Programe acreditate by j720e0

VIEWS: 25 PAGES: 31

									  CASA CORPULUI
  DIDACTIC CLUJ

BINE AŢI VENIT!

          1
Casa Corpului Didactic Cluj
România, Cluj-Napoca, Septimiu Albini
nr. 91, 400457
Tel./fax: +40 - 264-593945
Telefon: +40 - 364-408997
     +40 - 372-721129
      http://ccd.ubbcluj.ro
    e-mail: ccd@ccd.ubbcluj.ro
                    2
3
Design-ul noii paginii web
               4
    Casa Corpului Didactic Cluj
I.   Sinteza Raportului de activitate pe anul şcolar
    2007-2008
II.   Programe acreditate ale CCD Cluj, oferite în
    calitate de furnizor
III.   Programe acreditate oferite în calitate de
    partener (organizator)
IV.   Biblioteca
V.   Editura
VI.   Din activităţile planificate pentru anul şcolar
    2008 – 2009
VII.  Informaţii de interes general         5
I. Sinteza Raportului de activitate pe anul
şcolar 2007-2008
A. Filiale ale CCD CLUJ
 Localitatea         Unitatea şcolară        Responsabil
                                 CCD Cluj
Cluj      Grădiniţa Nr.53 Cluj-Napoca         Szabo Felicia-
Cluj comune                           Neli
        Şcoala Specială Nr.1 Cluj-Napoca
        Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca
        Grup Şcolar Material Rulant "Unirea" Cluj-
          Napoca
Turda      Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Turda   Nemeş Steluţa
Câmpia Turzii
        Şcoala „Avram Iancu” Câmpia Turzii
Gherla     Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu “ Dej   Gorun
Dej                               Gabriela
        Liceul “Ana Ipătescu” Gherla
Huedin     Liceul „Octavian Goga” Huedin        Iepure Ileana
                                      6
I. Sinteza Raportului de activitate pe anul
şcolar 2007-2008
B. Centre de informare şi documentare

• Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate ca
 rezultat al derulării proiectului bilateral româno-francez
 "Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat"

 Unitatea şcolară/    Responsabil    Statutul    Studii
   Localitatea        CDI    responsabilului
                         CDI
 Şcoala Poieni      Pop Dorina    cadru didactic   -
 Şcoala Sânpaul     Borsa Anica   cadru didactic   -
 Grup Şcolar Forestier
             Cerciu Aurelia  bibliotecar    -
   Cluj-Napoca


                                   7
 I. Sinteza Raportului de activitate pe anul
 şcolar 2007-2008
 B. Centre de informare şi documentare
Centre de informare şi documentare susţinute financiar de către MECT, înfiinţate
în judeţ, conform OM 4961/28.08.06, OM 330-13.02.2007, OM 3354-03.03.2008
  Nr. crt.       Unitatea şcolară/ Localitatea    Stadiul CDI

    1    Grup Şcolar Huedin               funcţional
    2    Şcoala "M. Viteazu" Câmpia Turzii       funcţional
    3    Şcoala de Arte şi Meserii Sic         funcţional
    4    Şcoala „Gheorghe Şincai” Floreşti       funcţional
    5    Şcoala cu clasele I-VIII Aghireş-Fabrici    funcţional
    6    Şcoala cu clasele I-VIII Călăraşi       funcţional
    7    Şcoala cu clasele I-VIII Viişoara       funcţional
    8    Şcoala cu clasele I-VIII Răchiţele       funcţional
    9    Şcoala cu clasele I-VIII Borşa         funcţional
   10    Şcoala cu clasele I-VIII Cojocna        Funcţional
   11    Şcoala cu clasele I-VIII Fizeşu- Gherlii    funcţional
   12    Şcoala cu clasele I-VIII Călăţele       funcţional  8
   13    Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca  funcţional
I. Sinteza Raportului de activitate pe anul
şcolar 2007-2008
B. Centre de informare şi documentare
•  Centre de informare şi documentare susţinute financiar de către
  MECT, înfiinţate în judeţ, conform OM 4961/28.08.06, OM 330-
  13.02.2007, OM 3354-03.03.2008
  Nr. crt.      Unitatea şcolară/ Localitatea     Stadiul CDI
    1    Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Dej  în curs de amenajare
    2    Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău   în curs de amenajare
    3    Grup Şcolar „Ştefan Pascu” Apahida    în curs de amenajare
    4    Grup Şcolar Agricol Mociu         în curs de amenajare
    5    Şcoala cu cls. I-VIII Ceanu Mare     în curs de amenajare
    6    Şcoala cu cls. I-VIII Vad         în curs de amenajare
    7    Şcoala „Ady Endre” Sâncraiu        în curs de amenajare
    8    Şcoala „Mihai Vodă” Mihai Viteazu       funcţional
    9    Şcoala cu cls. I-VIII Căşeiu       în curs de amenajare
   10    Şcoala „Pavel Dan” Tritenii de Jos       funcţional
   11    Şcoala cu cls. I-VIII Panticeu      în curs de amenajare
                                        9
  I. Sinteza Raportului de activitate pe anul
  şcolar 2007-2008
C. Formarea continuă a cadrelor didactice

