PowerPoint Presentation

Document Sample
PowerPoint Presentation Powered By Docstoc
					       Chapter 1.
    Ağlar ve Veri İletişimi
  Amaçlar

Bu bölüm tamamlandığında;
Bilgisayar ağlarının tanımlayabilecek,
Bilgisayar ağlarının avantaj ve dezavantajlarını maddeler
halinde yazabilecek,
Bir ağın kurulumu için gerekli olan temel bileşenleri
belirleyebilecek,
Ağ sınıflandırmalarını, türlerini ve ve bunlar arasındaki
farkları tartışabilecek,
Ağlarda veri iletişiminin nasıl gerçekleştiğini veri iletişim
öğeleri, yöntemleri, modları ve veri iletim modlarını kullanarak
açıklayabileceksiniz.
Ağ (Network) nedir ?
 Bilgisayarlar ve iletişim cihazlarını, küçük veya
 büyük coğrafi alanlarda kablo veya radyo
 dalgaları gibi veri iletim ortamlarını, belirli
 kurallar çerçevesinde kullanarak birbirlerine
 bağlayan ve böylece kullanıcıların çeşitli
 kaynakları kullanmalarını sağlayan sisteme
 “Bilgisayar ağları” denir.
 Bilgisayar ağlarının temel amacı farklı
 kaynakları “paylaşmaktır”.
Ağın Avantaj ve Dezavantajları
a. Avantajları

 Verilerin Paylaşımı:
Ana makine (Server) üzerinde bulunan veriler
kullanıcılar arasında paylaştırılabilmekte ve
böylece istenildiği anda merkezde toplanıp
güncellenen verilere ulaşılabilir.
Ağın Avantaj ve Dezavantajları
a. Avantajları

 Dosyaların Paylaşımı:
Ağda herhangi bir bilgisayardaki bir dosya
paylaşıma açılarak her kulanıcının dosyalara
ulaşması sağlanabilir. Ayrıca güvenlik açısından
belirli kullanıcıların belirli dosyalara ulaşması
ayarlanabilir.
Ağın Avantaj ve Dezavantajları
a. Avantajları

 Donanımların Paylaşımı:
Bir ağa bağlanan donanımın (örneğin Printer,
Scanner) diğer kullanıcılar tarafından kullanıma
açılması.
Ağın Avantaj ve Dezavantajları
a. Avantajları

 Yazılımların Paylaşımı:
Ağlar ile bir yazılımın (word, excel) paylaştırılması ve
herkesin aynı versiyonu kullanması.
Ağın Avantaj ve Dezavantajları
a. Avantajları

 Yönetim ve Güvenlik:
Ağdaki kullanıcı dosyalarının ve programlarının
güvenliğinin merkezden sağlanması. Böylece belirli
kaynaklara belirli kullanıcıların ulaşması sağlanır.
Ağın Avantaj ve Dezavantajları
a. Avantajları

 Erişim ve İletişim:
Bir internet bağlantısının ağdaki diğer kullanılar
arasında paylaştırılabilir ve yine bireyler arası iletişim
internet yardımıyla yapılabilir.
Ağın Avantaj ve Dezavantajları
a. Avantajları

 Eğitim:
Bilgisayar ağları ve internet kulanılarak çevrimiçi
öğrenme ortamları, kolay, zaman ve mekan
sınırlaması olmaksızın, işbirlikli çalışarak proje ve
ödevlerle eğitimlerini daha etkili hale getirme ve
bilgiye anında ulaşma gibi ortamları sağlamaktadır.
Ağın Avantaj ve Dezavantajları
b. Dezavantajları
 Bir ağın ilk kurulumunun maliyeti yüksek olabilir.
Ağın bakım ve arıza giderlerinin maliyeti yüksek
olabilir.
Ağı yöneten ana makinede (Server) veya
donanımlarında sorun olması halinde tüm ağda veri
alışerişi bozulabilir.
Herhangi bir virüs yazılımının bulaşması halinde
diğer tüm ağdaki bilgisayarlara bulaşma olasılığı
çokyüksektir.
Güvenliğin sağlanamadığı durumlarda veri dosyalara
izinsiz erişimin olma olasılığı oldukça yüksektir.
Ağ Bileşenleri
 Bir bilgisayar ağının kurulumunda 4 temel bileşen
sıralanabilir;
    1. Sunucu (Server)
    2. İş İstasyonu (Workstation)
    3. Ağ Donanımları (modem, kablo, ağ
    cihazları... Vb.)
    4. Ağ Standartları ve Protokolleri
 1. Sunucu (Server)
 Sunucu ( Server), herhangi bir ağ üzerinde bir programı
veya bir bilgiyi farklı kullanıcılara, sistemlere paylaştıran ve
dağıtan donanım veya yazılıma verilen genel isimdir.
En önemli nokta ise sunucuların bir bilgisayar ağına bağlı
olması. Yapısal olarak sunucuların, sorunsuz çalışmak
üzere yüksek konfigrasyonda imal edilmiş, güvenilir, çoklu
kullanıcıya hizmet eden bilgisayar sistemleridir.
Örneğin bir kurumda bütün bilgisayarları ve kullanıcıları
denetleyen bir sunucu olabilir buna Domain Sunucu,
şirkette dosya paylaşımlarını dağıtan, deneteleyen ve
yetkilendiren bir sunucu olabilir buna Dosya Sunucu (File
Server) denir.
1. Sunucu (Server)
Kullanıldıkları işlemlere göre farklı sunucu türleri
vardır. En temel olanlar;
    Dosya Sunucusu
    Yazıcı Sunucusu
    Uygulama Sunucusu
    Veritabanı Sunucusu
    E-posta Sunucusu
    Web Sunucusu
    Sohbet (Web) Sunucusu
    IRC Sunucusu
 1. Sunucu (Server)
 1.1. Rack Mounted Server
Bu ufak 1U boyutundaki kasa, sağdaki
kabine konuluyor.

