по 147 000
конусовидни фоторецептора (светлочувствителни клетки) на
квадратен милиметър. Като цяло има седем милиона
фоторецептори (цветни рецептори) и 120 милиона пръчковидни
клетки (черно-бели рецептори). Тъй като пръчковидните клетки са
              - 9 -
по-чувствителни на светлина, намаляването на осветлението води
до намаляване на възможността за различаване на цветове и
възприятието преминава в сивата гама. Тъй като в макулата
има само конусовидни фоторецептори остротата на зрението
също страда. Макулата е малко по-голяма от фовеата, която е
разположена в нейния център. Различаването на отделни предмети
при лошо осветление е възможно единствено поради факта, че
ретината е в състояние да различава интензитета на светлината
и разлика в цветовете между отделни предметни зони. Тези разлики
трябва да бъдат достатъчно големи, за да може ретината да ги
възприеме като отклонение в интензитета на светлината.
Човешкото око е в състояние да различи 16 милиона степени на
светлинен интензитет.

								
To top