PowerPoint Presentation by f2lTGTk2

VIEWS: 0 PAGES: 6

									MTO-3: Causal Inference
    Chris Snijders

      DG 1.07
   c.c.p.snijders@tue.nl www.tue-tm.org/snijders/mto3
   Analyse van een databestand

0. Bekijk je probleem (“waar gaat het over”)
1. Bekijk je data op rare gevallen, uitbijters, etc.
  Corrigeer deze of zet de vreemde gevallen op
  missing.
2. Denk na: wat voor analyse wil je doen, en met
  welke variabelen?
3. Voor deze variabelen: maak alvast dummies
  voor de categorische variabelen.
4. Bekijk de samenhang tussen je variabelen. Hoge
  correlaties? Beperk zo nodig de variabelen.
5. Draai een eerste analyse, bekijk je resultaten en
  probeer ze te begrijpen: wat komt er nu
  eigenlijk uit. Zoek naar outliers en verwijder
  deze zo nodig.
6. Hoe zou het beter kunnen? Toch nog variabelen
  er uit of juist er bij? Transformaties? Interacties?
7. Maak indien gewenst nieuwe variabelen aan.
  Terug naar 2.
8. Trek je conclusies op basis van je bevindingen.
  NB dit gebeurt vaak juist op basis van meer dan
  één regressie-analyse!


                           2
Padanalyse: voorbeeld op statusverwerving


  Status      +
               Status zoon
  vader

 SZ = 50 + 1 * SV
 SZ = … + 0.3 * SV + 1.4 * OZ


  Status      ?
  vader           Status zoon


    +             +

         Opleiding
          zoon


 Hoeveel van het effect van status van de
 vader wordt “wegverklaard” door de opleiding
 van de zoon?
                        3
Padanalyse: voorbeeld op statusverwerving


  Status      +
                 Status zoon
  vader

 SZ = 50 + 1 * SV
 SZ = … + 0.2 * SV + 1.2 * OZ + 1*TZ


  Status      ?
  vader             Status zoon

       +        +

    +              +
         Opleiding
                        NB
          zoon
                        STI2


         Tijd met
         zoon
                         4
           Overig

• Factoranalyse: dat zit vaak nog bij punt 3 op de
 tweede slide

• Multi-level analyse: als je data een geclusterde
 structuur hebben (en de residuen daarom niet
 onafhankelijk zijn)  SPSS MIXED MODELS of
 Stata of EasyReg

• Niet-lineaire regressie
 bijv y = log(c0 + c1 x1)/(c0 + c1 x1)

• Meta-analyse: combineren van verschillende
 bestaande onderzoeken tot één uitspraak

• Kwalitatieve analyse (bijv het verwerken van
 open vragen)

• “Conjoint analysis” / vignetanalyse
                           5
    Nav het komende tentamen

• Tijdsindeling: hou de tijd in de gaten én bij welke
 vragen je de meeste punten krijgt.

• Zorg dat je meest voorkomende SPSS syntax direct
 kunt schrijven in de editor.


• Wanneer interactie-effecten? Fout maar veel
 voorkomend antwoord: je maakt x1*x2 als x1 en x2
 sterk correleren. Goed antwoord: je maakt x1*x2 als je
 denkt dat het effect van x1 op y afhangt van de
 waarde van x2.

• Te algemene antwoorden: [1] je kunt dit of dat doen,
 of [2] het is altijd beter om meer observaties te
 nemen want … Laat zien dat je een redelijke keus
 kunt maken.

• Je moet snappen hoe het werkt, geen formules uit je
 hoofd leren (hoewel het wel handig kan zijn als je er
 een paar paraat hebt).
  NB Eén of twee dagen voor het tentamen komen de
  data online. Download deze, zet ze op je laptop en
  kom ermee naar het tentamen.                             6

								
To top