BUP SAMEN

Document Sample
BUP SAMEN Powered By Docstoc
					TITELBLAD
                                     1 INHOUD

2   Projectomschrijving & inleiding.........................................................................................................................3
3   Executive summary .................................................................................................................................................4
4   Algemene Beschrijving onderneming ..............................................................................................................5
5   Missie en Visie............................................................................................................................................................6
6   Omgevingsanalyse ...................................................................................................................................................7
7   ManagementanalysE ............................................................................................................................................ 12
  7.1    Voorstelling aandeelhoudersstructuur .............................................................................................. 12
  7.2    Persoonlijke gegevens & competenties directie ............................................................................. 13
  7.3    Organigram .................................................................................................................................................... 18
   7.3.1      Huidige situatie: (filiaal Gent) ....................................................................................................... 18
   7.3.2      Toekomstige situatie: (filiaal Leuven) ....................................................................................... 18
  7.4    Analyse personeelsbeheer ....................................................................................................................... 19
   7.4.1      Omschrijving taken binnen het bedrijf ..................................................................................... 19
   7.4.2      Taakbeschrijving van het personeel schematische weergave......................................... 19
   7.4.3      Loonberekening van bedienden/arbeiders ............................................................................ 20
  7.5    SWOT-analyse ............................................................................................................................................... 21
8   Marketinganalyse .................................................................................................................................................. 22
  8.1    PRODUCT ........................................................................................................................................................ 22
  8.2    ASSORTIMENT .............................................................................................................................................. 22
  8.3    FASE VAN DE LEVENSCYCLUS ............................................................................................................... 23
  8.4    AANDUIDING KWALITEITSNIVEAU .................................................................................................... 23
  8.5    Service .............................................................................................................................................................. 24
  8.6    MERKENBELEID........................................................................................................................................... 24
  8.7    PRIJS .................................................................................................................................................................. 24
  8.8    PLAATS............................................................................................................................................................. 25
  8.9    VERKOOPSYSTEEM..................................................................................................................................... 26
  8.10   ORGANISATIE DEBITEURENBEHEER................................................................................................. 26
  8.11   PROMOTIE ANALYSE ................................................................................................................................. 26
  8.12   SWOT-analyse marketingbeleid ............................................................................................................ 28
2 PROJECTOMSCHRIJVING & INLEIDING
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 ALGEMENE BESCHRIJVING ONDERNEMING
                  5 MISSIE EN VISIE

Sophie W. is bezig met de missie
                 6 OMGEVINGSANALYSE

                   6.1 SECTORANALYSE 1                   6.2 MARKTANALYSE                 6.3 ANALYSE VAN KLANTEN
1  rabobank.be, tempo-team.be, maison-rouge.be & miseenplace.eu
               6.4 CONCURRENTIE-ANALYSE 2

Enkele Gentse concurrenten:

      Mise en Place

      Flying services

      Tevent

      Maison rouge

      Randstad

      Start people

      Tempo-Team
2miseenplace.eu, flyingservice.be, tevent.be, maisonrouge.be, randstad.be, startpeople.be, tempo-team.be
& Google maps
                                6.5 SWOT-ANALYSE
                  NUTTIG                           SCHADELIJK

      Sterktes                             Zwaktes

      Mise en place                           Mise en place
      -Bekendheid                            -Verplicht 2maal in de maand te werken
INTERN
      -reeds 15 jaar ervaring                      -geld afhalen op een bureau
      -student gericht

      Flying services                          Flying services
      -Voorafgaande screening en opleiding               -Minder bekend
      - nastreven van perfectie/kwaliteit                -duur
      -vertegenwoordigd in Gent, Leuven en Antwerpen          -niet enkel voor studenten
      -VIP evenementen     Opportuniteiten                         Bedreigingen

     Eventueel hogere vraag naar studenten in de           Student@ work is een bedreiging voor andere
     nasleep van de crisis periode.                  Gentse interim-kantoren, die verder gevestigd
EXTERN
     Reden: studenten zijn goedkoper                 zijn van het studentencentrum.


     Vanaf 2012 mogen studenten meer dagen
     werken. 50 dagen in plaats van 2 keer 23 dagen.

