Time management � pl�nov�n� casu by QoA2W6h7

VIEWS: 0 PAGES: 1

									                 PSFA 2 2009/2010
               OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

1. Time management – plánování času:
Vysvětli pojem biorytmus. Jak nám mohou znalosti biorytmu pomoci při uspořádání režimu
den a při studiu?Výhody správného plánování času, diář.Technika stanovování cílů.Vysvětli
pojem prokrastinace.Uveď některé techniky učení, které můžeš využít při studiu.

2. Komunikace:
Definice.Transakční model komunikace. Druhy komunikace. Neverbální komunikace, druhy.
Řeč těla. Haló efekt. Zásady efektivní komunikace. Zpětná vazba, zpětná vazby u tělesných
cvičení. Aktivní naslouchání.

3. Sociální kooperace:
Sociální interakce. Malá sociální skupina. Skupinová dynamika. Skupinová kooperace.
Pravidla úspěšné kooperace. Efektivní týmová spolupráce. Zásady pro podávání zpětné vazby
v kolektivu.

4. Konflikty:
Faktory podporující samostatné učení. Definice konfliktu. Přínos konfliktu. Zápory konfliktu.
Příčiny konfliktů. Druhy konfliktů. Intra/interpersonální konflikt. Prvky konfliktu. Přístupy
ke konfliktu. Dobré řešení konfliktu.

5. Osobnost pacienta, přístupy k pacientovi:
Význam poznatků o osobnosti pro terapii. Motivace v léčbě. Škodlivé účinky frustrace.
Obranné mechanismy. Role pacienta. Spolupráce pacienta s fyzioterapeutem. Přístup k dětem,
starým lidem, handicapovaným, duševně nemocným. Na pacienta orientovaný model. Znaky
dobré dlouhodobé spolupráce.

6. Psychohygiena:
Definice. Význam psychohygieny. Duševní zdraví. Známky růstu duševní rovnováhy.
Faktory poškozující zdraví. Stres, příčiny, zvládání stresu. Systém hodnot. Únava, tréma.
Sport a pohybová aktivita jako prevence nemoci. Podmínky zdraví.

7. Psychika a zdraví
Definice zdraví. Psychosomatika. Alexythimie. Kardiovaskulární choroby. Bolest,
ovlivňování bolesti psychickými prostředky. Psychoterapie, cíle a prostředky. Psychologické
vedení psychosomaticky nemocných. Sdělení nepříznivé informace.

8. Asertivita:
Definice. 3P. Sebejistý styl. Základní znaky asertivity. Asertivní práva. Pozitivní aserce.
Komplimenty. Empatické naslouchání. Požádání o laskavost. Reakce na kritiku. Další
asertivní techniky.

								
To top