Act aditional contract de munca formulare ITM by G2ED1p

VIEWS: 50 PAGES: 1

									S.C.  ____________________
Sediul ____________________
CUI  ________________________
               ACT ADIŢIONAL
             NR._________/____________    La contractul de muncă înregistrat sub nr. ________/______________ la
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacau.
Subsemnatul _______________________________, reprezentant legal al S.C.
________________________________________________       şi  salariatul (a)
_________________________________________       am convenit modificarea
următoarelor elemente ale contractului de muncă sus menţionat, după cum urmează:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

incepand cu data de ________________________ .

    Restul clauzelor contractului individual de muncă sunt conform prevederilor
Legii 53/2003 şi rămân neschimbate.
    Prezentul act adiţional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă, iar al treilea pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă
Bacau.
ANGAJATOR                         SALARIAT

								
To top