     MISE EN PLACE                                        FlYING SERVICES


     Mise en place richt zich tot jonge, enthousiaste en dynamische mensen            Flying Service (www.flyingservice.be) rekruteert jonge, dynamische
     die naast hun studie een studentenjob willen vinden in de                  en stijlvolle mensen die een affiniteit hebben met horeca of deze graag
     gastvrijheidbranche.                                     willen aankweken.
              6.6 LEVERANCIERSANALYSE

Niet van toepassing voor Student@work. Wij hebben geen vast leveranciersbestand,
uitgezonderd enkele éénmalige aankopen bij Ikea.


6.7 AANLEGGEN DOCUMENTATIEBUNDEL MBT WEBSITE, KLANTENKAART,
           RECLAME EN HUISSTIJL

OMSCHRIJVING HUISSTIJL

Onze webstite, logo , flyers en klantenkaarten zijn studentikoos. We willen zoveel mogelijk
studenten aanspreken en dit op een jonge en creatieve manier. Onze communicatie moet
dermate student-minded zijn dat we in de hoofden van de studenten blijven hangen en kunnen
overgaan tot een succesvolle dienstverlening.
Onze diensten zijn daarbij volledig student gericht. Als administratieve werknemers van onze
onderneming willen wij op een jonge maar tevens correcte manier optreden. Potentiële
studenten zullen tijdens de screening op een amicale/ frisse manier worden onthaald en
ondervraagd. Dit neemt niet weg dat wij de ernst van de uit te voeren job niet zullen
benadrukken. Kortom willen wij dus tot een evenwichtige relatie komen tussen een jonge
manier van omgaan met serieus werken.

VISITEKAARTJE
ONTWERP FLYER
               7 MANAGEMENTANALYSE 3        7.1 VOORSTELLING AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Ons bedrijf werd gesticht op 13 oktober 2011 door de volgende personen:


                Naam :          % aandelen
          Eline Vandenberghe           25%
          Jonas Vindevogel            15%
          Sophie Wauters             15%
          Sophie Tavernier            15%
          Anabel D'Hulster            15%
          Nicolas Verstraete           15%
3  http://www.inverde.be/

http://www.abvv.be/web/guest/bereken-je-nettoloon
     7.2 PERSOONLIJKE GEGEVENS & COMPETENTIES DIRECTIE


             E L I N E V A N D E N B E R G HE B E D R I J F S L E I D E R
    Persoonlijke informatie:

Naam:                       Vandenberghe
Voornaam:                     Eline
Nationaliteit:                  Belg
Adres:                      Merendreedorp27
                         9850 Merendree
Telefoon:                     09/226.57.04
GSM:                       0473/96.62.03
E-mail:                      elinvand7@student.arteveldehs.be
Geboortedatum:                  Juni 26, 1991
Geboorteplaats:                  Kortrijk
Burgerlijke stand:                Ongehuwd

    Talenkennis:

         Spreken         Luisteren           Schrijven    lezen
Nederlands    Moedertaal       Moedertaal           Moedertaal   Moedertaal
Frans      Vlot          Vlot              Vlot      Vlot
Engels      Vlot          Vlot              Vlot      Vlot
Duits      Schoolkennis      Schoolkennis          Schoolkennis  Schoolkennis

    Computervaardigheden:

Word:                       Zeer goed
Powerpoint:                    Zeer goed
Excel:                      Zeer goed

Access:                      Goed
Internettoepassingen:               Goed
Microsoft Outlook:                Goed

    Opleidiningen

Periode                      2003-2008
Instituut                     Sint-Pieters instituut, Gent
Studierichting                  Economie-moderne talen

Periode                      2009-Heden
Instituut                     Artevelde hogeschool, Gent
Studierichting                  Accountancy/fiscaliteit
                  JONAS VINDEVOGEL (BEDIENDE)
    Persoonlijke informatie:

Naam:               Vindevogel
Voornaam:                Jonas
Nationaliteit:              Belg
Adres:              Elenestraat 257
                     9620 Zottegem
telefoonnummer:             09/328 58 86
GSM nummer:               0497/89 63 97
E-mail:                 Jonavind@arteveldehs.be

Geboortedatum:             Februari 21, 1991
Geboorteplaats:             Kortrijk
Burgerlijke stand:          Ongetrouwd

