Kertas Konsep RIMUP by AkihitoNawawi

VIEWS: 103 PAGES: 19

									        BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA
KERTAS CADANGAN
    BENGKEL
Permainan 1murid 1sukan
    1 MALAYSIA
    ( RIMUP )
      2012
      1    PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                               BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA
1. PENDAHULUAN

  Program Bengkel Permainan 1Murid 1 Sukan 1Malaysia (RIMUP) adalah satu program yang
memupuk semangat perpaduan dikalangan murid yang berbilang kaum. Program ini melibatkan
kelab dan permainan di sekolah, khususnya sekolah asrama harian, sekolah kebangsaan dan
sekolah kebangsaan jenis cina.

   Ciri-ciri ini penting untuk dimiliki oleh setiap ahli kelab dan permainan bagi merealisasikan
Falsafah Pendidikan Negara. Semoga cita-cita dan hasrat murni ini akan difahami dan dihayati
sepanjang bengkel ini. ini. Di samping itu, semua peserta bengkel perlu sentiasa menjunjung
nilai permuafakatan dalam melaksanakan setiap aktiviti bengkel yang dijalankan bagi mencapai
kejayaan yang cemerlang, seperti kata pepatah ‘bulat air kerana pembentung, bulat manusia
kerana muafakat’.

2. LATAR BELAKANG

  Segala perancangan dan persiapan telah diadakan dengan teliti untuk memastikan semua
peserta bengkel akan dapat menikmati suasana sebenar permainan bola sepak melalui
penganjuran pelbagai jenis pertandingan yang telah dirancang.

  Bengkel yang julung-julung kali diadakan oleh PPD Padawan dijangkakan melibatkan
sejumlah 115 orang peserta iaitu dari 7 buah sekolah asrama harian rendah, 8 sekolah jenis
kebangsaan cina dan 8 sekolah jenis kebangsaan. Program ini akan melibatkan sejumlah 5
orang Jurulatih serta 10 orang pembantu bagi melaksanakan pelbagai aktiviti permainan .3. RASIONAL
  3.1 Bengkel yang dijalankan akan dapat menyemai semangat perpaduan kaum, disiplin
    yang tinggi dan menjana etika bekerjasama dalam menjayakan sesuatu kerja.
  3.2 Matlamat Rimup adalah untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu
    pengetahuan, memiliki jiwa dan peribadi yang unggul, bersemangat muhibah dan
    mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu.
  3.3 Tema “ INTEGRASI PEMANGKIN KECEMERLANGAN ” menjadi teras kepada
    bengkel ini.


4. OBJEKTIF

  4.1 Melahirkan PSERTA yang berdisiplin dan bersemangat juang untuk memastikan
    kecemerlangan yang seimbang dalam bidang kokurikulum dan kurikulum.
  4.2 Untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada peserta-peserta tentang aspek
    permainan bola sepak secara menyeluruh.
  4.3 Untuk memupuk semangat kerjasama dan berdikari serta meningkatkan motivasi dan
    keyakinan diri setiap peserta.
  4.4 Untuk menggalakkan integrasi nasional, memahami kebudayaan dan kepercayaan yang
    pelbagai serta menghormati pegangan masing-masing.
                        2        PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                                    BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA
5. AKTIVITI BENGEKL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA

 5.1.     Aktiviti Integrasi
        5.1.1 Ketua -James Lewis
        5.1.2   Ahli -

  5.2     Bengkel Bola Sepak
        5.2.1 Ketua -Nelson
        5.2.2 Ahli

  5.3     Aktiviti Riadah Pagi dan Petang
        5.3.1 Ketua-Suandi Husein
        5.3.2 Ahli

  5.4 Aktiviti Kerohanian
     5.4.1 Ketua-Suria
     5.4.2 Ahli

  5.5     Aktiviti Majlis Penutupan Rasmi
        5.5.1 Ketua-Romeo Agustine
        5.5.2 Ahli -


6. PELAKSANAAN

 6.1      TARIKH

     --------------------


 6.2      TEMPAT BENGKEL / PENGINAPAN

        ------------------------------------


7. SENARAI JAWATANKUASA

     7.1 JAWATANKUASA INDUK BENGKEL TARIAN RAMPAI 1 MALAYSIA


     Penasihat           :     En. Abdillah Adam     - Pengarah JPN Sarawak

     Pengerusi           :     Tn.Haji Bidin Bin Abas  - PPD Padawan

     Timb. Pengerusi        :     Cik Chong Choi Ling    - TPPD Padawan

     Setiausaha           :     En.Akihito Hj Nawawi   - KU HEM ,PPD Padawan

     Penolong Setiausaha      :     EN. Mohamad Solhi     - PP HEM, PPD Padawan

     Ahli              :     Semua Guru Besar     - Sekolah Asrama Harian
                             3         PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                        BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA
7.3 JAWATAN KUASA KERJA BENGKEL PERMAINAN 1 MURID 1SUKAN
Penasihat    :   Tn.Haji Bidin Bin Abas - PPD Padawan

