TUSEN, TUSEN TAKK by BNajKk

VIEWS: 0 PAGES: 2

									Dugnad på Fjerdingstad Grendehus 20/9
Dugnaden begynner kl 12.00 og holder på til 16. Det blir servert suppe og rundstykker      SKOTSELV INFORMASJON
kl 14, og dugnaden avsluttes med gryterett kl 17. Vi serverer kaffe og mineralvann til
de som møter. Ta gjerne med tilbehør og sitt litt utover kvelden etter at vi er ferdige.                   Nr. 3/2008
Alle er velkomne, om du ønsker å gjøre noe eller bare ta en prat med "nabo'n". All
hjelp mottas med takk, om det er snakk om en liten time eller hele dagen. Noe av det
vi trenger til dugnaden er: jordlass til plenen, subbusslass, kjøkkenkran med
avstegning til oppvaskmaskin, ventiler til kjeller, kjerneboring til ventiler i kjeller,                 HØSTMARKED
pusse opp pipe (evt beslå med blekk), kitte inn glassrute i balkongdør, container til
diverse søppel, utstyr (og noen til å betjene de) til å kappe ned noen store busker og
gjøre opp til ved. Har DU noe av dette liggende, er alle bidrag hjertelig velkomne.                   På Düvelgården
Også om du bare stiller med en spade, rive eller kost. Håper vi sees. Hilsen styret i             Lørdag 13. september kl. 11.00 – 16.00
Østsiden Vel".                                                    Årets tema er POTET
                                                          (det er FN’s Potetår i år)
Loppemarked
Bakke Sanitetsforening har sitt årlige loppemarked på Bakke grendehus lørdag 25.
                                                Det vil bli tradisjonelt marked med
oktober fra 10.00 til 14.00.
                                                    Salg av lokalproduserte produkter
     Det blir trekning på basaren                                 Bakke Bygdekvinnelag vil sette fokus på poteten gjennom:
     Salg av kaffe og kaker.                                    Utstilling, matretter og mange aktiviteter for barn og voksne
Lopper kan leveres på Grendehuset fredag 24. oktober mellom kl. 14.oo og kl. 18.00           Bakke IF har stand
                                                    SFO selger kort med potettrykk

Skotselv Pensjonistforening                                   Her vi du få se og smake alt du kan sette POTET foran!!
har nettopp vært på en vellykket tur til Savalen Fjellhotell.                  (Du kan til og med bli vaksinert mot potetnese av bygdas helsesøster!)
 Skotselv Pensjonistforening ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til ny
sesong. Møtene holdes på Bakke Grendehus første tirsdag i månedene, og første møte       KAFÈ
i høst blir 7. oktober kl. 16.00.                                Salg av varmmat fra kl. 12.00
                                                På menyen bl.a. Potetklubb og Potetsuppe
                  ====================
                                                SALGSUTSTILLING med Hedwig Wright Østern
Stoff til neste nummer må være red. i hende innen 10. november, neste nummer ca. 25.november.  Utstillingen har tittelen ”Hedvigs akvareller”
Skotselv informasjon utgis av Skotselv Grendeutvalg
Redaktør: Gunn Munkhaugen, email gunn.munkhaugen@fastlane.no
Telefon 32 75 62 72, privat – 32 23 23 82, jobb                         AVDUKING AV SMIJERNSKULPTUR laget av Arkadiusz Gawecki,
Skotselv har også egen hjemmeside: www.skotselv.info
                                                hvor han viser hvordan han forener gammel teknikk og moderne design

                                                    Avduking av smijernsskulptur og åpning av utstillingen
                                                    foretas av ordfører Anders B. Werp kl. 12.00
                                                    Skotselv Skolekorps spiller
                                                                     Mer om Høstmarkedet på neste side
                                           Småbarnstreff
Åpningstider ”Hedvigs akvareller”                           møtes på Solhaug hver tirsdag kl. 10-12, unntatt i skolens ferie.
   Lørdag 13.sept. og søndag 14.sept. kl.11 – 18
   Onsdag 17.sept. kl.16 – 20
       Jan Otto Eek forteller om orkideer på Eiker
                                           Grøtfest
                                           Bakke Sanitetsforening ønsker velkommen til årlig grøtfest onsdag19. november kl.
   Lørdag 20.sept. og søndag 21.sept kl.11 – 18
                                           18.00 på Bakke grendehus


Bakke IF ved Fotballgruppa finner du på årets høstmarked med egen stand        Bakke Sanitetsforening ønsker velkommen til
Her kan du blant annet:                                Hyggekveld på Haugløkka tirsdag 23. sept 17.00
                Få informasjon om prosjektet
                ”Kunstgrass i Skotselva”
                Kjøpe den nye Bakke-Genseren
                Få informasjon om Bakke IF                  Flaskeinnsamling
                Prøve dine ferdigheter i triksekonkurransen      Skotselv skolekorps har flaskeinnsamling mandag 8. september fra kl. 16.30 og
                                           utover kvelden
Håper du tar turen innom oss og slår av en sportslig prat på Høstmarkedet!      Skotselv skolekorps har fått egen hjemmeside:
Med Sportslig hilsen                                 http://www.korpsweb.net/korps/SkotselvSkoleko/
Bakke IF – Fotballgruppa
                                           9. juni ble det arrangert kulturtorg på Pumpehuset –
                                           Dette er noen av temaene som ble belyst
Høstfest på Pumpehuset
Lørdag 13/9 blir årets siste fest på Pumpehuset.                   Historisk spel - Med utgangspunkt i aktivitetene rundt Hassel Jernverk
Vi åpner kl. 17.00 – Happy hour fra 17 – 20                      Ansvarlige for oppfølging: Sonja Lidsheim, Kristin Bråthen, Vigdis M. Løver
Musikken besørges av ”The Famous Who”. Musikk fra kl. 19.00
18- års aldersgrense. Entre kr 100,-                         Scene i Oset + amfi
                                           Tanken er at man her kan ha en storsatsing en gang i året (konsert) som en dugnad i
                                           bygda. Finnes flere lokale utøvere med tilknytning til Skotselv.
NaKuHel                                        Arne Henning Kristensen jobber videre med saken og forsøker å få med ungdom
fortsetter annen hver onsdag fra 11.00 til 13.00 utover høsten med følgende temaer:  Turstier
                                           Bygdekvinnelaget har dette på sitt program i år, og målet er å presentere ”10 gode
01.10     Gamle håndredskaper           Harald Bergan         turer”. De vil søke Gjensidigefondet om bidrag til prosjektet.
15.10.     Fugleliv om vinteren – foring m.m.   Terje Bakken
                                           Skotselv før i tida
29.10.     Hoppbakker i bygda           Gunnar Flata,
                                           Vil i år dreie seg mye om Skotselv Cellullose. Er det noen som har bidrag her??
                            Kjell Leversby,
                            Thore Kopperud         Flerbrukshus
12.11.     Norsk speiderguttforbund                        Bakke IF ønsker å bidra til utomhusplanen ved skolen i forbindelse med bygging av
        Skotselv-troppen før krigeren      Olav Thovsen          flerbrukshuset ved at masser fra utgravinga til huset kan benyttes til fotballbane.
                            Paul Reinhertsen        Flott hvis flere kan samarbeide om dugnad og bruk.
26.11.     Glimt fra NaKuHel-utferder       Deltakere på
        2007 og 2008              utferdene           Neste kulturtorg arrangeres på Fjerdingstad Grendehus mandag 13. oktober
                                           kl. 19.00

								
To top