Oznaka standarda by OEaV10

VIEWS: 0 PAGES: 4

									                         Standardi za pohištvo, veljavni na dan 01-12-2005
                vir: Slovenski inštitut za standardizacijo, tehnični odbor za pohištvo (SIST TC / POH)

  Oznaka standarda                    Naslov - slovenski                                 Naslov - angleški
SIST EN 13150:2002    Delovni pulti za laboratorije – Mere, varnostne zahteve in preskusne metode    Workbenches for laboratories - Dimensions, safety requirements and test
                                                       methods
SIST EN 1116:2004    Kuhinjsko pohištvo - Koordinacijske mere za kuhinjsko pohištvo in kuhinjske     Kitchen furniture - Co-ordinating sizes for kitchen furniture and kitchen appliances
            aparate
SIST EN 1153:1996 (Raz) Kuhinjsko pohištvo - Varnostne zahteve in preskusne metode za vgrajene in      Kitchen furniture - Safety requirements and test methods for built-in and free
Nadomešča ga      prostostoječe omare in delovne plošče                        standing kitchen cabinets and work tops
EN 14749:2005
SIST EN         Kuhinjsko pohištvo - Varnostne zahteve in preskusne metode za vgrajene in      Kitchen furniture - Safety requirements and test methods for built-in and free
1153:1996/AC:2003 (Raz) prostostoječe omare in delovne plošče                        standing kitchen cabinets and work tops
Nadomešča ga
EN 14749:2005
SIST EN 131-1:1996   Lestve - Terminologija, tipi, funkcionalne velikosti                 Ladders - Terminology, types, functional sizes
SIST EN 131-       Lestve - Terminologija, tipi, funkcionalne velikosti                Ladders - Terms, types, functional sizes
1:1996/AC:2001
SIST EN 131-2:1996    Lestve - Zahteve, preskušanje, označevanje                     Ladders - Requirements, testing, marking
SIST EN 131-       Lestve - Zahteve, preskušanje, označevanje                     Ladders - Requirements, testing, marking
2:1996/AC:2001
EN 14749:2005       Omare, kuhinjske omare in delovne plošče - Varnostne zahteve in preskusne     Domestic and kitchen storage units and worktops - Safety requirements and test
NOV, NI SIST       metode                                       methods

SIST EN 527-1:2001    Pisarniško pohištvo - Delovne mize in pisalne mize - 1. del: Mere         Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions
SIST EN 527-       Pisarniško pohištvo - Delovne mize in pisalne mize - 1. del: Mere         Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions
1:2001/AC:2003
SIST EN 527-2:2003    Pisarniško pohištvo - Delovne mize in pisalne mize – 2. del: Mehanske       Office furniture - Work tables and desks - Part 2: Mechanical safety requirements
             varnostne zahteve
SIST EN 527-3:2003    Pisarniško pohištvo – Delovne mize in pisalne mize – 3. del: Preskusne metode   Office furniture - Work tables and desks - Part 3: Methods of test for the
             za ugotavljanje stabilnosti in mehanske trdnosti konstrukcije           determination of the stability and the mechanical strength of the structure
SIST EN 14074:2004    Pisarniško pohištvo – Delovne mize in pisalne mize ter shranjevalno pohištvo –   Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test methods for the
             Preskusne metode za ugotavljanje trdnosti in trajnosti gibljivih delov       determination of strength and durability of moving parts
SIST EN 1335-1:2001    Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stoli - 1. del: Mere - Ugotavljanje mer  Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of
                                                       dimensions
SIST EN 1335-       Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stoli - 1. del: Mere - Ugotavljanje mer  Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of
1:2001/AC:2003                                                dimensions
SIST EN 1335-2:2001    Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stoli - 2. del: Varnostne zahteve     Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements
SIST EN 1335-3:2001    Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stoli - 3. del: Varnostne preskusne    Office furniture - Office work chair - Part 3: Safety test methods
             metode
SIST EN 1023-1:1996    Pisarniško pohištvo - Pregrade - 1. del: Mere                   Office furniture - Screens - Part 1: Dimensions

