Mrezni model podataka 26.ppt

Document Sample
Mrezni model podataka 26.ppt Powered By Docstoc
					Mrežni model podataka
   Mrežni model podataka


 Fleksibilan način prezentacije objekata i
 njihovih međusobnih veza
 Izumitelj mrežnog modela je Charles
 Bachman
        Svojstva
 Sastoji se od slogova međusobno
 povezanih putem veza
 Slog je sličan entitetu u E-R modelu
 Svaki slog - skupina polja (atributa)
 Svako polje sadrži jedan podatak
 Veza povezuje točno dva zapisa (može se
 smatrati kao ograničen binaran oblik
 relacije u E-R modelu)
  Nastavnik               Predmet
               predaje
ime     kabinet          naziv    smjer

           Slog
 Polja (atributi)
Sadrži vrijednost
  atributa
  Dijagram strukture podataka
 Precizira sveukupnu logičku strukturu
 baze
 Shema koja prikazuje plan (design)
 Osnovne komponente:
     Pravokutnik - (box) označava slog
     Linija – označava vezu između 2 sloga
        Binarne relacije

  Veza u E-R          Veza u dijagramu SP
    1:1 (one to one)
    1:M (one to many)
    M:M (many to many)
  DBTG CODASYL Model
 Data Base Task Group Conference On
 Data SYstems Languages
 Prvi standard na području baza podataka
 uopće 1971. g.
     Ograničenje veza
 DBTG koristimo samo 1:M veze
 M:M nisu dozvoljene (zbog
 pojednostavljivanja implementacije)
 1:1 veza je predstavljena 1:M vezom
      DBTG Skupovi
 Dijagram strukture podataka sastavljen od
 dva povezana sloga (skup)
 Oblik:

         A    Vlasnik (roditelj)
             Član skupa (dijete)
         B
 Svaki DBTG skup može imati proizvoljan
 broj pojava u čijoj se svakoj pojavi nalazi
 jedna pojava vlasnika i proizvoljan broj
 članova skupa
 Slogovi koji sudjeluju u jednom skupu
 mogu istovremeno sudjelovati i u drugim
 skupovima
  DBTG model dozvoljava složenije
  strukture skupova u kojima postoji jedan
  vlasnik i više različitih članova.
  Polje može imati više od jedne vrijednosti

         Ime   Broj   Adresa
            telefona  (kućna)


            Broj   Adresa
            mobitela  (posao)
   Implementacija u računalu
  usmjerenim grafom; čvorovi su tipovi zapisa, a
  lukovi definiraju veze medu tipovima zapisa
  koristi pokazivače koji izravno adresiraju mjesto
  zapisa na disku
  daje izvrsne povratne performanse na račun
  operacija poput učitavanja i reorganizacije baze
  podataka
  program održava tekući položaj i upravlja od
  jednog do drugog zapisa slijedeći odnose u
  kojima sudjeluje zapis
           Opis skupa


  PREDAVAC        PREDMET

Set name is Predaje
    owner is PREDAVAC
    member is PREDMET
     Ažuriranje podataka
  Moguće je:
   stvaranje novih zapisa
   brisanje starih
   promjena postojećih
  Stvaranje novih podataka
PREDAVAC.prezime:=”Scitowski”;
PREDAVAC.mail:=”rscitov@mathos.hr”;
Store PREDAVAC;
     Izmjena podataka
  naći u bazi, spremiti u memoriju i
  promijeniti podatke u <vrsta sloga>

PREDAVAC.prezime:=”Scitowski”;
Find for update any PREDAVAC using prezime;
Get PREDAVAC;
PREDAVAC.mail:=”scit@net.hr”;
Modify PREDAVAC;
       Brisanje zapisa
  naredba briše roditelja skupa, sa svim
  članovima skupa

PREDAVAC.prezime:=”Scitowski”;
Find for update any PREDAVAC using prezime;
Erase all PREDAVAC;
      Stvaranje veza
PREDMET.broj_predmeta=”C12”;
Store PREDMET;
PREDAVAC.prezime:=”Scitowski”;
Find any PREDAVAC using prezime;
Connect PREDAVAC to PREDMET;
      Brisanje veza
PREDMET.broj_predmeta=”C12”;
Find for update any PREDMET using
 Broj_predmeta;
Disconnect PREDAVAC from PREDMET
      Ostale operacije
 Find
 Get
 Sortiranje; prvi; zadnji; sljedeći...
 zahtijeva da se unaprijed predvide
 moguće veze među podacima, te da se
 rezervira potreban prostor za njihovo
 spremanje
 pristup zapisima brz i efikasan, ali teško
 doći do veza koje nisu eksplicitno
 naznačene u predviđenoj shemi
 model je bio u širokoj primjeni
 nije “preživio” zbog izlaska relacijskog
 modela koji je ponudio veći stupanj
 fleksibilnosti
 TurboImage
 IDMS - Integrated Database Management
 System

Nisu više u širokoj primjeni
       Literatura
 www.wikipedia.org
 M. Varga: “Baze podataka”
 www.unixspace.com/context/databases
 McGraw – Hill: “Database System
 Concepts”

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:10/1/2012
language:Bosnian
pages:26