Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Girdi Tedarik Stratejisi by HC12100115406

VIEWS: 17 PAGES: 33

									22 Nisan 2011
                      Ara Malı Dış Ticareti ve Cari İşlemler Dengesi
                     2000  2001  2002  2003  2004   2005    2006  2007  2008  2009  2010
                40,000                                            140.0
                20,000                                            120.0

                                      Diğerleri *
Milyar $ ve % Büyüme x 3000
                  0                                            100.0

                                      Cari İşlemler
                                       Dengesi
                                                                   Reel Kur Endeksi
                -20,000                                            80.0
                                      Ara Malları
                                       Dengesi
                -40,000                                            60.0
                -60,000                                            40.0
                -80,000                                            20.0

                          Büyüme (% x 3000)     Reel Kur Endeksi (2003=100)
               -100,000                                            0.0 * Yatırım Malları, Tüketim Malları, Hizmetler, Gelir, Cari Transferler                                    2
                Ara Malı İthalatı ve Sanayi Üretimi

       130
                                        2005=100
       125

       120

       115

       110
   Endeks
       105

       100

       95

       90

       85

       80
        r=0,86    Sanayi Üretim Endeksi  Ara Malı İthalat Endeksi


 Ara malı ithalatı ve sanayi üretimi arasında %86 düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır.


                                             3
         Yatırım/Ara/Tüketim Malları Dış Ticareti

                       2010

             İthalat           İhracat
    SNA ADI           Pay (%)           Pay (%)
            milyon $           milyon $

YATIRIM MALLARI      28.820    15,5      11.774    10,3

ARA MALLARI        131.397    70,8      56.362    49,5

TÜKETİM MALLARI      24.734    13,3      45.352    39,8

DİĞERLERİ           546    0,3        411    0,4

   Genel Toplam     185.497   100,0      113.899   100,0                                      4
                       GİTES- Amaç

        Girdi Tedarik Stratejisi
Tüm tedarik zincirinde daha fazla katma değerin
Türkiye’de bırakılması, ara malı ithalat bağımlılığının
azaltılması, tedarik sürekliliği ve güvenliği ile ihracatta
sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması
                             5
                GİTES - Hedef

• Kısa dönemde ihracata dönük üretimde
 daha etkin ve düşük maliyetli girdi
 tedariği açısından izlenecek yol
 haritasını oluşturmak.
• Orta ve uzun dönemde, ihracatın ara
 malı ithalatına bağımlılığını azaltıcı ve
 tedarik güvenliğini sağlayacak nitelikte
 politikalar geliştirmek. Ara malı
 üretimini artırmak, kaynak verimliliğini
 sağlamak.                6
               GİTES – Politika Önerileri

 Merkezi veya sektörel girdi tedarik sistemi
 oluşturmak.
 Özel sektörün girdi satın alım planlamasını
 destekleyecek mekanizmaları geliştirmek.
 Yurt dışına yönelen Türk yatırımlarını ihtiyaç
 duyulan girdi alanlarına yönlendirmek,
 Girdi tedariki için gerekli lojistik düzenlemelere
 destek vermek.
 Bölgesel dış ticaret stratejilerine ve STA ve Tercihli
 Ticaret gibi anlaşmalara girdi tedarik konusunu
 yansıtmak.
                              7
                                    GİTES - Yöntem

• Sektörel çalışma grupları kuruldu.

    ARA MALI İTHALATININ SEKTÖRLERE** GÖRE DAĞILIMI (2010)

    DEMİR- DEMİR DIŞI METAL ve MADENCİLİK*                % 28,5

    OTOMOTİV ve MAKİNA                          % 19,2

     KİMYASALLAR                             % 21,6

     TARIM                                % 7,5

     TEKSTİL                               % 9,9
 * Mineral yakıtlar ve yağlar (bitümenli taşkömürü ve antrasit hariç) dahil edilmemiştir.
 ** DTÖ SITC Sektörel Sınıflaması baz alınmıştır.
                                               8
              GİTES - Yöntem

