SUBIECTE 2008 rezolvate

Document Sample
SUBIECTE 2008 rezolvate Powered By Docstoc
					            SUBIECTE EX.APTITUDINI 2008 -EC
V1

A. Studii de caz si exerciţii (60%)

A1 (40%)
  I. Situaţia patrimonială a societăţii cu capital privat Omega SA, la 31 decembrie 2007 se
    prezintă astfel: terenuri 70.000; clădiri 130.000; echipamente 200.000; brevete de
    invenţie 25.000; cheltuieli de înfiinţare 25.000; stocuri 800.000 (din care materii prime
    200.000); creanţe 1.200.000; disponibilităţi 30.000; capital social 500.000; rezerve
    50.000; profit 10.000; provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 20.000 (cheltuieli viitoare
    de mediu); obligaţii nefinanciare 985.000; obligaţii financiare 915,000 (din care pe
    termen lung 200.000).
  II. Se prezintă următoarele informaţii suplimentare şi elemente de diagnostic:
  a) Profitul net a fost în ultimii 2 ani anteriori de 7.000 în 2005 şi de 9.000 în 2006.
  b) Preţurile de piaţă la materiile prime sunt mai mari la 31 decembrie 2007 cu 10% decât
     cele din contabilitate, iar stocurile fără mişcare însumează 110.000.
  c) în cursul anului 2005 au avut loc 2 greve generale a câte 7 zile fiecare, iar în 2007, 4
     greve a câte 2 zile, pierderile aferente fiind de 1.800 şi respective 1.500 lei.
  d) întreprinderea lucrează "foc continuu".
  e) Instalaţii de bază în valoare de 10.000 au fost folosite în ultimii 3 ani în medie 10% pe
     an.
  f) în anul 2006 a avut loc o explozie la instalaţia de bază, iar repunerea în funcţiune a
     durat 40 zile, pierderea totală aferentă fiind în sumă de 4.000.
  g) Diferenţele favorabile de curs, la exporturi au fost în anul 2005 de 2.500, în 2006 de
     2.800 iar în 2007 de 3.000, nereflectate ca atare în contabilitate, iar creanţele incerte
     la 31 decembrie 2007 totalizează 250.000.
  h) La 31 decembrie 2007 întreprinderea a înregistrat un cost al datoriei de 10%.
  i) Costul capitalului propriu se compune dintr-o rată de bază de 4% şi o primă de risc de 11%.
  j) În lista mijloacelor fixe aţi identificat:
      O locuinţă de protocol în valoare de 15.000, o barcă cu motor în valoare de 5.000 şi
       o instalaţie tehnologică în valoare de 8.000 amortizabilă în 10 ani cumpărată în
       ianuarie 2007 pentru care conducerea a decis să beneficieze de facilitatea fiscală de
       20% la punerea în funcţiune contabilizată ca atare de către contabil.
  k) Previziuni credibile prezintă o evoluţie favorabilă a indicatorilor de performanţă
     financiară pe următorii 4 ani creşterea faţă de profitul net înregistrat la 31 decembrie
     2007 fiind de 30% în primul an şi apoi de câte 10% în fiecare an.
  l) întreprinderea a folosit în anii anteriori aceeaşi structură a capitalurilor proprii şi
     împrumutate ca cea înregistrată la 31 decembrie 2007.
  m) Rata de remunerare a activelor în piaţa (r) este 8%.
  III. Se cer următoarele:
     1. Determinaţi activul net corectat prin ambele metode. (3p)
     2. Studiaţi comparativ echilibrul financiar al întreprinderii, pornind de la valorile
       contabile şi valorile bilanţiere corectate. (3p)
     3. Evaluaţi întreprinderea prin metoda capitalizării veniturilor în vederea vânzării
       acesteia către o altă firmă privată. (2p)
     4. Estimaţi valoarea "părţii invizibile" a întreprinderii. (2p)
                            BILANŢ