    din totalul de 3842 participanţi la programele de
    formare
      318, prin programe prioritare MECT, organizate de CCD
      Cluj
      784 persoane au fost formate prin programe acreditate,
      după cum urmează:
        617 prin derularea a 7 programe acreditate, CCD Cluj
       fiind furnizor de formare
       167, prin derularea a 2 programe acreditate de alte instituţii,
       CCD Cluj fiind locaţie de desfăşurare
      2740, prin programe de formare continuă din Oferta CCD
      Cluj, avizată MECT prin adresa nr.46445/10.12.2007
                                     10
I. Sinteza Raportului de activitate pe anul şcolar
2007-2008
 C. Formarea continuă a cadrelor didactice

  În anul şcolar 2007-2008 s-au derulat 128
  stagii de formare, dintre care:
    15 stagii programe acreditate
    10 stagii naţionale/regionale
    83 stagii ale programelor din oferta CCD şi ale
    programelor organizate la solicitarea ISJ Cluj
    19 programe prin parteneriate încheiate cu alte
    instituţii
    1 program de dezvoltare profesională pentru
    angajaţii CCD Cluj
                             11
               Nr. posturi          Nr. personal participant
               cf.machetei  Nr. personal      la acţiuni de
  Categoria de personal   transmise de    existent    formare desfăşurate
                 ISJ la     în judeţ    în anul şcolar 2007-
                01.10.2007                2008
Personal didactic

 a) învăţători/institutori     1291      1919       794

 b) educatoare           1232      1232       377

 c) profesori*          5619,85      5651       2017

 d) personal didactic cu     328,15       330       554
 funcţii de conducere
 îndrumare şi control
Personal didactic auxiliar             1061        82
                 942,41
Personal nedidactic       2378,43      2510        18

Total              11791,84   12703,00        3842
                                        12
Mediul   Nr. programe derulate    Nr.
                  participanţi


a) urban      70        3470


b) rural      2         372


 Total       72        3842                         13
 Sume cheltuite de la bugetul de stat pentru formarea
 continuă în anul şcolar 2007 - 2008


   Perioada    Sume alocate de la bugetul      Sume cheltuite      Total cheltuieli
                de stat           la CCD Cluj        CCD Cluj
               - lei -              - lei -         - lei -

           total judeţ  din care   Cheltuieli    cheltuieli de
                    pentru     materiale     personal
                    CCD
                    Cluj
 Trim.IV 2007    108 750    36 417      2 692      33 725      3 6417
 Buget alocat pe   534 750    448 000      117053      134469     25 1522
   total an
  2008=713000
     lei
Trim.I,II,III 2008
 TOTAL an      643 500    484 417     119 745     168 194     28 7939
  şcolar 2007-
    2008