Küçük ve orta ölçekli bir işletmenin
ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek
özellikte olabiliyor.
1. Sunucu (Server)
1.2.Blade Servers

Anakart, işlemci ve bellekten
oluşan sistemdir.
Blade sunucular, yüksek ve
sorunsuz çalışma süresinin
hedeflendiği noktalarda kullanılıyor
 1. Sunucu (Server)
 1.3. Standart Tower Servers
Küçük/orta/büyük ölçekli şirketler
çok sık bir şekilde bu tip
sunucular
kullanılmaktadır.Örneğin bir
veritabanı sunucusu veya dosya
sunucusu da bu sistemlerden
yapılabilir. Bu sistemlerin
avantajı, bol genişleme ve disk
yuvasına sahip olmaları.
 Ağ İşletim Sistemleri
 Sunucuları kullanmak ve işlemleri yönetmek
için özel ağ işletim sistemleri gereklidir.
   Microsoft Windows
   UNIX
   Linux
   Nowell Netware
 Ağ İşletim Sistemleri
Microsoft Windows
Şirketin sunucular için geliştirdiği ağ işletim
sistemleri;
    Windows  NT 3.1  (1993)
    Windows  NT 4.0  (1996)
    Windows  Server  2000
    Windows  Server  2003
    Windows  Server  2008
 2. İş İstasyonları (Terminal – İstemci (Client))

Bilgisayar ağlarında yönetici olmayan
bilgisayara verilen ad. Yani kullanıcıların ağ
içerisinde kullandıkları bilgisayarlar.

ÖR. Şirket ....?
 3. Ağ Donanımları

 Bir ağın kurulumunda seçilmesi gereken donanımlar
vardır.
1.Ethernet Kartı ve Modem
Ethernet Kartı ağa bağlanmak ve gerekli verilere
ulaşmak için kullanılan donanım

Modem, telefon hatları üzerinden İnternet’e
bağlanmak için kullanılan donanım. (Dial-up) (analog)
Şimdi Adsl (kablolu, kablosuz) (dijital)
 3. Ağ Donanımları

2. Kablolar
Kablolu ağlarda bilgisayarlar ve ağ cihazları arasındaki
iletişimi için ağın yapısına uygun seçilen kablolar.

3. Ağ Cihazları
Bir ağ içerisinde veya ağlar arası veri alışverişi
yapılmasını sağlayan donanımlardır.
Hub, Switch, Router.
 4. Ağ Protokolleri

Ağdaki bilgisayarlar arasında iletişimin nasıl
sağlanacağı belirleyen, standart kurallar bütünüdür.

Ör: TCP, HTTP ve IP
  Ağ Sınıflamaları

Ağlar; mimarilerine göre 2’ye, ölçeklerine göre 4’e
ayrılır.
1.Mimari;
   1.1. İstemci-Sunucu (Client-Server) Mimari
   1.2. Türdeş (Homogeneous) Mimari

2. Ölçek;
   2.1. PAN (Personel Area Network-Kişisel Alan Ağları)
   2.2. LAN (Local Area Network-Yerel Alan Ağları)
   2.3. MAN (Metropolitan Area Network-Şehir Alan Ağları)
   24. WAN (Wide Area Network-Geniş Alan Ağları)
1.1. İstemci-Sunucu Mimarisi ör.1
1.1. İstemci-Sunucu Mimarisi ör.2
               Çalışma Prensibi
 1.1. İstemci-Sunucu Mimarisinin Avantajı

 Kurmak, yönetmek ve bakımını yapmak zor ve
 maliyetli olmasına rağmen, Ağın
 yönetimi,güvenliğini ayrıca veri ve donanım
 paylaşımı merkezden sağlanır.
1.2. Türdeş (Homogeneous) Mimari
 1.2. Türdeş Mimarisinin Avantajı

