PowerPoint Presentation - Giardiasis Giardia duodenalis (lamblia) by 1M8a92Y0

VIEWS: 546 PAGES: 14

									        Giardiasis
   Giardia intestinalis =(lamblia)
Trophozoites            Cysts
Giardia – Life cycle
Giardia – Electron micrographs
Giardia – Ventral Disc
Giardia – Water borne transmission
Giardia - Arizona
Giardia – Zoonotic transmission?
Giardia - Genotypes
Giardia - Peru
 Giardiasis
The Real Thing
  Trichomoniasis
Trichomonas vaginalis
    Trophozoites
Trichomonas vaginalis – Life Cycle
Trichomonas - Pathogenicity
         Contact – dependent cytotoxicity
Trichomonas and HIV

								
To top