hasil Judi di Malaysia

Document Sample
hasil Judi di Malaysia Powered By Docstoc
					 MALAYSIA BERGANTUNG
 HASIL JUDI
Lajnah Penerangan dan Dakwah
Dewan Pemuda PAS Gopeng

jihadin82@yahoo.com
Maksud Casino
KASlNO atau Bahasa lnggerisnya CASINO membawa
makna:
A name generally given to a kind of club house or
place of amusement, containing room for danci~g,
playing at billiards, and other amusements. The word
is originally Italian, being an augmentative of the Italian
word casa, signifying a house: was at fisrt applied to
the houses which the nobles of Florence,Venice and
other Italian cities, often possessed at a distance from
their ordinary residences, and which were devoted to
purposes of social enjoyment.
(Muka surat 704, Encyclopedia Americana, vol. 5, terbitan
1967)
                               2
3
7 Syarikat Judi di Malaysia
adalah:

 1. Genting Berhad (Kasino)
 2. Resort World Berhad (Pusat Hiburan dan Perjudian)
 3. Magnum Corporation (Nombor 4 Ekor Loteri)
 4. Metroplex Berhad (Subic Bay Casino)
 5. Leisure Management Berhad (4 Nombor Ekor dan
 Lumba Kuda)
 6. Berjaya Sport Toto (4 Nombor Ekor dan Ramalan
 Nombor)
 7. Tanjong Public United Company (Lumba Kuda)                            4
5
Kerajaan Malaysia dan Judi
  Keuntungan syarikat judi jauh lebih besar berbanding Telekom, TNB,
  serta Maybank.
  Keuntungan berjudi tidak merosot walaupun dalam keadaan krisis
  seperti 1997. Syarikat judi tetap mengaut keuntungan RM 771 juta.
  Pelaburan secara tidak langsung atau perantara oleh kerajaan dalam
  saham judi adalah:
  - Menteri Kewangan
  - Amanah Raya Berhad
  - EPF
  - Bank Negara
  - PNB
                                     6
Judi dalam Undang2 Malaysia
  1. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Cukai Perjudian 1972 dan
hendaklah terpakai di seluruh Malaysia.
Cukai perjudian2. (1) Menteri Kewangan boleh dengan perintah
 yang disiarkan dalam Warta mengenakan suatu cukai perjudian
berkenaan dengan jumlah wang yang dibayar oleh sesiapa jua sebagai suatu
  pertaruhan atau suatu pelaburan berkenaan dengan apa-apa perjudian yang
  dibenarkan di bawah mana-mana undangundang berhubung dengan
  perjudian yang sedang berkuat kuasa.
(2) Sesuatu cukai perjudian yang dikenakan di bawah subseksyen (1) hendaklah
  dibayar oleh orang yang membuat pertaruhan atau pelaburan itu dan
  hendaklah dipungut oleh penganjur perjudian yang dibenarkan itu dan
  hendaklah dibayar ke dalam hasil Persekutuan.
(3) Menteri Kewangan boleh membuat peraturan-peraturan bagi maksud
  menjalankan atau menguatkuasakan peruntukan seksyen ini.                                       7
  Sejarah judi di Malaysia
  Raja-raja Melayu sepakat menentang rancangan penjajah lnggeris yang
  mula meng’halal’kan judi di Negara ini 53 tahun yang lalu. Ini dapat
  dilihat dalam Laporan Persidangan Raja-raja Melayu ke 11 dan 12 yang
  diadakan pada tahun 1950,53 tahun yang lalu. Ketika itu, Negara masih
  di bawah penjajahan Inggeris. A/-Marhum Raja Perlis, Tuanku Syed
  Putra Jamalullail, ternyata begitu gigih menentang rancangan lnggeris
  melesenkan peFjudian di Negara ini. Hasrat murninya 53 tahun dulu
  kini tidak dihiraukan sama sekali oleh UMNO.
  lnggeris telah rnemulakan rancangan mereka untuk memperkenalkan
  perjudian berlesen bagi meracuni pemikiran dan cara hidup rakyat
  Negara ini melalui Ordinan Loteri Perkhidmatan Sosial dan Kebajikan
  1950. Sebelum ia diluluskan, ordinan ini telah disembahkan kepada
  Raja-raja Melayu kali ke 11 dan 12, 30 dan 31 Ogos tahun 1950.
  Penasihat lnggeris waktu itu, Hendry Gurney telah berbuat demikian.
  Beliau dibantu oleh Attorney General British pada masa itu.