                                                  14
II. Programe acreditate ale CCD Cluj
1. Multimedia în educaţie - 15 credite profesionale transferabile, conform
  deciziei CNFP nr.54/16.04.2007
  GRUP ŢINTĂ: personal din învăţământul preuniversitar, cu competenţe în
  utilizarea calculatorului
2. Comunicare şi leadership - 25 credite profesionale transferabile,
  conform deciziei CNFP nr.58/15.05.2007
  GRUP ŢINTĂ: personal de conducere, îndrumare şi control
3. Lectură metodică/lectură cursivă - 11 credite profesionale transferabile,
  conform deciziei CNFP nr.59/15.05.2007
  GRUP ŢINTĂ: profesori documentarişti, profesori din aria curriculară “Limbă
  şi comunicare”, bibliotecari din învăţământul preuniversitar, învăţători
4. Formarea structurilor manageriale intermediare - 15 credite
  profesionale transferabile, conform deciziei CNFP nr.61/15.05.2007
  GRUP ŢINTĂ: şefi de comisii metodice, de calitate, de curriculum şi
  coordonatori de proiecte din învăţământul preuniversitar      15
   II.Programe acreditate ale CCD
   Cluj
5.  Managementul activităţilor nonformale - 11 credite profesionale
   transferabile, conform deciziei CNFP nr.60/15.05.2007
   GRUP ŢINTĂ: directori şi responsabili de comisii metodice din Palate şi
   Cluburi ale copiilor

6.  Evaluarea activităţilor didactice prin inspecţia şcolară - 13 credite
   profesionale transferabile, conform deciziei CNFP nr.126/07.11.2007
   GRUP ŢINTĂ: inspectori, directori, profesori metodişti, şefi de comisii
   metodice din învăţământul preuniversitar

7.  Educaţie antreprenorială şi leadership -15 credite profesionale
   transferabile, conform deciziei CNFP nr.149/07.11.2007
   GRUP ŢINTĂ: profesori care predau economie, discipline economice şi
   tehnologii, educaţie antreprenorială din învăţământul liceal şi SAM, maiştri
   instructori

8.  Democraţie participativă - Proiectul „Cetăţeanul” - 25 credite
   profesionale transferabile, conform deciziei CNFP Nr.66/28.05.2008
   GRUP ŢINTĂ: cadre didactice care predau cultura civică în învăţământul
   gimnazial
                                          16
   III. Programe acreditate –
   organizator
1. Iniţiere IT şi Utilizare AEL – SIVECO România - 89 ore, 25 credite
  profesionale transferabile, conform deciziei CNFP
  nr.218/19.12.2007
  Grup ţintă: cadre didactice

2. Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii, SIVECO România -
  89 ore, 25 credite profesionale transferabile, conform deciziei
  CNFP nr.132/07.11.2007
  Grup ţintă: cadre didactice

3. Programul naţional de formare vizând dezvoltarea competenţelor de
  evaluare ale profesorilor din învăţământul preuniversitar – CNCEIP
  – 60 ore, 15 credite profesionale transferabile, conform deciziei
  CNFP nr.46/12.04.2008
  Grup ţintă: cadre didactice                    17
    III. Biblioteca
Locaţie: Str. Paris nr.60 (în incinta liceului Unirea cu
 intrare din strada Gheorghe Lazăr)

Orar: luni: 13 -19
   marţi : activitate la sediul CCD
   miercuri: 13 -19
   joi: 9 -15
   vineri: 9 -15

Persoană de contact: Nana Fărcaş
telefon: 0264-595553, 0733661211
                              18
   III. Biblioteca
  Împrumut la domiciliu (cărţi şi documente audio-vizuale)
  Rezervare de materiale la solicitare
  Împrumut interbibliotecar
  Consultarea documentelor în sala de lectură
  Consultarea Bazei de date a Bibliotecii
  Consultarea cataloagelor clasice ale bibliotecii (alfabetic, sistematic C.Z.U.,
  tematic);
  Consultarea softurilor educaţionale
  Audiţii de grup
  Informare bibliografică şi consultanţă privind utilizarea instrumentelor de
  informare şi a surselor de referinţă
  Bibliografii la cerere
  Activităţi de informare (Zilele porţilor deschise, Ziua Mondială a Bibliotecilor
  Şcolare, pliante informative)
  Informaţii cu privire la noutăţile editoriale
  Consultarea programelor valabile pentru concursul naţional unic pentru
  ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar
  Consultarea programelor pentru perfecţionarea prin definitivarea în învăţământ
  şi acordarea gradelor didactice II si I
  Spaţii pentru vizionări şi demonstraţii de softuri educaţionale, expoziţii de
  carte, de pictură, simpozioane, lansări şi prezentări de carte        19
IV. Editura
   editare de carte
   o gamă diversificată de materiale:
     Diplome şi Certificate de participare la reuniuni
     ştiinţifice format maxim A3
     Pliante şi materiale informative
     Postere
     Invitaţii şi cărţi de vizită
     Calendare

