Presentation Windows by 06jF4yg

VIEWS: 19 PAGES: 53

									       Операционна система
          WINDOWS XP


Програмно осигуряване на PC
Операционни системи.
Функции на ОС
Видове Интерфейси на ОС
Предимства на WINDOWS.
    Начални стъпки в Windows XPСтартиране на Windows.

Потребителски акаунт

Работен екран (Desktop).
    Начални стъпки в Windows XPЛента на задачите-task Bar.
Бутон Start.
Изход от Windows
    Начални стъпки в Windows XPПрозорци и икони.
Елементи на прозореца.
-minimize
-Restore Down/Maximize
-Close

Менюта.
Работа с прозорци и икони.
   Начални стъпки в Windows XPВидове приложения в WINDOWS
Подменюта
Стартиране на приложения
Превключване между
  приложенията
-Достъпност/Accessories
-Забавление/Entertainment
      Помощ/Help в Windows XPСтартиране на Help
     Помощ/Help в Windows XPФункцията Search
Резултати от
търсенето в Help
   Начални стъпки в Windows XP-Комуникации/Communications
-Системни инструменти/System
 Tools
    Начални стъпки в Windows XP-Програми/Programs
-Стартиране на програми
        Работа с програмиРабота с програмна група
 Аccessories
         Работа с програмиРабота с калкулатор/calculator
         Работа с програмиВидове Изгледи в Calculator
-Стандартен/Standart
-Научен/Scientific
         Работа с програмиПрограма за рисуване Paint
-Free Form Select
-Select
-Eraser
-Fill with Color
-Pick Color
-Magnifier
-Pencil
-Brush
-Airbrush
-Text
-Line
-Curve
        Работа с програмиПрограма за разглеждане и
 коригиране на текст.
        Работа с програмиРабота с Notepad
Корекция на текст-подменю Font
     Работа с Windows ExplorerСтартиране на Windows Explorer
     Работа с Windows ExplorerВизия на Windows Explorer
     Работа с Windows ExplorerДърво на директориите
(папките)
     Работа с Windows ExplorerСъздаване на нови папки
Преименуване на папки
     Работа с Windows ExplorerИзтриване на файлове и папки.
      Работа с Windows ExplorerРабота с Recycle Bin.
Възстановяване.
Основни формати и програмите които ги
     създават / използват


 Понятието "файлово
  разширение"
 Файлови асоциации в
  Microsoft Windows
 Изпълними файлове: sys;
  exe; com; bat; cmd; vbs; и
  др.
Основни формати и програмите които ги
     създават / използват
Изпълними файлове:


    Разширение  Съдържание на файла             Програми които използват файловото
                                 разширение

       sys   Dos/Windows системен фаил          Може да се разглежда и променя с всеки текстов
                                 редактор примерно WordPad или Notepad


       exe   DOS/Windows програма или           Можете да стартирате файла ако използвате
           DOS/Windows Self Extracting         DOS или Windows операционна система
           Archive (автоматично
           разархивиращ се архив)      com   Command                   Може да се изпълни под DOS

       bat   DOS batch file. Серия от команди       Може да се разглежда и променя с всеки текстов
           подобни на shell script.           редактор примерно WordPad или Notepad


      cmd   Прозорец на Command             Прозорец за изпълнение на команди

       vbs   Visual Basic Script file. Скрипт писан под  Може да се отвори със език за програмиране Visual Basic
           език за програмиране Visual Basic      или с текстов редактор примерно WordPad или Notepad
Основни формати и програмите които ги
     създават / използват


  Текст и електронни
    таблици: doc; dot; xls;
    xlt; txt; csv; mdb и др.
Основни формати и програмите които ги
     създават / използват
 Текст и електронни таблици:

   Разширение    Съдържание на файла            Програми които използват файловото
                                 разширение

      doc     Може да е Microsoft Word или       Можете да използвате Microsoft Word за
            Wordpad Document. Template        разглеждане и промяна на съдържанието.

      dot     Може да е Microsoft Word или       Можете да използвате Microsoft Word за
            Wordpad Document. Template        разглеждане и промяна на съдържанието.

      xls     Microsoft Excel Spreadsheet,       Можете да използвате Microsoft Excel за
            Excel Workbook, Excel Template      разглеждане и промяна на съдържанието.

      xlt    Microsoft Excel Spreadsheet,       Можете да използвате Microsoft Excel за
            Excel Workbook, Excel Template      разглеждане и промяна на съдържанието.

      txt    Текстов фаил               Може да се разглежда и променя с всеки
                                 текстов редактор примерно WordPad или
                                 Notepad
      csv     Comma Separated Values text file format  Може да се разглежда и променя с всеки
            (ASCII)Adjusted EGA/VGA palette      текстов редактор примерно WordPad или
            (CompuShow)
                                 Notepad

      mdb     Microsoft Access Database         Може да се разглежда и променя с Microsoft
                                 Access
Основни формати и програмите които ги
     създават / използват
 Графични:


 Разширение  Съдържание на файла            Програми които използват файловото
                             разширение
     bmp  Графичен фаил, например          Може да бъде разгледан с Paint, Windows Picture
        сканирано фотографски           and Fax Viewer и др.
        изображение
     jpg  Графичен, компресиран фаил,        Може да бъде разгледан с Paint, Windows Picture
        например сканирано фотографски      and Fax Viewer и др.
        изображение

     jpeg  Графичен, компресиран фаил,        Може да бъде разгледан с Paint, Windows Picture
        например сканирано фотографски      and Fax Viewer и др.
        изображение

     gif  Графично изображение с ниска       Може да бъде разгледан с Paint, Windows Picture
        разделителна способност          and Fax Viewer и др.

     tif  Image File Format bitmap graphics     Може да бъде разгледан и коригиран с Page Maker
                             - CorelDRAW

     png  Bitmap graphics              Може да бъде разгледан и коригиран с Macromedia

     cdr  Vector graphics              Може да бъде разгледан и коригиран s CorelDRAW

     ps   Postscript file              Може да бъде разгледан и коригиран с ASCII

     eps  Encapsulated PostScript vector graphics  Може да бъде разгледан и коригиран с Adobe Illustrator
Основни формати и програмите които ги
     създават / използват
 Мултимедийни:


 Разширение   Съдържание на файла       Програми които използват файловото
                         разширение
    wav    Аудио фаил           Може да бъде просвирен с Windows Media Player

    mov    Видео Фаил           Може да бъде прегледан с Windows Media Player

    avi   Компресиран Видео Файл     Може да бъде прегледан с Windows Media Player

    mpeg   Компресиран Видео Файл     Може да бъде прегледан с Windows Media Player

    mpg    Компресиран Видео Файл     Може да бъде прегледан с Windows Media Player

    mp3    Компресиран Аудио Файл     Може да бъде просвирен с Windows Media Player

    mid   Музикален Инстроментален Файл  Може да бъде просвирен с Windows Media Player

    midi   Музикален Инстроментален Файл  Може да бъде просвирен с Windows Media Player
Основни формати и програмите които ги
     създават / използват

 Архиви: Разширение   Съдържание на файла  Програми които използват файловото
                    разширение


      zip  Архивиран файл    Може да бъде разархивиран с Windows XP,
                    WinZip


      arj  Архивиран файл    Може да бъде разархивиран с ARJ

      rar  Архивиран файл    Може да бъде разархивиран с WinRar    Tar    Архивиран файл    Може да бъде разархивиран с Linux

      gz  Архивиран файл    Може да бъде разархивиран с Linux
Основни формати и програмите които ги
     създават / използват
 WEB:

         Съдържание на файла       Програми които използват файловото
  Разширение                  разширение

  htm     HyperText Markup Language    Може да бъде разгледан с Internet Explorer
         document

     html  Hypertext Markup Language    Може да бъде разгледан с Internet Explorer      js  JavaScript Source Code      Може да бъде разгледан с текстов редактор     asp  Microsoft Active Server Page   Може да бъде разгледан с текстов редактор     cgi  Сорс код писан на C или Перл .  Ако е писан на C и е компилиран няма да
                         можете да го промените. Това можете да го
                         проверите ако го отворите с текстов редактор
   Форматиране на дискети.Форматиране на дискета
 под Windows
Форматиране на дискета
 под DOS
Персонализиране на работната среда -
           Control Panel.


  Стартиране на Control
   Panel
Персонализиране на работната среда -
         Control Panel.


  Теми/Themes
Персонализиране на работната среда -
         Control Panel.


  Фон/Desktop
Персонализиране на работната среда -
          Control Panel.


  Скрийнсейвър/Screen
   saver
Персонализиране на работната среда -
            Control Panel.


  Настройки/Settings
      Принтери/PrintersКъде се намират
 принтерите?
      Принтери/PrintersСтатус на принтера
Добавяне на програми към Start/Programs
 менюто. Създаване на shortcut. Работа
       с My Computer.


  Инсталиране на програми
Добавяне на програми към Start/Programs
 менюто. Създаване на shortcut. Работа
       с My Computer.


  Създаване на Shortcut
Добавяне на програми към Start/Programs
 менюто. Създаване на shortcut. Работа
       с My Computer.


  Работа с My Computer
Кирилизиране. Добавяне на шрифтове-
       Control panel- Fonts


 Кирилизиране
Кирилизиране. Добавяне на шрифтове-
       Control panel- Fonts

  Шрифтове
    Работа в Microsoft мрежова среда.Споделяне на файлове
 и папки в Microsoft
 Windows Network
 Работа в Microsoft мрежова среда.
• Споделяне на
 файлове и папки в
 Microsoft Windows
 Network
     Упражнение


-Влизане в Домейн

-Изход от Windows
     Упражнение
• -Елементи на прозореца.
•    -minimize
•    -Restore Down/Maximize
•    -Close
     Упражнение
• Стартиране на приложения
• Превключване между приложенията
      Упражнение
• Функцията Search
• Търсене в Help
     Упражнение
• Стартиране на Windows Explorer

• Дърво на директориите (папките)
     Упражнение
• Създаване на нови папки

• Преименуване на папки
      Упражнение
• Изтриване на файлове и папки.

• Работа с Recycle Bin.

• Възстановяване.
     Упражнение
• Форматиране на дискета под
 Windows

• Форматиране на дискета под DOS
     Упражнение
• Кирилизиране

• Шрифтове

• Споделяне на папки

								
To top