DTM Ön Çalışma Raporları

  Sektör Görüşmeleri

  Kurul Toplantısı

    Çalıştay

  Kurul Toplantısı

   Eylem Planı

                   9
                    Tarım Dışı Hammadde Fiyatları
Kaynak: UNCTAD
Demir cevheri, Alüminyum, Bakır, Nikel, Kurşun, Çinko, Kalay, Altın ve Gümüş

                                        10
       Hammadde/Girdi Tedarik Stratejileri


AB, ABD, Japonya, Güney Kore ve Çin,
hammadde/girdi tedarik stratejileri ile
 küresel ekonomiye yön veriyor...
                       11
                Çin’in Madencilik Yatırımları
Kaynak: Beijing Axis Analysis
                             12
     İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu

   I. Toplantı   • Girdi Tedarik Stratejisi
(12 Temmuz 2010)
  II. Toplantı    • Demir-Çelik
 (23 Eylül 2010)
  III. Toplantı   • Demir-Çelik
 (10 Aralık 2010)   • Otomotiv

  IV. Toplantı    • Makina
 (25 Şubat 2011)   • Otomotiv

  V. Toplantı    • Makina
 (3 Mayıs 2011)   • Otomotiv
                              13
                 Demir Çelik Girdileri
• GİTES kapsamında yapılan demir-çelik sektörü çalışmaları
 sonucunda

HURDA


  DEMİR CEVHERİ


    KOKLAŞABİLİR KÖMÜR VE ANTRASİT


      FERRO ALYAJLAR


       ELEKTROD VE REFRAKTER

                             14
                  Hurda
           ÖNEMİ
•2008’de 9 milyar dolar, 2010’da ise 7,1 milyar dolar
ithalatla 1 numaralı ara malı ithal kalemi….
•Bu değerler, 2008 ve 2010 yılları için Türkiye’nin dış
ticaret açığının sırasıyla %13 ve %10, cari işlemler
açığının ise %21 ve %15’ine denk gelmektedir.
•Ham çelik üretiminin %70’i hurdaya dayalı ark ocaklı
(EAO) tesislerde….
•2015’te 34 milyon ton ihtiyaç…

                          15
                                     Hurda

                        Türkiye demir-çelik hurda ve döküntülerinde yeterlilik
                              oranı en düşük olan ülkedir.
                       Türkiye ithalata bağımlılık oranı en yüksek ülkedir.
Kaynak: World Steel In Figures (WSIF) 2009

                                                   16
                      Hurda


          Türkiye dünyanın 1 numaralı hurda ithalatçısıdır.
          Ne fiyat belirlemede, ne de arzı şekillendirmede
          söz hakkı vardır.
Kaynak: TRADEMAP                                    17
           Hurda

ÇÖZÜM
• Kısa ve Orta Vadede:
Alımda güç birliği, yaratılan
sinerjinin değerlendirilmesi

• Orta ve Uzun Vadede:
İç kaynağın geliştirilmesi
                18
  Demir Cevheri ve Kömür

• Entegre Demir Çelik tesislerimizin üretiminin
 ana girdileri…
• Cevherde üç şirket toplam dünya ticaretinin
 yaklaşık %70’ini yapar…
• Son 10 yıldaki hızlı hammadde fiyat artışlarıyla
 beraber dikey entegre firmaların çok büyük
 maliyet avantajı…                         19
    Demir Cevheri ve Kömür
Hammaddenin etkin tedariki açısından iki seçenek

  • Yurt içi maden yatırımları:
    Maden rezervi tespit çalışmaları, teknik inceleme ve
    analizleri
    Alt yapının geliştirilmesi (demir yolu ve kara yolu)
    Yüksek maliyetli zenginleştirme tesislerinin kurulması
  • Yurt dışı maden yatırımları:
    Kamu öncülüğünde çeşitli sigorta mekanizmaları
    geliştirebilir mi?
    Bu tür riskli yatırımların özendirilmesinde veya
    gerçekleştirilmesinde nasıl bir yol izlenebilir?