    Talenkennis:

           Spreken       Luisteren     Schrijven    lezen
Nederlands      Moedertaal      Moedertaal     Moedertaal    Moedertaal
Frans        Goed         Goed        Basis      Goed
Engels        Goed         Goed        Basis      Goed

    Computervaardigheden:

Word:                  Goed
Powerpoint:               Goed
Excel:                 Goed
Access:                 Goed
Internet:                Goed
Microsoft Outlook:           Basis

    Opleidiningen

Periode                 2003-2008
Instituut                Technisch Instuut-Onze-Lieve-Vrouw, Oudenaarde
Studierichting             Handel

Periode                 2009 - heden
Instituut                Artevelde hogeschool, Gent
Studierichting             Bedrijfsmanagement
                  S O P HI E W A U TE R S ( B E D I E N D E )    Persoonlijke informatie:

Naam:               Wauters
Voornaam:                Sophie
Nationaliteit:             Belg
Adres:              Maurice Syslaan 14
                    9830 Sint-Martens-Latem
telefoonnummer:             09/282 34 90
E-mail:                 Sophie.wauters@student.arteveldehs.be

Geboortedatum:              Augustus 02, 1989
Geboorteplaats:             Gent
Burgerlijke stand:           Ongetrouwd

    Talenkennis:

           Spreken        Luisteren          Schrijven  lezen
Nederlands      Moedertaal       Moedertaal          Moedertaal  Moedertaal
Frans        Goed          Goed             Basis    Goed
Engels        Goed          Goed             Basis    Goed
Duits        Basis         Basis            Basis    Basis

    Computervaardigheden:

Word:                   Goed
Powerpoint:                Goed
Excel:                   Goed
Access:                  Goed
Internet:                 Goed
Microsoft Outlook:             Basis

    Opleidiningen

Periode                  2001-2003
Instituut                 Sint-Pietersinstituut, Gent
Studierichting               Moderne wetenschappen

Periode                  2003-2007
Instituut                 Visitatie, Mariakerke
Studierichting               Handel en bedrijfsbeheer

Periode                  2007-2009
Instituut                 Hogent Mercator, Gent
Studierichting               Financie- en verzekeringswezen

Periode                  2009 - heden
Instituut                 Arteveldehogeschool, Gent
Studierichting               Accountancy – fiscaliteit
                  S O P HI E TA V E R N I E R ( B E D I E N D E )
    Persoonlijke informatie:

Naam:                   Tavernier
Voornaam:                 Sophie
Nationaliteit:               Belg
Adres:                   Coudeveldt 10
                      8490 Varsenare
Telefoon:                 050/39 57 19
GSM:                    0479/39 38 19
E-mail:                  Sophie.tavernier@student.arteveldehs.be

Geboortedatum:               Januari 19, 1991
Geboorteplaats:              Brugge
Burgerlijke stand:             Ongehuwd

    Talenkennis:

           Spreken         Luisteren           Schrijven   lezen
Nederlands      Moedertaal       Moedertaal          Moedertaal  Moedertaal
Frans        Goed          Goed             Basis     Goed
Engels        Zeer goed        Goed             Basis     Goed
Duits        Minder goed       Matig             Minder goed  Matig

    Computervaardigheden:

Word:                   Zeer goed
Powerpoint:                Zeer goed
Excel:                   Goed
Access:                  Basiskennis
Internettoepassingen:           Zeer goed
Microsoft Outlook:             Goed

    Opleidiningen

Periode                  2003-2009
Instituut                 Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut
Studierichting               Economie- Talen

Periode                  2009 - heden
Instituut                 Artevelde hogeschool, Gent
Studierichting               Bedrijfsmanagement
                 N I C O L A S V E R S TR A E T E ( B E D I E N D E )
    Persoonlijke informatie:

Naam:                    Verstraete
Voornaam:                  Nicolas
Nationaliteit:               Belg
Adres:                   Kruishoutemseweg 177
                      8790 Waregem
Telefoon:                  056/ 62 62 72
GSM:                    0479/605 100
E-mail:                   Nicolasverstaete@hotmail.com

Geboortedatum:               Oktober 13, 1990
Geboorteplaats:               Kortrijk
Burgerlijke stand:             Ongehuwd

    Talenkennis:

