raport unitati cazare

Document Sample
raport unitati cazare Powered By Docstoc
					 SONDAJ DE OPINIE ÎN CADRUL PROIECTULUI
“BANAT 22” - PROMOVAREA CELOR 22 LOCURI ŞI
   EVENIMENTE TURISTICE DIN BANAT


      RAPORT AGENŢII DE TURISM
        TIMIŞOARA
     FEBRUARIE - MARTIE 2008
   OBIECTIVELE SONDAJULUI DE OPINIE


  Percepţia generală asupra dezvoltării turismului în Banat şi a
  specificului acestuia;
  Evidenţierea principalelor produse şi servicii turistice din
  Banat;
  Identificarea destinaţiilor şi evenimentelor turistice de interes
  pentru actorii de pe piaţa turismului;
  Conturarea oportunităţilor de valorificare a potenţialului
  turistic al zonei;
  Determinarea dificultăţilor întâmpinate în dezvoltarea
  turismului şi conturarea unor soluţii pentru înlăturarea lor;
  Identificare modalităţilor de promovare a ofertei turistice
  pentru actorii ce activează pe această piaţă, ş.a.
      METODOLOGIA CERCETĂRII  Populaţia anchetei sau universul o reprezintă populaţia
  agenţiilor de turism din judeţele Timiş, Caraş – Severin,
  Mehedinţi
  Metoda folosită este sondajul de opinie ca specie a
  anchetei sociologice
  Instrumentul de lucru – chestionarul prin administrare
  Eşantionare mixtă, bistadială
  Volum eşantion 65 (52 din judeţul Timiş, 5 din Mehedinţi şi
  8 din Caraş-Severin)
PONDERE OFERTE TURISTICE
MOTIVUL NEINCLUDERII PRODUSELOR TURISTICE
   DIN BANAT ÎN OFERTA AGENŢIILOR
TOP DESTINAŢII/EVENIMENTE/OBIECTIVE DIN
         BANAT
       (ÎNTREBARE DESCHISĂ)
PRODUSE TURISTICE AXATE PE SPECIFICUL
  COMUNITĂŢILOR ETNICE DIN BANAT

•Dansurile populare specifice comunităţilor etnice
•Balul Izmenelor
•Cultura comunităţilor etnice
•Istoria, legendele etniilor
•Sârbii
•Cheveresul-Mare
•Surduc
•Jimbolia
•Valiug
•Muntele Mic
TOP DESTINAŢII/EVENIMENTE/OBIECTIVE DIN
   BANAT SOLICITATE DE CLIENŢI
       (ÎNTREBARE DESCHISĂ)
 ALTE PRODUSE TURISTICE CU POTENŢIAL DE
 INTERES PENTRU VIZITATORI (ÎN AFARA CELOR
    INCLUSE ÎN OFERTA AGENŢIEI)


•Muntele Semenic       •Cheile Nerei
•Lacurile de acumulare    •Timişoara
•Rezervaţiile naturale    •Cetăţile din zona
•Valea Cernei        •Recaş
•Excursii turistice de tip  •Trei Ape
cultural           •Degustări de vinuri
•Cicloturism         •Filme documentare cu
•Pescuit           zonele turistice
•Muntele Mic         •Excursii tematice
PRODUSE TURISTICE AXATE PE SPECIFICUL
  COMUNITĂŢILOR ETNICE DIN BANAT
PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE DIN
       BANAT
MATERIALE DE PROMOVARE A OFERTEI TURISTICE
        DIN BANAT
CRITERII FOLOSITE LA DISTRIBUIREA
 MATERIALELOR DE INFORMARE
MOTIVELE PENTRU CARE NU SE DISTRIBUIE
   MATERIALE DE PROMOVARE
GHID TURISTIC
MODALITĂŢI PROMOVARE OFERTĂ AGENŢII (I)
MODALITĂŢI PROMOVARE OFERTĂ AGENŢII (I)
MODALITĂŢI PROMOVARE OFERTĂ AGENŢII (III)
SITE WEB
DIFICULTĂŢI ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI (I)
DIFICULTĂŢI ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI (II)
SUGESTII REMEDIERE INCONVENIENTE TURISM
PUNCTE TARI ALE ZONELOR TURISTICE
      DIN BANAT
PUNCTE SLABE ALE ZONELOR TURISTICE
      DIN BANAT
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE DE CĂTRE ANGAJAŢII
        AGENŢIILOR
                   CONCLUZII

•mai mult de jumătate dintre agenţii nu includ în ofertă obiective turistice din Banat (nu există cerere
pentru acestea, există o mai buna orientare către străinătate, slaba colaborare dintre agenţii şi hoteluti,
etc.)