 Cheltuieli înfiinţare   25.000     - 25.000      0  Capital social      500.000
 Brevete          25.000     - 25.000      0  Rezerve          50.000
 Terenuri          70.000             70.000  Profit           10.000
 Clădiri          130.000     - 15.000   115.000  Provizioane        20.000
 Echipamente        200.000 - 5.000; - 10.000   185.000  Datorii termen lung    200.000
 Stocuri          600.000    - 110.000    490.000  Datorii exploatare    985.000
 Materii prime       200.000     + 20.000    220.000  Datorii fin curente    715.000
 Creanţe         1.200.000 -250.000; +3.000    953.000
 Disponibilităţi      30.000             30.000  Ajustări                - 417.000
 TOTAL          2.480.000    - 417.000   2.063.000              2.480.000   2.063.000

Corecţii
   Pentru determinarea Activului Net Corectat, imobilizările necorporale sunt considerate non-valori şi se
     scad Ch. Înfiinţare – 25.000; Brevete – 25.000.
   Preţurile de piaţă la materiile prime sunt mai mari la 31 decembrie 2007 cu 10% decât
     cele din contabilitate, iar stocurile fără mişcare însumează 110.000 :
     Stocuri – 110.000; Materii prime + 20.000
   Creanţele incerte la 31 decembrie 2007 totalizează 250.000 : creanţe – 250.000
   O locuinţă de protocol în valoare de 15.000, o barcă cu motor în valoare de 5.000 :
     Clădiri – 15.000; Echipamente - 5000
   Instalaţii de bază în valoare de 10.000 au fost folosite în ultimii 3 ani în medie 10% pe
     an. : Echipamente - 10.000
   Diferenţele favorabile de curs, la exporturi au fost în anul 2007 de 3000 : creanţe +3.000

 1. ANC metoda substractivă = Active corectate – Datorii corectate = 2.063.000 – 1.920.000 = 143.000
  ANC metoda aditivă = Capitaluri proprii +/- Ajustări = 560.000 – 417.000 = 143.000

 2. Fond de rulment FR = Nevoia de fond de rulment NFR + Trezoreria T
   FR = Capital permanent – Imobilizări Cap. Permanent = Capital propriu + Datorii termen lung
   NFR = Stocuri + Creanţe – Datorii de exploatare
   T = Disponibilităţi – Datorii financiare termen scurt

    Bilanţ contabil  FR = 780.000 – 450.000 = 330.000
             NFR = 2.000.000 – 985.000 = 1.015.000
             T = 30.000 – 715.000 = - 685.000

    Bilanţ economic FR = 363.000 - 370.000 = - 7.000
            NFR = 1.663.000 – 985.000 = 678.000
            T = 30.000 – 715.000 = - 685.000

    Un fond de rulment pozitiv presupune că la dispoziţia întreprinderii rămâne un surplus de capitaluri
    permanente, după finanţarea activelor imobilizate, destinat unei părţi în creştere din activele circulante.
    Acesta constituie o marjă de securitate, permiţîndu-i să asigure un nivel minim al activelor circulante strict
    necesate funcţionării.
    Un fond de rulment negativ constituie un semnal de alarmă : lipsa capitalurilor permanente suficiente
    pentru finanţarea imobilizărilor sau active circulante inferioare datoriilor scadente pe termen scurt.
 3. Metoda capitalizării veniturilor sau metoda valorii de rentabilitate presupune multiplicarea profitului net
   (capacitate beneficiară) cu un coeficient, care de regulă este inversul ratei de plasament a disponibilităţilor
   pe piaţă.

          Valoarea de rentabilitate = Capacitate beneficiară x y , y = 1/i , i = rata de plasament a
activelor pe piaţă
Capacitatea beneficiară (CB) se exprimă ca o medie a profiturilor nete pe perioada respectivă.

