Een eigen webserver kan je m by Ei7wPM6x

VIEWS: 1 PAGES: 9

									                           Gebruiksaanwijzing
             Jeroen’s EK2012 VOETBALPOOL
Deze handleiding is gebaseerd op versie 6.x van Jeroen’s EK/WK 2012 voetbalpool.

Inhoud:

1. Inleiding ............................................................................................................................................ 2
2. Werking ............................................................................................................................................ 2
3. Installatie .......................................................................................................................................... 3
 3.1.  Basis configuratie aanpassen in “config.php” .......................................................................... 3
 3.2.  Kopiëren pool bestanden naar webserver ............................................................................... 5
 3.3.  Controleer directory toestemmingen ....................................................................................... 5
 3.4.  Installatie script uitvoeren ........................................................................................................ 6
 3.5.  Database aanmaken indien niet mogelijk door script .............................................................. 6
 3.6.  Een update uitvoeren .............................................................................................................. 6
4. De Web layout .................................................................................................................................. 7
5. Pool instellingen ............................................................................................................................... 8
6. Algemeen menu ............................................................................................................................... 9
7. Normaal gebruik door deelnemer ..................................................................................................... 9
8. Pool beheer ...................................................................................................................................... 9
1.   Inleiding
Sinds al heel wat jaartjes organiseer ik voetbalpooltjes bij de diverse voetbal EK en WK’s. Na pools
met behulp van Excel sheets en hulpprogramma’s welke een statische website konden genereren ben
ik voor het EK 2008 begonnen met een voetbalpoel te ontwikkelen welke geheel “online” werkt. Als
basis voor mijn voetbalpool heb ik de pool van Ed Kolman voor het WK van 2006 gebruikt. Op dit
moment kun je van het oorspronkelijke script nog weinig terug vinden. Mijn dank aan Ed omdat ik er
anders waarschijnlijk niet aan begonnen zou zijn.

Deelnemers van de pool kunnen via een webbrowser op iedere willekeurige PC aan de op een
webserver geïnstalleerde poel meedoen. Deze webserver kan gekoppeld zijn aan het internet zodat
de deelnemers de pool overal kunnen bereiken. Voorspellingen, standen, scores kunnen allen online
ingevuld en bekeken worden. De beheerder van de poel hoeft slecht uitslagen in te vullen. Hierna
kunnen de punten van de deelnemers automatisch berekend worden. Ook is er een mailing
functionaliteit voor het op de hoogte brengen van de deelnemers.

Voor en tijdens de WK van 2008 en bij de versies die hierop volgden zijn zoveel mogelijk opmerkingen
verwerkt en fouten gecorrigeerd. Het gebruik van de pool is voor eigen risico.

Voor vragen en of download van de laatste versie wordt je verwezen naar:
http://voetbalpoeltje.nl/forum
Voor donaties naar:
http://voetbalpoeltje.nl/poeldonatie/doneren.html

Maak een donatie indien:
  - U de EK / WK PHP voetbalpool met plezier heeft gebruikt of gaat gebruiken
  - U op de hoogte wilt blijven van de EK / WK php voetbalpool
  - U wilt dat ik de pool blijf ontwikkelen en beschikbaar blijf stellen
  - Er ook een WK/EK20xx versie komt

N.B. Voor het gebruik van de pool donatie is niet verplicht, maar kan voor mij een aanmoediging zijn
om de pool beschikbaar te blijven stellen.2.   Werking
Na installatie van de pool heeft u een via een webbrowser te beheren en door de deelnemers online in
te vullen voetbalpool. U kunt deze pool dan van af iedere willekeurige pc benaderen (indien de
gebruikte webserver te benaderen is vanaf internet). Deelnemers kunnen zich aanmelden op een
aanmeldingspagina. Al dan niet is deze aanmelding te bevestigen d.m.v. een bevestigingsmail.

Er kan gekozen worden of de pool met of zonder prijzenpot wordt gespeeld. Indien er met prijzenpot
wordt gekozen, dan moet je bij gebruikersbeheer bijhouden wie er heeft betaald. De prijzenpot wordt
automatisch berekend en alleen deelnemers die een betaald kenmerk hebben doen mee (komen voor
in de deelnemersstand).

