borang keahlian aafm 2012 by Tj0iyk

VIEWS: 10 PAGES: 2

									           PERSATUAN ALUMNI ASRAMA FELDA MALAYSIA
                      2008 (0053-08-WKL)
                  TINGKAT 1, BLOK A, ANJUNG FELDA,
                 JALAN MAKTAB, 54000 KUALA LUMPUR.
                  TEL: 03-26924433 / FAX: 03-26925433          GAMBAR
              Laman Web : http://alumniasramafelda.blogspot.com


                   BORANG KEAHLIAN

SYARAT-SYARAT UNTUK MENJADI AHLI:             DOKUMEN DAN BAYARAN YANG PERLU
  1. Berumur 18 tahun dan keatas;            DISERTAKAN:
  2. Bekas Pelajar Asrama Felda/Asrama Semai Bakti     1. Satu salinan Kad Pengenalan;
  3. Ahli mesti sanggup menerima dan mematuhi
   Perlembagaan Pertubuhan;

Tahun di Asrama Felda   1      -             Nama Asrama

Sekolah Semasa Di Asrama


Gelaran (Contoh: En, Cik, Pn, Dr, Dato’, ….)
                               Anak Peneroka      Anak Kakitangan
Nama Penuh (Mengikut K/P)No. Kad Pengenalan
        -     -        (BARU)      TARIKH LAHIR     /    /
                      (LAMA)        JANTINA []  L      P
Alamat Felda (Jika Berkenaan)Alamat Tetap
E-Mail

Laman Web / Blog (Jika Ada)

No. Telefon            No. Telefon Bimbit         Status Perkahwinan []
   -                   -              Bujang      Duda
                                     Berkahwin    Janda
                                   Bil. Anak : ________
Pekerjaan

Jawatan

Nama Dan Alamat Syarikat
No. Telefon            No. Fax
   -                  -

Nama Suami / Isteri (Jika Berkenaan)
YURAN KEAHLIAN:

  Yuran Ahli Biasa
  Pendaftaran Keahlian – RM15.00; Yuran Tahunan – RM 50.00 (AGM 2012 meluluskan usul Yuran Tahunan
  dikurangkan kepada RM 20.00, perlu mendapat kelulusan ROS)). Bayaran perlu dibuat pada 15 Januari setiap tahun.

  Yuran Ahli Seumur Hidup
  Pendaftaran Keahlian – RM15.00; Yuran Seumur Hidup – RM300.00

Cara Pembayaran:
  1.  Hantar borang ini beserta bayaran (Cek, Wang Pos, Cek Jurubank) atas nama PERSATUAN ALUMNI ASRAMA
     FELDA MALAYSIA. Alamatkan kepada – SETIAUSAHA, PERSATUAN ALUMNI ASRAMA FELDA
     MALAYSIA, TINGKAT 1, BLOK A, ANJUNG FELDA, JALAN MAKTAB, 54000 KUALA LUMPUR.
  2.  Bayaran juga boleh dibuat terus ke akaun AAFM seperti berikut (Sila emailkan scanned copy / soft copy slip
     bayaran kepada Setiausaha AAFM @ kay_doc83@yahoo.com ):
         Bank : CIMB ISLAMIC BANK
         No Akaun : 1401 0000 3081 09
         Nama: PERSATUAN ALUMNI ASRAMA FELDA MALAYSIA
         No Daftar (ROS) : 0053-08-WKL (sekiranya perlu bila membuat bayaran on-line)

IKRAR / PENGAKUAN PEMOHON
  1. Saya faham dan bersetuju untuk terikat kepada terma dan syarat UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN
   ALUMNI ASRAMA FELDA MALAYSIA, yang dibuat dengan sah semasa tempoh keahlian saya.
  2. Menerima tanggungjawab sebagai ahli dengan penuh keikhlasan dan dedikasi, menjauhkan diri dari terbabit dengan
   apa jua aktiviti yang boleh merosak / mencemarkan imej persatuan.
  3. Saya akan memberitahu Persatuan sekiranya berlaku perubahan butir-butir berkenaan diri saya secara bertulis dalam
   tempoh (14) empat belas hari dari tarikh berlakunya perubahan tersebut.
  4. Saya mengaku bahawa segala maklumat yang telah diberikan adalah benar dan dibuat dengan penuh kerelaan.

Tandatangan
…………………………………………...
Nama   :
Tarikh    :


Untuk Kegunaan Pejabat Sahaja

Status Keahlian : Diterima / Ditolak (potong mana yang tidak berkenaan)
Sebab keahlian ditolak (Jika ada) :
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

          PRESIDEN                    SETIAUSAHA
Nama :                         Nama :
No. Ahli :                       No. Ahli :
Tarikh :                        Tarikh :

No. Ahli :              Tarikh Tamat :         No. Resit:         Database: Ya / Tidak

								
To top