Penyelaras      :  En. Akihito Hj Nawawi  - KU HEM, PPD Padawan

Pengerusi       :  En. Saini Guru Besar   - Guru Besar, SK Binyu


Naib Pengerusi    :  PK Pentadbiran , SK Binyu

Setiausaha      :  PK HEM, SK Binyu

Penolong Setiausaha  :  PK KOKO, SK Binyu

Bendahari       :  Guru Data SK Binyu

7.3.1  URUSETIA SEKRETARIAT DAN PENDAFTARAN
    KETUA    :
    AHLI    :


7.3.2  MAKANAN DAN SAJIAN/SANITASI
    KETUA   :
    AHLI   :


7.3.3  PERASMIAN PENUTUP. ATURCARA,JURU ACARA & SIARAYA
    KETUA   :
    AHLI    :


7.3.4  KESELAMATAN, PERTOLONGAN CEMAS DAN PERALATAN
    KETUA   :
    AHLI    :


7.3.5  PENGANGKUTAN / PERSIAPAN TEMPAT/PENGINAPAN PEGAWAI DAN
    PESERTA
    KETUA   :
    AHLI   :


7.3.6  RAKAMAN FOTO/VEDIO/PELAPORAN
    KETUA   :
    AHLI    :

7.3.7  HADIAH DAN CENDERAMATA
    KETUA   :
    AHLI


7.4   PERINCIAN TUGAS
                 4         PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                             BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA


       Rujuk LAMPIRAN 1


8.  SASARAN

   8.1 7 sekolah asrama harian, 8 sekolah kebangsaan dan 8 buah sekolah SJKC perlu
     menghantar sejumlah 5 orang (3 lelaki dan 2 perempuan) pelajar di kalangan
     pelajar Tahun 3, 4 dan 5 .

   8.2 Kategori pemilihan peserta:
     8.2.1 Peserta yang menyertai bengkel ini ini terdiri daripada pelajar yang
        bergiat cergas dan aktif dalam kegiatan permainan, khususnya yang
        berkaitan bola sepak.
     8.2.2 Setiap kumpulan mestilah terdiri dari pelbagai kaum
     8.2.3 Pecahan Peserta , Pengurus, Jurutari, AJK dan Pengiring adalah seperti
         berikut:


       Rujuk LAMPIRAN 29.  JADUAL PERJALANAN BENGKEL

       Rujuk LAMPIRAN 3


10.  PENGINAPAN

   10.1 ASRAMA PENYELIA : Kawasan penginapan Pengurus , AJK, Guru
               Pengiring,Jurulatih
   10.2 ASRAMA LELAKI  : Kawasan perkhemahan peserta lelaki
   10.3 ASRAMA PEREMPUAN : Kawasan perkhemahan peserta perempuan

11.  PENGANGKUTAN

   11.1 Perjalanan Pergi-Balik disediakan oleh Penganjur

       Rujuk LAMPIRAN 3


12.  MAKAN MINUM

   12.1  Pihak pengelola akan menyediakan makan dan minum sepanjang bengkel

13.  PETI PERTOLONGAN CEMAS

   13.1 Setiap sekolah mesti membawa peti pertolongan cemas masing-masing

14.  BORANG PENYERTAAN PEGAWAI DAN PESERTA

   14.1 Setiap sekolah perlu mengisi borang penyertaan pegawai dan peserta bengkel

        Rujuk LAMPIRAN 4                       5        PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                            BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA
15.  S.O.P, SURAT KEBENARAN DAN STATUS KESIHATAN

   15.1  Setiap sekolah perlu menyediakan surat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk
       setiap peserta yang menyertai bengkel seperti dalam LAMPIRAN.
   15.2  Setiap sekolah perlu memastikan setiap pegawai dan peserta mempunyai
       tahap kesihatan yang baik dan bebas daripada sebarang penyakit kronik
   15.3  S.O.P sila Rujuk LAMPIRAN 5

16.  PERALATAN YANG PERLU DIBAWA

    16.1 SEKOLAH

       22.1.1  Bola (1), Kon Kecil (5)
       22.1.2  Peti pertolongan cemas
       22.1.3  Borang Pendaftaran Sekolah yang lengkap
       22.1.4  Surat Kebenaran Waris

    16.2 PESERTA

       22.2.1  Seluar track dan T.Shirt secukupnya
       22.2.3  Pakaian Riadah / Sukan termasuk kasut
       22.2.4  Pakaian Ibadah
       22.2.5  Peralatan peribadi
       22.2.6  Ubatan Peribadi