Tot aanvang van de eerste wedstrijd kan worden aangemeld en kunnen alle voorspellingen worden
gewijzigd. De deelnemers kunnen hun voorspelingen maken en/of wijzigen na in gelogd te zijn met
hun bij de aanmelding gebruikte account gegevens.

Te voorspellen zijn (afhankelijke van de instellingen:
  - Wedstrijd uitslag
  - Aantal gele en rode kaarten per wedstrijd
  - De geplaatste landen op de wedstrijdplaatsen van de wedstrijden na de voorronden.
  - Een aantal extra bonus vragen

Na aanvang van het toernooi zijn alleen nog de wedstrijduitslagen te voorspellen van de dan nog niet
gespeelde wedstrijden. Er kunnen nog extra uren worden opgegeven tot wanner er voorspeld mag
worden voor de begintijd van een wedstrijd. Dit is een algemene instelling. De voorspelgrens van
iedere wedstrijd is ook apart in te stellen en staat standaard op de wedstrijd aanvangstijd.
Tijdens het toernooi hoeft de beheerder alleen maar de uitslagen van de gespeelde wedstrijden in te
vullen en deze uitslagen te laten verwerken met de voorspellingen van de deelnemers. Het is het
mooiste om dit na iedere laatste wedstrijd van een speeldag te doen. In de deelnemersstand worden
dan de deelnemersstand t.o.v. de vorige speeldag getoond inclusief: ”stijgers” en” zakkers”. Het aantal
te verdienen punten kan volledig door de beheerder worden ingesteld.

De pool heeft een ingebouwd mail systeem (alleen versturen van mailtjes). Hiermee kunt u mails aan
groepen deelnemers of aan een enkele deelnemer worden verstuurd. Voor het maken word gebruik
gemaakt van een online WYSIWYG HTML-editor.

3.   Installatie
Om de pool te kunnen gebruiken heb je wel enige kennis van een “webserver” nodig. Je kunt de
installatie natuurlijk ook door een handige kennis laten uitvoeren. Op de webserver dient
ondersteuning voor PHP V5 of hoger geïnstalleerd te zijn. Ook een MySQL database server is
benodigd. Deze is vaak ook beschikbaar op een webserver. Of je deze vereisten (PHP/MySql) kunt
gebruiken hangt af van je “hosting pakket”. Indien je zelf een webserver “draait” is het natuurlijk niet
moeilijk om aan deze installatie eisen te voldoen..

De meeste “webspace” welke je bij een internet abonnement krijgt ondersteund over het algemeen
alleen standaard “HTML” pagina’s. Je zult dus of over een hosting pakket of over een eigen webserver
moeten beschikken.

Een eigen webserver kan je m.b.v. een Linux-pc creëren of b.v. met een Windows webserver als
“Xampp” op een standaard Windows PC. Xampp is een alles in een pakketje met “Apache-
webserver”, PHP ondersteuning en een MySQL server. Xampp is ook ideaal om “Jeroen’s WK/EK
voetbal pool” op uit te proberen. Indien je op je internet modem een router hebt aangesloten en je een
eigen webserver wilt “draaien” zul je port:80 in je router moeten doorsturen naar het IP-adres van de
pc waar de webserver op geïnstalleerd is. Ook zal een eventueel geïnstalleerde firewall op de als
webserver gebruikte PC inkomend verkeer voor port:80 open moeten hebben staan.

