testamente mall by ne2ygHvN

VIEWS: 0 PAGES: 1

									Gratis mallar på Mallar.info – www.mallar.info

[Mallen nedan är anpassad för en situation sådan att den som skriver testamentet ensam
besluter om vad som ska hända med dennes kvarlåtenskap.]

                    Testamente
Testator:
[Förnamn Efternamn]
[Personnummer]
[Adress]
[Telenummer och e-post]

1.  Jag förklarar härmed att det är min vilja och mitt testamente att min kvarlåtenskap ska
   fördelas som följer:
     i. [Text Text Text]
    ii. [Text Text Text]
   iii. [Text Text Text]
    iv.  [Text Text Text]

Namnteckning:…………………………
Namnförtydligande: [Förnamn Efternamn]Vittne Ett:                   Vittne Två:
Jag intygar att jag inte är jävig, att jag    Jag intygar att jag inte är jävig, att jag
bevittnat när ovanstående testator, med fri   bevittnat när ovanstående testator, med fri
vilja och fullt förstånd, skrivit sin      vilja och fullt förstånd, skrivit sin
namnteckning ovan och att jag är medveten    namnteckning ovan och att jag är medveten
om att jag bevittnar ett testamente.       om att jag bevittnar ett testamente.
Namnteckning:…………………………             Namnteckning:…………………………
[Förnamn Efternamn]               [Förnamn Efternamn]
[Personnummer]                  [Personnummer]
[Adress]                     [Adress]
[Telenummer och e-post]             [Telenummer och e-post]


[Ort datum]
1 (1)

								
To top