Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

DRAF PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (DISIPLIN MURID) 2005 - PowerPoint by Mdfk3H

VIEWS: 205 PAGES: 26

									TAKLIMAT KPI DISIPLIN DAN PONTENG
    SERTA ISU-ISU MURID
    SEKOLAH RENDAH
      TAHUN 2012
   DAERAH PASIR GUDANG
          Oleh;
    Abdul Aziz Bin Awang
   Pen. PPD Pembangunan Kemanusiaa n
       PPD Pasir Gudang
       KPI 2012
Mengurangkan bilangan murid terlibat salah
   laku disiplin sebanyak 0.02%

  daripada 0.77 % tahun 2011. (TOV)
         kepada
     0.75% tahun 2012. (KPI)

    Mengurangkan bilangan murid
 terlibat ponteng sekolah sebanyak 0.01%

  daripada 1.96% tahun 2011. (TOV)
         kepada
     1.95% tahun 2012. (KPI)
               ANALISA SALAH LAKU DISIPLIN MURID (SSDM)
                   Sehingga JUN 2011 & 2012

                          JUN 2011        JULAI 2012
BIL       JENIS SALAH LAKU                                 -/+
                        BIL MURID  % MURID  BIL MURID   % MURID

1 TINGKAHLAKU JENAYAH               276     0.25   283       0.24  -

2 TINGKAHLAKU LUCAH                61      0.05    46       0.04  -

3 KEKEMASAN DIRI                 362     0.32   321       0.27  -

4 TINGKAHLAKU TIDAK MEMENTINGKAN MASA       368     0.32   328       0.28  -

5 TINGKAHLAKU KURANG SOPAN / BIADAP        301     0.26   280       0.24  -

6   KESALAHAN VANDALISME            88      0.08    70       0.06  -

7 TINGKAHLAKU TIDAK AMANAH             -       -    74       0.06

8 PONTENG                     989     0.87   956       0.82  -

9 KENAKALAN/HOOLIGANISM              145     0.12   133       0.11  -

10 BULI                      -       -    67       0.06

11 ROKOK                      -       -   160       0.14

12 TIADA DALAM SENARAI               -       -   152       0.13

          JUMLAH            2590     2.49   2870       2.46  -

         PURATA KES            324     0.28   239       0.20  -

     JUMLAH MURID KESELURUHAN           112 646         116 493
BILANGAN KES DALAM SSDM
BILANGAN KES PONTENG
   ANALISA BILANGAN MURID PONTENG DALAM SSDM (SEHINGGA JUN 2012)

                    JENIS-JENIS PONTENG
BIL    DAERAH                UJIAN /  ACARA PERHIM
           SEKOLAH  KELAS  KOKO             ASRAMA
                         PEP.   RASMI PUNAN

1   BATU PAHAT    361   212    7   1     9   4   1

2   JOHOR BAHRU   257   300    11   1     4  20   3

3   KLUANG      159   373    34   0     2  18   0

4   KOTA TINGGI   239   180    0    0    0  21   1

5   MERSING     56    3     4    0    0   9   1

6   MUAR       345   392    26   0     1  25   0

7   PONTIAN     41   112    10   0     1   7   0

8   SEGAMAT     74   130    43    0    0  16   0

9   KULAIJAYA    99   142    2   0     2   6   0

10   PASIR GUDANG   803   366    12   1    13   9   0

   JUMLAH      2434   2210   149   3    32  135   6
    ANALISA MURID PONTENG KELAS
BIL     DAERAH      PONTENG KELAS
1   BATU PAHAT           212
2   JOHOR BAHRU          300
3   KLUANG             373
4   KOTA TINGGI          180
5   MERSING             3
6   MUAR              392
7   PONTIAN            112
8   SEGAMAT            130
9   KULAIJAYA           142
10  PASIR GUDANG          366

    JUMLAH            2210
Pemantauan Maklumat Pengurusan Disiplin Murid
 Sekolah- Sekolah Negeri Johor 2010 – 2012:            Gantung
Tahun  Buang Sekolah         Rotan
            Sekolah


2010    137      241     346


2011    122      219     333


2012     87      48      276
MENANGANI GEJALA DISIPLIN
 DALAM KALANGAN MURID
   Pengurusan Disiplin Murid
  Menerusi Bilik Gerakan PPD/JPN


    Membuat perancangan strategik

Analisis isu disiplin berkaitan Ponteng Sekolah
  peringkat sekolah dan PPD setiap bulan.