Samengevat is vereist:
  - Webserver met ondersteuning voor PHP5 of hoger
  - “MySql” database server en ondersteuning

In deze handleiding ga ik uit dat de poel wordt geïnstalleerd op een windows PC onder “Xampp”. De
webroot van deze webserver is “c:\xampp\htdocs\”. Het installatie path is “c:\xampp\htdocs\pool\”.
Over Xampp zelf zal ik niets vermelden. Hiervoor verwijs ik naar de Xampp-site:
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html. Het basis pakket volstaat.
   3.1.      Basis configuratie aanpassen in “config.php”
Voordat je de pool kunt installeren zul je eerst het basis configuratie bestand
“c:\xampp\htdocs\pool\config\config.php” moeten aanpassen.
Indien een “schone” installatie van de pool wordt uitgevoerd zullen onderstaande gegevens ingevuld
moeten worden:
Eerste gebruiker instellingen:
   - $eerste_admin = "admin";
   - $pasword_eerste_admin = "admin";
   - $eerste_email = "admin@admin.nl";

Met bovenstaande gegevens kun je voor de eerste keer bij de geïnstalleerde pool inloggen. Bij
profielinstellingen van het gebruikersmenu kun je aanvullende gegevens invullen of gegevens
wijzigen. Bovenstaande “Login” heeft ook beheers rechten zodat je met dit account ook de pool
settings kunt veranderen in het beheer menu. Ook kun je een nieuwe gebruiker aanmaken met
“admin” rechten.

Geadviseerd wordt om na installatie bovenstaande regels uit het config.php bestand te verwijderen.
Database (MYSQL) instellingen in config.php:
  - $dbaseHost = "localhost";
  - $dbaseName = "ek2012";
  - $dbaseUsername = "root";
  - $dbasePassword = "";

Zoals gezegd maakt de pool gebruik van een “MySql-database”. Om gegevens te kunnen lezen of
schrijven in deze database is er een account nodig voor deze database. Met bovenstaande
instellingen kunnen we bij de in deze gebruiksaanwijzing Xampp-webserver automatisch een nieuwe
database “wk2010” automatisch aanmaken. Standaard wordt de gebruiker “root” zonder paswoord
door Xampp gebruikt. Bij de meeste hosting providers heb je een speciaal database account met
wachtwoord instelling.

  3.2.      Kopiëren pool bestanden naar webserver
Indien je zoals in deze handleiding je webserver op een Windows PC wilt installeren, dan kunnen de
pool bestanden gewoon rechtstreeks in de webserver document root (c:\xampp\htdocs\) of een sub
directory daarvan gekopieerd worden. Indien gebruik gemaakt wordt van een hosting provider, zullen
de bestanden met een FTP cliënt moeten worden gekopieerd. Vaak heeft een hosting pakket ook een
online beheer tool waarmee een compleet zip bestand kan worden ge-upload en dan automatisch
worden uitgepakt. Als voorbeeld wordt de complete inhoud van het pool zip bestand inclusief
aangepaste config.php (eerst uitpakken dus) geplaatst in “c:\xampp\htdocs\pool”. De pool kan dan op
de webserver PC benaderd worden onder webadres: http://localhost/pool/. Omdat we het installatie
script nog niet hebben uitgevoerd komt er op dit adres waarschijnlijk een foutmelding in de vorm van:

Query failed: Select * FROM ek2020.tbl_param
Table 'ek2012.tbl_param' doesn't exist

  3.3.      Controleer directory toestemmingen
De meeste beveiliging instellingen (zeker onder Windows) staan goed. Voor het kunnen maken van
een database back-up dient de “c:\xampp\htdocs\pool\backup\dump” beschrijf baar te zijn (voor Linux
gebruikers zal dit modus 777 zijn). Indien de rechten van deze directory niet goed zijn ingesteld, zullen
er bij het maken van een back-up allerlei foutmeldingen worden weergegeven.
  3.4.       Installatie script uitvoeren
Als je eerder het juiste database account met de juiste toestemmingen in config.php hebt ingevuld en
je hosting pakket c.q. webserver installatie staat toe dat je met PHP een database mag aanmaken,
dan is de installatie verder zeer gemakkelijk.
Type http://localhost/pool/install/install.php in als adres in je webbrowser. De volgende melding
verschijnt:

Kan de database 'wk2010' niet openen!
Selecteer benedenstaande link om de database inclusief inhoud aan te maken:

“--- Maak database aan ---?”

Klik op “--- Maak database aan ---“.
Als alles goed gaat krijg je een complete lijst met alle tabellen en velden van de pas aangemaakte
database te zien.

Ga naar de geïnstalleerde pool door te klikken op: “Ga naar geïnstalleerde pool”.