                                                                                            Stran 1 od 4
SIST EN 1023-2:2001    Pisarniško pohištvo - Pregrade - 2. del: Mehanske varnostne zahteve        Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements
SIST EN 1023-3:2001    Pisarniško pohištvo - Pregrade - 3. del: Preskusne metode             Office furniture - Screens - Part 3: Test methods
SIST-TP CEN/TR 14073-   Pisarniško pohištvo – Shranjevalno pohištvo – 1. del: Mere            Office furniture - Storage furniture - Part 1: Dimensions
1:2004

SIST EN 14073-2:2004   Pisarniško pohištvo – Shranjevalno pohištvo – 2. del: Varnostne zahteve      Office furniture - Storage furniture - Part 2: Safety requirements

SIST EN 14073-3:2004   Pisarniško pohištvo – Shranjevalno pohištvo – 3. del: Preskusne metode za     Office furniture - Storage furniture - Part 3: Test methods for the determination of
             ugotavljanje stabilnosti in trdnosti konstrukcije                 stability and strength of the structure
SIST EN 13761:2003    Pisarniško pohištvo – Stoli za obiskovalce                    Office furniture - Visitors chairs
SIST-TP CEN/TR      Pisarniško pohištvo – Terminologija                        Office furniture - Terminology
14699:2004

SIST EN 716-1:1996    Pohištvo - Otroške postelje in zložljive posteljice za domačo uporabo - 1. del:  Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety
             Varnostne zahteve                                 requirements
SIST EN 716-2:1996    Pohištvo - Otroške postelje in zložljive posteljice za domačo uporabo - 2. del:  Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test
             Preskusne metode                                 methods
SIST ENV 1178-1:1996   Pohištvo - Otroški visoki stoli za domačo uporabo - 1. del: Varnostne zahteve   Furniture - Children's high chairs for domestic use - Part 1: Safety requirements
             (modificiran ISO 9221-1)                             (ISO 9221-1, modified)
SIST ENV 1178-2:1996   Pohištvo - Otroški visoki stoli za domačo uporabo - 2. del: Preskusne metode   Furniture - Children's high chairs for domestic use - Part 2: Test methods (ISO
             (modificiran ISO 9221-2)                             9221-2, modified)
SIST EN 13453-1:2004   Pohištvo – Pogradi in visoke postelje, ki niso za domačo uporabo - 1. del:    Furniture - Bunk beds and high beds for non-domestic use - Part 1: Safety,
             Varnostne, trdnostne in trajnostne zahteve                    strength and durability requirements
SIST EN 13453-2:2004   Pohištvo – Pogradi in visoke postelje, ki niso za domačo uporabo - 2. del:    Furniture - Bunk beds and high beds for non-domestic use - Part 2: Test methods
             Preskusne metode
SIST EN 747-1:1996    Pohištvo - Pogradi za domačo uporabo - 1. del: Varnostne zahteve         Furniture - Bunk beds for domestic use - Part 1: Safety requirements
SIST EN 747-2:1996    Pohištvo - Pogradi za domačo uporabo - 2. del: Preskusne metode          Furniture - Bunk beds for domestic use - Part 2: Test methods
SIST ISO 4211-4:1995   Pohištvo - Preskusi površin - 4. del: Ugotavljanje odpornosti proti udarcu    Furniture - Tests for surfaces - Part 4: Assessment of resistance to impact
SIST EN 1129-1:1996   Pohištvo - Sklopne postelje - Varnostne zahteve in preskušanje - 1. del:      Furniture - Foldaway beds - Safety requirements and testing - Part 1: Safety
            Varnostne zahteve                                  requirements
SIST EN 1129-2:1996   Pohištvo - Sklopne postelje - Varnostne zahteve in preskušanje - 2. del:      Furniture - Foldaway beds - Safety requirements and testing - Part 2: Test
            Preskusne metode                                  methods
SIST ENV 1729-1:2002  Pohištvo - Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove – 1. del:        Furniture – Chairs and tables for educational institutions – Part 1: Functional
            Funkcionalne mere                                  dimensions
SIST ENV 1729-2:2002  Pohištvo - Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove – 2. del: Varnostne   Furniture – Chairs and tables for educational institutions – Part 2: Safety
            zahteve in preskusne metode                             requirements and test methods
SIST ISO 5970:1996(Raz) Pohištvo - Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove - Funkcionalne mere   Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Functional sizes
Nadomešča ga
SIST ENV 1729-1:2001
SIST EN 13721:2004   Pohištvo - Ugotavljanje odbojnosti površine                     Furniture - Assessment of the surface reflectance