           Spreken         Luisteren           Schrijven  lezen
Nederlands      Moedertaal        Moedertaal          Moedertaal  Moedertaal
Frans        Goed           Goed             Basis    Goed
Engels        Zeer goed        Goed             Basis    Goed
Duits        Basis          Matig             Matig    Matig

    Computervaardigheden:

Word                    Zeer goed
Excel                    Zeer goed
Access:                   Goed
PowerPoint                 Zeer goed
Paint                    Goed
Bob: Boekhoudprogramma           Goed
Internet                  Goed
Windows                   Zeer goed
Apple / Mac                 Goed

    Opleidiningen

Periode                   2002-2008
Instituut                  Heilig-Hartcollege, Waregem
Studierichting               Handel

Periode                   2009 - heden
Instituut                  Artevelde hogeschool, Gent
Studierichting               Bedrijfsmanagement (Accountancy/fiscaliteit)
               7.3 ORGANIGRAM          7.3.1 HUIDIGE SITUATIE: (FILIAAL GENT)               Eline
             Vandenberghe
             Bedrijfsleider


Jonas Vindevogel    Sophie Tavernier    Nicolas Verstraete
  Bediende        Bediende         Bediende
        7.3.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE: (FILIAAL LEUVEN)
             Jonas V./ Sophie
              T./ Nicolas V.
              Bedrijfsleider


   Sophie                       Karel
   Wauters       Anabel D’Hulster
                            De Vos
               Bediende
   Bediende                     Bediende
             7.4 ANALYSE PERSONEELSBEHEER

          7.4.1 OMSCHRIJVING TAKEN BINNEN HET BEDRIJFAlgemene administratieve ondersteuning
klantgericht onthaal via telefoon en e-mail, proactief beheren van contracten, up-to-date houden
van kalenders, agenda’s en andere formulieren, beheer van inkomende en uitgaande post,
opmaken en verzenden van brieven, versturen van mailings en e-mailings, zoekopdrachten
uitvoeren.Specifieke administratieve ondersteuning voor organisatie: inschrijvingen en andere
gegevens invoeren in onze Access databanken, opmaak van contracten, communicatie van
collega’s en klanten verzorgen, betalingsgegevens en opleidingsgegevens verwerken, evaluaties
verwerken, up-to-date houden en beheren van adresbestanden.Dynamisch, proactief en creatief uit de hoek komen als teamlid van onze coördinatiecel  7.4.2 TAAKBESCHRIJVING VAN HET PERSONEEL SCHEMATISCHE WEERGAVE

     Naam:          Functie:              Taken:
Eline Vandenberghe     Bedrijfsleider    Eindcontrole: inschrijvingen beheren,
                         toewijzingen beheren, evaluaties opvolgen.
                         Contact met bedrijven verzorgen en
                         contracten rond krijgen.
Jones Vindevogel      Bediende       Opmaak contracten, communicatie van
                         collega’s en klanten verzorgen,
                         betalingsgegevens verwerken.
Sophie Tavernier      Bediende       Zoekopdrachten, opmaken en verzenden
                         van brieven, up-to-date houden van
                         adresbestanden. Beheer post, versturen
                         mailings en e-mailings.
Nicolas Verstraete     Bediende       Inschrijvingen en andere gegevens
                         invoeren in access-datebanken, onthaal via
                         mail. Beheer agenda/kalender en andere
                         formulieren, opleidingsgegevens
                         verwerken, onthaal telefonisch.
        7.4.3 LOONBEREKENING VAN BEDIENDEN/ARBEIDERSLoonberekening bedienden:Brutoloon:                           € 2200,00
Persoonlijke sociale bijdrage:                  € 287,54
Werkbonus voor lage lonen:                     € 8,18
Bruto belastbaar loon:                     € 1920,64
Bedrijfsvoorheffing:                       € 465,28
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid:              € 18,71
Nettoloon:                           € 1436,65
                          7.5 SWOT-ANALYSE


                NUTTIG                      SCHADELIJK
     Sterktes                       Zwaktes