N.B.: Bij het door mij gebruikte Xampp versie 1.7.3 ging de installatie niet helemaal zonder
problemen. Het installatie script werd netjes uitgevoerd, maar in eerste instantie werd de pool niet
goed weergegeven omdat een bepaalde setting (short_open_tag) in “php.ini” was veranderd. Hierdoor
werd de verkorte notatie (<?) van “<?php” niet meer herkent. Vanaf versie 5.4 van de pool is wordt
consequent “<?php” gebruikt indien php-code begint. En zal hiermee het probleem verholpen moeten
zijn!

  3.5.       Database aanmaken indien niet mogelijk door script
Indien je in vorig hoofdstuk allerlei foutmeldingen kreeg en de : “Ga naar geïnstalleerde pool” link gaf
geen goed resultaat, dan zal je handmatig een database moeten aanmaken of nog eens goed
controleren of je database account instellingen in config.php juist zijn. Handmatig een database
aanmaken kan meestal met de tools van het hosting pakket. Bij het aanmaken van een database
moet je vaak ook een database gebruiker en wachtwoord opgeven voor betreffende database. Neem
de naam van je aangemaakte database en account gegevens over in je config.php en voer het
installatie script opnieuw uit. Indien de database gegevens in config.php goed zijn en de pas
aangemaakte database bevat nog geen tabelen, dan zal het installatie script direct doorgaan en deze
database vullen met de juiste tabellen…


  3.6.       Een update uitvoeren
Het is mogelijk een geïnstalleerde pool niet ouder dan versie 5.1 te updaten mits het natuurlijk een
pool is van het zelfde jaar. Normaal begin ik ieder nieuw WK/EK weer met een nieuwe versie van de
pool waarbij het noodzakelijk is de pool in zijn geheel opnieuw te installeren.
Het simpelste is om alle bestanden de overschrijven behalve het config.php bestand:
“c:\Xampp\htdocs\pool\config\config.php”. Naar overschrijving dient het update script uitgevoerd te
worden: http://localhost/pool/install/update.php. Als je het updatescript uitvoert wordt gevraagd om een
geldig deelnemer account met beheersrechten! Indien je dit niet hebt is een update niet mogelijk.
Indien de laatste versie al is geïnstalleerd wordt de volgende melding gegeven:

“Update WK/EK voetbalpool vanaf versie 5.1 naar 5.x
U heeft al de laatste versie..
Als u de database wilt herstellen, voer dan het installatie opnieuw uit script uit!” Alle huidige gegevens
in de database worden dan overschreven!!!!
De Web layout
De layout van de uiteindelijke webpagina wordt d.m.v. een Cascading Style Sheet (css) gerealiseerd.
De opmaak van de verschillende HTML tags zijn gedefinieerd in “c:\xampp\htdocs\pool\css\style.php”.
Om de afmetingen van de diverse pagina delen in te stellen zijn de volgende variabelen in
“style.php”gedefinieerd:

  - $kop_hoogte = 135;
  - $voet_hoogte = 60;
  - $links_menu_breedte = 130;
  - $rechts_menu_breedte = 230;
  -
Door deze waarden aan te passen kun je de layout veranderen.

De uiteindelijke inhoud van de pagina wordt in “c:\xampp\htdocs\pool\index.php” gerealiseerd d.m.v.
de volgende code:

Het bepalen van de inhoudspagina:
$location = $_GET['location'];
if (empty($location))
{
  $location = 'index';
}

Als geen locatie bekend is (localhost\pool) dan wordt de locatie op index gesteld. Indien je b.v. de
deelnemerstand als beginpagina voor de pool wilt instellen dan wordt de code:
if (empty($location))
{
  $location = 'score';
}

Het samenvoegen van de linker colom (pool-menu):
include ('menu.php');

Het samenvoegen van de rechter colom:
if ($_SESSION['ingelogd_admin'])
{
  include('menu_admin.php');
  include('berichten.php');
} else
  include('berichten.php');

Als een beheerder is ingelogd dan wordt ook het “admin-menu” in de rechter colom getoond.

