SEKOLAH KEBANGSAAN SAGIL KAMPONG

Document Sample
SEKOLAH KEBANGSAAN SAGIL KAMPONG Powered By Docstoc
					            SEKOLAH KEBANGSAAN SAGIL KAMPONG
                 MUAR JOHOR

      JADUAL PENTAKSIRAN LISAN BERSASASKAN SEKOLAH 2011


MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS BIL         AKTIVITI          TARIKH
 1        PENTAKSIRAN 1     23.05.2011 – 27.05.2011
 2        PENTAKSIRAN 2     12.09.2011 – 16.09.2011


Disediakan oleh………………………………..
(NOR’AZMAN BIN SALLEH)
Penyelaras Pentaksir Sekolah
Bahasa Inggeris SKSK
Disahkan oleh,……………………………………
Pn Debot Binti A Majid
Guru Besar
Sk Sagil Kampong
Ledang Johor
                            Jadual kerja sboa/nas/D/sboa’11  1
               PROGRAM PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2011
                       BAHASA INGGERIS


BIL    AKTIVITI                     BULAN
               JAN  FEB  MAC  APR  MEI  JUN JUL  OGO  SEP    OKT   NOV    DIS
 1  Mesyuarat

 2  Pelantikan Pentaksir

 3  Edaran Jadual Kerja
 4  Makluman Penjaga

 5  Perlaksanaan SBOA

 6  Pengumpulan Borang
   Penilaian Taksiran
 7  Pengumpulan Borang
   Markah Penggal
 8  Makluman Penjaga

 9  Penilian

10
                                       Jadual kerja sboa/nas/D/sboa’11  2
       KAEDAH PELAKSANAAN PENTAKSIRAN YANG DIJALANKAN.

1.  Mulai tahun 2005 penilaian School Based Oral Assessment (SBOA)
 akan menggunakan program APLIKASI PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH


2.  Melalui Aplikasi ini data yang dibina dapat diproses dan melaporkan pencapaian murid seperti
berikut :

   1.Mencetak senarai murid mengikut cerapan dalam satu-satu penggal
   2.Gred purata pencapaian setiap murid dikira secara automatik setelah keputusan cerapan
   dimasukkan
   3.Melaporkan pencapaian gred individu dan keterangan kriteria peringkat pencapaian.
   4.Melaporkan analisis pencapaian murid mengikut kelas
   5.Menyeragamkan komen guru bagi kesesuaian sesebuah sekolah berkaitan pencapaian kelas
   dan individu
   6.Melaporkan pencapaian calon mengikut penggal kepada penjaga dan laporan kepada PPD
   cerapan yang dikehendaki.
   7.Pemantauan mudah dilakukan kerana keseragaman dapat dibuat oleh pihak sekolah.
   8.Data PLBS boleh disatukan pada peringkat sekolah dan mudah disimpan.
   9.Dokumen-dokumen mudah diperolehi semula untuk semakan atau bahan bukti.
   10.Semakan atau pembetulan mudah dilakukan kerana sebarang perubahan akan dijana secara
   automatik.
   11.Data yang disimpan mudah agihkan semula kepada guru lain yang mengambil alih.


3.Prosedur kerja Pentaksiran

1.Penerangan kepada calon atau murid
2.Menyediakan bahan pentaksiran
3.Proses Pentaksiran dijalankan
4.Guru merekod markah dengan Aplikasi Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah
5.Guru menyerahkan disket data serta salinan borang kepada penyelaras untuk digabungkan
6.Setiap penggal Pentaksir akan mencetak borang penilaian dan individu untuk edaran penjaga murid
dan Penyelaras .
7.Setiap penggal penyelaras akan menghantar laporan disket dan borang penilaian ke PPD
8.Setiap pentaksir perlu memfailkan setiap borang sebagai bahan bukti
                                   Jadual kerja sboa/nas/D/sboa’11  3
        SEKOLAH KEBANGSAAN SAGIL KAMPONG
        84020 MUAR
        JOHOR
                                 Tel: 06-9772155

                            Bil: Sksk/plbs/sboa/05/01(01)
                            Tarikh:04 Januari 2011

KEPADA

………………………………………..

………………………………………..


Tuan,

PELANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR SEKOLAH
UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2011


Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Pentaksir Sekolah
Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah bagi matapelajaran Bahasa Inggeris tahun 2011.