SIST EN 12720:1997    Pohištvo - Ugotavljanje odpornosti površine proti hladnim tekočinam        Furniture - Assessment of surface resistance to cold liquids (ISO 4211:1979
                                                      modified)

                                                                                            Stran 2 od 4
CEN/TS 15185:2005,    Pohištvo - Ugotavljanje odpornosti površine proti obrabi                Furniture - Assessment of the surface resistance to abrasion
NOV; NI SIST
CEN/TS 15186:2005,    Pohištvo - Ugotavljanje odpornosti površine proti razenju                Furniture - Assessment of the surface resistance to scratching
NOV; NI SIST
SIST EN 12722:1997    Pohištvo - Ugotavljanje odpornosti površine proti suhi toploti             Furniture - Assessment of surface resistance to dry heat (ISO 4211-3:1993
                                                         modified)
SIST EN 12721:1997    Pohištvo - Ugotavljanje odpornosti površine proti vlažni toploti            Furniture - Assessment of surface resistance to wet heat (ISO 4211-2:1993
                                                         modified)
SIST EN 13722:2004    Pohištvo - Ugotavljanje sijaja površine                         Furniture - Assessment of the surface gloss

SIST EN 1021-1:1995    Pohištvo - Ugotavljanje vžigljivosti oblazinjenega pohištva - 1. del: Vir vžiga:    Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition
             tleča cigareta (ISO 8191-1:1987, modified)                       source: smouldering cigarette (ISO 8191-1:1987, modified)
SIST EN 1021-2:1995    Pohištvo - Ugotavljanje vžigljivosti oblazinjenega pohištva - 2. del: Vir vžiga:    Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition
             enakovreden plamenu vžigalice (ISO 8191-2:1988, modified)                source: match flame equivalent (ISO 8191-2:1988, modified)
SIST EN 597-1:1995    Pohištvo - Ugotavljanje vžigljivosti posteljnih vložkov in oblazinjenih podnožij - 1.  Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed
             del: Vir vžiga: tleča cigareta                             bases - Part 1: Ignition source: Smouldering cigarette
SIST EN 597-2:1995    Pohištvo - Ugotavljanje vžigljivosti posteljnih vložkov in oblazinjenih podnožij - 2.  Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed
             del: Vir vžiga: enakovreden plamenu vžigalice                      bases - Part 2: Ignition source: Match flame equivalent
SIST EN 12727:2001    Pohištvo - Vrstni sedeži - Preskusne metode in zahteve za trdnost in trajnost      Furniture - Ranked seating - Test methods and requirements for strength and
                                                         durability
SIST EN 1130-1:1996    Pohištvo - Zibelke za domačo uporabo - 1. del: Varnostne zahteve            Furniture - Cribs and cradles for domestic use - Part 1: Safety requirements
SIST EN 1130-2:1996    Pohištvo - Zibelke za domačo uporabo - 2. del: Preskusne metode             Furniture - Cribs and cradles for domestic use - Part 2: Test methods
SIST ENV 12521:2001    Pohištvo za domačo uporabo - Mize - Mehanske in konstrukcijske varnostne        Domestic furniture - Tables - Mechanical and structural safety requirements
             zahteve
SIST EN 1730:2001     Pohištvo za domačo uporabo - Mize - Preskusne metode za ugotavljanje          Domestic furniture - Tables - Test methods for determination of strength, durability
             trdnosti, trajnosti in stabilnosti                           and stability
SIST EN 1334:1996     Pohištvo za domačo uporabo - Postelje in posteljni vložki - Metode merjenja in     Domestic furniture - Beds and mattresses - Methods of measurement and
             priporočene tolerance                                  recommended tolerances
SIST EN 1957:2001     Pohištvo za domačo uporabo - Postelje in posteljni vložki - Preskusne metode      Domestic furniture - Beds and mattresses - Test methods for the determination of
             za ugotavljanje funkcionalnih značilnosti                        functional characteristics
SIST EN 1725:2001     Pohištvo za domačo uporabo - Postelje in posteljni vložki - Varnostne zahteve in    Domestic furniture - Beds and mattresses - Safety requirements and test methods
             preskusne metode
SIST ENV 12520:2001    Pohištvo za domačo uporabo - Sedežno pohištvo - Mehanske in konstrukcijske       Domestic furniture - Seating - Mechanical and structural safety requirements
             varnostne zahteve
SIST EN 1728:2002     Pohištvo za domačo uporabo - Sedežno pohištvo – Preskusne metode za           Domestic furniture - Seating – Test methods for the determination of strength and
             ugotavljanje trdnosti in trajnosti                           durability
SIST ENV 13759:2002    Pohištvo za domačo uporabo - Sedežno pohištvo – Preskusne metode za           Domestic furniture – Seating – Test method for the determination of the durability
             ugotavljanje trajnosti postelje z mehanizmi za razstavljanje in sestavljanje      of reclining and/or tilting mechanisms and operating mechanisms for convertible
                                                         sofa beds
SIST ENV 14443:2004   Pohištvo za domačo uporabo - Sedežno pohištvo – Preskusne metode za            Domestic furniture - Seating - Test methods for the determination of durability of
            ugotavljanje trajnosti oblazinjenja                            upholstery
SIST EN 1022:1997 (Raz) Pohištvo za domačo uporabo - Sedežno pohištvo - Ugotavljanje stabilnosti         Domestic furniture - Seatings - Determination of stability
Nadomešča ga
EN 1022:2005

