PLAN CALENDARISTIC - DOC by LiamMessam

VIEWS: 463 PAGES: 2

									 Prof. Maftei Iulian
                                  PLAN CALENDARISTIC
                                  Clasa a V -a semestrul IIUNITATE DE                                                                   NR
ÎNVĂŢARE
                   COMPETENŢE SPECIFICE                         CONŢINUTURI             ORE
                                                                           SĂPT   OBS

        1.2. Utilizarea terminologiei de specialitate în transmiterea mesajelor
        specifice
        1.3. Înţelegerea principalelor prevederi regulamentare ale disciplinelor   ��forţa dinamică segmentară
        sportive practicate                             Influenţarea forţei prin exerciţii analitice cu
        2.3. Recunoaș terea diferitelor reacţii ale organismului la eforturi     folosirea mijloacelor materiale din dotare: mingi
        variate                                   medicale – banca de gimnastică, scara fixă -
                                                                            I-VI
  Forţa    3.2. Realizarea de acţiuni motrice simple                  dispozitive pentru atârnare.            12       Probă cu
        4.1. Integrarea şi acţionarea eficientă într-un grup prestabilit       Probă de control                          caracter
        4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri ai grupului, în vederea constituirii                                    sumativ
        diferitelor formaţii de adunare, de deplasare, de exersare
        4.3. Îndeplinirea rolurilor şi respectarea regulilor specifice organizării
        activităţilor din lecţie
        5.1. Identificarea aspectului estetic al gesturilor motrice
                                              ��elemente statice:
                                              -cumpăna pe un genunchi şi pe un picior
                                              -semisfoara
                                              -podul de jos
        1.2.                                     -stând pe omoplaţi
        1.3.                                     -* stând pe mâini, cu sprijin
        2.3.                                     -* sfoara (fete)                          Probă cu
        3.2.                                     ��elemente dinamice:                        caracter
Gimnastica                                                                           sumativ
        4.1.                                     -rulări                       10   I-V
acrobatică
        4.2.                                     -rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în
        4.3.                                     ghemuit
        5.1.                                     -rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat
                                              -* răsturnare laterală (roata laterală)
                                              ��variante de legare a elementelor acrobatice
                                              însuşite
                                              �� cunoştinţe teoretice despre greşeli frecvente
                                              de execuţie
        1.2. Utilizarea terminologiei de
        specialitate în transmiterea mesajelor                                              5
        specifice                                                             1
        1.3. Înţelegerea principalelor                        ��alergarea de rezistenţă:
        prevederi regulamentare ale                         - pasul alergător lansat de semifond
        disciplinelor sportive practicate                      - startul de sus şi lansarea de la start
        2.3. Recunoaș terea diferitelor reacţii                   - alergarea în grup
        ale organismului la eforturi variate                     - coordonarea respiraţiei cu ritmul paşilor de
        3.2. Realizarea de acţiuni motrice                      alergare                              Probă cu
        simple                                    - cunoştinţe teoretice despre regula depăşirii           caracter
Alergarea de                                                                          formativ
        4.1. Integrarea şi acţionarea eficientă                   adversarului                       VII-IX
 rezistenţă
        într-un grup prestabilit                           Probă de control                      IX
        4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri
        ai grupului, în vederea constituirii
        diferitelor formaţii de adunare, de
        deplasare, de exersare
        4.3. Îndeplinirea rolurilor şi
        respectarea regulilor specifice
        organizării activităţilor din lecţie
        5.1. Identificarea aspectului estetic al
        gesturilor motrice
                                              Anul I de instruire
                                              ��prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii
                                              cu două mâini
                                              de la piept, de pe loc şi urmată de deplasare
                                              ��oprirea într-un timp
        1.2. Utilizarea terminologiei de specialitate în transmiterea        ��driblingul
        mesajelor specifice                             ��aruncarea la coş cu una/ două mâini                Probă cu
        1.3. Înţelegerea principalelor prevederi regulamentare ale          ��* pivotarea                            caracter
        disciplinelor sportive practicate                      ��poziţia fundamentală în apărare                  formativ
        2.3. Recunoaș terea diferitelor reacţii ale organismului la eforturi     ��deplasările cu paşi adăugaţi               VII-
 Baschet   variate                                   ��lucrul de braţe şi jocul de picioare        22  XVII
        3.2. Realizarea de acţiuni motrice simple                  ��demarcajul
        4.1. Integrarea şi acţionarea eficientă într-un grup prestabilit       ��marcajul
        4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri ai grupului, în vederea constituirii   ��* depăşirea