     De sterkte van ons managementanalyse is dat     Een zwakte in ons managementanalyse kan zijn
     Eline Vandenberghe een groter aandelenpakket     dat onze basiskennis die we meekregen van onze
     heeft gekocht bij de oprichting van ons bedrijf,   opleiding bedrijfsmanagement aan de Artevelde
INTERN
     daardoor kan Eline Vandenberghe op een        hogeschool te Gent onvoldoende is.
     algemene vergadering de doorslag geven bij een
     eventuele gelijke stemming.             Een tweede zwakte kan zijn dat we nog te weinig
                               ervaring hebben, doordat iedereen nog maar zal
     Een andere sterkte is dat iedereen in ons bedrijf  afgestudeerd zijn in het jaar 2012.
     dezelfde opleiding heeft gedaan, zo heeft iedereen
     toch een degelijke basiskennis.     Opportuniteiten                   Bedreigingen

     Als de kans zich voordoet en de zaken goed gaan,   Een bedreiging kan zijn dat we niet onmiddellijk
     zullen we een tweede filiaal kunnen openen in een  een plaatsje op de mark hebben en daardoor in de
     andere studentenstad, bijvoorbeeld in Leuven. Dan  eerste plaats mensen bij ons filiaal in Gent zullen
EXTERN
     zal de kans zich voordoen om iemand tot       moeten ontslaan doordat we te weinig werk
     bedrijfsleider te promoveren en om nieuwe      hebben.
     aandeelhouders de kans te geven om zich te      We kunnen dan ook zeker geen tweede filiaal
     bewijzen als volwaardige bediende.          openen in Leuven, waardoor we dus onze
                               aandeelhouders die nog geen job hebben in onze
                               onderneming geen kans kunnen geven om zich te
                               bewijzen.
              8 MARKETINGANALYSE 4

                   8.1 PRODUCT

   Wij bieden geen product aan maar een dienst. Studenten kunnen langskomen in ons
   kantoor- die in het centrum gelegen is- of onze website raadplegen om een job te vinden.
   Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van werk aan jonge mensen. Wij bieden ‘losse’
   opdrachten aan, weekendwerk,stages en vakantiejobs.

   Voordelen, jongeren kunnen:

   -  In teamverband leren werken
   -  Connecties leggen
   -  Centje bijverdienen
   -  Ons kantoor gemakkelijk bereiken

   Nadelen:

   - Moeilijk om een klantenbestand op te bouwen
   - Veel concurrentie: Randstad, Adecco, Start People, Man Power enz.
   - Moeilijk om een vertrouwensrelatie op te bouwen bij de bedrijven                  8.2 ASSORTIMENT

   - korte opdrachten
   - stages
   - buitenlandse vakantiejobs
   - weekendwerk

   De klassieke interim-kantoren bieden meestal alleen korte opdrachten, vakantiejobs en
   weekendwerk aan aan de studenten. Wij willen ons onderscheiden van de concurrenten
   door nog twee extra diensten aan te bieden: jongeren te helpen aan een stageplaats die
   aansluit bij hun opleiding en jongeren de mogelijkheid geven om in de zomermaanden in
   het buitenland te werken (bijvoorbeeld als animator, kinderoppas, enz.).
4Boek: ‘Marketingmanagement take off’, editie 2009-2010, Bonne Inge
https://nl-nl.beta.facebook.com/help/?faq=201828586525529
          8.3 FASE VAN DE LEVENSCYCLUS
De dienst die wij willen aanbieden, situeert zich in de volwassenheidsfase. Er komen nog
steeds nieuwe interim-kantoren bij, maar het groeiritme vertraagt. We naderen een
maximale marktpenetratiegraad of een natuurlijk verzadigingspunt. Dit wil concreet
zeggen dat 70 à 80% van de studenten al gebruik heeft gemaakt van een interim-kantoor
bij het vinden van een job. Naarmate de marktpenetratiegraad evolueert in de richting
van 100%, nemen de groeikansen of de mogelijkheid op het werven van nieuwe klanten
(zowel de studenten als de bedrijven) af.