                                                                                                Stran 3 od 4
SIST EN          Pohištvo za domačo uporabo - Sedežno pohištvo - Ugotavljanje stabilnosti    Domestic furniture - Seating - Determination of stability
1022:1997/AC:2001 (Raz)
Nadomešča ga
EN 1022:2005
EN 1022:2005       Pohištvo za domačo uporabo - Sedežno pohištvo - Ugotavljanje stabilnosti    Domestic furniture - Seating - Determination of stability
NOV, NI SIST
SIST EN 1727:2001(Raz)  Pohištvo za domačo uporabo - Shranjevalno pohištvo - Varnostne zahteve in    Domestic furniture - Storage furniture - Safety requirements and test methods
Nadomešča ga       preskusne metode
EN 14749:2005
SIST EN 12227-1:2001   Stajice za domačo uporabo - 1. del: Varnostne zahteve              Playpens for domestic use - Part 1: Safety requirements
SIST EN 12227-2:2001   Stajice za domačo uporabo - 2. del: Preskusne metode              Playpens for domestic use - Part 2: Test methods
SIST EN 14072:2004    Steklo v pohištvu – Preskusne metode                      Glass in furniture - Test methods
SIST EN 14183:2004    Stopničasti stoli                                Step stools
SIST EN 14434:2005    Table za pisanje za vzgojno-izobraževalne ustanove - Ergonomske, tehnične in Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety
             varnostne zahteve ter preskusne metode                    requirements and their test methods

SIST EN 581-1:1997    Zunanje pohištvo - Sedeži za domačo in javno uporabo ter taborjenje - 1. del:  Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use -
             Splošne varnostne zahteve                            Part 1: General safety requirements
SIST EN 581-3:2001    Zunanje pohištvo - Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter   Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use -
             taborjenje - 3. del: Mehanske varnostne zahteve in preskusne metode za mize   Part 3: Mechanical safety requirements and test methods for tables
SIST ENV 581-2:2001    Zunanje pohištvo - Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter   Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use -
             taborjenje - 2. del: Mehanske varnostne zahteve in preskusne metode za     Part 2: Mechanical safety requirements and test methods for seating
             sedežno pohištvo
CEN/TR 581-4:2005     Zunanje pohištvo - Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter   Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use -
NOV, NI SIST       taborjenje - 4. del: Zahteve in preskusne metode trajnosti zaradi podnebnih   Part 4: Requirements and test methods for durability under the influence of
             pogojev                                     climatic conditions
                                                                                         Stran 4 od 4

								
To top