•Destinaţiile/evenimentele/obiectivele turistice presupuse a fi cele mai interesante pentru turişti sunt:
Băile Herculane, Semenic, Timişoara, Buziaş, Muntele Mic;

•Există o slabă cunoaştere a produselor turistice axate pe specificul comunităţilor etnice din Banat;

•Cele mai comercializate destinaţii turistice din Banat sunt:Băile Herculane, Semenic, Buziaş, parcurile
naţionale, etc-

•Muntele Semenic, lacurile de acumulare, rezervaţiile naturale, Valea Cernei, excursiile turistice de tip
cultural, cicloturismul, pescuitul, Muntele Mic, Cheile Nerei, Timişoara, cetăţile din zona, Recaş, Trei Ape,
degustări de vinuri, filme documentare cu zonele turistic, reprezintă destinaţii turistice sau tipuri de
turism propuse de către agenţiile de turism, în afara celor pe care le au în oferta curentă.

•Cea mai mare parte a agenţiilor de turism nu includ în ofertă produse turistice axate pe specificul
comunităţilor etnice din Banat

•Banatul - mozaic al culturilor european, Mica Europa, Localităţi specifice, festivaluri ale etniilor,
restaurante specifice, Sasca Montană, Jimbolia, Văliug, Zona Almaj, Făget sunt amintite ca fiind
produse, evenimente sau destinaţii turistice cu specific etnic
                    CONCLUZII


•Modalităţile de promovare a produselor turistice din Banat sunt: publicitatea în ziare şi reviste,
participarea la târguri de turism, prin intermediul internetului, pachetele promoţionale, prin distribuirea
de pliante, etc.

•cele mai multe dintre agenţii nu oferă materiale de promovare a produselor turistice din Banat. În cazul
în care agenţia oferă astfel de materiale, ele sunt insuficiente dar cu o grafică atractivă, utilitatea
informaţiilor este ridicată, cantitatea de informaţii în unele cazuri este ridicată, alteori scăzută, în cele
mai multe cazuri sunt traduse în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

•principalele criterii în selecţia produselor turistice pentru care agenţiile oferă materiale de informare
sunt: preţul mai bun, succesul ofertei, solicitările primite din partea clienţilor, etc.

•Mai mult de jumătate din agenţiile de turism pun la dispoziţia clienţilor un ghid turistic.

•Modalităţile prin care agenţiile îşi promovează ofertele turistice sunt (în ordine descrescătoare):prin
site-ul web, prin intermediul presei scrise, prin participarea la târgurile de turism, prin distribuirea de
pliante, fluturaşi, prin panouri publicitare, prin cataloage de turism, etc.

•Cele mai multe agenţii de turism au un site propriu prin care îşi promovează ofertele. În cele mai multe
cazuri, frecvenţa accesării site-urilor, cantitatea şi utilitatea informaţiilor este ridicată, fiind traduse în cel
puţin o limbă de circulaţie internaţională. (acest ultim aspect a fost precizat de aproape jumătate din
agenţii)
                   CONCLUZII


•Cele mai mari dificultăţi pe care le întâmpină dezvoltarea turismului în zonă sunt: Insuficienta
promovare a produselor turistice din Banat, Infrastructura de acces necorespunzătoare , neimplicarea
autorităţilor locale în conceperea şi derularea de proiecte turistice la nivel local şi/sau regional, lipsa
structurilor de agrement, etc.

•remediile propuse pentru ameliorarea situaţiei: implicarea autorităţilor şi investitorilor, dezvoltarea
zonelor turistice, alocarea de fonduri şi derularea de programe de cunoaştere a zonelor, pregătirea
cadrelor specializate, etc.

•punctele tari ale zonelor turistice din Banat:
   - bogăţia resurselor, peisajul, multiculturalitatea, faptul că reprezintă poarta de vest a României,
   istoricul zonei, zona de graniţă, etc.

•Punctele slabe ale zonelor turistice din Banat:
   -infrastructura proastă, promovarea inexistentă, slaba implicare a autorităţilor, starea de degradare
   a obiectivelor turistice, lipsa resurselor umane calificare în domeniu

•Cele mai cunoscute limbi străine pe care le vorbesc angajaţii care vin în contact direct cu turiştii sunt:
engleza, franceza, germana, la polul opus situându-se sârba, respectiv maghiara.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:10/3/2012
language:Unknown
pages:28