KAUNO TERITORINES STATISTIKOS VALDYBOS by f2lTGTk2

VIEWS: 6 PAGES: 3

									         KAUNO TERITORINĖS STATISTIKOS VALDYBOS
   SUVESTINĖ INFORMACIJA APIE 2008 METAIS ATLIKTUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS
Eil.  Pirkimo objektas       Pirkimo tikslas      Pirkimo   Pirkimo   Tiekėjo
Nr.                              sutarties  sutarties  pavadinimas
                                kaina    sudarymo
                                      data
1.   Benzinas ir dyzelinis kuras  Kuras KTSV        60000 Lt,  2008-01-25  UAB „Lukoil
                   naudojamiems                    Baltija“
                   automobiliams
2.   Anspaudų ir spaudų      Nauji anspaudai skirti  3000 Lt   2008-03-03  UAB „Anona“
    gamyba ir remontas      žymėti gaunamus ir
                   išsiunčiamus KTSV
                   dokumentus,
                   susidėvėjusiems
                   anspaudams reikalingas
                   remontas
3.   Apsauginės bei        Vadovaujantis       4500 Lt   2008-03-26  UAB „Pasala“
    priešgaisrinės        Priešgaisrinės apsaugos
    signalizacijos sistemos    ir gelbėjimo
    techninės priežiūros     departamento prie
    paslaugos KTSV        Vidaus reikalų
    užimamose patalpose      ministerijos 2005-12-18
    Raseiniuose, Vilkaviškyje,  įsakymo Nr.64 629, 630,
    Kėdainiuose          631, 632 punktais
4.   Patalpų draudimo       Vadovaujantis raštu    100 Lt   2008-04-23  AB „Lietuvos
    paslaugos KTSV        2008-04-03 Nr. (3.7-V8)              draudimas“
    užimamoms patalpoms      2008/3-690 gautu iš
    Kaišiadoryse         Kaišiadorių raj.
                   savivaldybės
                   administracijos dėl
                   nuomojamų patalpų
                   (pagal panaudos sutartį
                   Nr.103) apdraudimo
5.   Kompiuterinė įranga,     Poreikis KTSV darbo    6333,40   2008-04-23  UAB „BMS
    darbo priemonės,       procese          Lt            megapolis“
    atsarginės dalys,
    eksploatacinės medžiagos
6.   Siuntų, siuntinių paėmimo   Laiškų, ataskaitų     Buvo    2008-05-08  AB „Lietuvos
    ir pristatymo adresatams   siuntimas įmonėms,    numatyta         paštas“
    KTSV priklausančių      valstybės institucijoms  70000 Lt,
    savivaldybių teritorijoje   ir kt.          sutartis
    paslaugos                        nutraukta
                                anksčiau
7.   Spausdintuvų „Kyocera“    Reikalinga        9310 Lt   2008-06-04  UAB
    eksploatacinės medžiagos   spausdintuvams, kurie               „Technopolija“
    ir remonto paslaugos     yra naudojami sąskaitų,
                   faksogramų ir kt. raštų
                   spausdinimui
8.   KTSV patalpų, esančių     Vadovaujantis sutartimi  2545 Lt   2008-05-25  AB „Lietuvos
    A.Valaičio g.6,        Nr.(10.9-52-08)-T8-36               draudimas“
    Marijampolėje, draudimas
9.   Laikraščių prenumerata    KTSV aktualiausių     299 Lt   2008-06-05  „Lietuvos
                   laikraščių prenumerata               rytas“
                   akcijos metu       288 Lt   2008-06-05  „Respublikos
                                            leidiniai“
                                            UAB „Diena
                                594 Lt   2008-06-05  Media News“
                                (3 vnt.)        („Kauno
                                            diena“)
10.  Šildymo sistemos,       Būtinybė patikrinti,    4700,87  2008-06-21  UAB
   šiluminio mazgo        išvalyti, suremontuoti   Lt           „Santermita“
   paruošimo 2008/2009 metų    rastus gedimus ir
   šildymo sezonui paslauga    išbandyti šildymo
                   sistemą prieš šildymo
                   sezoną
11.  Viešojo transporto       Kauno statistikos     3600 Lt  2008-07-03  UAB „Kauno
   nuolatiniai bilietai (2 vnt.  skyriaus spec.-                  autobusai“
   kas mėnesį)          ekonomistėms
                   (klausėjoms) nuolat
                   registruojančioms
                   kainas Kauno
                   parduotuvėse
12.  Ūkinės prekės         Higienos, valymo ir    4500 Lt  2008-09-24  UAB „Auris“
                   ūkinės prekės,
                   naudojamos
                   kasdieninėje KTSV
                   veikloje
13.  Telefoninių pokalbių      Klausėjų tarnybos     2250 Lt  2008-09-23  UAB „TELE 2“
   mokėjimo planai        specialistams-
                   klausėjams,
                   vadovaujantis
                   Statistikos departamento
                   prie LRV 2008-06-26
                   raštu Nr.(1.7-111)-SD
                   „Dėl transporto išlaidų
                   ir telefoninių pokalbių
                   apmokėjimo
                   klausėjams“
14.  Brūkšninių kodų        Brūkšninių kodų      2418,78  2008-09-29  UAB BMS
   skaitytuvai ir pagrindinė   skaitytuvai būtini     Lt           megapolis“
   plokštė            informacijos įvedimo
                   efektyvumui ir kokybei
                   gerinti; būtinybė
                   pakeisti sudegusią
                   kompiuterio pagrindinę
                   plokštę
15.  Elektros tinklo ir įrenginių  Vadovaujantis „Elektros  11510 Lt  2008-11-20  UAB
   fizikinių-techninių      įrenginių bandymų                 „Prekybos
   elektrinių matavimų      normomis ir apimtimis“,              namai Kupolė“
   atlikimo paslauga       patvirtintomis Ūkio
                   ministro 2001-04-24
                   įsakymu Nr. 141
16.  Ūkinės prekės         Higienos, valymo ir    25000 Lt  2008-11-28  UAB „Auris“
                   ūkinės prekės,
                   naudojamos
                   kasdieninėje KTSV
                   veikloje
17.  Darbo kėdės (2 vnt.)      Reikalinga pakeisti 2   1970,01  2008-11-28  UAB „Fibiura“
                   susidėvėjusias darbo    Lt
                   kėdes darbo vietose prie
                   kompiuterių
18.  Automobilių remonto      KTSV turimų        22000 Lt  2008-12-05  UAB „Omenta“
   paslaugos           automobilių remontas                UAB „Dagas“
                                    2008-12-05
19.  Nepertraukiamos srovės     Poreikis KTSV darbo  17851,72  2008-12-10  UAB „BMS
   šaltiniai, jų akumuliatoriai,  procese        Lt            megapolis“
   telefonų aparatai,
   kompiuterinė technika ir
   dalys, spausdintuvas bei
   eksploatacinės medžiagos

Parengė:
Kauno teritorinės statistikos valdybos
Viešųjų pirkimų komisijos sekretorė                       I.Paulaitienė

								
To top