        diferitelor formaţii de adunare, de deplasare, de exersare          ��apărare „om la om” în aproprierea coşului
        4.3. Îndeplinirea rolurilor şi respectarea regulilor specifice        propriu
        organizării activităţilor din lecţie                     ��aşezare în atac
        5.1. Identificarea aspectului estetic al gesturilor motrice         ��* acţiunea tactică „dă şi du-te”
                                              ��variante de joc cu temă
                                              ��cunoştinţe teoretice privind regulile de joc:
                                              fault, paşi, dublu dribling
                                             Anul I de instruire
       . 1.2. Utilizarea terminologiei de specialitate în transmiterea      ��lovirea mingii cu interiorul labei piciorului, de
       mesajelor specifice                            pe loc şi din deplasare
       1.3. Înţelegerea principalelor prevederi regulamentare ale         ��şutul la poartă, de pe loc şi din deplasare
       disciplinelor sportive practicate                     ��preluarea mingii cu interiorul labei piciorului
       2.3. Recunoaș terea diferitelor reacţii ale organismului la eforturi    ��conducerea mingii
                                                                        22
       variate                                  ��repunerea mingii în joc de la margine
       3.2. Realizarea de acţiuni motrice simple                 ��* lovirea mingii cu capul, de pe loc                          VII-
 Fotbal   4.1. Integrarea şi acţionarea eficientă într-un grup prestabilit      ��deposedarea adversarului de minge din faţă                       XVII  Probă cu
       4.2. Colaborarea cu ceilalţi membri ai grupului, în vederea constituirii  ��procedee tehnice specifice portarului                             caracter
                                                                                            formativ
       diferitelor formaţii de adunare, de deplasare, de exersare         ��marcajul şi demarcajul
       4.3. Îndeplinirea rolurilor şi respectarea regulilor specifice       ��depăşirea
       organizării activităţilor din lecţie                    ��* intercepţia
       5.1. Identificarea aspectului estetic al gesturilor motrice        ��variante de joc cu temă
                                             ��cunoştinţe teoretice privind regulile jocului de
                                             fotbal pe teren redus: henţ, fault, repunere din
                                             lateral
       1.2.                                    Aruncări
       1.3.                                    ��elemente din şcoala aruncării
       2.3.                                    ��aruncarea mingii de oină:
Aruncarea
       3.2.                                    -de pe loc, la distanţă                                 XII-
mingii de                                                                       8
       4.1.                                                                                XV
 oină
       4.2.
       4.3.
       5.1.
                                             STAREA DE SĂNĂTATE
                                             ��modalităţi de călire a organismului
       1.1. Recunoaș terea principalelor noţiuni specifice domeniului       ��cunoştinţe teoretice despre: semnele obiective
       1.2. Utilizarea terminologiei de specialitate în transmiterea mesajelor  şi subiective ale deteriorării stării de sănătate
       specifice                                 - influenţele factorilor de mediu asupra
                                             organismului
       2.1. Identificarea principalilor indicatori ai stării de sănătate şi a   - locul exerciţiilor fizice în regimul zilnic şi
       modalităţilor de menţinere a acestora                   săptămânal de activitate
                                             EVOLUŢIA ARMONIOASĂ A
                                             DEZVOLTĂRII FIZICE
       2.2. Recunoaşterea celor mai importante mijloace pentru dezvoltare     ��specificul mijloacelor de:
       fizica                                   - formare a reflexului de postură corectă
                                             - dezvoltare a tonicităţii şi troficităţii
                                                                       Temă implicită în fiecare lecţie
                                             musculaturii:
       2.3. Recunoaș terea diferitelor reacţii ale organismului la eforturi    • membrelor superioare
       variate                                  • toracelui
 Starea de
                                             • abdomenului
sănătate şi
                                             • membrelor inferioare
dezvoltarea
       5.1. Identificarea aspectului estetic al gesturilor motrice        - acţionare asupra mobilităţii şi stabilităţii
  fizică
                                             articulaţiilor
                                             ��caracteristicile alcătuirii unui:
       5.2. Efectuarea gesturilor motrice cu corectitudine şi expresivitate    - complex de exerciţii de înviorare
                                             - complex de exerciţii de dezvoltare fizică
                                             - set de exerciţii corective
       5.3. Conș tientizarea ș i abordarea constanta a ș inutei estetice     ��instrumente şi tehnici de determinare a
                                             indicatorilor
                                             morfologici şi funcţionali
                                             ��valorile medii ale indicatorilor morfologici şi
                                             funcţionali
                                             specifici vârstei şi sexului elevilor
                                             ��cunoştinţe teoretice despre: abaterile frecvente
                                             de la atitudinea
                                             corporală corectă, cauzele care le produc şi
                                             mijloacele de
                                             prevenire a instalării acestora

								
To top