Het samenvoegen van de inhoudspagina:
if (!begonnen())
{
  include ("count.php");
}
changelocation($location)

Als de eerste wedstrijd nog niet is aangevangen dan wordt er een aftel klok getoond welke de
resterende tijd tot aanvang van het toernooi weergeeft.
Door de functie “changelocation” gedefinieerd in “c:\xampp\htdocs\pool\function.php” wordt afhankelijk
van de opgevraagde locatie een bepaalde inhoud getoond. Indien geen locatie dan wordt de locatie
op index gesteld. “index” is het welkomstscherm.
4.      Pool instellingen

Instelling           Uitleg                                    Waarde
                Indien ingesteld op ja, dan is er een prijzenpot. In de pool kan worden
Betalen (met prijzenpot):    bijgehouden wie betaald heeft. De prijzenpot wordt automatisch berekend.
                Alleen deelnemers die betaald hebben komen voor in de deelnemers stand.    Ja     Nee

                Indien ingesteld op ja, kunnen de deelnemers elkaars voorspellingen zien.
Voorspelling laten zien     Aan het eind van het toornooi is het misschien vanwege tactische redenen
                verstandig om deze instelling op nee te zetten.                Ja     Nee

Voorspelling van rode en gele Maakt het voorspellen van rode en gele kaarten mogelijk bij iedere wedstrijd
kaarten                                                  Ja       Nee
                Indien je de pool kunt installeren met een werkende mail server, kun je een
                aanmelding door een nieuwe deelnemer laten bevestigen. De nieuw
Activeren account d.m.v
                aangemelde deelnemer krijgt een mail met een activatie link. Indien deze
activerings mail                                               Ja     Nee
                instelling uit staat kunnen nieuw aangemelde deelnemers direct inloggen
                zonder te activeren.
Melden nieuwe deelnemer     Als je mail ondersteuning voor de pool hebt kun je een automatisch een
d.m.v. mail aan algemeen    bericht laten sturen naar het verderop in te geven algemeen beheerders e-
beheers e-mail adres      mail adres.                                  Ja     Nee

Extra veld bedrijfsnaam bij
profiel                                                    Ja     Nee
Site_logo:
Naam van de pool
Naam van kampioenschap
Geforceerde URL van
kampioenschap zonder eind
schuine streep (gebruikt in
links)!
Aantal deelnemers in grafiek
scoreverloop (max 15)
Maximum resultaten

Verzend methode mailingen                                             smtp

Afzender mail-adres
mailingen (algemeen beheers
e-mail adres)
Afzender naam
Mailserver
SMTP Port

Gebruik verificatie voor SMTP
                                                       Ja     Nee
Gebruiker voor SMTP (idvtp)
Wachtwoord voor SMTP
Tijdcorrectie van server
Aantal voorspeluren voor de
voorspelgrens
             Puntentelling                    Uitleg
             Punten voor juist voorspelde doelpunten per ploeg
             Punten voor toto (WVG)
             Bonuspunten uitslag goed voorronden (alles goed)
             Bonuspunten uitslag goed na voorronden (alles
             goed)
             Punten voor juiste finalist
             Punten voor voorspelde kampioen
             Punten voor aantal minuten eerste doelpunt
             Punten voor aantal doelpunten
             Punten voor aantal doelpunten topscorer
             Prijzenpot
             Inleg
             Percentage eerste prijs
             Percentage tweede prijs
             Percentage derde prijs
             Percentage vierde prijs
             Percentage vijfde prijs
             Percentage zesde prijs
5.    Algemeen menu
WK2010 Pool
Welkom
Deelnemerstand
Grafiek top 10
Spelregels
De wedstrijden
De prijzen
Poule standen
De stadions
6.    Normaal gebruik door deelnemer
Deelnemer
Voorspellen
Persoonlijke score
Profiel bewerken
Berichtjes
Uitloggen


7.    Pool beheer
Beheer
Wedstrijd:
Wedstrijd beheer
Uitslag beheer

Gebruikers :
Mailingen
Deelnemer beheer

Diverse:
Pool instellingen
Deelnemers online(24h)
Database BU/RE

								
To top