Corecţii ale profitului net :
   Profitul net a fost în ultimii 2 ani anteriori de 7.000 în 2005 şi de 9.000 în 2006.
   în cursul anului 2005 au avut loc 2 greve generale a câte 7 zile fiecare, iar în 2007, 4
    greve a câte 2 zile, pierderile aferente fiind de 1.800 şi respective 1.500 lei.
   în anul 2006 a avut loc o explozie la instalaţia de bază, iar repunerea în funcţiune a
    durat 40 zile, pierderea totală aferentă fiind în sumă de 4.000.
   Diferenţele favorabile de curs, la exporturi au fost în anul 2005 de 2.500, în 2006 de
    2.800 iar în 2007 de 3.000, nereflectate ca atare în contabilitate
   instalaţie tehnologică în valoare de 8.000 amortizabilă în 10 ani cumpărată în ianuarie
    2007 pentru care conducerea a decis să beneficieze de facilitatea fiscală de 20% la
    punerea în funcţiune contabilizată ca atare de către contabil.
   Previziuni credibile prezintă o evoluţie favorabilă a indicatorilor de performanţă
    financiară pe următorii 4 ani creşterea faţă de profitul net înregistrat la 31 decembrie
    2007 fiind de 30% în primul an şi apoi de câte 10% în fiecare an.

  Pentru 2005 : 7.000 – 1800 pierdere greve + 2500 diferenţe curs = 7700
     2006 : 9000 + 2800 diferente curs – 4000 pierdere explozie = 7800
     2007 : 10000 – 1500 pierdere greve + 3000 diferente curs – 256 dif impozit profit = 11244
     2008 : 11500 x 130% = 14.950
     2009 : 14950 x 110% = 16445
     2010 : 16445 x 110% = 18090
     2011 : 18090 x 110% = 19900

  Profit net corectat mediu = 7700+7800+11244+14950+16445+18090+19900 = 96385/7= 13514
     Rata de remunerare a activelor în piaţa (r) este 8%.

   Vr = 13514 / 0,08 = 168.925

 4. Goodwill (supraprofit) = CB – ( ANC X i ) t , t este rata de actualizare egala cu costul capitalului

     La 31 decembrie 2007 întreprinderea a înregistrat un cost al datoriei de 10%.
     Costul capitalului propriu se compune dintr-o rată de bază de 4% şi o primă de risc de
     11%.

    GW = 13514 – ( 143000 X 0,08 ) / 0,1 + 0,15 = 13514 – 11440 / 0,25 = 8296
A2. (30%) O societate comercială prezintă următoarele informaţii referitoare la bilanţ: active
imobilizate 300.000 lei; stocuri şi creanţe 170.000 lei; disponibil la bănci 30.000 lei; capitaluri proprii
230.000 lei; împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 90.000 lei; furnizori 180.000 lei.
     Determinaţi fondul de rulment, necesarul de fond de rulment şi trezoreria netă ale
societăţii. (10p)

    FR = 320000 – 300000 = 20000
    NFR = 170000-180000 = -10000
    T = 30000
                                                  V2

A. Studii de caz si exerciţii (60%)

A1 (40%) Bilanţul contabil al societăţii Orion cu capital privat la 31 decembrie 2007 se prezintă
astfel:

                Imobilizări          900.000
                din care:
                - Imobilizări necorporale   100.000
                - Imobilizări corporale    700.000
                - Imobilizări financiare    100.000
                (1.000 acţiuni la soc. X)
                Stocuri           1.600.000
                Creanţe           2.400.000
                Disponibilităţi         60.000
                Capital social        1.000.000
                Rezerve            100.000
                Profit             20.000
                Provizioane           40.000
                Obligaţii nefinanciare    1.970.000
                Obligaţii financiare     1.830.000
                (termen lung 400.000)

