ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ SHARE NAME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ - REPURCHASE - PD - PDF

Document Sample
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ SHARE NAME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ - REPURCHASE - PD - PDF Powered By Docstoc
					ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ / DAILY STATISTICAL BULLETIN                                                      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ / DERIVATIVES TRADE DATA                        16/09/2009                                 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ - REPURCHASE AGREEMENTS            ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΑΣΗΣ
            ENGLISH OASHS CODE
                                                                                                       ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΜBΟΛΑIΑ
                                                                                    ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
                                                                                              ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
                                                                                    TRADED VOLUME
                                                                            ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
                                                                                                        ΟPEN INTEREST
                                                                                               TRADED VALUE
                                                                    ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
                                                                     HIGH PRICE                                                                             LOW PRICE
                                      ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
                                        SHARE NAME
           AEF20           ALPHA ETF FTSE 20 - ALPHA ETF FTSE 20                             ...      ...           ...      ...       ...
           AEGN           ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) - AEGEAN AIRLINES (CR)                         ...      ...           ...      ...       ...
           ALAPI           ALAPIS (ΚΟ) - ALAPIS (CR)                                   ...      ...           ...      ...     2,088
           ALMY           ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) - ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A. (CR)         ...      ...           ...      ...      10
           ALPHA           ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) - ALPHA BANK S.A. (CR)                      8.00%     8.00%            22    25,916.0     9,410
            ANEK           ΑΝΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) - ANEK LINES S.A. (CR)                             ...      ...           ...      ...       ...
            ARBA           S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) - S & B INDUSTRIAL MINERALS S.A. (CR)           ...      ...           ...      ...       ...
            ATE           ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A. (CR)        ...      ...           ...      ...      66
            AVAX           J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) - J. & P. - AVAX S.A. (CR)                      ...      ...           ...      ...       ...
           BABY           JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) - JUMBO S.A. (CR)                     ...      ...           ...      ...    60,026
           BASIK           ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E.(ΚΟ) - "ALFA-BETA" VASSILOPOULOS S.A.(CR)             ...      ...           ...      ...       ...
           BIOX           ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ) - VIOHALCO (CB)                     ...      ...           ...      ...      373
             BOC          ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ (ΚΟ) - BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (CR    2.90%     2.90%             2     998.0     2,332
             BOX          FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.(KO) - FASHION BOX HELLAS S.A. (CR)                   ...      ...           ...      ...      150
            DOL           ∆ΗΜ/ΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) - LAMBRAKIS PRESS S.A. (CR)              ...      ...           ...      ...       ...
           DROUK           ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) - DRUCKFARBEN HELLAS SA (CR)                  ...      ...           ...      ...       ...
            EEEK           COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚO) - COCA-COLA Ε.Ε.Ε. S.A. (CR)                    ...      ...           ...      ...     1,782
           EFASE           NBGAM ETF ATHEX GENERAL INDEX - NBGAM ETF ATHEX GENERAL INDEX                 ...      ...           ...      ...      100
           ELATH           ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) - ELECTRONIKI ATHINON S.A. (CR)                ...      ...           ...      ...      50
            ELBA           ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ) - ELVAL S.A. (CB)                   ...      ...           ...      ...       ...
            ELPE          ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) - HELLENIC PETROLEUM S.A. (CR)                  ...      ...           ...      ...      461
           ELTEX           ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) - ELLAKTOR S.A. (CR)                            ...      ...           ...      ...      369
           ELTON           ΕΛΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.ΚΟ) - ELTON S.A.(CR)                     ...      ...           ...      ...       ...
             ETE          ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR)           ...      ...           ...      ...     6,316
           EUPRO           EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) - EUROBANK PROPERTIES R.E.I.C. (CR)            ...      ...           ...      ...      101
           EUROB           ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) - EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. (CR)         3.00%     3.00%             6    5,790.0     11,171
            EXAE           ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) - HELLENIC EXCHANGES S.A. HOLDING (CR)      ...      ...           ...      ...       4
           EYAPS           ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) - THESSALONIKA WATER & SEWERAGE SA (CR)        ...      ...           ...      ...       ...
           EYDAP           Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) - ATHENS WATER SUPPLY & SEWERAGE S.A. (CR)                ...      ...           ...      ...      10
            FOLLI          FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (KΟ) - FOLLI - FOLLIE S.A. (CR)                    ...      ...           ...      ...      12
           FORTH           FORTHNET A.E. (ΚΟ) - Forthnet S.A. (CR)                            ...      ...           ...      ...       ...
           FOYRK           FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) - FOURLIS S.A.(CR)                        ...      ...           ...      ...       ...