                                      8
  Kasino pertama di Malaysia didirikan di Genting
  Highland. la diluluskan oleh Perdana Menteri pertama,
  Tunku Abdul Rahman pada 1969-1970. Pada 31 Mac
  1969, Tunku Abdul Rahman meletakkan batu asas
  pembinaan Highlands Hotel. Kemudian kerajaan
  meluluskan lesen kasino dan perjudian lain kepada
  Genting Berhad.
  Tan Sri Khir Johari (mantan Menteri Pendidikan yang
  pertama yang bertanggung jawab menghapus tulisan jawi
  dalam sistem pendidikan Negara kita) menjadi pemegang
  saham dan ahli lembaga pengarah Magnum Berhad dan
  Magnum 4D . Seterusnya menjadi Timbalan Pengerusi
  Magnum sejak 1986 . Pada 2001, Syarikat perjudian
  Tanjung, Magnum dan Sports Toto diberi insentif
  pengurangan cukai. pula sejak sekian lama terlibat dalam
  perusahaan perjudian Magnum Berhad dan Magnum 4D
  sebagai pemegang saham dan lembaga pengarah.       9
  Pada tahun 1994, duit yang dibelanjakan untuk membeli tiket toto
  hanya RM 886 juta, tetapi sekarang, sudah mencapai RM 2.3 juta Jumlah
  ini hanya untuk judi Sports Toto. Sebagai balasannya, secara diam-diam
  untuk tahun 2002, pemerintah memperoleh pendapatan dari cukai judi
  Sports Toto sejumlah RM 133 juta. Perusahaan pun terus memperoleh
  keuntungan lumayan, dari RM 272 juta pada tahun 2001; meningkat
  menjadi RM 293 juta pada tahun 2002.

  Belanja membeli tiket Sports Toto hanya RM 886 juta (1994) melonjak
  kepada RM 2.3 billion (2010). Pada 2002, kerajaan memperoleh cukai
  judi Sports Toto sejumlah RM 133 juta.

  Kerajaan Malaysia memiliki saham dalam Genting International Limited,
  Resorts World Bhd. yang menguruskan kasino di Genting Highland,
  Berjaya Group Berhad dan Metroplex Berhad. Senarai ini boleh dilihat
  dalam buku Akaun Awam Persekutuan, di bawah Ba - Penyata Lengkap
  Pelaburan Am.


                                       10
  Sikap mesra terhadap judi yang diamalkan oleh Pemerintah BN
  adalah amat jelas sekali. Dasar-dasarnya seiring dengan kepentingan
  perusahaan judi. Ini dapat dilihat, terutama sekali dengan berbagai
  insentif penurunan cukai yang diberikan oleh Pemerintah melalui
  Menteri Kewangan, terutama sejak pertengahan 2001. Perusahaan
  perjudian Tanjung, Magnum dan Sports Toto telah diberikan
  pengurangan pajak yang memungkinkan perusahaan-perusahaan judi
  ini mendapat keuntungan yang lebih tinggi.

  Secara langsung, pemerintah memiliki saham dalam Genting
  International Limited, Resorts World Bhd. yang mengelola kasino di
  Genting Highlands, Berjaya Group Berhad dan Metroplex Berhad.
  Daftar ini dapat dilihat dalam buku Account Masyarakat Federal, di
  bawah Ba - Laporan Lengkap Investasi Umum.


                                     11
Judi di Parlimen Malaysia
  Ada beberapa fakta hebat dalam perbahasan peringkat
  jawatankuasa di parlimen pada hari Rabu, 18 November
  2009.