                              20
                                   Enerji
FERRO ALYAJLAR
      ELEKTROD
              ALÜMİNYUM
                      BAKIR
649 mln $  +  161 mln $  +  1,8 mlr $  +  750 mln $  =  3,4 milyar $

!!!!!!ENERJİ YATIRIMLARI!!!!!

                                      21
                      GİTES - Makina
    Soğutma Cihazlarında Kullanılan Kompresörler
         GİRDİ TEDARİK ZİNCİRİ
 Bakır cevheri
  Bakır Konsantresi
    Blister Bakır
       Anot-Katot Bakır
Hurda         Bakır Ürün
Demir Cevheri
Kok. Kömür      Demir-Çelik Ürünleri
Ferro-Alyajlar
Pik/Sfero Pik     Aluminyum Ürün
         Külçe (İngot)
    Alumina
 Boksit

                            22
                       GİTES – Otomotiv Sanayii
              Türkiye’de Araç Üretimi
Türkiye 2008’de;                 Türkiye 2009’da;
Hafif ticari araçta dünyada 7’nci, AB’nde 2’nci  Hafif ticari araçta dünyada 7’nci, AB’nde 1’inci
Otobüste dünyada 6’ncı AB’nde 1’,inci       Otobüste dünyada 9’uncu, AB’nde 2’nci
                                                 23
                GİTES - Otomotiv Sanayii

5.000 civarında parça grubu

Temel Girdiler
Motor ve Aktarma Organları
Metal Sac
Plastik
Kauçuk
Elektronik ve Gömülü Yazılım

Diğerleri
Ar-Ge ve Test Merkezleri
Lojistik altyapı
                           24
          GİTES - Otomotiv Sanayii
       Vasıflı metal üretiminde kapasite ve
METAL     kalitede sıkıntı
       Rekabetçi fiyat ve termin sorunları
  ve
 SAC     Pik ve dökümde kalite ve muhtemel
       tedarik sorunu

       Mühendislik plastiklerinde üretim
 PLASTİK
       eksikliği ve ithalat bağımlılığı
  ve
ENJEKSİYON  Plastik enjeksiyon büyük kalıp
 KALIPÇILIK  üretiminin yetersiz oluşu
                           25
GİTES - Otomotiv Sanayii
           26
                     GİTES - Otomotiv Sanayii
MOTOR ve AKTARMA ORGANLARI
      Türkiye’nin Motor ve Aktarma Organları* Dış Ticaret Dengesi

    Milyon Dolar
     *HS:8407, 8408, 840991, 840999, 841330, 842123, 842131, 8511, 870840, 870850

                                             27
GİTES - Otomotiv Sanayii
           28
               GİTES - Otomotiv Sanayii
 ELEKTRONİK ve GÖMÜLÜ YAZILIM
  Araç değerinde %30-35’lik pay
  Önümüzdeki 10 yılda %40-70’lik pay tahmini
  İnovasyonda %80’lik pay tahmini
Kaynak: FTF 2010 BMW Group
                          29
         GİTES - Otomotiv Sanayii
Büyüyen ve katma değeri hızla artan bu alanda
  Türkiye’de üretim bulunmamaktadır.
                        30
               GİTES - Otomotiv Sanayii
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kamu-üniversite-sanayi entegrasyonunu
    sağlayacak odaklanmış Ar-Ge yapısının sağlanamamaktadır.
                                   31
       GİTES – Sonuç ve Değerlendirme
GİTES Sorunları Çözerek İlerliyor…
•Hurdada ortak dış alım girişimi ve iç kaynakların
geliştirilmesi
•Demir cevheri zenginleştirme tesislerinin teşviki
•Stratejik girdilerde dış yatırımlar için politik risk sigortası
•Motor ve aktarma organları Ar-Ge’sinde test yakıtları
ithaline ilişkin ilerleme
•Otomotiv ve elektronik sektörleri arasında işbirliği modeli
oluşturulmasına dönük çalışma
ve diğerleri …
                                32
TEŞEKKÜRLER

								
To top