Mewujudkan bilik gerakan bagi memantau dan
 menyelaras pengurusan disiplin di sekolah.
Operasi Penguatkuasaan S.O.P. 1 : 3 : 7

   Memastikan semua peringkat pengurusan
           Sekolah
  memahami TAHAP KESEGERAAN penyelesaian
    isu/kes berdasarkan S.O.P. 1 : 3 : 7.
   Operasi Ponteng Peringkat Daerah
                    JUMLAH
BIL   TARIKH       DAERAH
                   TANGKAPAN
1   JAN - JUN   BATU PAHAT     24
2   JAN - JUN   JOHOR BAHRU    22
3   JAN - JUN   KLUANG       26
4   JAN - JUN   KOTA TINGGI    24
5    JAN - MEI  MERSING       3
6   JAN - JUN   MUAR        12
7   JAN - JUN   PONTIAN      53
8   JAN - JUN   SEGAMAT      21
9   JAN - JUN   KULAIJAYA     16
10   JAN - JULAI  PASIR GUDANG    27
    Antara Program untuk
 Menangani Gejala Salah Laku Disiplin
PROGRAM TRANFORMASI MINDA
Dilaksanakan di sekolah
Sasaran – murid yang bermasalah disiplin,
khasnya ponteng sekolah
Penglibatan – PPD/JK Sekolah
Pendekatan:
  • Pendekatan kerohanian
  • Pendekatan kaunseling
  • Penegasan konsep penyayang dalam
   pelaksanaan
  • Dendaan bestari
SESI NASIHAT / KAUNSELING SEBELUM PENEMPATAN
MURID BERSEKOLAH SEMULA SELEPAS DIBUANG
SEKOLAH / ORIENTASI DI SEKOLAH

Dilaksanakan di PPD sama ada oleh Pen. PPD SPK, Pen. PPD
BK&KM, Pen. PPD Men. (M) – guna Borang PSM
Ibu / bapa / penjaga dan murid akan menjalani sesi nasihat /
kaunseling berpandu
Orientasi di sekolah dilaksanakan oleh Pentadbir, GBK, guru-guru
terlibat

Antara isi sesi
  • Menyedari akan kepentingan peraturan sekolah
  • Penerapan nilai-nilai agama @ moral
  • Sentuhan amalan ibadat berdasarkan Rukun Islam
  • Mendapatkan maklum balas dari murid kenapa mereka
   hendak bersekolah semula
PROGRAM BERSAMA PPD (TARBIAH)

• Dilaksanakan di sekolah
• Sasaran – murid yang bermasalah disiplin
• Pelaksaanaan:
   Penolong PPD SPK / Penyelia Kanan HEM / Pen. PPD
   Bimb. Kaunseling & Kerjaya Murid hadir ke sekolah
   berjumpa   dengan sekumpulan murid untuk beri
   penjelasan akan   peraturan, penguatkuasaan dan
   kesan jika melanggar disiplin.  Murid juga diberi
   nasihat/kaunseling untuk berubah kearah
   kebaikan

Program ini mula diperkenalkan pada tahun 2011 dan
diteruskan pada 2012
 Lain-Lain:
1. Briged Komuniti
2. Sekolah Bersama Komuniti
3. Puteriku Sayang – Salahlaku seksual
4. Pemantauan selama 3 bulan murid dibuang sekolah
5. Kursus sehari untuk murid megalami masalah disiplin
6. Kunjung bantu
7. Benci Zina
8. Program Kilauan Permata
9. Program ‘Home Visit’ murid bermasalah
       Pengurusan Data Disiplin
      Pemantapan sistem data disiplin
    Sistem Salah laku Disiplin Murid (SSDM)
          secara ‘online’

•Pengisian data telus atau ikut keperluan?

    Bilangan Sekolah Daerah Pasir Gudang

Sekolah Menengah : 35 buah (3 e-Disiplin)
Sekolah Rendah  : 68 buah (5 e-Disiplin)
Jumlah      : 103 buah (8 e-Disiplin)
 Pemantapan Kemahiran Pengurusan Disiplin
        Sekolah
1. Kursus dan latihan kepada KETUA GURU DISIPLIN
  berkaitan kemahiran penguatkuasaan peraturan disiplin
  sekolah dan isu-isu berkaitan disiplin
   - Kursus 3 hari 2 malam di Tg Piai Resort, Kukup - 25-27 Jun 2012
    (SR)
   - Kursus 1 hari di SMK Taman Nusa Damai (SM)

2.  Penubuhan Majlis Perhubungan Ketua Guru Disiplin SR dan SM
   daerah Pasir Gudang – Menyelaras dan memantapkan pengurusan
   disiplin di sekolah