Het is belangrijk dat onze klanten trouw aan ons blijven. Enerzijds de studenten die
blijven terugkomen naar ons kantoor en anderzijds de bedrijven, zodat ze ook in de
toekomst met ons willen samenwerken. We moeten met andere woorden onze relaties
onderhouden. Verder moeten we blijven aandacht besteden aan studenten die nog geen
beroep doen op ons en nieuwe bedrijven aanmoedigen en contacteren om met ons in zee
te gaan.        8.4 AANDUIDING KWALITEITSNIVEAU

Bedrijven kunnen rekenen op onze vakkundigheid. Studenten worden altijd eerst
‘gescreend’ op ons kantoor. We maken ook onmiddellijk onze contracten op en lichten de
student in over wat er van hem/haar verwacht word.

Studenten worden bij ons in de watten gelegd. De bedrijven en andere zaken worden
eerst door ons bezocht en gescreend. Er worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt.
Als de studenten een job aanvaarden, krijgen ze onmiddellijk hun contract of wordt het
de eerst volgende dagen bezorgd. Eveneens kunnen studenten bij ons terecht met al hun
vragen: hoeveel mag ik maximaal verdienen om nog ten laste te zijn, gaan er RSZ-
bijdragen van mijn loon, hoeveel ga ik concreet verdienen enz.
                 8.5 SERVICE

Studenten kunnen zich op onze website registreren, zodanig dat ze online kunnen
solliciteren en zodat wij weten wat de leeftijd is, geslacht, interesses, enz.
Op onze website kunnen de studenten openstaande vacatures terugvinden en
onmiddellijk online solliciteren . Van zodra dit gebeurt is, contacteren we de student en
lichten de job kort toe. Is de student geïnteresseerd,dan nodigen we hem/haar uit om
even langs te komen op kantoor. Indien interesse en als de persoon voldoet aan de
verwachtingen van het bedrijf, kunnen we een contract opmaken.              8.6 MERKENBELEID

Wij willen ons kantoor naambekendheid geven door in de eerste plaats op heel veel
plaatsen te flyeren: aan de in-en uitgang van scholen, in het station, in de Veldstraat, in
de Overpoort, aan ’t Zuid,… Ook stapeltjes flyers leggen in de bioscoop, in cafés, bij
frituren, sportcentra,… We zullen ook reclame maken op Facebook en een
Student@Work pagina oprichten met een duidelijke verwijzing naar onze website. Een
pagina op FACEBOOK aanmaken (een account)
-buskotjes
                  8.7 PRIJS

We zullen aan de bedrijven waarmee we samenwerken 20% procent aanrekenen
bovenop het loon/u per student. Bijvoorbeeld: een student verdient 10€/u dan betaalt
het bedrijf 12€ uit per uur.

Bij onze dienstverlening spreken we niet van kortingen, maar van tegemoetkomingen.
We hebben een aantal tegemoetkomingen/beloningen om studenten te motiveren:

- Extra premie voor nachtwerk (vanaf 22u00 tot 6u00).
- Een extra vergoeding voor studenten die voor een langere periode (bv. ieder weekend)
bij hetzelfde bedrijf gaan werken.
- Als men 3 vrienden kan overtuigen om met Student@Work samen te werken krijgt men
bv. 2 filmtickets
- Als studenten op festivals werken: zorgen voor gratis inkom en drank- en eetbonnen
- Als studenten een aantal dagen op het filmfestival van Gent meewerken 2 filmtickets
bezorgen.
                 8.8 PLAATS

Onze vestigingsplaats is Ter Platen 7, 9000 Gent.

Voordelen:

- In het centrum van Gent
- Makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer
- Duidelijke aanknopingspunten: naast de Kinepolis en vlakbij de Arteveldehogeschool
- Betaalbare huur

Nadelen:

- Kleiner kantoor dan van concurrenten
- Het gebouw is minder opvallend

lokalisatie plan
Foto
Beschrijving van het pand
Wij hebben gekozen voor een appartement in Ter Platen, een centraal en rustig gelegen
buurt in het Gentse stadscentrum.

Schets (zie lokalisatie plan)
Parkeergelegenheid: parking St. Pietersplein, parking Kinepolis, tegenover ons pand zijn
er diverse fietsenstallingen. Andere winkels in de nabijheid zijn Video-Palace, Spar,
bakkers, enz.


