CURRICULUM VITAE - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w by t56Mhg

VIEWS: 33 PAGES: 3

									Oferta Edukacyjna szkół na rok szkolny 2010/2011 - Powiat
Inowrocławski
Nazwa i dane adresowe szkoły       Profile kształcenia
Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego    2-letni cykl kształcenia :
ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław   - kucharz małej gastronomii
tel./fax 52 357 28 36          -ogrodnik
e- mail : inospec @wp.pl         3-letni cykl kształcenia :
                     - ślusarz
                     - stolarz
                     - piekarz
                     - cukiernik
                     -introligator
                     - pracownik pomocniczy obsługi
                     hotelowej
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana    - humanistyczny
Kasprowicza               - matematyczno – fizyczny
ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław   - biologiczno – chemiczny ( 2 oddziały)
Tel. 52 357 42 36, fax 52 357 22 07   - europejski z rozszerzonym językiem
e- mail : szkola@kasprowicz.az.pl    francuskim
www. Kasprowicz.az.pl
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii   - humanistyczny
Konopnickiej               - matematyczno – informatyczny
ul. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław  - politechniczny
Tel./fax 52 3572534           - biologiczno – chemiczny
e- mail:                 - lingwistyczno – ekonomiczny
2loinowrocław@poczta.internetdsl.pl   - sportowy
www.konopa.pl
III Liceum Ogólnokształcące im.     -ogólny z rozszerzonym programem
Królowej Jadwigi             j. polskiego, historii oraz innowacyjnym
ul. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław  programem edukacji teatralnej
tel./fax 52 357 54 07          - ogólny z rozszerzonym programem
WWW.krolowka.com             j. polskiego, historii, historii sztuki oraz
                     zajęć plastycznych
                     - ogólny z rozszerzonym programem
                     geografii
                     - ogólny z rozszerzonym programem
                     matematyki i informatyki
                     - ogólny z rozszerzonym programem
                     biologii, chemii i autorskim programem
                     ekologii i ochrony środowiska
Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza   -ogólny psychologiczno - pedagogiczny
Słowackiego w Kruszwicy
ul. Jana Kasprowicza 7, 88-150
Kruszwica
Tel. 52 351 52 59
e- mail: lokruszwica@wp.pl
www.lokruszwica.prv.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1   Liceum Ogólnokształcące 3 – letnie
im. Jana Pawła II            profile podstawowe:
ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław   - z rozszerzonym programem języków
tel. 52 353 72 10, 52 353 73 11     obcych
e-mail : sek@zsp1-inowr.internetdsl.pl  - z elementami wiedzy europejskiej
www.zsp1-inowr.internetdsl.pl      - z elementami przedsiębiorczości i
                     zarządzania
                     Technikum 4 –letnie w zawodach :
                     - teleinformatyk
                     - elektronik
                     - ochrony środowiska
                     - technologii żywności
                     - analityk
                     Zasadnicza Szkoła Zawodowa
                     - monter elektronik
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2   Technikum 4 –letnie w zawodach :
im. Genowefy Jaworskiej         - kucharz
ul.Sienkiewicza 33,88-100        - kelner
Inowrocław,tel. Fax 52 357 4453     - hotelarz
e-mail: sekretariat@zsp2.com.pl     - fryzjer
                     Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2 – letnia
                     - kucharz małej gastronomii
                     Szkoła Zawodowa dla młodocianych
                     pracowników ( z praktyką w zakładach
                     pracy) w zawodach: piekarz, cukiernik,
                     fryzjer, sprzedawca, krawiec, tapicer i
                     inne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3   Technikum 4 – letnie w zawodach :
im. Franciszka Zubrzyckiego       - elektryk
ul. Dworcowa 25,88-100 Inowrocław    - poligraf
tel. 52 357 60 91            - informatyk
e-mail : zspnr3_inowrocław@poczta.fm   - mechanik :
www. zspnr3inowrocław.internetdsl.pl   * specjalność - obsługa i naprawa
                     pojazdów samochodowych
                     * specjalność – obróbka skrawaniem

                     Zasadnicza Szkoła Zawodowa
                     - elektryk
                     - elektromechanik pojazdów
                     samochodowych
                     - mechanik pojazdów samochodowych
                     - operator obrabiarek skrawających
                     sterowanych komputerowo CNC


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4   Technikum 4 – letnie w zawodach :
ul. Krzymińskiego 8,88-100 Inowrocław  - ekonomista
tel. 52 3530364, fax. 52 35 30 365    - handlowiec
www.ekonom-ino.pl            - logistyk
                     Szkoła Zawodowa kształci w zawodzie :
                     - sprzedawca
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5  Technikum 4 – letnie w zawodach :
Im. Gen. Władysława Sikorskiego    - technik budownictwa
Ul. Narutowicza 34,88-100 Inowrocław  - technik drogownictwa
Tel./fax. 52 357 46 80         - technik geodeta
e-mail : sekretariat-zspnr5@o2.pl   - technik architektury krajobrazu
                    Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 – letnia
                    - murarz
                    - monter instalacji i urządzeń sanitarnych
                    - technolog robót wykończeniowych w
                    budownictwie
                    - cieśla
                    - dekarz
                    Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2- letnia
                    - malarz – tapeciarz
                    - posadzkarz
                    - blacharz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w   - technik weterynarii
Kobylnikach              - technik architektury krajobrazu
Kobylniki 3 , 88-150 Kruszwica     - technik rolnik
Tel./fax 52351 55 86          - technik agrobiznesu
www.zspk.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.  - Technikum Żywienia i Gospodarstwa
Jana Pawła II w Kościelcu       Domowego
Kościelec 125,88-170 Pakość      - Technikum Rolnicze
Tel.52 35 111 30            - Technikum Mechanizacji Rolnictwa
e-mail : zsp@koscielec.pl       - Technikum Architektury Krajobrazu
WWW.zsp.koscielec.pl          - Liceum Ogólnokształcące o profilu
                    sportowo- obronnym
                    -Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza – zawód
                    ogrodnik
                    - Szkoła wielozawodowa kształci w
                    różnych zawodach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Technikum 4 – letnie w zawodach :
Kazimierza Wielkiego          - informatyk
Ul. Kujawska 20,88-150 Kruszwica    - spedytor
Tel./fax 52 351 60 85         - handlowiec
e-mail: zspkruszwica@wp.pl       - organizacji usług gastronomicznych
www.zspkruszwica.pl          Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2- letnia
                    - kucharz małej gastronomii
                    Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 – letnia
                    -mechanik pojazdów samochodowych
                    - rolnik
                    Zasadnicza Szkoła Zawodowa
                    Specjalna
Szkoły Ponadgimnazjalne Tempus     - Liceum Ogólnokształcące
ul. Szklarska 7 , 88-100 Inowrocław  - Technikum : informatyczne,
tel. 52 357 15 97           hotelarskie, fryzjerskie, ekonomiczne,
                    architektury krajobrazu
                    - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - fryzjer

								
To top