  Pertama: Penyertaan begitu ramai Ahli Parlimen Bukan
  Muslim yang mendesak supaya judi dihapuskan.
  Kedua: Tiada seorangpun Ahli Parlimen BN yang
  menyokong supaya judi dihapuskan.
  Ketiga: Hasil judi DISEMBUNYIKAN daripada
  pengetahuan rakyat Malaysia. Ia terus dimasukkan ke
  dalam Akaun yang disatukan. Ada maklumat sahih
  mengatakan ia disembunyikan di bawah hasil kastam. Tiada
  BUTIRAN atau KOD hasil!!
                              12
•  Keempat: Ini adalah pendapatan yang diperolehi oleh
  kerajaan. Sudah tentulah keuntungan industri judi ini
  puluhan kali ganda lagi. Akaun boleh sahaja dimanipulasi.
  Perolehan Syarikat judi tentulah berkali ganda
  berbanding cukai yang dibayar
•  Kelima: Judi disalurkan kepada Sukan, Kebajikan, Sosial,
  Kebudayaan dan Kesihatan.
•  Keenam: Special Draw dimulakan untuk membantu
  mangsa JE di Bukit Pelanduk ia bermula 1998. Sekarang
  sudah ada 6 syarikat yang menganjurkan Special Draw.
  Setiap Syarikat 12 Kali. Ia menjadikan Special Draw
  dianjurkan 72 kali Setahun!!
•  Ketujuh: Pertaruhan biasa adalah sebanyak 3 hari
  seminggu iaitu Hari Rabu, Sabtu dan Ahad.


                                13
14
Syarikat Perjudian dan Kutipan Tahun
2008 (RM)
                    15
Top 10 kasino terbesar berdasarkan
jumlah pekerja
   Top-10 largest casinos by number of employees
   1.) Casino de Genting (Malaysia) – 13,000
   2.) Foxwoods Resort Casino (Connecticut) – 10,220
   3.) Mohegan Sun Casino (Connecticut) – 10,000
   4.) Bellagio (Las Vegas) – 9,700
   5.) MGM Grand (Las Vegas) – 9,000
   6.) Mandalay Bay (Las Vegas) – 8,000
   7.) Sands Macao (China) – 8,000
   8.) Caesar’s Palace (Las Vegas) – 7,500
   9.) Borgata (Atlantic City) – 7,000
   10.) Atlantis Resort and Casino (Bahamas) – 6,500
   Source: Casino City
                             16
  Judi Bola anjuran BN
  Penjudian Piala Dunia FIFA 2010 di negara Malaysia
  secara sah diumumkan oleh Timbalan Menteri Kewangan
  Malaysia Datuk Dr Awang Adek Hussin pada 6 Mei 2010.
  Pertandingan bola sepak antarabangsa Piala Dunia FIFA akan
  diadakan di Afrika Selatan. Bola sepak Piala Dunia bermula 11
  Jun 2010.

  Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chor Chee Heung
  mengesahkan lesen judi telah dilulus dan dikeluarkan kepada
  Berjaya Group. Kerajaan menetapkan syarat pekerja
  beragama Islam tidak terlibat dan dilarang menjual tiket
  pertaruhan kepada pelanggan Islam. Lesen tersebut bukan
  lesen baru tetapi pembaharuan lesen lama yang diberikan
  semula kepada Berjaya. (Bernama 12 Mei 2010)
                                 17
  Tujuan utama kelulusan lesen judi kepada syarikat
  Berjaya Group / Sport Toto ialah bagi mengekang
  perjudian dan pertaruhan haram yang tetap akan
  berlaku dan tanpa kawalan. (Utusan 23 Mei 2010)

  Hasil judi itu dapat digunakan untuk pembangunan
  sukan. Aktiviti perjudian tanpa lesen adalah aktiviti yang
  boleh mewujudkan kegiatan peminjam wang tanpa lesen,
  jenayah terancang, penyeludupan dan pengubahan wang
  haram

  Pada 26 Jun 2010, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun
  Razak mengumumkan lesen judi tidak dikeluarkan.


                               18
Mahathir dan penyokong Judi Bola
   Pada 23 Jun 2010, mantan PM, Tun Dr Mahathir Mohamad berkata
   jika beliau berkuasa, akan meluluskan sahaja lesen judi sukan
   itu.Orang Cina main judi selalu, bagi dia tak haram. Buat apa kita nak
   sekat dia. Tak boleh halang dia makan babi sebab bagi dia tak haram.

