GRAAD 12 TRIGONOMETRIE MODULE 4

Document Sample
GRAAD 12 TRIGONOMETRIE MODULE 4 Powered By Docstoc
					GRAAD 12 WISKUNDE

AFDELING :   TRIGONOMETRIE

MODULE 4 :   Trigonometriese vergelykings.

TYDSDUUR :   2 dae

Kom ons hersien eers graad 11 se werk in hierdie verband.

Onthou jy nog die volgende? Wanneer ons die algemene oplossing van ‘n trigonometriese
vergelyking bepaal, moet jy die volgende opsomming onthou:Bepaling van die algemene oplossing:

    Vir sin en cos tel jy by
    Vir tan tel jy byKom ons verfris ons geheue met die volgende voorbeeld:

Voorbeeld 1:

Bepaal die algemene oplossing van:Oplossing:
Kwadrant 1                       Kwadrant 2

                        of

                        of
Met erkenning aan Wiskunde Graad 12 Handboek en Werkboek:Mind Action Series       Page 1
Voorbeeld 2:

Los op virOplossing:
ONS BEPAAL ALTYD EERS DIE ALGEMENE OPLOSSING EN DAN DIE SPESIFIEKE WAARDES WAT
IN DIE GEGEWE INTERVAL/DEFINISIEVERSAMELING Lê.

Kwadrant 3                      Kwadrant 4

                     of

                     of

                     of

Nou moet ons soek vir die moontlike oplossings in die interval    .

k=0:

k=1:

k=-1:
Dit sluit nou eers die hersiening af.
Met erkenning aan Wiskunde Graad 12 Handboek en Werkboek:Mind Action Series  Page 2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:110
posted:10/3/2012
language:Unknown
pages:2