Terneuzen duurzame ontwikkeling by x7U522

VIEWS: 6 PAGES: 18

									Marktkansen voor energieleverende
gebouwen
Kees Stap
Managing director Energy in the Built Environment
Ecofys International BV

Mei 2008
Energieleverende gebouwen
                      Econcern BV
                     The sustainable energy
                      solutions provider
   Ecofys         Ecostream          Evelop       Ecoventures
The sustainable energy   The sustainable energy  The sustainable energy  The sustainable
  knowledge and       system supplier     project developer   energy innovation
 innovation company                               entrepreneur
Energieleverende gebouwen
  Energiegebruik             Overig
              12%
    21 miljoen ton CO2
                         Gebouwen
                          35%

         Verkeer             60 miljoen ton CO2
          22%
    39 miljoen ton CO2
                 Industrie
                  31%
              55 miljoen ton CO2  • Gebouwde omgeving verantwoordelijk voor 35% van de CO2
   uitstoot in Nederland
Energieleverende gebouwen
  Noodzaak duurzame
  energievoorziening
  • Beperkte voorraad
    – Prijsverhoging op LT

  • Leveringszekerheid
    – Politieke aandacht


  • Klimaatverandering
    – Onomkeerbaar
Energieleverende gebouwen
  De duurzame energie keten
Energieleverende gebouwen
  Mogelijke maatregelen
                                       Minimal
                                       Demand
                                            Efficiency
                                    Usage      Fossil
                                    Renewable     Fuel
                                    Energy


                                      Infrastructure Ventilatie en       Verwarming      Verlichting       Elektriciteit
 Koeling
 Hoge thermische      Isolatie       Daglichtregeling     PV-cellen
 massa
              Beglazing      Bewegingsdetectie    Urban turbines
 Natuurlijke ventilatie
 (mixed mode)        Kierdichting     Efficiente systemen   WKK
 Nachtkoeling        Warmteterugwinning              Bio-olie
 Aquifer          LT-afgifte systeem              Biomassa
 HT-afgiftesysteem     Zonneboiler                  H2-brandstofcellen
Energieleverende gebouwen
  Energieleverende gebouwen
                                   Energievraag
 GJ/jaar
                                   Fossiel primair
                                     Duurzaam
 Referentie      Zuinig/efficient  Nul-energie     Energieleverend
 Normale e-vraag    Lage energievraag  Minimale vraag   Minimale vraag
 Geen duurzame     Kleinschalig    Volledig duurzame  Overvloed duurzame
 energie        duurzame energie  energie       energie
Energieleverende gebouwen
  Realistische ambitie
              Aanpak
              Best Practice  Demonstratie  Experiment


   Ambitie
   niveau    Laag


                    Markt

         Middel                          Voorlopers
         Hoog
Energieleverende gebouwen
  Stakeholders (vb kantoorgebouw)

         ontwikkeling      bouw     gebruik   •  Ontwikkelaar      • Aannemer    • Belegger/eigenaar
   •  Architect       • Installateur  • Financierder
   •  Constructeur
   •  Installatie-adviseur
   •  Makelaar
                         • Gebruiker/huurder
Energieleverende gebouwen
  Totale kosten/baten (life cycle)

        ontwikkeling   bouw    gebruik


                      Vastgoedwaarde
                      Financiering


                      Huurkosten
     Ontwikkelkosten    Bouwkosten
                      Energiekosten
Energieleverende gebouwen
  Energiemaatregelen en initiele
  investeringen
  • Kostenreductie door
    – Energie-eis vroeg opnemen in PvE
    – Integraal ontwerpen
    – Passieve oplossingen in gebouw

  • Beperken van additionele
   investeringen
    – Energiezuinige en flexibele installatie-
     oplossingen
    – Duurzame energieproductie integreren
     in gebouwelementen
    – Gebouwbeheer en outsourcing
    – Subsidies en fiscale maatregelen
Energieleverende gebouwen
  “Window of Opportunity”
       Potentieel voor
                         Wijzigingskosten
  1
       duurzaamheid en
                         Weerstandskosten
       kostenreductie
  0


      Outline     Detail  Construct   Operate
      Design     Design
Energieleverende gebouwen
  Gebruikerskosten
  • Huur
    – Compensatie voor additionele investeringen in gebouw
    – Vergelijking met andere gebouwen (locatie)
    – Onderdeel van totale lasten (energie, onderhoud)
    – Rol makelaar

  • Energiekosten
    – Lager dan referentiekosten. Bij veel energielevering zelfs nul of
     een financiele opbrengst
    – Juiste vergelijking met refererentie, e-prijsstijgingen

  • Totaal (huur+energie) vergelijken met referentiesituatie
Energieleverende gebouwen
  Vastgoedwaarde en financiering
  • Belegger
    – Interesse in innovatieve financieringsconcepten
    – Bruto aanvangsrendement (BAR) is leidend, niet de investering
  • Risico mijdend
    – Afhankelijk van kwaliteit locatie, gebouw en huurder
    – Kennis over energieleverende gebouwen, exploitatiekosten
    – Evt outsourcing
  • Innovatieve financiering en waardering van vastgoed
    – MVO/groene financiering
    – Verhoging restwaarde (toekomstige wetgeving, certificering,
     huurderswensen)
    – beleggersportefeuille (duurzaam aandeel in portefeuille,
     publiciteit)
  • Certificering (LEED, BREEAM)
Energieleverende gebouwen
  Marktkansen
  • Nieuwe aanbestedingsvormen
    – ideaal instrument voor
     ontwikkelen van
     energieleverende gebouwen
    – DBFMO: Design, Build, Finance,
     Maintain and Operate
    – PFI, PPS
  • Nieuwe energiediensten
    – ESCO’s
Energieleverende gebouwen
  University Hertfordshire UK
  • 1600 studentenwoningen en sportfaciliteiten
  • PFI contract
  • 60% energiebesparing door state of the art maatregelen
  • £ 3,8m kostenbesparing
Energieleverende gebouwen
  Palmtorens Nieuwegein
  • Kantoor, beleggingsobject
  • Integraal ontwerpteam
  • Landmark, Nul-CO2
    – Zonnecel-gevel
    – Windturbines op dak
    – Zonneboiler voor
     warmwater
    – Bio-olie WK
    – Aquifer en WP voor koeling
Energieleverende gebouwen
         Marktkansen voor
      energieleverende gebouwen


               WWW.Ecofys.com
              WWW.Econcern.com

								
To top