   Sokongan kepada langkah kerajaan mengeluarkan lesen judi sukan
   semakin kedengaran daripada Persatuan Pengguna Subang dan Shah
   Alam (CASSA) yang berpendapat kerajaan mampu meraih hasil
   sehingga berjuta ringgit daripada lesen tersebut.
   Presiden persatuan itu Datuk Dr Jacob George berkata, sebelum ini
   hasil tersebut hanya dinikmati oleh sindiket haram yang mengaut
   keuntungan sehingga berbilion ringgit daripada aktiviti pertaruhan
   haram tersebut. langkah itu akan membantu memberi peluang
   pekerjaan kepada rakyat Malaysia dan juga pulangan kepada kerajaan
   pada jumlah boleh mencecah "jutaan ringgit."
                                     19
Satu-satunya persatuan pengguna
yang kurang cerdik iaitu CASSA
                 20
Cina pun bantah Judi
  Pada 25 Jun 2010, Presiden Parti Liberal Demokratik (LDP) dan
  Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Liew Vui
  Keong menyokong judi sukan bola sepak ini bagi mengurangkan
  aktiviti judi haram.
  Parti MCA, MIC dan PPP turut menyokong judi bola sepak.
  Datuk Seri Rais Yatim menegaskan bukan Islam perlu dihormati dan
  diktiraf untuk berjudi.

  Namun Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng menempelak
  kenyataan Rais itu.
  Tidak ada sebarang pertubuhan Cina yang meminta judi bola
  dihalalkan.


                                    21
  Bantahan terhadap Judi Bola
  Bekas pemain bola sepak kebangsaan, Datuk Abdul Ghani Minhat dan
  Presiden Persatuan Bola Sepak Terengganu, Datuk Che Mat Jusoh
  menentang judi bola sepak ini kerana tidak akan menyumbang kepada
  peningkatan mutu bola sepak.

  Pada 14 Mei 2010, jemaah Masjid Kampung Baru mengadakan
  demonstrasi bantahan. Polis diketuai Ketua Polis Daerah Dang Wangi
  ACP Zulkarnain Abdul Rahman menahan seorang lelaki yang enggan
  menyerahkan pembesar suara.

  Pada 22 Mei 2010, bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdullah
  Ahmad Badawi selaku Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia
  (IKIM) menyatakan bahawa pandangan rakyat terutama umat Islam
  mestilah didahulukan. Bagi orang Islam, judi tak dapat diterima dan
  bukan sahaja orang Islam agama lain tak suka juga.
                                     22
  Bantahan PAS
  Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat Nasruddin Hassan At-Tantawi pula
  menjangkakan generasi muda terutama golongan remaja yang tidak
  pernah berjudi akan tercebur dalam kegiatan perjudian.

  Pada 25 Mei 2010, suatu memorandum bantahan diserahkan kepada Tan
  Sri Engku Ibrahim Engku Ngah, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja
  Malaysia sambil disaksikan oleh Penolong Setiausahanya, Datuk Sabtu
  Awwab.

  Memorandum itu dihantar oleh Naib Presiden PAS, Datuk Mahfuz
  Omar, Datuk Kamarudin Jaffar (ADUN Tumpat), Siti Zailah Muhd Yusoff
  (Rantau Panjang) dan Dr. Lo' Lo' Mohamad Ghazali (Titiwangsa) dan
  Syed Azman Syed Ahmad Nawawi (Batu Burok).
                                   23
  Antara bukan Melayu yang turut
  membantah ialah Naib Setiausaha Pusat
  Pembangunan Kebudayaan LLG, Goh Kean
  Seng, wakil Dewan Perhimpunan Cina
  Kuala Lumpur Selangor, Ser Choog Eng
  dan dari Budaywan Bertindak, Lee Ban
  Chen                    24
surat yang dikeluarkan oleh
SETIAUSAHA LOTERI
KEBAJIKAN UMNO kepada
Bendahari UMNO Malaya, Tuan
Sheikh Ahmad bin Mohd
Hashim, iaitu bapa kepada
Datuk Seri Mohd Radzi Sheikh
Ahmad, Menteri Sumber Asli
dan Alam sekitar (juga terlibat
dalam kes Memali).

