RealiterPropunereProiectAT2009 FR RO by 81eN6G

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                             REALITER
                      FIŞĂ DE PREZENTARE A PROIECTELOR NOI

1. Titlul proiectului:
Termeni interdisciplinari - ştiinţe “tari” şi ştiinţe “slabe”
2. Propunător(i):
Lect. univ. dr. Alice TOMA

3. Coordonatorul (-toarea) grupului de lucru (nume, instituţie, adresă):
Lect. univ. dr. Alice TOMA

4. Participanţi :
Prof. univ. Dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU, Magda CIOHODARU, Roxana MAFTEI, Alice TOMA,
Andreea ŞOVAR, Elena MUŞEANU, Mariana COANCĂ, Doina BUTIURCA

5. Caracteristicile produsului/activităţii:
Dicţionar poliglot: engleză – franceză – română – italiană şi alte limbi romanice
5.1 Limba sursă a termenului:
Româna, franceza
5.2 Limba (limbile) sursă a (ale) definiţiei:
Româna, franceza şi alte limbi romanice, dacă apar alţi participanţi la proiect în afara celor deja
menţionaţi
6. Domeniu:
Interdisciplinar (matematic, economic, comerţ, marketing, politic etc.). Termeni general ştiinţifici şi
termeni interdisciplinari
7. Obiective:
7.1. ale activităţii:
  - un dicţionar poliglot de termeni general ştiinţifici interdisciplinari şi internaţionali
  - un articol pe această temă

7.2. în cadrul Realiter:
  - o bază de date multidomenială care să pună în evidenţă relaţia dintre termeni prezenţi în
     diverse domenii
8. Expunere de motive:
  - pentru a face distincţie între termeni general ştiinţifici – termeni interdisciplinari – termeni
     internaţionali (formă, sens)
  - pentru a facilita înţelegerea parcursului multidomenial al unor termeni şi a omniprezenţei
     anumitor termeni ştiinţifici
9. Public vizat:
  - terminologi; traducători; oameni de ştiinţă; poligloţi; oameni interesaţi de tainele limbii
10. Mijloace de difuzare:
  - site Realiter;
  - EUB
11. Metodologie:
  - Terminologie lingvistică textuală/ comunicaţională
  - Un corpus reprezentativ : dicţionare monolingve şi bilingve, generale şi speciale; texte de
     diferite niveluri de „ştiinţificitate”;
  - O listă de plecare de aproximativ 300 de termeni interdisciplinari (română) (v. Anexa)
12. Calendar de lucru: 2010-2011
13. Buget: -
14. Finanţare disponibilă:-
15. Finanţare prevăzută: CNCSIS
                           Secretariatul Realiter
                           http://www.realiter.net/
                            realiter@unilat.org
                          REALITER
                 FICHE DE PRESENTATION DES NOUVEAUX PROJETS

16. Titre du projet :
Les termes interdisciplinaires internationaux: les sciences „fortes” et les sciences „faibles”
17. Soumissionnaire(s) :
Alice TOMA, maître assistante Université de Bucarest, doctorante Université de Genève
18. Coordinateur (-trice) du groupe de travail (nom, institution, adresse) :
Alice TOMA
19. Participants :
Prof. univ. Dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU, Magda CIOHODARU, Roxana MAFTEI, Alice TOMA, Andreea
ŞOVAR, Elena MUŞEANU, Mariana COANCĂ, Doina BUTIURCA
20. Caractéristiques du produit / de l’activité :
- dictionnaire anglais – français – roumain – italien et autres langues romanes, selon l’implication des
autres membres Realiter dans ce projet
5.1 Langue source du terme :
Roumain, français
5.2 Langue (s) source de la définition :
Roumain (français)
21. Domaine :
Les domaines sources des termes généralement scientifiques ou/ et interdisciplinaires : les
mathématiques, la logique, la politique, la biologie, l’économie, le commerce, le marketing etc.
22. Objectifs :
22.1. du travail :
   - un dictionnaire polyglotte des termes généralement scientifiques et/ ou interdisciplinaires et
     internationaux ;
   - un article sur ce sujet
22.2. par rapport à Realiter :
   - une base de donnée multi domaniale ; un lien entre les bases de données de divers domaines
     existants ou en cours de constitution
23. Exposé des motifs :
   - pour inventorier et distinguer les termes généralement scientifiques, les termes interdisciplinaires
     et les termes internationaux;
   - pour faciliter la compréhension du parcours des termes d’un domaine à l’autre et des termes
     omniprésents
24. Public visé :
   - Les terminologues, les traducteurs, les scientifiques, les personnes qui aiment les langues
25. Moyens de diffusion :
   - Site Realiter
   - Maison d’Editions de l’Université de Bucarest

26. Méthodologie :
  - La terminologie communicationnelle textuelle
  - Un corpus représentatif : des dictionnaires monolingues et bilingues, généraux et spécialises ; des
    textes de divers niveaux de « scientificité »
  - Une liste de départ d’environ 300 termes interdisciplinaires en roumain (v. Annexe)
27. Calendrier de travail : 2010-2011
28. Budget : -
29. Financement disponible : -
30. Financement prévu : CNCSIS
                      Secrétariat de Realiter
                       http://www.realiter.net/
                        realiter@unilat.org

								
To top