PowerPoint-presentatie by r2XDMtZ2

VIEWS: 7 PAGES: 19

									       WORKSHOP
    Gaming in het onderwijs:
Waar eindigt het spel en begint het leren?
                     1
       Hogeschool Zuyd
  Faculteit Internationale Communicatie
Opleiding International Business and Management Studies


         Gaby Gijsberts          2
                      Opleiding IBMS•  4-jarig curriculum
•  marketing, bedrijfseconomie en logistiek
•  volledig Engelstalig
•  eigen propaedeuse
•  thematische opbouw

  Vanaf september 2009 zal IBMS samen met de opleiding IBL
  samengaan in een nieuwe International Business School met
  een sterke internationale oriëntatie.
                              3
EVD-project: Some like it HOTS


                 4
                     InhoudInternationaal management game, waarbij
integratie plaatsvindt van:
• theorie
• simulatiegame
• praktijk
                          5
Theorie

Simulatie

Praktijk

      6
                    Theorie Kennisoverdracht d.m.v. (gast)colleges en
 bedrijfsbezoeken v.w.b. de deelgebieden:

• Marketing
• Finance
• Management
                         7
                    TheorieStudenten schrijven vervolgens een business plan van
een noodlijdend hotel.

Setting:
In teams met studenten van meerdere buitenlandse
partnerscholen, daarbij ondersteund door docenten
van HSZuyd en partnerscholen (in het buitenland!).
Buitenland = Nizhny Novgorod (Rusland), Moskou
(Rusland), Anglia Ruskin (Engeland), Euromed
Marseille (Frankrijk), Fachhochschule Köln
(Duitsland)                   8
                 SimulatieBestaand hotel management simulatie game:
                       9
                    SimulatieHOTS (Hotel Operations, Tactics and Strategy)
Beslissingen worden op verschillende terreinen
ingevoerd.
Competitie tussen teams binnen een omgeving.
Omgeving kan beïnvloed worden.

Pilot:
- casus in thema (studentwaardering: 8,5)
- workshop in Rusland, universiteit van Nizhny
  Novgorod (studentwaardering: 9,0)       10
                     Praktijk• Samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland
• Afdeling Zuid
• Real-life casuïstiek, ingebracht door horecabedrijven
 waar studenten gedurende een maand adviseren
 m.b.t. verbetering op het gebied van:
  – Marketing
  – Finance
  – Logistics / management                           11
                     Finale• Beste 5 teams spelen finale van managementgame
• Beste 5 praktijkcasussen worden beoordeeld
• Buitenlandse studenten komen ook voor finale naar
 Maastricht
• Jury met notabelen uit horecawereld en onderwijs
• 2 prijzen:
 – Beste gameteam
 – Beste praktijkteam


                         12
                   Einddoelen• Verbeteren van de internationale en interculturele
 ontwikkeling en scope van studenten en docenten en
 staf van de opleiding IBMS
• Vergroten en verbeteren van het netwerk van de
 deelnemende onderwijsinstellingen en de
 internationale hotelbranche
• Toegenomen aantal internationale stages met in het
 bijzonder de hospitality branche

                          13
                   Einddoelen• Verbeteren van de kwaliteit van de internationale
 stages met in bijzonder in de hospitality branche
• Vergroten kennis van culturen, zowel vanuit sociaal
 als vanuit bedrijfseconomisch perspectief
• Verbeterde samenwerking met andere faculteiten van
 Hogeschool Zuyd, te weten Hoge Hotelschool en
 Facility Management


                          14
                Games & onderwijsVraag:

     simulatiegames in het curriculum

            =

       spelenderwijs leren?


                       15
                    Voorwaarden• Sterk theoretisch kader (het gaat niet alleen om het
 spel, maar ook om de knikkers)
• Toegankelijk managementgame (kennisoverdracht,
 tijdspanne)
• Goede relaties met praktijk, simulatiegames zijn
 immers slechts een benadering van de werkelijkheid
                          16
                     Aandachtspunten• Licenties
• Cultuurverschillen
• Samenwerking met buitenland:
 visaprocedures e.d. tijdig opstarten
• Strakke tijdsplanning en deadlines
                           17
                   Toekomstmuziek• Permanente inbedding in 2e leerjaar opleiding
 International Business is reeds verankerd
• Internationale competitie gesponsord door
 (horeca)bedrijfsleven
• ….
                         18
                    Meer weten?• Projectdetails zullen op kennisnet worden geplaatst.
• Contactpersoon Hogeschool Zuyd:
 g.gijsberts@hszuyd.nl
                          19

								
To top