; Rodzina na swoim 4 kwartal wskazniki limity RNS 10.2012
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Rodzina na swoim 4 kwartal wskazniki limity RNS 10.2012

VIEWS: 168 PAGES: 1

 • pg 1
									Rodzina na swoim - limity - IV kwartał          PORTAL KREDYTYPOZYCZKI.COM - 01.10.2012  RODZINA NA SWOIM - WSKAŹNIKI OBOWIĄZUJĄCE W IV KWARTALE 2012


                            Limit ceny m2      Limit ceny m2
                                     *           *  KONTAKT Z
  WOJEWÓDZTWO           Gmina      (IV kw. 2012 r.)    (IV kw. 2012 r.)
                            RYNEK PIERWOTNY     RYNEK WTÓRNY     DORADCĄ

               Wrocław            5182,00        4145,60     EXPANDER
DOLNOŚLĄSKIE
               pozostałe           3549,50        2839,60     EXPANDER
               Bydgoszcz           5628,00        4502,40     EXPANDER
KUJAWSKO-POMORSKIE      Toruń             5628,00        4502,40     EXPANDER
               pozostałe           4014,50        3211,60     EXPANDER
LUBELSKIE           Lublin            3718,80        2975,04     EXPANDER
               pozostałe           2795,45        2236,36     EXPANDER
               Gorzów
                              3807,00        3045,60     EXPANDER
LUBUSKIE           Wielkopolski
               Zielona Góra         3807,00        3045,60     EXPANDER
               pozostałe           3588,00        2870,40     EXPANDER
               Łódź             4670,00        3736,00     EXPANDER
ŁÓDZKIE
               pozostałe           3538,50        2830,80     EXPANDER

MAŁOPOLSKIE
               Kraków            4406,50        3525,20     EXPANDER
               pozostałe           3811,00        3048,80     EXPANDER
               Warszawa           5789,50        4631,60     EXPANDER
MAZOWIECKIE
               pozostałe           3450,50        2760,40     EXPANDER

OPOLSKIE
               Opole             3547,50        2838,00     EXPANDER
               pozostałe           3219,00        2575,20     EXPANDER
               Rzeszów            3787,00        3029,60     EXPANDER
PODKARPACKIE
               pozostałe           2908,00        2326,40     EXPANDER

PODLASKIE
               Białystok           3987,00        3189,60     EXPANDER
               pozostałe           3532,00        2825,60     EXPANDER
               Gdańsk            5332,50        4266,00     EXPANDER
POMORSKIE
               pozostałe           4134,00        3307,20     EXPANDER
               Katowice           4220,00        3376,00     EXPANDER
ŚLĄSKIE
               pozostałe           3481,00        2784,80     EXPANDER

ŚWIĘTOKRZYSKIE
               Kielce            4084,82        3267,85     EXPANDER
               pozostałe           2850,54        2280,43     EXPANDER

WARMIŃSKO-          Olsztyn            4235,50        3388,40     EXPANDER
MAZURSKIE           pozostałe           3156,00        2524,80     EXPANDER
               Poznań            5150,50        4120,00     EXPANDER
WIELKOPOLSKIE
               pozostałe           3445,00        2756,00     EXPANDER
               Szczecin           3680,00        2944,00     EXPANDER
ZACHODNIOPOMORSKIE      Pozostałe
                               3560,00        2848,00     EXPANDER
               miasta

* wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,0 dla r, pierwotnego i 0,8 dla r. wtórnego oraz średniej
arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźników obowiązujących
dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony
kredyt preferencyjny

opracowano na podstawie BGK
www.kredytypozyczki.com

								
To top