Programul de dezvoltare a capacitatii manageriale a MADR prin by 81eN6G

VIEWS: 6 PAGES: 14

									    Cursul 3
CREAREA ŞI POZIŢIONAREA
  MĂRCILOR PE PIAŢĂ
1. Managementul mărcii
  Managementul mărcii - un sistem organizat de
  operaţiuni având ca scop crearea şi acumularea de valoare
  netă prin marcă.
  Mărcile diferă în ceea ce priveşte puterea şi valoarea pe
  care o au pe piaţă:
    mărcile necunoscute;
    mărcile cu un nivel destul de ridicat de cunoaştere
    (recunoaşterea mărcii şi amintirea spontană);
    mărcile cu un grad ridicat de acceptabilitate (majoritatea
    consumatorilor nu rezistă tentaţiei de a le cumpăra);
    mărcile cu un nivel ridicat de preferinţă (vor fi alese de
    cumpărători în locul altor produse);
    mărcile care se bucură de fidelitate din partea consumatorilor.
  2. Crearea unei mărci
  - adoptarea mărcii;
  - proprietarul mărcii;
  - numele mărcii,
  - strategia de marcă;
  - repoziţionarea mărcii.
     Procesul de creare a mărcii porneşte de la
  poziţionarea în mintea clientului.
  După Al. Ries şi Jack Trout, „poziţionarea începe cu
  un produs (o marfăa, un serviciu, o instituţie sau chiar o
  persoană). Dar poziţionarea nu reprezintă ceea ce faci
  unui produs. Poziţionarea este ceea ce faci cu mintea
  consumatorului potenţial.”
    3. Poziţionarea mărcii
  nevoia de a-i înţelege pe toţi cei care sunt interesaţi, atât din mediul
  intern, cât şi din cel extern;
  generarea de informaţii, intuiţii, idei şi posibilităţi;
  o definiţie a poziţionării firmei sau a platformei mărcii şi
  exprimarea acelei poziţii atât vizual, cât şi verbal, prin produse,
  servicii şi comportamente;
  aplicarea cât mai precisă a unui sistem arhitectural al mărcii pentru a
  optimiza valoarea poziţionării;
  dezvoltarea, managementul şi evaluarea continuă a poziţionării, de-a
  lungul timpului.
  Fundamentarea obiectivelor comunicaţionale
   Comunicarea prin marcă îşi propune atingerea unei
  serii întregi de obiective, care pot fi sintetizate pe trei
  direcţii principale:
  A. Oferirea de informaţii despre marcă;
  B. Dezvoltarea notorietăţii mărcii şi crearea unui
  puternic sentiment de familiaritate faţă de
  consumator;
  C. Crearea unor modele distincte de asocieri şi motive
  care să crească atractivitatea mărcii şi vânzările
  efective.
  Comunicarea prin marcă îsi va atinge obiectivele
  fundamentale pe următoarele direcţii de acţiune:
1. prin comunicarea de informaţii (informare);
2. prin crearea de notorietate, faimă şi familiaritate;
3. prin promovarea angajamentului din partea consumatorului;
4. prin promovarea şi crearea de asociaţii care vor influenţa
  comportamentul consumatorului.
4. Identificarea şi alegerea componentelor
mărcii (nume, logo, slogan)
  Numele mărcii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
   uşor de reţinut – cât mai scurt posibil, neobisnuit, interesant, plin
   de înţelesuri, emoţionant, uşor de pronunţat şi de scris şi să
   genereze o imagine vizuală;
   sugestiv în toate limbile (număr minim de diferenţe de pronunţie);

   să nu aibă semnificaţii negative în alte limbi;

   să reprezinte specificul produsului/serviciului şi domeniul din care
   face parte;
   să transmită cumpărătorilor ceva despre calitatea
   produsului/serviciului;
   să nu fie apropiat de numele altei mărci;

   să poată susţine un logo sau un slogan;