2.  Diharapkan tuan dapat menjalankan tugas tersebut dengan penuh dedikasi dan
tanggungjawab bagi melancarkan aktiviti yang dirancangkan

Sekian dan kerjasama pihak tuan/puan saya dahului dengan ucapan
terima kasih.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menurut perintah,


……………………………….
Pn Debot Binti A Majid
Guru Besar
Sk Sagil Kampong
Ledang Johor
                              Jadual kerja sboa/nas/D/sboa’11  4
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
Tuan Guru Besar
SK Sagil Kampong
Muar Johor


Tuan,

AKUAN TERIMA
PELANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR SEKOLAH
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2011
(SCHOOL BASED ORAL ASSESSMENT)

Saya ………………………………………………………….. No K/P:………………………….
dengan sukacitanya menerima perlantikan sebagai Pentaksir Sekolah Tahun 2011
bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris
Sekian,terima kasih“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menurut perintah,


……………………………………             Pengesahan :………………………….
(       )                    Tarikh:……………………………….


                            Jadual kerja sboa/nas/D/sboa’11  5
            CARTA ORGANISASI
        JAWATANKUASA PENTAKSIR SEKOLAH
        SCHOOL BASED ORAL ASSESSMENT 2011
         SK SAGIL KAMPONG MUAR JOHOR


              PENGERUSI

          PN DEBOT BINTI A MAJID
             GURU BESAR
        Sk Sagil Kampong
        Ledang Johor
           NAIB PENGERUSI

         PN HJH INDAH BINTI KAHAR
          GURU PEN KANAN 1            PENYELARAS

         EN NOR’AZMAN BIN SALLEH
            SETIAUSAHA

        CIK SAGUNTHALA A/P POTHRAS
          PENTAKSIR SEKOLAH          PN ZAITON BT ISHAKTN HJ YAHYA BIN ABDULLAH        CIK HAIZUM FARHANA M
                        YUSOF                        Jadual kerja sboa/nas/D/sboa’11  6
        SEKOLAH KEBANGSAAN SAGIL KAMPONG
        84020 MUAR
        JOHOR
                                Tel: 06-9772155

                         Bil: SKSK/PLBS/SBOA/05/01(01)
                         Tarikh:17 Januari 2011

KEPADA

Semua penjaga/ibu/bapa
Murid SK Sagil Kampong
Muar JohorTuan,

PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2011/
SCHOOL BASED ORAL ASSESSMENT 2011


Adalah dimaklumkan bahawa program Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah Tahun 2011
bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan School Based Oral Assessment 2011 bagi mata
pelajaran Bahasa Inggeris akan diteruskan seperti tahun-tahun terdahulu.

2.   Sehubungan dengan itu diharapkan pihak tuan dapat memberikan perhatian dan
kerjasama bagi meningkatkan lagi prestasi pencapaian anak-anak tuan di dalam ujian
tersebut.


Sekian untuk makluman dan tindakan tuan.
Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menurut perintah,


……………………………….
Pn Debot Binti A Majid
Guru Besar
Sk Sagil Kampong
Ledang Johor


                               Jadual kerja sboa/nas/D/sboa’11  7
NOR’AZMAN BIN SALLEH
SK SAGIL KAMPONG
MUAR JOHOR
Tuan Guru Besar
SK Sagil Kampong
Ledang Johor


Tuan,

AKUAN TERIMA
PELANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR SEKOLAH
UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2011
(SCHOOL BASED ORAL ASSESSMENT)

Saya  NOR’AZMAN BIN SALLEH      No K/P 680108-01-5135
dengan sukacitanya menerima perlantikan sebagai Pentaksir Sekolah Tahun 2005
bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris
Sekian,terima kasih“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menurut perintah,


…………………………………               Pengesahan :………………………….
( NOR’AZMAN BIN SALLEH )                      Tarikh:……………………………….
                              Jadual kerja sboa/nas/D/sboa’11  8
          MINIT MESYUARAT PANATIA BAHASA INGGERIS
           SEKOLAH KEBANGSAAN SAGIL KAMPONG
                 BIL. 2/2005

       Tarikh   :
       Masa    : 1.15 petang
       Tempat   : Makmal Komputer SKSK

Kehadiran  :
       En Nor’Azman Salleh
       Tn Hj Yahya Abdullah
       Cik Nor Hidayah Baki
       Pn Zaiton Ishak
       Pn Hartatti Haris

BIL  PERKARA                                 TINDAKAN
1   UCAPAN ALU ALUAN PENGERUSI
   Pengerusi mengucapankan terima kasih di atas kehaadiran semua ahli
   Pengerusi memaklumkan tujuan mesyuarat ini adalah untuk menyelaras
   semua program School Based Oral Assessment sahaja.

