Cabinet Director General - DOC - DOC by HC121003063046

VIEWS: 0 PAGES: 2

									               MI NI S TE R U L A GR I C UL T UR I I ŞI DE ZV O L TĂR I I R UR A LE
        AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
                             – A P D R P –


                                                  25 ianuarie 2010


                     COMUNICAT DE PRESĂ


          Claritate mai mare pentru procedurile de achiziţii în cadrul
                         proiectelelor FEADR


    Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a modificat o serie de
aspecte din procedura pentru desfăşurarea achiziţiilor private din cadrul Programului
Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013. Modificarile au intrat deja în vigoare, fiind
aplicate cu începere din data de 11 ianuarie 2010.


    Astfel, beneficiarii privaţi care vor semna un contract de finanţare cu APDRP după
această dată vor fi obligaţi ca, pentru licitaţiile pe care urmează să le organizeze, să solicite
ofertanţilor care participă la licitaţie minim trei oferte conforme. Această procedură se aplică
doar contractelor cu valoare mai mare de 50.000 de euro.
    Concomitent, anumiţi beneficiari ai Masurii 121 vor trebui să prezinte acordul de
mediu şi documentul legal de autorizare a persoanelor fizice, în momentul primei depuneri
a dosarelor de achiziţii pentru avizare.
    Este vorba despre acei beneficiari care au depus cererea de finanţare fără acordul de
mediu sau care erau persoane fizice la acel moment, luându-şi angajamentul să prezinte
ulterior, atât documentul de autorizare, cât şi adresa din partea Agenţiei judeţene de
Protecţie a Mediului.


    Menţionăm că beneficiarii privaţi vor desfăşura obligatoriu achiziţiile conform
Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare dacă
îndeplinesc prevederile articolului 9 din acest act normativ. Mai precis, dacă cumulativ
beneficiază de un sprijin financiar mai mare de 50% din valoarea proiectului şi valoarea
contractelor de servicii depăşeşte 200.000 de euro, iar contractele pentru efectuarea de
lucrări este peste 5.000.000 de euro. De asemenea, beneficiarii privaţi care nu îndeplinesc
aceste condiţii pot aplica, daca doresc, prevederile legislaţiei naţionale în domeniul
achiziţiilor publice.AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT – APDRP                     Pagina | 1
Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021 / 402.27.50, Fax: 021 / 315.67.79
E-mail: relatiimass-media@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
               MI NI S TE R U L A GR I C UL T UR I I ŞI DE ZV O L TĂR I I R UR A LE
        AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
                             – A P D R P –


    Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit face precizarea că achiziţiile
pentru serviciile de elaborare a proiectelor tehnice, întocmirea studiilor de fezabilitate şi
consultanţă elaborate înainte de semnarea contractelor de finanţare rămân valabile,
urmând ca toate celelalte achiziţii efectuate după contractare să fie efectuate conform
noilor proceduri.
                                      Serviciul Relaţii Mass-Media al
                            Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
                         Tel: 021 / 310.16.35; E-mail: relatiimass-media@apdrp.ro
AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT – APDRP                    Pagina | 2
Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021 / 402.27.50, Fax: 021 / 315.67.79
E-mail: relatiimass-media@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro

								
To top