Dispuneţi de următoarele informaţii de diagnostic:
  a) Societatea X al cărei capital social este compus din 5.000 acţiuni a transmis că la 31
   decembrie 2007 activul net contabil corectat al societăţii a fost de 1.000.000.
  b) Societatea avea la 31 decembrie 2007 stocuri fără mişcare în valoare de 80.000 iar
   preţurile lunii decembrie 2007 erau cu 20% mai mari decât cele cu care erau
   înregistrate stocurile în contabilitate.
  c) Creanţele incerte însumau la 31 decembrie 2007 - 150.000 iar la facturile în valută
   diferenţele favorabile de curs erau de 200.000, necontabilizate ca atare.
  d) Valoarea justă a imobilizărilor corporale la 31 decembrie 2007, stabilită de un expert
   evaluator a fost de 850.000.
  e) Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli au caracter de rezervă iar obligaţiile în valută,
   actualizate la raportul de schimb de la 31 decembrie 2007 sunt mai mari cu 5.000 faţă
   de situaţia prezentată în bilanţ.
  f) Profiturile nete anuale corectate au fost de 10.000 în anul 2005 şi 12.000 în anul 2006
   iar previziuni credibile stabilesc pe următorii 3 ani creştere anuală cu 10% a profitului
   de la 31 decembrie 2007.
  Se cere:
  1. Determinaţi activul net corectat (prin ambele metode) şi capacitatea beneficiară. (3p)
  2. Care este valoarea goodwill-ului ştiind că rata de remunerare a activelor în piaţă este
   de 10% iar rata de actualizare de 15%. (4p)
  3. Calculaţi fondul de rulment net global, necesarul de fond de rulment şi trezoreria
   întreprinderii la 31 decembrie 2007 (în valori contabile şi în valori economice şi
   comentaţi şi explicaţi diferenţele). (3p)
                            BILANŢ

Imobilizări necorp   100.000   -100.000      0      Capital social    1.000.000       1.000.000
Imobilizări corporale  700.000   +150.000      850.000   Rezerve        100.000        100.000
Imobilizări fin     100.000   +100.000      200.000   Profit        20.000   + 285000  305.000
Stocuri         1.600.000  -80.000 +320.000  1.840.000  Provizioane      40.000         40.000
Creanţe         2.400.000  -150000 +200000  2.450.000  Datorii termen lung  400.000        400.000
Disponibilităţi     60.000             60.000   Datorii exploatare  1.970.000  + 5000   1.975.000
                                  Datorii fin curente  1.430.000       1.430.000
                                  Dif. Ajustari capit        + 150000  150.000
TOTAL          4.960.000  440.000      5.400.000             4.960.000  440.000  5.400.000

1. ANC = 5.400.000 - 3.805.000 = 1.595.000 sau 1.160.000 + 150.000 + 285.000 = 1.595.000


Remarcă : Deoarece în enunţ se au în vedere „profituri nete corectate” vom lua şi noi în calcul profitul net
corectat al anului 2007
CB = 10000 + 12000 + 305000 + 335500 + 369050 + 405955 / 6 = 239585

  2. GW = 239585 - (1.595.000 x 10%) / 0,15 = 239585 – 159500 / 0,15 = 80095 / 0,15 = 533.966

3. Bilanţ contabil FR = 1.560.000 – 900.000 = 660.000
          NFR = 4.000.000 – 1.970.000 = 2.030.000
          T = 60.000 – 1.430.000 = - 1.370.000

