Nota explicativa privind modificarea contractului de finantare by bgHlk45

VIEWS: 27 PAGES: 1

									                                                     C1.5

    NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI
                    *Disponibila pe site Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit


Numărul contractului de
finantare:

Titlul proiectului:

Numele beneficiarului:

Numele Responsabilului legal:                    Contractul original              Act adiţional

Bugetul (RON)

Durata

Data expirării


Obiectivul
contractului

                <Procedura stabilită, actul aditional anterior, motivul pentru acest
Informaţii de bază
                     Act adiţional, etc, în mod corespunzător>

Acţiunea cerută şi
                   <Semnarea actului aditional, acţiunea cerută, etc, în mod
termenul limită
                            corespunzător>
(cu explicaţii)

Semnătura
reprezentantului             Semnătura                  Data
legal

 În cazul modificării bugetului, completaţi tabelul de mai jos:
  Capitol din     Contractul   Act adiţional    Act adiţional
                                               Bugetul revizuit
   buget       original       nr. 1       nr. 2
 BENEFICIAR
 Nume şi prenume ..................................................…   Semnătura _______________
 Data ......... / ............. / ...............             Stampila

								
To top