   să nu fie folosit de altcineva, putând fi uşor de protejat din punct
   de vedere legal.
  Logo-ul este semnul după care firma este recunoscută de către
  clienţii săi, este simbolul cu care rămâne în memoria partenerilor
  de afaceri.
  Crearea unui logo - înţelegerea corectă a modului în care firma
  doreste să fie percepută pe piaţă; dezvoltarea unui simbol care să
  reflecte imaginea misiunii firmei, a dezvoltării afacerii sale.
  logotipuri - încorporează doar elemente de tip lingvistic (nume,
  siglă etc.);
  icotipuri - încorporează elemente de natură iconică;
  logo-uri mixte - amestecarea unui icotip cu un logotip.
  Sloganul - ideea care stă la baza comunicării, în funcţie de publicul
  vizat şi de obiectivele comunicării.
   Strategii creative în adoptarea sloganului :
  sloganul se concentrează pe poziţionarea mărcii;
  sloganul atrage atenţia asupra uneia sau alteia din motivaţiile
  consumatorului individual;
  sloganul poate încuraja utilizatorii actuali să folosească mai mult
  produsul/marca, iar pe cei care nu-l utilizează să-l cumpere;
  sloganul comunică diferenţele existente între marca promovată şi
  oferta concurenţilor.
  Caracteristici:
  să aibă un înţeles ( avantajele care fac marca mai interesantă pentru
  consumatori);
  să fie distinct ( prin ce se impune marca în faţa mărcilor concurente);
  să fie credibil.
5. Strategiile de marcă şi poziţionarea sau
repoziţionarea pe piaţă
  Strategia de marcă - ansamblul deciziilor luate de o organizaţie în
  privinţa tipurilor de mărci folosite, a relaţiilor dintre acestea şi
  produsele pe care le desemnează, în scopul afirmării identităţii şi
  realizării unei poziţionări dorite la nivelul segmentelor ţintă.
  Obiective urmărite de strategiile de marcă:
  identificarea produselor;
  autentificarea originii acestora;
  dezvoltarea imaginii de marcă;
  sporirea notorietăţii mărcii.
  După Ph. Kotler, o firmă are la dispoziţie patru variante în
  strategia de marcă:
  a) Extinderea liniei de produse; b) Extinderea mărcii;
  c) Mărci multiple; d) Mărci noi.
a) Extinderea liniei de produse: introducerea de către firmă a
unor articole noi în aceeaşi categorie de produse, sub acelaşi
nume de marcă. (Ex. Danone);
b) Extinderea mărcii: folosirea numelui unei mărci existente
pentru a lansa un articol aparţinând unei noi categorii de
produse. (Ex. Sony, JVC, Panasonic);
c) Mărci multiple: lansarea pe piaţă a unei mărci noi pentru
aceeaşi categorie de produse. (Ex. Procter&Gamble).
d) Mărci noi: crearea unui nou nume de marcă pentru o nouă
categorie de produse.
     Poziţionarea - plasarea obiectelor comercializabile
  (produse, servicii, organizaţii, personalităţi etc.) într-un model de
  piaţă multidimensional, cu scopul de a le asigura un loc bine
  determinat în psihicul consumatorului.
     După Al. Ries şi J. Trout, există trei variante strategice de
  poziţionare pentru un produs/marcă:
  prin întărirea poziţiei curente a mărcii în concepţia
  consumatorului (Ex: Avis – „Noi suntem numărul doi. Dar ne
  dăm toată silinţa.”);
  prin identificarea unei poziţii neocupate care să fie
  apreciată de consumatori (Ex. Gabrini au lansat pe piaţă lacul
  de unghii cu anumite vitamine pentru întărirea unghiilor);
  prin detronarea sau repoziţionarea concurenţei (Ex:
  Stolichnaya şi-a atacat concurentul Smirnoff informând
  cumpărătorii că marca se fabrică pe plan local, pe când marca sa
  este rusească).
Alternative strategice de poziţionare a mărcii
  Poziţionarea produsului/mărcii în cadrul gamei.
  Poziţionarea mărcii prin strategia de comunicare.
Repoziţionarea mărcii
  Repoziţionarea unei mărci - schimbarea produsului/serviciului şi
  a imaginii sale, din următoarele motive:
  a) un concurent îşi poziţionează o marcă alături de o marcă
  a organizaţiei respective şi îi poate reduce din vânzări;
  b) creşterea gamei de produse/servicii oferite;
  c) achiziţii şi fuziuni între diverse companii;
  d) schimbarea preferinţelor consumatorilor pentru marca
  companiei respective.
  Repoziţionarea mărcilor existente se realizează, în general,
  înainte de a introduce altele noi.
Teste grilă:

  1. Nu este o formă a erorii de poziţionare:
  a) poziţionare bazată pe o singură caracteristică; b) poziţionarea
  ineficientă; c) poziţionarea excesivă; d) poziţionarea confuză.
 2. Leul ca simbol al firmei Peugeot reprezintă:
  a) logotip; b) icotip; c) siglă; d) toate variantele la un loc.
 3. Promovarea care se face unei mărci, scoţând în evidenţă
  caracteristicile
funcţionale ale unui produs, încearcă o poziţionare:
  a) obiectivă; b) afectivă; c) simbolică; d) obiectivă, afectivă,
  simbolică.
 4. Lansarea pe piaţă a unei mărci noi pentru aceeaşi categorie de
  produse este o strategie de marcă numită:
  a) extinderea liniei de produse; b) extinderea mărcii; c) mărci
  multiple; d) mărci noi.

								
To top