 Persoană de contact: Virginia Turculeţ
 telefon: 0264-593945, 0733661213
 e-mail: vmuresan@ccd.ubbcluj.ro
                               20
Instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul
            Cluj
               Carte pe suport de
               hârtie:
                Format B5
                120 pagini color
                Preţ: 89,44 lei                  Carte în format
                  electronic (CD)
                Preţ: 16,54 lei   21
 VI. Dintre activităţile planificate pentru
    anul şcolar 2008 – 2009…

1. Simpozionul ,,Preuniversitaria”, ediţia a XX-a
   organizat de Casa Corpului Didactic Cluj
   data: sâmbătă, 22 noiembrie 2008
   Secţiuni:
    1. Lectura în bibliotecă şi în Centrele de
     documentare şi informare – 20 de locuri
    2. Educaţia incluzivă – 20 de locuri
    3. Utilizarea tehnologiei multimedia în educaţie –
     20 de locuri

                              22
VI. Dintre activităţile planificate
pentru anul şcolar 2008 – 2009 …
2. Realizarea unei reviste online
Scopul: urmărirea impactului programelor
 de formare continuă
Cine va publica?- participanţii la
 programele de formare continuă
Ce se va publica? - articole/ lucrări/ exemple
 de bună practică
Când? – în urma colocviilor organizate de
 CCD Cluj
                       23
VI. Dintre activităţile planificate pentru
   anul şcolar 2008 – 2009 …
3. Concursul naţional de creativitate didactică în domeniul materialelor
  auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului, democraţie şi o
  cultură a păcii în învăţământul preuniversitar, ediţia a V-a
   Etape:
    1. Anul şcolar 2008-2009 - elaborarea lucrărilor şi selecţia pe
     plan local
    2. 15 septembrie - 5octombrie 2009 selecţia lucrărilor la nivelul
     judeţului şi realizarea expoziţiei la Casa Corpului Didactic Cluj
      3. Octombrie 2009-organizarea expoziţiei naţionale de creativitate
      didactică la Târgu Mureş
      4. Jurizarea lucrărilor şi stabilirea premiilor la nivel naţional
      Secţiuni:
      Materiale didactice auxiliare destinate activităţii cu elevii,
      inclusiv softuri educaţionale
      Lucrări cu caracter metodic, ştiinţific şi aplicabilitate practică
      Reviste şi publicaţii periodice destinate şcolii
    Informaţii pe site CCD Cluj


                                        24
VII. Informaţii de interes general
1. Ofertă de angajare în Cipru pentru 2 specialişti IT - contract 2 ani

2. Master şi cursuri postuniversitare
    Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală (acreditat
    ARACIS, furnizor Catedra de Psihologie, Facultatea de Psihologie
    şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca
    www.psychology.ro
  Management educaţional, furnizor: Universitatea “Lucian Blaga”
  Sibiu)
  Program de perfecţionare Milenium III, furnizor: Spiru Haret,
  destinat directorilor unităţilor de învăţământ (3 module, 280 ore, 90
  credite profesionale transferabile, furnizor DPPD al Universităţii
  Spiru-Haret)
  Studii postuniversitare pentru specializarea profesor documentarist
   Furnizor: DPPD al Universităţii din Oradea
     http://ccd.ubbcluj.ro/anunturiinvitatii_ro.htm
                                   25
           Tabel cadre didactice înscrise la programul
          Comunicare şi leadership: Grupa I: Dej – Gherla

   prima întâlnire joi, 23 octombrie la sediul Casei Corpului Didactic Cluj


Nr.crt.  Numele şi prenumele     Funcţia                Unitatea şcolară              Localitate