3. Memantau dan membimbing pihak sekolah jika berlaku
  sesuatu kes di sekolah berkenaan secara berkala
  sepanjang tahun
    Pemantapan Peraturan Sekolah

Memastikan pihak sekolah memiliki dan
mengguna pakai buku-buku panduan dan Surat
Pekeliling Ikhtisas sedia ada. Antara lain :
  - Buku Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru
   Besar dan Guru-Guru
 - Buku Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Di
   Sekolah
 - Buku PINTAS
 - Panduan Pengurusan Menangani Buli Di Sekolah
 - Konsep Dan Manual Sekolah Selamat
 - Surat-Surat Siaran Daripada Jabatan Pelajaran Johor.
 Engagement Ibu Bapa (PIBG), NGO dan
           Agensi Luar
1. Program ‘Back To School’ dan Kayuhan Basikal
  PPD PG bersama PDRM Johor
    - Telah diadakan pada 30 Jun 2012

2. Majlis Perjumpaan dan Sesi Dialog GPK HEM SM dan
  PPS ( IPD Seri Alam dan IPD Johor Bahru Selatan )
    - Telah diadakan pada 24 Julai 2012

3. Program Blue & Green ( Omnipresence ) PDRM/KPM
    - Melibatkan 6 SM dan 2 SR

4. Program Permuafakatan / Briged Komuniti

4. Pelaksanaan PPS ke SR
Pemantapan Kemahiran Pengurusan Penarafan
 Keselamatan Sekolah(SPKS) MAC/OGOS 2012
           TAHNIAH !!!
1. Pemantapan sistem data disiplin Sistem Penarafan
  Keselamatan Sekolah(SPKS) ke arah aplikasi secara
  ‘online’
       Bilangan Sekolah Daerah Pasir Gudang
         Sekolah Menengah : 35 buah
         Sekolah Rendah  : 68 buah
         Jumlah      : 103 buah

2. Memantau dan membimbing pihak sekolah memahami
  elemen SPKS
                                   Negeri JOHOR
                                    Tahun 2012
                                    Fasa MAC

            DATA PENARAFAN KESELAMATAN BAGI SETIAP DAERAH MENGIKUT PIAWAIAN
                     DI PERINGKAT NEGERI JOHOR


                                            Penarafan Keselamatan Sekolah
             Bil.Sekolah  Bil. Sekolah
Bil      Daerah                  Bil. Sekolah
              Rendah    Menengah             Kategori Sekolah Rendah     Kategori Sekolah Menengah

                                     0 - 49%  50 -79%  80 -100%  0 - 49%  50 -79%  80 -100%

1   BATU PAHAT       143      25      168        0     5    137     0     1     24
2   JOHOR BAHRU      96       44      140        0     3     93     0     1     44
3   KLUANG         89       26      115        0     9     78     0     3     23
4   KOTA TINGGI      74       21       95        0     9     65     0     2     18
5   MERSING        36       9       45        0     2     34     0     1     8
6   MUAR          170      34      204        0     7    162     0     2     31
7   PONTIAN        81       14       95        0     10    71     0     3     11
8   SEGAMAT        84       24      108        0     0     84     0     0     25
9   KULAI         52       16       68        0     4     47     0     3     13
10  PASIR GUDANG      68       35      103        0     7     61     0     3     32
         JUMLAH   893      248      1141        0     56    832     0     19    229

                            PERATUS       0%     6%    93%    0%    8%    92%
  Mesyuarat Tindakan ‘KPI Disiplin’ & ‘KPI
    Ponteng’ Negeri Johor 2012
      Bilik Gerakan JPNJ – 7 Ogos 2012


Matlamat

•Analisis data/dapatan daripada SSDM on-line
•Rangka pelan tindakan mengatasi disiplin di
 sekolah
•Rangka pelan tindakan tingkatkan hubungan
 guru disiplin & GBK sepenuh masa di sekolah
 untuk mengatasi masalah disiplin.
•Merealisasikan KPI Pengarah
         Tindakan

•PPD laksanakan audit setiap bulan dan hantar
 laporan ke JPN sebelum 10hb setiap bulan

•Sekolah berisiko dipanggil ke PPD untuk
 bentang pelan tindakan sekolah

•PPD pantau sekolah dan lihat program
 intervensi sekolah tangani kes disiplin

•PPD kawal kes yang berlaku bagi memastikan
 KPI pengarah tercapai
       HAL-HAL LAIN

1. Pengurusan SPBT – Isu lambakan buku;
  Buku Stok SPBT tidak disemak/disahkan
2. Disiplin – Isu murid hamil
      - Tindakan / hukuman tidak ikut
       prosedur
TERIMA KASIH

								
To top