              8.9 VERKOOPSYSTEEM

Zie dienstverlening        8.10 ORGANISATIE DEBITEURENBEHEER

De bedrijven moeten binnen de 7 dagen betalen aan het Sociaal Secretariaat. Doen ze dit
niet, dan zullen we ze eerst opbellen en mailen. Helpt dit echter ook niet, dan zullen we
een aangetekende brief versturen(desnoods meerdere) en erin vermelden dat als men
niet uitbetaalt, we geen zaken meer met hen zullen doen en dat we gerechtelijke stappen
zullen ondernemen.             8.11 PROMOTIE ANALYSE

reclame: Wij willen ons kantoor naambekendheid geven door in de eerste plaats op heel
veel plaatsen te flyeren: aan de in-en uitgang van scholen, in het station, in de Veldstraat,
in de Overpoort, aan ’t Zuid,… Ook stapeltjes flyers leggen in de bioscoop, in cafés, bij
frituren, sportcentra,… We zullen ook reclame maken op Facebook en een
Student@Work pagina oprichten met een duidelijke verwijzing naar onze website.
Onderhouden van contacten met de klanten:

Voor studenten: e-mails versturen, bellen met jobaanbiedingen die bij het profiel v/d
student past, de website up-to-date houden, dagelijks nieuwe vacatures plaatsen

Voor bedrijven: e-mails versturen, met Nieuwjaar een wenskaart sturen met daarop een
foto van de studenten die dikwijls beroep doen op Student@Work, een receptie
organiseren om het nieuwe jaar in te zetten voor de bedrijven en de studenten

Aanwerven van nieuwe klanten

We zullen zelf bedrijven contacteren en vragen of ze interesse hebben. We zullen ook
flyers in de bus steken. Op onze website is er ook een luik voor bedrijven waar zij een
vacature kunnen op plaatsen. Dit wordt eerst door ons behandeld en onderzocht en
indien goedgekeurd bij de vacatures geplaatst.

Nieuwe studenten kunnen we aanwerven door te blijven reclame maken. Als studenten
tevreden zijn, kunnen we genieten van mond-aan-mondreclame.

Prijzen opvragen reclame

info:
Moet ik betalen voor Facebook-advertenties? Hoeveel kost een advertentie?

Ja, Facebook Ads is een betaalde dienst. Omdat adverteerders een budget per dag of een
looptijdbudget voor elke advertentiecampagne kunnen instellen, hebben ze volledige
controle over hun uitgaven.

Zo kun je tijdens het maken van een advertentie een schatting maken van de kosten per
klik (CPC) en de kosten per duizend weergaven (CPM). Hiervoor voer je de criteria voor
de doelgroep in bij stap 4 voor het maken van de advertentie. (Je hoeft bij de volgende
stap pas betaalgegevens in te voeren dus je kunt dit allemaal doen zonder daadwerkelijk
een advertentie te kopen.) Hier vind je het voorgestelde bod, waarmee wordt
aangegeven wat andere adverteerders momenteel bieden om mensen in jouw doelgroep
te bereiken.

Zodra je advertentie wordt weergegeven, betaal je alleen voor het aantal klikken dat je
krijgt (CPC) of het aantal weergaven van je advertentie (CPM). Het bedrag dat in
rekening wordt gebracht, is nooit hoger dan je budget per dag of je looptijdbudget. Er
zijn geen extra kosten verbonden aan de weergave van Facebook-advertenties.
                   8.12 SWOT-ANALYSE MARKETINGBELEID
                NUTTIG                    SCHADELIJK
     Sterktes                      Zwaktes     niet veel oprichtingskosten - > meer geld om   Als we niet snel naambekendheid maken, zullen
     reclame te voeren
INTERN
                              we rap failliet gaan.
     Wij kunnen ons inleven in de wensen van
     jongeren (omdat we zelf nog jong zijn) en
     kunnen dit snel omzetten in daden
     Opportuniteiten                  Bedreigingen


     Bij het flyeren zullen jongeren sneller iets van  Naambekendheid via tv of radio kanalen is de
     ons (die gemotiveerd, enthousiast zijn)      eerste jaren niet mogelijk wegens de dure prijs.
EXTERN
     aannemen, dan van ouderen.
                              De mond-aan-mond komt in het begin traag op
     Reclame via netwerksites: leefwereld van      gang.
     jongeren
                              Concurrenten in de buurt hebben wel
                              radiospots en tv-reclame (vb. Randstad)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:10/3/2012
language:Unknown
pages:29