Surat Rasmi ini dikeluarkan
pada 1953, menandakan
UMNO sejak itu sudah
beramal dengan judi sehingga
ke hari ini.
                 25
  keratan Akhbar utusan Melayu bertarikh 1951, menyatakan tentang fatwa
  yang telah dikeluarkan oleh Mufti Pulau Pinang, iaitu Tuan Haji Abdullah
  Fahim bahawa Judi loteri yang UMNO gunakan itu adalah HARAM.

  Pada 1951 fatwa loteri haram telah dikeluarkan, tapi pada tahun 1953 loteri
  tetap dijadikan sumber ekonomi UMNO lagi. Ini menandakan UMNO
  adalah parti yang tidak pernah hirau halal atau haram.

  Tahukah anda, siapakah TUAN HAJI ABDULLAH FAHIM, mufti Pulau
  Pinang itu? Abdullah Fahim merupakan datuk kepada mantan Perdana
  Menteri Malaysia, iaitu Abdullah Ahmad Badawi.

                                         26
Terence Gomez dedah Judi BN
   Terence Gomez telah membuat kajian bagaimana UMNO telah
   menggunakan duit judi sebagai usaha membanteras kemelesetan
   ekonomi pada tahun 80an.
   Terence Gomez berkata beliau hairan bagaimana orang-orang
   seperti Daim Zainuddin dan Mahathir serta UMNO yang mengaku
   Islam boleh bergelumang dalam dosa judi dengan begitu mendalam
   sekali.
   mengikut kajian Terence Gomez, bahawa sewaktu kemelesetan
   ekonomi melanda Malaysia di awal 80an, Daim Zainuddin telah
   menggunakan wang hasil judi sepenuhnya untuk membawa Malaysia
   keluar dari kemelesetan ekonomi .
   Edmund Terence Gomez dalam bukunya Money Politics In The Barisan
   Nasional, mendedahkan secara detail jaringan politik wang dan
   rasuah yang berleluasa dalam parti kerajaan yang sedang berkuasa.


                                   27
  Business Times Singapore telah melaporkan:

  ” KUALA LUMPUR, Feb 4 — Last October, the
  government quietly awarded three gaming
  companies 10 more special draws a year in a
  move to boost flagging government revenues ahead of a
  painful economic slowdown that could cost thousands
  of jobs.
  The move came a month after Deputy Prime Minister
  Datuk Seri Najib Razak assumed the finance portfolio
  and was probably not publicised as it would have
  invariably been attacked as unIslamic by the
  conservative opposition Pas.”
                              28
Perkembangan judi Malaysia
  Untuk Perusahaan Metroplex misalnya, kerajaan mempunyai
  327,200 saham. Kerajaan memiliki saham emas dalam Sports Toto.
  Untuk kepemilikan tidak langsung pula, kerajaan terlibat dalam
  banyak cara.
  Sebagai contoh, melalui menteri Kewangan diPerbadankan,
  pemerintah memiliki
  ◦ saham dalam Kamunting Corporation yang merupakan pelabur
   utama dalam perusahaan judi Magnum Corporation,
  ◦ saham dalam Indonesian Plantation Berhad yang merupakan
   pelabur kedua terbesar pada perusahaan judi Leisure
   Management Berhad,
  ◦ saham dalam Multi Purpose Holding yang merupakan pelabur
   ketiga terbesar dalam perusahaan judi Leisure Management dan
   Magnum Corporation,
  ◦ saham dalam Golden Hope Limited yang memiliki saham pula
   dalam perusahaan judi Genting Berhad
                                   29
  Untuk tahun 2001 saja, Genting Berhad melakukan pembayaran
  sejumlah RM 44.36 juta kepada pengarah dan anggota lembaganya.
  Ketuanya,Tan Sri Lim Goh Tong memperoleh bayaran RM 33.5 juta
  untuk tahun tersebut.
  Pembayaran kedua tertinggi yang dibuat oleh Genting adalah RM 8.3
  juta dan ini mungkin diberikan kepada Tun Haniff Omar selaku Wakil
  Ketuanya! Tun Hanif memperoleh RM 2.5 juta lagi bayaran dari
  Resorts World.
  Secara keseluruhan, Resorts World membayar sejumlah RM 24.21
  juta kepada Pengarah dan anggota lembaganya untuk tahun 2001.
  Ketuanya, sekali lagi Lim Goh Tong, mendapat RM 16.7 juta, diikuti
  RM 5.5 juta sebagai pembayaran kedua tertinggi untuk anggota
  lembaga bukan eksekutif, dibayar di antara RM 2.5 juta hingga RM
  2.55 juta
  Lebih mengejutkan tentunya mengenai saham saham yang dimiliki
  oleh Tengku Adnan Tengku Mahmud, Menteri di Jabatan Perdana
  Menteri merangkap SU Kerja UMNO.