   Bilanţ corectat FR = 1.995.000 – 1.050.000 = 945.000
           NFR = 4.290.000 – 1.975.000 = 2.315.000
           T = 60.000 – 1.430.000 = -1.370.000A2. (30%) În cursul anului N o întreprindere efectuează următoarele operaţii: achiziţionează
acţiuni ca titluri de participare la cost total 1.000.000 u.m. din care 60% eliberate şi achitate
imediat, restul neeliberate; vinde titlurile de participare înainte de eliberarea şi achitarea totală,
preţ de cesiune 900.000 u.m. şi le încasează; achită datoria faţă de un furnizor în valoare de
500.000 u.m. primind un scont de 10%; încasează dobânzi şi dividende în valoare de 1.200.000
u.m, din care 700.000 u.m. legate de activitatea de exploatare; plăteşte dobânzi şi dividende
în valoare de 1.400.000 u.m. din care 850.000 u.m. legate de activitatea de exploatare; vinde
mărfuri pe credit 300.000 u.m. şi rambursează acţionarilor o parte din capital 900.000 u.m. în
condiţiile în care nu se ţine cont de TVA, determinaţi fluxurile de numerar provenite din activităţile
de exploatare, investiţii şi finanţare. (10p)

Flux exploatare = -450000 +700000 -850000
Flux investire = -600000 +900000 +50000
Flux finanţare = -550000 -900000

                                                        V3
A. Studii de caz si exerciţii (60%)

   (40%) Societatea A absoarbe Societatea B; bilanţurile celor două societăţi se prezintă astfel:

 Societatea A
Cheltuieli de înfiinţare              20.000
Terenuri                      60.000
Clădiri                      40.000
Echipamente                    125.000
Titluri de participare               25.000
Stocuri                      300.000
Creanţe                      425.000
       - din care Societatea B       30.000
Disponibilităţi                   5.000
Capital social (10.000 acţiuni)          300.000
Rezerve                      15.000
Profit                       25.000
Obligaţii nefinanciare              250.000
Obligaţii financiare               410.000
Societatea B
Cheltuieli de înfiinţare              10.000
Imobilizări necorporale (KH)            20.000
Imobilizări corporale               150.000
Stocuri                      250.000
Creanţe                      375.000
Disponibilităţi                   5.000
Capital social (2.500 acţiuni)          125.000
Rezerve                      10.000
Profit                       15.000
Provizioane                     7.500
Obligaţii nefinanciare              300.000
Obligaţii financiare               347.500
Disponibilităţi                   5.000

Proiectul de fuziune prevede:
- metode de fuziune: prin absorbţie (A absoarbe B);
- raportul de schimb se stabileşte pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecărei
societăţi; valori determinate prin metoda ANC.

Alte informaţii:
- Valorile de aport stabilite prin evaluarea de către o societate specializată a patrimoniului
societăţii absorbite sunt:
fond comercial          90.000
imobilizări corporale      175.000
stocuri             190.000
creanţe             325.000
disponibilităţi          6.000
- Imobilizările corporale ale absorbantei au fost evaluate la 750.000;
- Absorbanta preia integral datoriile absorbitei cât şi elementele pentru care s -au creat
provizioanele pentru risc contabilizate;
- Absorbanta deţine 300 de titluri în Societatea B.

Se cere:

1.  Determinarea raportului de schimb                      2p.
2.  Calculul numărului de acţiuni de emis de către Societatea A         2p.
3.  Determinarea primei de fuziune                        1p.
4.  Contabilizarea operaţiunilor la Societatea A -                2p.
   Modificarea capitalului social - preluarea activelor şi
   pasivelor Societăţii B - contabilizarea obligaţiilor
   reciproce
5.  întocmirea Bilanţului după fuziune                      3p.


Pentru rezolvarea acestei probleme vezi exemplul din V1,A2 2007 rezolvat în fişierul „probleme.pdf”


A2 (30%)
    Dispuneţi de următoarele informaţii: profit înainte de impozitare 33.500 lei; cheltuieli cu
amortizarea 750 lei; clienţi: sold iniţial 2.000 lei - sold final 600 lei; stocuri: sold iniţial 3.000 lei -
sold final 3.900 lei; furnizori: sold iniţial 6.000 lei - sold final 8.400 lei; impozit pe profit plătit 300
lei. Cheltuielile cu dobânda au fost de 1.000 lei, din care 425 lei au fost plătiţi în timpul perioadei.
Alţi 250 lei legaţi de cheltuielile cu dobânda ale perioadei precedente au fost de asemenea plătiţi
în timpul perioadei. 350 lei au fost ridicaţi din emisiunea de capital şi alţi 325 lei din împrumuturi
pe termen lung. Au fost efectuate plăţi pentru achiziţia unui teren în valoare de 2.550 lei şi s-au
încasat 2.300 lei din vânzarea unei instalaţii.
    Conform IAS 7 determinaţi fluxul de numerar provenit din activităţile de exploatare,
investiţii şi finanţare. (10p)
    Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare

