Mobil Usability by HC121003063046

VIEWS: 0 PAGES: 26

									”There’s an old story about the person who wished his
computer were as easy to use as his telephone. That wish has
now come true, since I no longer know how to use my
telephone.”
        -Bjarne  Stroustrup, fader til programmeringssproget C++

                      (fast start på hvert slidesæt siden 2005)
  Intro

  Om usability på mobiltelefoner (20-25 minutter)

  Live design 1: Skjul teknologi (10 minutter)

  Live design 2: MOOO (15 minutter)

  Think aloud på mobiltelefoner (10 minutter)

  Litteratur + Det Hemmelige Sted
Hvem designer vi til?
  En række tekniske og designmæssige
  aspekter  Brugerens forhold til mobiltelefonen
  Mobilitet
  ◦ Skiftende vs. stabile omgivelser
  Type af forbindelse
  ◦ Svag/usikker vs. Stærk/sikker
  Interaktionsform
  ◦ Sekventiel interaktion vs. direkte manipulation
  Inputmuligheder
  ◦ 12-18 knapper vs. tastatur & mus
  Størrelse af skærm
  ◦ 176 x 220 pixels vs. 17”, 19”, 21”
  Størrelse af memory og hastighed
  ◦ Meget begrænset vs. masser af Gb

  Antal applikationer på samme tid
  ◦ 1-2 stk. vs. Multitasking

  Surf vs. Hunt
  ◦ Hovedet under armen vs. specifik opgaveløsning

  Flat-rate vs. Pay Per Minute
  ◦ Mere fokus på forbrugt tid / større krav til indhold
Fra ”Handheld Usability” af Scott Weiss
                Skaber identitet

            Former socialt netværk

               Skaber grænser

Og en enkelt ting mere…
           Skaber tryghed

          Nedbryder magtstrukturer

        Er et lager over ejerens historie

       Øger den sociale tilstedeværejse
  Mobil usability er at designe sin telefon + software
  så den i så høj grad som muligt understøtter og
  udbygger det tætte forhold til brugeren

  ◦ Fokus på Håndtering af fejl øger tilliden til telefonen

  ◦ Fokus på indlæring øger letheden i interaktionen
    …og det er ofte den første personlige enhed ejeren har!

  ◦ Fokus på Tilfredshed øger fornøjelsen ved at bruge
   telefonen
  Være intuitive og smarte

  Være gode til at håndtere fejl

  Have en masse lir* tilpasset målgruppen

  Være nemme at finde rundt i

  Ikke have for meget teknologi i interfacet

              * I mangel af mere rammende udtryk.
               Ikke negativt ment.
Samsung Ultra Touch
HTC Magic
                 Timeout
LG Prada  Samsung Ultra Touch  Nokia 6126
HTC Magic  Apple iPhone
   Information Architecture is the structural design of an information
   space. Its purpose is to facilitate and aid the user’s access to
   information or to applications needed in order to complete a task,
   by shaping and aiding the mental model of the data.


  Perfekte labels

  Det helt rette sted at lægge funktionaliteten

  Den korrekte organisering af forskelligt
  indhold
MOOO (Mobile Out of Office)
  Sætter brugeren i stand til at sende
  en sms med oplysninger om
  status i stedet for telefonsvarer
  ”Er tilbage 15.30 p.gr.a frokost”
  ◦ Hvor skal funktionaliteten placeres?
  ◦ Hvilke oplysninger skal vises?
  ◦ Hvordan er UI flowet?


  10 min til design,
  5 min til fremlægning
  Jeg vil bede om tre frivillige ved tavlen, så
  hurtigt som muligt
  ◦ Testmoderator
  ◦ Test observer
  ◦ Test subject Test participant


  Alternativt peger jeg bare på tre studerende

  Opgave: Vis hvordan du ville tage et billede
  med testmoderatorens mobiltelefon
  Kend testscript og komplet interface udenad

  Vær sikker på at brugeren fortæller om alt
  han gør i interaktionen

  Stil mange spørgsmål – layouts og designs på
  mobiltelefoner kan ændre sig radikalt, og
  brugeren siger måske ikke noget om dét

  Lav altid en pilottest – der kan gå meget galt
  Filmet direkte ovenfra
  ◦ Markér et område hvor mobiltelefonen skal være

  Filmet over skulderen
  ◦ Brug Tilted Pad


  Filmet på selve mobiltelefonen
  ◦ Tricky, lær testpersonen at holde telefonen med
   kamera før testen går i gang
Handheld Usability – Scott Weiss


Mobile Interaction Design – Jones / Marsden


Designing for Small Screens – Studio 7.5


Mobile Usability - How Nokia changed the face of the mobile
phone – Lindholm et.al.


Designing the Mobile User Experience - Barbara Ballard


http://forum.nokia.com/main/resources/documentation/usability/ – style guides,
usability for games etc.

Norman, Preece, Jordan – al generel usability

Professional Mobile User Experience – Hiltunen et.al.
  Nørrebrogade, hver lørdag formiddag
andersschroeder@gmail.com

								
To top