 Bu mimaride sunucu yoktur. Ağ işletim
 sisteminede gerek yoktur. Her Client hem veriyi
 ister hemde sunar.
 Bir oda veya laboratuvar için maliyeti ucuz ve
 hızlı bir şekilde kullanılabilir.
 İşlemler tek bir merkezden yönetilememektedir.
 Ör. Paylaşıma açılmış bir veriyi kullanma.
  Sonuç olarak...
 Bu iki mimariyi birbirinden ayıran en büyük özellik
 verinin taşındığı veya iletildiği bilgisayarların
 arasındaki ilişkidir
 Türdeş mimaride tüm bilgisayarlar hemen hemen eş
 güçte ve özellikte iken istemci /sunucu mimarisinde
 ana bilgisayar(sunucu bilgisayar) kavramı görülür
 Sunucu/istemci mimarisinde sunucu, diğer
 bilgisayarların ve terminallerin kendi sabit diskini,
 işlemci gücünü, kendine bağlı yazıcıyı, faks/modem
 kartını vs kullanılmasına izin verir.
 Bu mimaride ana bilgisayar dışında kalan
 bilgisayarlarda veya terminallerde sorun olursa bile ağ
 çalışabilir.
 Türdeş mimaride ise ağa bağlı herhangi bir
 bilgisayarda bir sorun olduğu zaman tüm ağ
 kullanılmaz hale gelir.
  2. Ölçeklerine Göre Ağlar
 2.1. Kişisel Alan Ağları (PAN)
                  WAN
                  MAN
  Kullanıcıların Kendi mobil   LAN
cihazları (yazıcı, faks, cep
telefonu,d. kamera, d. fotoğraf
makinesi, dizüstü, masaüstü)
birkaç metre mesafede kurulan
ağdır.               PAN


 Kablosuz bağlantı olursa WPAN
  2. Ölçeklerine Göre Ağlar
 2.2. Yerel Alan Ağları (LAN)

 Bir oda, kat, bina, okul, bir
grup bina.... Vs küçük ölçekte
kurulan ağdır.
  2. Ölçeklerine Göre Ağlar
 2.3. Şehir Alan Ağları (MAN)  Bina A


  50 km lik alanlarda veya
büyük bir üniversitede..     Fiber Optik kablo
ortalama bir şehir alanında
kurulan ağdır. LAN’ların
birleşiminden oluşur.
                      Bina B   Baz
  Kablolu optik kablolarla,             İstasyonu
kablosuz WMAN yapısı ile
hazırlanır.
  2. Ölçeklerine Göre Ağlar
 2.4. Geniş Alan
Ağları (WAN)

  Birden fazla şehir,
ülke ve hatta dünya
ölçeğindeki ağdır.

 Ör; İnternet
Ağlarda Veri İletişiminin Temelleri
Ağda Veri iletişiminde 3 öğe vardır.
-Kaynak,
-Kanal,
-Alıcı.
       Kaynak    Veri İletim  Alıcı Harici
  Kaynak                        Alıcı
      Harici Cihaz   Kanalı     Cihazı
       ADSL             ADSL
  PC                   MODEM     PC
       MODEM     INTERNET
  a. Veri İletişim Türleri
 Veri iletişimi; işaretler yani sinyallerin bir iletişim
ortamında (kablolarla) yayılmasıdır.
 İşaretler Analog veya Sayısal (Dijital) olabilir.
 Analog işaretler sürekli değerler alırken sayısal
işaretler sabittir.
  (sadece 0 ve 1 =makine kodu=ikili sayı sistemi)
 Anolog işaretlerin gücü Volt, frekansı Hertz (Hz) ile
ölçülür.
 Sayısal işaretlerde ise bit ve byte birimleri kullanılır.
  a. Veri İletişim Türleri
 Analog ör: telefondaki ses, dial-up (çevirmeli ağ)
bağlantı.
 Sayısal ör: ADSL modem sayısal ağ teknolojisidir.
  Analog             Sayısal
  a. Veri İletişim Türleri
 Analog veri iletişiminde, kanal hızı Hertz ile,
kapasitesi, bant genişliği (Bandwith) ile
tanımlanmaktadır.
 Bant genişliği birimi ise bps (bits per second-
saniyedeki bit sayısı) kullanılır.
 bps: bit
 Bps: byte olarak temsil edilir.
 Bant Genişliği için değerler:
  a. Veri İletişim Türleri
 Sayısal birimlerde, veri kapasitesi ve boyutu açısından
bazı değerler kullanılır.
 1 bit: 0 veya 1
 8 bit: 1 Byte
 1024 Byte: 1 KiloByte (KB)
 1024 KB: 1 MegaByte (MB)
 1024 MB: 1 GigaByte (GB)
 1024 GB: 1 TeraByte (TB)
 1024 TB: 1 PetaByte (PB)
 1024 PB: 1 ExaByte (EB)
  a. Veri İletişim Türleri
 Bant Genişliği için değerler:
 1000 bps: 1 kbps (sanayedeki kilo bit sayısı)
 1000 kbps: 1 mbps (“ “ mega bit “ “)
 1000 mbps: 1 gbps (“ “ mega bit “ “)
 1000 gbps: 1 tbps (“ “ mega bit “ “)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:10/1/2012
language:Turkish
pages:39