2.  Pengerusi membacakan Jawatankuasa SBOA 2005

   Pengerusi :Guru Besar
   Naib Pengerusi :GPK 1
   Penyelaras: En Nor’Azman Salleh
   Setiausaha: Cik NorHidayah Baki
   AJK    : Tn Hj Yahya Abdullah
          Pn Zaiton Ishak
          Pn Hartati Haris

   Pengerusi berharap agar semua yang diamanahkan dapat menjalankan
   tugas sebaiknya.
3   Prosedur Pentaksiran Lisan
   Pengerusi memperhalusi kaedah SBOA dijalankan
     1. Boleh dijalankan samada sewaktu PnP atau di luar Waktu PnP.
     2. Bahan atau elemen taksiran boleh diambil dari bahan ujian SBOA
       yang dibeli oleh sekolah atau bahan-bahan lain yang sesuai
       dengannya
     3. Semua kerja pentaksiran seboleh-bolehnya dilakukan mengikut
       jadual yang ditetapkan
     4. Rekod pentaksiran perlulah dikemaskini samada secara manual
       atau melalui Aplikasi SBOA
     5. Salinan bagi rekod penilaian perlulah diserahkan kepada


                               Jadual kerja sboa/nas/D/sboa’11  9
      penyelaras untuk difailkan
     6. Pengerusi mencadangkan mulai tahun ini semua rekod
      pentaksiran menggunakan computer.
     7. sekiranya semua bersetuju pengerusi akan menginstallkan
      semua program SBOA/PLBS ke Laptob dan Kompter si sekolah

4  Pengerusi menunjukkan cara-cara menggunakan aplikasi SBOA dan
   meminta ahli agar bertanya jika kurang faham menggunakannya.
   Contoh penggunaan dilampirkan.
   Selepas sessi semua ahli bersetuju sebulat suara cadangan pengerusi
   untuk menggunakan computer bagi tujuan rekod SBOA

5  Pengerusi menerangkan beberapa faedah aplikasi ini

   .  Melalui Aplikasi ini data yang dibina dapat diproses dan melaporkan
   pencapaian murid seperti berikut :
      1.Mencetak senarai murid mengikut cerapan dalam satu-satu penggal
      2.Gred purata pencapaian setiap murid dikira secara automatik setelah
      keputusan cerapan dimasukkan
      3.Melaporkan pencapaian gred individu dan keterangan kriteria
      peringkat pencapaian.
      4.Melaporkan analisis pencapaian murid mengikut kelas
      5.Menyeragamkan komen guru bagi kesesuaian sesebuah sekolah
      berkaitan pencapaian kelas dan individu
      6.Melaporkan pencapaian calon mengikut penggal kepada penjaga dan
      laporan kepada PPD cerapan yang dikehendaki.
      7.Pemantauan mudah dilakukan kerana keseragaman dapat dibuat
      oleh pihak sekolah.
      8.Data PLBS boleh disatukan pada peringkat sekolah dan mudah
      disimpan.
      9.Dokumen-dokumen mudah diperolehi semula untuk semakan atau
      bahan bukti.
      10.Semakan atau pembetulan mudah dilakukan kerana sebarang
      perubahan akan dijana secara automatik.
      11.Data yang disimpan mudah agihkan semula kepada guru lain yang
   mengambil alih.
6  Hal hal lain
   Pengerusi mengingatkan taksiran pertama akan dijalankan pada bulan
   Februari nanti .
   Mesyuarat ditangguhkan jam 3.00 petang.
Disediakan                      Disahkan                                 Jadual kerja sboa/nas/D/sboa’11  10
……………………………  ………………………………..
          Jadual kerja sboa/nas/D/sboa’11  11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:10/2/2012
language:Unknown
pages:11