1     BADIU GINELA        director adjunct           Grup Şcolar Industrial Construcţii Montaj
                                                            Dej

2     BALOGH KATHERINA-ROZALIA-  responsabil cu formarea continuă   Şcoala „Mihai Eminescu”
       KAROLINA                                                 Dej

3     BLAGA MIRELA-GABRIELA    responsabil comisia diriginţilor   Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian”
                                                            Dej

4     BOB AXINTE         director               Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”
                                                            Dej

5     BONŢIDEAN LILIANA      coordonator de programe şi proiecte  Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2
                      educative                                  Dej

6     BORA CARMEN         coordonator de programe şi proiecte  Şcoala „Mihai Eminescu”
                      educative                                  Dej

7     CIOBANU GABRIELA      director adjunct           Şcoala cu cls. I-VIII „Mihai Eminescu”
                                                            Dej

8     DASCĂLU CRISTINA-ELENA   responsabil de comisie curriculum   Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3
                                                            Dej

9     DUNCA MARILENA       coordonator de programe şi proiecte  Şcoala „Avram Iancu”
                      educative                                  Dej
                                                             26

10    FEDERIGA FLORIN       responsabil cu formarea continuă   Grup Şcolar „Someş”
11  HERINEANU DANIELA-LUIZA  director adjunct           Şcoala cu clasele I-VIII „Avram
                                   Iancu”                Dej,

12  ILIEŞ TEODOR-SABIN    director               Grup Şcolar Industrial Construcţii
                                   Montaj                Dej

13  KALINIAK EMILIA-CLAUDIA  coordonator de proiecte şi programe  Liceul Teoretic „Petru Maior”
                educative               Gherla, jud. Cluj
                                                     Dej14  MIRCEA MARIA       director               Grup Şcolar „Someş”
                                                     Dej,

15  MOLDOVAN HORAŢIU-VASILE  responsabil comisie metodică     Colegiul Naţional „Andrei
                                   Mureşanu”              Dej


16  MUREŞAN EMILIA      responsabil comisie metodică     Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1
                                                     Dej


17  OCHIAN ADRIANA-STELA   director               Şcoala cu cls. I-VIII Nr.1
                                                     Dej

18  PETRUŢIU GRIGORE     director               Şcoala cu cls. I-VIII „Mihai
                                   Eminescu”              Dej,

19  PLATON CORNELIA      coordonator de programe şi proiecte  Liceul Teoretic „Alexandru Papiu
                educative               Ilarian”
                                                     Dej,20  PRIPON DINA-MARIA     director               Şcoala cu cls. I-VIII Nr.4
                                                     Dej


                                                         27
21  REINHARDT MINODORA-CECILIA  director              Şcoala cu cls. I-VIII    Ocna
                                                 Dejului

22  SABO RAFILA         director              Şcoala cu cls. I-VIII Nr.2  Gherla, jud.

23  SOLOMEAN ALICE-ANA      responsabil comisie metodică    Grup Şcolar „Someş”
                                                 Dej

24  STĂHIESCU VASILE       director              Liceul Teoretic „Alexandru
                                   Papiu-Ilarian”        Dej

25  STĂVARIU IOAN-PETRU     director adjunct          Liceul Teoretic „Alexandru
                                   Papiu Ilarian”        Dej

26  ŞIMON ESMERALDA LOREDANA   responsabil comisie metodică    Colegiul Naţional „Andrei
                                   Mureşanu”          Dej

27  ŞTEIU IOANA-ALINA      responsabil cu formarea continuă  Liceul Teoretic „Petru
                                   Maior”            Gherla,

28  SUCIU ECATERINA-CRISTINA   responsabil comisie metodică    Colegiul Naţional „Andrei
                                   Mureşanu”          Dej

29  TIMANDI MARIA        director              Şcoala de Arte şi Meserii  Buza,
30  TODORUŢ VASILIE       director              Grup Şcolar Agricol     Cuzdrioara,

31  TURI VASILE-TIBERIU     director adjunct          Grup Şcolar Someş      Dej,j

32  UNGUR TEREZA         director adjunct          Liceul Teoretic „Petru
                                   Maior”            Gherla


