Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

bộ mỹ phẩm trị mụn

VIEWS: 4 PAGES: 1

Mặc d� mụn trứng c� kh�ng phải l� một bệnh đe dọa cuộc sống nhưng n� lại c� ảnh hưởng rất lớn l�n chất lượng cuộc sống khi m� bệnh đa phần t�c động l�n lứa tuổi thanh thiếu ni�n. Bệnh g�y cho người bệnh cảm gi�c bối rối, bất an khi tiếp x�c với người kh�c v� thậm ch� c� thể g�y trầm cảm, xa l�nh bạn b�, thụ động. Đặc biệt đối với mụn trứng c� nặng nếu như ch�ng ta kh�ng biết chăm s�c v� điều trị đ�ng c�ch th� c� thể để lại sẹo xấu, g�y ảnh hưởng t�m sinh l� vĩnh viễn.

More Info
To top