          - metoda indirectă -


    +/- Rezultat înaintea impozitării şi elementelor extraordinare

    Eliminarea veniturilor şi cheltuielilor care nu infl. trezoreria

    + Cheltuieli privind amortizările şi provizioanele

    - Venituri din amortizări şi provizioane

    Eliminarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor nelegate de exploatare

    +/- Rezultat din cesiunea imobilizărilor

    +/- Rezultat din cesiunea titlurilor de plasament
   + Cheltuieli privind dobânzile

   - Venituri din dobânzi şi dividende

   - Subvenţii pentru investiţii virate la venituri

   = +/- Rezultat din exploatare înaintea variaţiei NFR

   +/- Variaţia stocurilor

   +/- Variaţia conturilor clienţi şi alte creanţe de exploatare

   +/- Variaţia cheltuielilor în avans

   +/- Variaţia furnizorilor şi a altor datorii de exploatare

   +/- Variaţia veniturilor în avans

   Alte prelucrări care presupun informaţii de tip încasări plăţi

   - Dobânzi şi dividende plătite

   - Plăţi privind impozitele asupra beneficiilor

   +/- Elemente extraordinare

   = Flux de trezorerie din activităţile de exploatare Reguli de calcul :     1. Cheltuielile eliminate se iau cu semnul plus, iar veniturile cu semnul minus

     2. Rezultatul din cesiune este un venit net sau o cheltuială netă

     3. Variaţia NFR urmăreşte logica :

   -  pentru elemente de activ, creşterea influenţează negativ trezoreria, iar reducerea pozitiv

   -  pentru elementele de pasiv, logica este inversă

    Flux exploatare = + 335000 + 750 + 1400 - 900 + 2400 - 300 + 1000 (chelt. dobânzi dacă nu
sunt ale exploatării)
    Flux investire = -2550 +2300
    Flux finanţare = - 675 +350 +325
                                                  V4
 A. Studii de caz si exerciţii (60%)

 A1. (40%)
     La 31 decembrie N situaţia patrimonială a societăţii Alfa se prezintă astfel:
                      Valori    Amortizări sau
                                        Valori nete
                      brute     deprecieri
Cheltuieli de instalare            100              2        80
Brevete                    180              6
                                       0       120
Fond comercial                 200            -0        200
Echipamente                  820             2        580
Titluri de participare              30            -4         30
Datorii asupra imobilizărilor         140            -0        140
Stocuri                     70           10         60
Clienţi                    320            30         290
Debitori diverşi                 80            -         80
Valori imobiliare                35            -         35
Disponibilităţi                 70            -         70
Cheltuieli de exploatare în avans        15            -         15
Cheltuieli de repartizare pe 5 ani       100              2        80
Capital social                 450            -0        450
Rezerve                    300            -         300
Profitul nerepartizat              90            -         90
Subvenţii pentru investiţii _          20            -         20
Provizioane                   30            -         30
Provizioane pentru riscuri            10            -         10
Provizioane pentru cheltuieli          40            -         40
împrumuturi bancare              350            -         350
   - din care pe termen lung         300            -         300
Furnizori                   180            -         180
Datorii fiscale şi sociale            20            -         20
Venituri în avans (de exploatare)        10            -         10

