Tect�nica de plaques by maurich

VIEWS: 30 PAGES: 44

									LA TECTONICA
 DE PLAQUES
Com s’expliquen:
• Els TERRATRÈMOLS
• Les ERUPCIONS VOLCÀNICAS
• La formació de les MUNTANYES…?            MODELS
  MODELS FIXISTES
           MOVILISTES   La Terra canvia… i és
     DINÀMICA!!
  Alfred Wegener (1880 – 1930)
    Teoria de la Deriva dels
       Continents:
• Fa 200 milions d’anys existia un
 gran continent: PANGEA i un gran
 oceà: PANTHALASSA
• El continent es va fragmentar i els
 fragments es van moure lentament
 (van derivar) fins a ocupar les
 posicions actuals.
• Els continents es desplacen sobre
 el fons oceànic.
   Proves de la Deriva dels
      Continents:

Coincidència entre
les costes
d’Amèrica del Sud i
Àfrica, com si
fossin dues peces
d’un puzle.
Coincidència d’estructures geològiques
Senyals d’una mateixa glaciació de fa 250 milions
d’anys en llocs que es troben molt allunyats
actualment
Coincidència de restes fòssils
Distribució del mesosaure, un petit rèptil que va
viure en llacs d’aigua dolça fa 260 milions d’anys a
zones de Sud-àfrica i Sud-amèrica.
Alineació de cadenes de muntanyes molt
     separades actualment:
     LA TEORIA DE LA
    TECTÒNICA DE PLAQUES
Aquesta Teoria substitueix la de la Deriva dels
Continents per explicar diverses observacions
fetes al llarg del segle XX:
  •  Edat del fons oceànic
  •  Grans serralades submarines
  •  Distribució dels terratrèmols i els volcans
  •  Origen de les serralades
  •  ...
Serralades oceàniques: les dorsals
Edat del fons oceànic
Distribució de les principals serralades
     (orògens) terrestres
Zones volcàniques i sísmiques
Si unim amb una línia les zones sísmiques i
volcàniques més actives s’obtenen els límits
       de les plaques
El moviment de les plaques i els seus límits:
 • Les plaques es desplacen lentament (de 2
  a 12 cm / any)
 • Els moviments poden ser laterals (sense
  separació ni xoc), de separació i de xoc.
 • Els límits depenen del moviment de les
  dues plaques i s’anomenen: constructius,
  destructius i neutres.
 Els marges constructius
• Les dorsals són els marges
 constructius en els que les plaques es
 separen i es forma nova litosfera
 oceànica.
• Això explica:
  – La falta de sediments dels fons oceànics
  – La distribució d’edat de les roques dels
   fons oceànics
  – El fet que els fons oceànics siguin
   materials volcànics
 Moviment de les plaques en un marge
constructiu: en el Mar Roig i el Rift Africà
 Els marges destructius

• En els marges destructius les plaques
 xoquen i es destrueix litosfera
 oceànica.
• Això explica:
  Les Fosses oceàniques
  Els Arcs d’illes
  Els Orògens
  El vulcanisme i la sismicitat d’aquestes zones
Litosfera oceànica – Litosfera
     continental
Xoc de dues litosferes oceàniques
Zona de subducció i Pla de Benioff
Formació de l’Himàlaia
Fenòmens
 sísmics i
 volcànics
relacionats
 amb la
subducció
El cinturó de foc del Pacífic
       Vulcanisme           El volcà Krakatoa, Indonèsia
Fuji, Japó

          Tambora - Sumatra, Indonèsia
         Terratrèmols
• Xile (1960). Magnitud, 9,5. El terratrèmol de Concepció
 ha estat el més intens que s’ha registrat. Es dóna per
 l’activitat geològica de la zona andina. Va causar 2.000
 morts i 3.000 ferits, més de 2 milions de persones van
 perdre les seves cases. Es va formar un gran tsunami
 que va afectar a Hawai (61 morts), Japó (138 morts) i
 Filipines (32 morts).
• Indonèsia (2004). Magnitud, 9,0. Es produeix a 300 km
 de la costa nord de Sumatra. El tsunami va causar cents
 de milers de morts (el més mortífer de la història). Es
 dóna per la subducció de la part oceànica de la placa
 Índica.
• Japó (2011). Magnitud 9,0. Epicentre situat a uns 130
 km de la costa de Japó. Va originar un gran tsunami, es
 calcula que va provocar la mort de 16.000 persones.
Els marges neutres
 • En els marges neutres les plaques tenen un
  moviment horitzontal, hi ha desplaçament
  lateral.
 • Ni es crea ni es destrueix litosfera
 • Falles de transformació
 • Grans terratrèmols
Falla de Sant Andreu (Califòrnia)
 Els terratrèmols
de Sant Francisco
• El gran terratrèmol de 1906 (18
 d’abril) va tenir una magnitud de
 7,8 a l’escala de Richter.
• Més de 28.000 edificis foren
 destruïts per el sisme i l’incendi.
• Més de 3.000 morts i 300.000
 persones van perdre les seves
 cases
• El terratrèmol de Loma
 Prieta o del 89 va tenir lloc
 a l’àrea de San Francisco
 el 17 d’octubre de 1989 a
 les 17.04.
• El sisme va tenir una
 magnitud de 6,9 a l’escala
 de Richteri va durar 15
 segons. Fou el primer
 terratrèmol retransmès en
 directe.
• Va haver-hi 63 morts,
 3.757 ferits i va deixar
 entre 8.000 a 12.000
 persones sense casa.
Falles de transformació a les
   dorsals oceàniques
  Els punts calents o Hot Spots
• Punts d’ascens de material de zones
 molt profundes
• No han de coincidir amb límits de placa
• Vulcanisme característic
         Les Illes Hawai
Ascens de materials
molt calents
provinents de capes
profundes del
mantell i escalfades
per el nucli extern
     Per què estan alineades?

• El punt calent es
 manté immòbil, es
 desplaça la placa
 Pacífica.
• Es van formant noves
 illes (més joves).
• Prova el moviment de
 les plaques.
  Els corrents de convecció
Un model per explicar el moviment
     de les plaques
• A l’escalfar la base d’un
 fluid es fa menys dens i
 puja. A les zones
 superficials es refreda,
 es fa més dens i baixa.
• Es formen uns corrents
 anomenats corrents de
 convecció.

								
To top