           FRIGO           FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. (KO) - FRIGOGLASS S.A.(CR)                        ...      ...           ...      ...      54
            GEK           ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) - GEK TERNA HOLDING, REAL ESTATE, C     ...      ...           ...      ...       ...
             HDF          ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛ. ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) - DUTY FREE SHOPS S.A. (CR)                ...      ...           ...      ...       ...
            HTO           ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (CR)                    2.40%     2.40%             1    1,132.0      311
            IASO          ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) - IASO S.A. (CR)                                ...      ...           ...      ...       ...
            IATR          ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) - ATHENS MEDICAL C.S.A. (CR)                    ...      ...           ...      ...       ...
            ILYDA          ΙΛΥ∆Α Α.Ε. (ΚΟ) - ILYDA S.A. (CR)                               ...      ...           ...      ...      50
           INLOT           ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) - INTRALOT S.A. (CR)                            ...      ...           ...      ...      53
           INTRK           ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) - INTRACOM S.A. HOLDINGS (CR)                  ...      ...           ...      ...       ...
           KANAK           ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) - STELIOS KANAKIS SA (CR)                      ...      ...           ...      ...      10
            KLEM           KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (KO) - KLEEMAN HELLAS S.A. (CR)                    ...      ...           ...      ...       ...
           LAMDA           LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ) - LAMDA DEVELOPMENT S.A. (CR)                   ...      ...           ...      ...       ...
           MARFB           MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (KO) - MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (CR)        ...      ...           ...      ...     1,065
           MATHO           ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΚΟ) - MATHIOS REFRACTORY S.A. (CR)                   ...      ...           ...      ...       ...
           METKK           ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) - METKA S.A. (CR)                               ...      ...           ...      ...       ...
           MHXAK           ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) - MICHANIKI S.A. (CR)                           ...      ...           ...      ...       ...
             MIG          MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) - MARFIN INVESTMENT GROUP SA (CR)        ...      ...           ...      ...     7,535
           MLAND           MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) - MICROLAND COMPUTERS S.A. (CR)               ...      ...           ...      ...       ...
            MOH           ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) - MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA (CR)       ...      ...           ...      ...      116
           MYTIL           ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚΟ) - MYTILINEOS HOLDINGS S.A. (CR)             ...      ...           ...      ...      32
           OLTH           ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) - TPA S.A. (CR)                     ...      ...           ...      ...       ...
           OPAP           ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) - OPAP S.A. (CR)                                 ...      ...           ...      ...      775
           PASAL           PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) - PASAL DEVELOPMENT S.A. (CR)               ...      ...           ...      ...      10
           PLAIS           ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) - PLAISIO COMPUTERS S.A. (CR)                 ...      ...           ...      ...       ...
            PPC           ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) - PPC S.A. (CR)                  2.90%     2.90%            50    77,950.0      983
           PSYST           ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) - PC SYSTEMS S.A. (CR)                  ...      ...           ...      ...       ...
            SAR           ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) - GR. SARANTIS S.A.(CR)                      ...      ...           ...      ...       ...
            SIDE           ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΕΡΛΙΚΟΝ) (ΚΟ) - SIDENOR S.A. (FORMER ERLIKON) (CR)            ...      ...           ...      ...      10
           SIDMA           ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. (ΚΟ) - SIDMA S.A. STEEL PRODUCTS (CR)           ...      ...           ...      ...      10
            SOLK           ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) - CORINTH PIPEWORKS S.A. (CR)                 ...      ...           ...      ...       ...
           TENER           ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E. (ΚΟ) - TERNA ENERGY S.A. (CR)                   ...      ...           ...      ...      10
            TITK           ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) - TITAN CEMENT COMPANY S.A. (CR)            ...      ...           ...      ...      168
           TPEIR           ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) - PIRAEUS BANK S.A. (CR)                      ...      ...           ...      ...     8,305
            TT           ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) - TT HELLENIC POSTBANK S.A. (CR)         ...      ...           ...      ...      354
           VOVOS           ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) - BABIS VOVOS INTER/NAL TECHNICAL S.A. (CR)      ...      ...           ...      ...      10
           YALCO           YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) - YALCO - CONSTANTINOU S.A. (CB)                ...      ...           ...      ...      10
           YGEIA           ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) - DIAGNOSTIC&THERAPEUTIC CENT       ...      ...           ...      ...       ...
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. / ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ATHENS EXCHANGE S.A. / DISSEMINATION DEPARTMENT                                                        ΣΕΛΙ∆Α/PAGE 1 ΑΠΟ/FROM 1