 Se cere:
    - valoarea activului net corectat (1p.)
    - valoare imobilizărilor necorporale (1p.)
    - valoarea utilizărilor stabilite (1p.)
    - valoarea resurselor stabilite (1p.)
    - Frng(2p.)
    - NFR de exploatare (1,5p.)
    - NFR în afara exploatării (0,5p.)
    - trezoreria netă (1p.)
    - pe baza maselor financiare obţinute faceţi un comentariu asupra echilibrului financiar
al firmei (1p.)
S-a plecat de la premisa întocmirii unui bilanţ contabil în valori nete, care a fost apoi corectat pentru
a stabili un bilanţ economic

                         BILANŢ

Imobilizări necorp     480  -480  0    Capital social        450          450
Imobilizări corporale    580      580   Rezerve            300          300
Imobilizări fin       30      30    Profit            90   -80 ,-15,+10  5
Stocuri           60      60    Subvenţii pentru investiţii  20          20
Creanţe           370      370   Provizioane          80          80
Disponibilităţi + titluri  105      105   Datorii fin tl        440          440
Cheltuieli în avans     15   -15  0    Datorii curente        200          200
                          Datorii fin ts        50          50
                          Venituri în avans       10   -10      0
                          Dif imob ilizări           -400      -400
TOTAL            1640  -495  1145                  1640  -495      1145

Notă : Cheltuielile de repartizat pe 5 ani au fost incluse în imobilizări necorporale
    Datorii asupra imobilizărilor au fost incluse în datorii pe termen lung
    Subvenţiile au fost asimilate capitalurilor, iar provizioanele datoriilor

ANC = 1145 – 770 = 375 sau 860 -85 -400 = 375
Imoblizări corporale = ch. instalare + brevete + fond comercial + ch. de repartizare pe 5 ani
Resurse stabile = Capitaluri proprii + Subvenţii pentru investiţii + Datorii pe termen lung
Utilizări stabile = Imobilizări
Indicatorii de echilibru financiar au fost calculaţi pe baza bilanţului corectat. Aşa cum a fost
cerut în celelalte variante.
FR = 895 – 610 = 285
NFR = 430 – 200 = 230
T = 105 – 50 = 55

    A2 (30%) în cursul anului N o întreprindere efectuează următoarele operaţii:
achiziţionează acţiuni ca titluri de participare la cost total 2.000.000 u.m. din care 30% eliberate
şi achitate imediat, restul neeliberate; vinde titlurile de participare înainte de eliberarea şi
achitarea tofafaT preţ de cesiune 2.500.000 u.m. şi le încasează; încasează dobânzi şi
dividende în valoare de 350.000 u.m. din care 100.000 u.m legate de activitatea de
exploatare; plăteşte dobânzi şi dividende în valoare de 650.000 u.m. din care 200.000 u.m.
legaţi de activitatea de exploatare; rambursează un credit bancar pe termen lung 300.000
u.m.; acordă un împrumut filialei sale 850.000 u.m. şi încasează contravaloarea împrumut
obligatar cu caracteristicile: număr de obligaţiuni 1.000 titluri, valoare nominală 900, preţ de
rambursare 1.000, preţ de emisiune 800.
    Determinaţi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiţii şi finanţare. (10p)

   Flux exploatare = -200000 +100000
   Flux investire = -600000 +2500000 +250000
   Flux de finanţare = -450000 -300000 -850000 +1000000
                                               V5

  A. Studii de caz si exerciţii (60%)

 A1. (40%) Informaţii privind situaţia patrimonială


Terenuri construite                 =              10.000
Clădiri industriale                               18.000
Maşini luate cu chirie               =              20.000
Echipamente                                   60.000
Necorporale                                   12.000
                                (knowhow = 10.000; eh.
                                   înfiinţare 2.000)
Imobilizări financiare (1000 acţiuni deţinute la  =              20.000
societatea O SA din total de 20.000)
Stocuri:                                   300.000
    - materii prime                            120.000
    - producţie în curs             =             120.000
    - produse finite (50 u.m.)                       60.000
Creanţe - total                   =             500.000
     - incerte                               50.000
Sume la bănci                    =              80.000
Capital social                   =    40.000 (10.000 acţiuni x 4
                                          lei)
Rezerve                                     10.000
Profit nerepartizat                  =             10.000
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli                     6.000
Furnizori - creditori                 =            400.000
Obligaţii buget                    =             20.000
Obligaţii salariaţi                               60.000
Datorii la bănci                                474.000
                                 (din care peste 1 an =
                                       100.000)

