Anne Marie

Document Sample
Anne Marie Powered By Docstoc
					Flere gode historier, tak!

- Historisk læsning i danskfaget
v. Anne-Marie Mai
Dansk HHX
Undervisningens indhold…

”…danske tekster fra centrale perioder i de sidste 400 år, med særlig
forpligtelse på tekster efter det moderne gennembrud”
Evaluering af HHX

”perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske,
psykologiske, kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge”

To faglige mål vurderer en stor andel af censorerne at eksaminanderne i mindre grad eller slet ikke kunne indfri, og det
er de samme mål som også en stor andel af lærerne vurderer som svære at tilrettelægge undervisningen efter så
eleverne kan indfri målene. Det drejer sig om målene om at:
• Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk
og stilistisk terminologi (51 %)
• Karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens
tankegang (46 %).
              Red. Jens Anker
              Jørgensen og Knud
              Wentzel 2005
Red. Johannes Fibiger og
Gerd Lütken 1996/2003
                 Red. Klaus P. Mortensen
                 and May Schack 2006 ff.
                 Bd. I-V
Povl Schmidts oversigt benyttet i historisk
læsning på SDU
Studieportalen

”Er der nogen der ligger inde med en litteraturhistorisk oversigt.
Beskrivelse af perioder er ikke nødvendig (men selvfølgelig gladeligt
modtaget).
Hvis bare oversigten opremser navne og årstal for perioderne kan det
bruges”.

(10 maj 2007)
Undervisningskanon 2004
Folkeviser
Ludvig Holberg
Adam Oehlenschläger
N. F. S. Grundtvig
St. St. Blicher
H. C. Andersen
Herman Bang
Henrik Pontoppidan
Johannes V. Jensen
Martin Andersen Nexø
Tom Kristensen
Karen Blixen
Martin A. Hansen
Peter Seeberg
Klaus Rifbjerg
Tillæg folkeskolen  Tillæg gymnasiet
Danske folkeeventyr  Sagaer
Johan Herman Wessel  Thomas Kingo
B.S. Ingemann     H.A. Brorson
Chr. Winther     Johannes Ewald
Jeppe Aakjær     Emil Aarestrup
Thøger Larsen     Søren Kierkegaard
H.C. Branner     Henrik Ibsen
Egon Mathiesen    J.P. Jacobsen
Halfdan Rasmussen   Sophus Claussen
Tove Ditlevsen    Hans Kirk
Benny Andersen    Villy Sørensen
Cecil Bødker     Inger Christensen
Ole Lund Kirkegaard

Ikke obligatorisk
Tre strategier - tre projekter:

Nye medier

Ny teoretisk orientering

Nyt forskningssamarbejde
                             Nye medier
Engelsk, dansk, svensk internet-udgave

                     Internetportal om kvinder og
                     litteratur
                     KVINFO
                     De Kvinnohistoriska Samlingarna,
                     Göteborgs universitetsbibliotek
                     Den svenske litteraturbank
                     Hovedredaktør
                     Elisabeth Møller Jensen

  Nordisk                Styregruppe: Ebba Witt-Brattström,
  kvindelitteraturhistorie       Lisbeth Larsson, Anne-Marie Mai,
  bd. I-V, 1993-1998,
  red. Elisabeth            Jytte Nielsen
  Møller Jensen m. fl.
Teoretisk nyorientering
Mario Valdés
”Cultural Nodes”

Tidslige
Topografiske
Institutionelle
Kulturelle forestillinger              Red. Linda Hutcheon og Mario J. Valdés,
              2002)
Steder - Arkiver
Katedralen – Middelalder - Foucault - heterotopi
Arkivets konfiguration - den dogmatiske udvælgelse

Herregård og hof – Renaissance - Casey - placeworld
Arkivets konfiguration – den sjældne samling

Akademi – Oplysning - Bakthin - kronotop
Arkivets konfiguration – den oplysende encyklopædi

Salon – præstegård Romantik og biedermeier Moretti- mapping
Arkivets konfiguration – den universelle poesi - det dannende skrift
Steder - Arkiver
Akademi – Oplysning - Bakthin - kronotop
Arkivets konfiguration – den oplysende encyklopædi
Steder - Arkiver

Salon – præstegård - Romantik og biedermeier Moretti- mapping
Arkivets konfiguration – den universelle poesi - det dannende skrift
Tre publikationer

Stedet og litteraturen. Teoretisk antologi
(sammen med Dan Ringgaard, AAU)
Udgivelse efterår 2009

Bidrag til dansk litteraturs historie
Udgivelse 2010                         TAK!
Finansieret af VELUX FONDEN

A Comparative History of Nordic Literary Cultures
Mark B. Sandberg, Senior Editor, University of California, Berkeley
Udgivelse fra 2011 (International Comparative Literature Association)
Velfærd, institutioner, ideer og værdier           Nyt forskningssamarbejde

Klaus Petersen:
Fire hovedveje til velfærdsstaten
”Den ene går via religionen (kirkens rolle).
Den anden går via politik og arbejdsmarked.
Den tredje går via kvinder og familiepolitik.
Den fjerde går via verden omkring Danmark”
13 Historier om den danske velfærdsstat, indledning, p. 13.


Hvilken rolle spiller kunst/ litteratur for udviklingen af
velfærdsværdier? Er kulturarv en velfærdsværdi?
Hvordan fortælles velfærdsstaten?
Forskningsplatform med tyvstart 2008
Velfærd, institutioner, ideer og værdier  Nyt forskningssamarbejde”Er vi på vej mod en grundlæggende
klarhed over, at et samfundsprojekt ikke
kan udspringe af beregninger og
teknokrati, men fordrer værdier, der er
indlejret i kulturen som en del af den
fælles arv?”
Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og
Lis Holm Petersen, indledning, s. 19,
2007

 Litteratur og velfærdssamfund
 Kunstnerroller i velfærdssamfundet
http://www.youtube.com/watch?v=NONnUBKcNZI

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:9/29/2012
language:Danish
pages:28