                                                     28
   Grupa 2: TURDA, CÂMPIA-TURZII
Nr.
      Numele şi prenumele    Funcţia      Unitatea şcolară               Localitate
   crt
1      GĂDĂLEAN MARIA      director adjunct  Colegiul "Emil Negruţiu"           Turda

2      GEORGESCU DUMITRU     director adjunct  Colegiul Naţional "Mihai Viteazul"      Turda

3      GOMBAŞI GABRIELA     director adjunct  Şcoala cu cls. I-VIII "Mihai Vodă"
                                                   com.Mihai Viteazu

4      GRECU LIANA-DORINA    director adjunct  Şcoala cu clasele I-VIII "Ioan Opriş"
                                                   Turda

5      GROZA IOAN        director      Şcoala cu clasele I-VIII "Avram Iancu"
                                                   Turda

6      HODOROGEA ANCA-CRISTINA  director      Şcoala cu clasele I-VIII "Horea, Cloşca şi
                                Crişan"                Turda

7      ICLENZAN CLAUDIU     director      Şcoala cu clasele I-VIII           Viişoara

8      JIMAN BELLA-ECATERINA   director      Şcoala cu cls. I-VIII "Avram Iancu"
                                                   Câmpia-Turzii

9      JIMAN IOSIF        director adjunct  Şcoala cu cls. I-VIII Nr.3 "Iuliu Deac"
                                                   Câmpia-Turzii

10     KONYA ATTILA-LASZLO    director      Şcoala cu cls. I-VIII            Viişoara
                                                           29
11  MARIAN ANGELA      director                    Liceul Teoretic "Pavel Dan"   Câmpia-Turzii
12  MICLĂUŞ VASILE     director                    Colegiul „E. Negruţiu”      Turda

13  MUREŞAN TEODOSIA    director                    Grădiniţa cu P.N. Nr.3      Turda
14  NERGES ELENA      director                    Grădiniţa cu P.N. Nr. 1     Câmpia-Turzii
15  RIŞCĂU OLGA-MARTA    director adjunct                Şcoala cu clasele I-VIII
                                                       Turda
                                       "Avram Iancu"
16  RIŞCĂU NICOLAE-OVIDIU  director                    Şcoala cu cls. I-VIII      Petreştii de Jos
17  RUSSU GABRIELA-AURORA  coordonator de proiecte şi programe educative  Şcoala "Ioan Opriş"
                                                       Turda

18  SUCIU LUCICA-IOANA   director adjunct                Grădiniţa cu P.P. Nr. 20
                                                       Turda

19  SURDEA MARIANA     director adjunct                Şcoala cu clasele I-VIII
                                                       Turda
                                       "Horea, Cloşca şi Crişan"
20  TĂMAŞ LIANA-VIOLINA   director adjunct                Grupul Şcolar de Arte şi
                                                       Turda
                                       Meserii "Dr. I. Raţiu"
21  TRIF RODICA       director                    Grădiniţa „Sf. Maria”      Turda

22  TRUŢĂ LUCIANA      director                    Grădiniţa "Lumea
                                                       Câmpia-Turzii
                                       Princhindeilor"
23  UŢĂ EUGENIA-SPERANŢA  director                    Grădiniţa "Poiana
                                                       Câmpia-Turzii
                                       Fermecată"
24  VĂIDEAN EUGENIA     director                    Grădiniţa cu P.P. Nr. 18     Turda
25  VESA MARCELA-MARIA   director                    Şcoala cu clasele I-VIII "Ioan
                                                       Turda
                                       Opriş"
26  VICOVAN TITUS      director                    Şcoala cu clasele I-VIII     Iara
27  VLAD NUŢI-GABRIELA   director adjunct                Colegiul Tehnic
                                                       Turda   30
  Despre educaţie…

  Educaţia nu reprezintă ceea ce ai putut să
  memorezi şi nici măcar cât de multe ştii.
  Educaţia îţi permite să diferenţiezi cunoaşterea
  de necunoaştere.
            (Anatole France)


          SUCCES!
           Vă mulţumim!
                          31

								
To top