 Alte informaţii
- Preţurile de piaţă la materiile prime sunt cu 15% mai mari decât cele din contabilitate.
- 1 maşină în valoare de 4.000 lei nu a fost folosită decât în proporţie de 5% în ultimii 3 ani.
Restul.echipamentelor au fost evaluate de o firmă de specialitate la valoarea justă de 10Q.00
lei; din acestea, 3 maşini în valoare de 8.000 lei au fost închiriate acum 2 ani.
- SC O SA ne-a transmis că activul net corectat al societăţii a fost de 800.000 lei.
- Rata de capitalizare a societăţii, determinată pe baza costului capitalului este de 17%.
- Capacitatea beneficiară a societăţii, exprimată prin profitul net, a fost stabilită de experţi la
30.000 lei/an.
- Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli au caracter de rezervă.
- Mijloace fixe luate cu chirie: 15.000 lei.
 1. Să elaboraţi bilanţul contabil. (0,5p)
 2. Să elaboraţi bilanţul economic; arătaţi semnificaţia şi rolul acestuia. (1p)
 3. Să elaboraţi bilanţul funcţional; arătaţi semnificaţia şi rolul acestuia. (2p)
 4. Să elaboraţi bilanţul financiar; arătaţi semnificaţia şi rolul acestuia. (2p)
 5. Determinaţi Activul Net Corijat prin ambele metode. (2,5p)
 6. Determinaţi valoarea intrinsecă a acţiunilor societăţii. (1p)
 7. Calculaţi valoarea substanţială brută şi valoarea substanţială netă ale societăţii. (1p)

 Pentru rezolvare şi pentru a păstra optica CECCAR privind întocmirea bilanţului
 financiar şi a bilanţului funcţional vezi V1 A1 2007 în fisierul „probleme.pdf”.


A2 (30%)

    Dispuneţi de următoarele date: instalaţii la valoarea brută 5.600 lei; amortizarea
instalaţiilor 3.000 lei; materii prime 14.000 lei; ajustări pentru deprecierea materiilor prime
1.500 lei; clienţi 3.900 lei; ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 200 lei; cheltuieli în
avans 10.000 lei; conturi curente la bănci 15.000 lei; capital social subscris vărsat 10.000 lei;
provizioane pentru litigii 6.000 lei; împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 2.000 lei; prime
privind rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 1.000 lei; furnizori 6.000 lei;
venituri în avans 16.000 lei; credite bancare pe termen scurt 4.800 lei. Determinaţi
mărimea fondului de rulment net global, a necesarului în fond de rulment şi a trezoreriei nete.
(10p)
Instalaţii               5600 – 3000 = 2600          Capital social            10000

Materii prime             14000 – 1500 = 12500         Provizioane             6000

Clienţi                3900 – 200 = 3700          Împrumuturi emisiuni oblig      2000 – 1000 = 1000

Disponibilităţi            15000                Furnizori              6000

Cheltuieli în avans          10000                Venituri în avans          16000

                                      Credite termen scurt         4800

 TOTAL                 43800                TOTAL                43800

       FR = 17000 – 2600 = 14400

       NFR = 26200 – 22000 = 4200

       T = 15000 – 4800 = 10200       Se poate lua în calcul şi varianta eliminării cheltuielilor în avans şi a veniturilor în avans prin corectarea capitalurilor proprii

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:48
posted:10/2/2012
language:Romanian
pages:13