                                   30
  Berdasarkan dokumen rasmi Komisi
  Perusahaan Malaysia, diantara pemegang
  saham utama Bukit Tinggi Resort adalah
  Tengku Adnan Tengku Mahmud, selain
  Vincent Tan dan anak perusahaan
  Pemerintah Barat, Pasdec Corporation.
  Jumlah saham Tengku Adnan dan Pasdec
  adalah masing masing 63 juta dan 45 juta
  saham bernilai seringgit satu saham.

                        31
  Johor pernah mempunyai 13 kasino sejak
  1880an dan memiliki portfolio "Menteri
  Judi, Arak dan Candu" yang
  kemudiannya dimansuhkan pada tahun
  1960.
                       32
Malaysia mempunyai sekurang -
kurangnya 11 Loji
 a] Perjudian Cyber
 b] Perjudian Atas Kapal [ Malaysia 2 buah kapal kasino
 mewah 6 tingkat ]
 c] Kasino di Pekan Danok Bukit Kayu Hitam
 d] Perjudian bergerak [ menggunakan van - van besar ]
 e] Perjudian di Kedai - kedai kopi
 f] Sindiket Judi
 g] Casino de Genting
 h] Judi Nombor Ekor
 i] Lumba Kuda dan Perlawanan bola sepak [ judi sukan ]
 j] Mesin Permainan Video
 k] Judi kanak - kanak [ tikam - tikam , mesin slot dan
 pertaruhan turap


                             33
  1. Perjudian Siber
                                Malaysia.
                                Bentuk dan Amalan Judi di
  1. Perjudian laman web,
  2. Perjudian melalui perisisan
  3. Perjudian di kafe siber
  4. Casino on Net
  5. Judi SMS
  2. Perjudian atas kapal
  3. Loteri
  4. Kasino di pekan Danok (pertaruhan dalam RM dan 3,000 rakyat
  Malysia sebulan berjudi di situ)
  5. Perjudian bergerak
  6. Perjudian di kedai kopi
  7. Sindiket berjudi
  8. Kasino di Genting
  9. Nombor ekor
  10. Lumba Kuda
  11. Pertaruhan dalam sukan
  12. Pertaruhan dalam pilihanraya
  13. Mesin permainan video
  14. Judi untuk kanak-kanak (tikam-tikam dan mesin slot)
  15. Permainan domino, dadu Cina atau Inggeris.
                                              34
Fakta
  Walaupun loteri kebajikan masyarakat di tutup
  beroperasi pada 1991, namun kerana Malaysia
  mempunyai lebih dari 40 jenis judi, tabiat berjudi terus
  merebak dalam kalangan masyarakat.
  Judi sebagai satu industri yang dilesenkan sejak 1971
  Kini wujud lebih daripada 1200 premis judi di seluruh
  negara. Hanya Kelantan sahaja yang tidak mempunyai
  premis judi.
  Aliran wang rakyat kepada judi kini lebih dari 1.4 bilion
  setahun. Dalam seminggu di sesebuah daerah wang judi
  yang mengalir adalah RM1.2 juta – RM 3.6 juta.


                                35
  Pada 1988 cukai judi RM 1.071 bilion : RM 499.8 juta
  dari Magnum Corporation Bhd. Rakyat berbelanja RM 1
  bilion melalui judi berlesen dan RM 5 bilion tanpa lesen.
  Big Sweep dikendalikan oleh Kelab Lumba Perak, Pulau
  Pinang, Selangor dan Pan Malaysia Sweep Sdn. Bhd. Di
  sabah lesen judi diberi kepada Diriwin Corporation
  manakala Diriwin Corp. pula melantik Lotteries Corp.
  yang mengendalikan cabutan dan melantik 100 agen.
  Jenis judi yang ditawarkan ialah 3 digit, 4 digit dan loteri
  TOTO. Tahun 1989 timbul Sabah Sweep Takes dengan
  hadiah RM 2 juta.


                                  36
  Laman Bursa Saham Kuala Lumpur [ KLSE - RIIAM
  Information System ] dicatat badan - badan yang mewakili
  kerajaan Malaysia menanam saham [ baca saham tahi ]
  dalam syarikat - syarikat judi .

  -KWSP : Jumlah saham : RM 7, 894, 800 [labur di Genting
  Highland & Resort World Bhd]
  -Lembaga Tabung Angkatan Tentera : RM 45, 162, 668 [
  Resort World Berhad ]
  -Amanah Raya Berhad : RM 8, 828, 400 [ Metroplex ]
  -Kementerian Kewangan M'sia : RM 327,000 [ Metroplex ]
  & RM 20,000 [Berjaya Group]

                                37
Lebih malang , syarikat - syarikat judi ini turut
dimiliki atau dikuasai oleh orang - orang Islam


 a] Genting Berhad : Tun Hanif Omar : Bekas Ketua Polis Negara sbg
 Deputy Chairman
 b] Magnum Corp Bhd : Tan Sri Dato' Khir Johari : Bekas Menteri :
 Vice Chairman
 c] Resort World Bhd : Tun Hanif Omar : Bekas Ketua Polis : Deputy
 Chairman
 d] Berjaya Group : Dato' Sulaiman Mohd Noor : Director
 e] Berjaya Sport Toto : Tan Sri Dato' Jaafar Abdul : Director
 f] Leisure Managment Bhd : Tan Sri Dato' Khir Johari : Bekas
 Menteri : Director
                                   38
Industri Judi: Mitos para
pendokong judi
1. Judi adalah hak peribadi
2. Judi memenuhi tuntutan orang bukan Islam di Malaysia
3. Judi wujud kerana adanya permintaan yang tinggi untuk
berjudi dalam kalangan masyarakat
4. Judi berlesen akan menghapuskan judi tidak berlesen.
5. Jika judi diharamkan akan mengurangkan hasil kerajaan
6. Memenuhi permintaan pelancong
7. Jika judi diharamkan akan timbul masalah pengangguran
8. Pemberian judi adalah strategi politik orang Melayu
untuk terus berkuasa kerana memenuhi tuntutan orang
Cina.

                              39
Akibat Judi

 1. Negara
 2. Generasi muda dan kanak-kanak
 3. Institusi keluarga
 4. Budaya hutang
 5. Pelbagai masalah sosial
 6. Jenayah
 7. Kualiti hidup masyarakat berpendapatan
 rendah.

                     40
Pihak berkuasa yang berkaitan
dengan Judi
 1. Kerajaan Persekutuan
 2. Kerajaan Negeri
 3. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
 4. Pihak Berkuasa Tempatan
 5. Kementerian Perpaduan dan Pembangunan
 Masyarakat
 6. Jawatankuasa Kabinet mengenai masalah sosial
 7. PDRM
 8. Kementerian Kewangan
 9. Kementerian Tenaga, Telekom dan Multimedia
 10. Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri.


                          41
42
43
Pemimpin umat Islam
                       Tan Sri Dato’
         TAN SRI   Mohamed
Tun Mohammed                 Jaffar bin
         ALWI    Saleh Bin
Hanif bin Omar                Abdul Non
         JANTAN   Gomu
Genting Deputy                -Executive
         Resorts   Independent
Chairman                   DirectorBER
         World Bhd  Non-Executive
                       JAYA
         Executive  DirectorsBERJ
                       SPORTS
         Director  AYA SPORTS
                       TOTO
               TOTO
                       BERHAD
               BERHAD

                               44

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:10/2/2012
language:Unknown
pages:44