17.  KOS PERBELANJAAN MENGURUS

   Rujuk LAMPIRAN 6


18.  PERATURAN DAN ARAHAN PERBENGKELAN

   18.1 ARAHAN UMUM

   18.1.1 Bengkel ini adalah aktiviti yang bersifat latihan menyeluruh. Peraturan
       dikeluarkan bagi memastikan kelicinan dan keberkesanan aktiviti di sepanjang
       perbengkelan
   18.1.2 Arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Bengkel / Pihak Urusetia menurut ketetapan
       yang sedia ada atau berdasarkan kepada keperluan semasa bengkel.
   18.1.3 Semua pegurus, pegawai pengiring dan peserta tertakluk kepada peraturan yang
       telah ditetapkan sebaik sahaja mendaftar sehingga arahan bersurai/ tamat
       bengkel.
   18.1.4 Semua peserta perlu mengikuti semua aktiviti yang telah ditetapkan
       selengkapnya kecuali mendapat kebenaran bertulis dari Pengurus Pasukan atau
       pihak urusetia
   18.1.5 Peserta perlu mengikuti arahan di setiap lokasi dalam kumpulan masing-masing
       dan dilarang bertukar kumpulan melainkan dengan kebenaran ataupun arahan
       dari pihak urusetia
   18.1.6 Bagi peserta Islam, solat ikut pada waktunya dan dinasihatkan untuk sentiasa
       berjemaah. Bagi pelajar bukan Islam, sila ikut arahan untuk aktiviti kerohanian
   18.1.7 Teguran bersopan antara satu sama lain digalakkan dan pastikan panggilan
       hormat diutamakan
   18.1.8 Dilarang mencetuskan sebarang perselisihan faham.                      6         PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                          BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA


18.1.9 Utamakan kemesraan bagi mengeratkan lagi tali siratulrahim di sepanjang
    program


18.2   KOMUNIKASI / ALAT KOMUNIKASI

18.2.1 Bagi memastikan keberkesanan aktiviti, semua jenis perhubungan luar
    Diputuskan, kecuali kes kecemasan.
18.2.2 Sebarang urusan panggilan keluar atau masuk melalui telefon hanya dibenarkan
    selepas mengisi borang yang disediakan
18.2.3 PERHATIAN: Peserta / pelajar tidak dibenarkan membawa `Hand Phone’
    semasa bengkel.


18.3   KESELAMATAN: “UTAMAKAN KESELAMATAN SEPANJANG MASA”

18.3.1 Adalah menjadi tanggungjawab semua pihak pihak.
18.3.2 Jika berlaku kecemasan, siren akan dibunyikan panjang dan berterusan serta
    diikuti dengan arahan / arah pergerakan
18.3.3 PERHATIAN: Patuhi arahan / arah pergerakan yang telah ditetapkan.
18.4   KETETAPAN & KETEPATAN MASA / PERGERAKAN ANGGOTA

18.4.1 Peserta hendaklah bersiap sedia 15 minit lebih awal daripada masa aktiviti yang
    telah ditetapkan
18.4.2 Semua pergerakan semasa program perlu dalam kumpulan minimum 2 orang
18.4.3 Peserta dilarang merayau-rayau tanpa tujuan yang sah di sekitar kawasan
    bengkel / seumpamanya
18.4.5 Tiada pergerakan keluar dari kawasan sekolah selepas jam 12
    tengah malam (0000H) sehingga jam 5 pagi (0500H) kecuali terdapat sebarang
    kecemasan atau diringi oleh pegawai

18.5   PAKAIAN / NAME TAG:

18.5.1 Semasa aktiviti para peserta perlu memakai tag nama dan pakaian yang sesuai
    mengikut aktiviti serta arahan semasa yang telah ditetapkan;
    -   Semasa Bengkel
    -   Semasa Aktiviti Integrasi
    -   Semasa Sukan dan Riadah
    -   Semasa Aktiviti Kerohanian
    -   Semasa Majlis Perasmian Penutup


18.6   PERATURAN KEBERSIHAN :

18.6.1 Kebersihan perlu dijaga sepanjang masa
18.6.2 Tidak dibenarkan makan atau minum di dalam asrama
18.6.3 Tempat solat hendaklah sentiasa berkeadaan bersih dan tersusun
18.6.4 Sila pastikan tandas dan bilik air dalam keadaan terbaik kerana ia adalah untuk
    kegunaan ramai dan bersama
18.6.5 Bagi kaum wanita – sila pastikan tuala wanita dibersihkan dahulu sebelum                    7        PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                             BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA


       dibuang ditempat yang sepatutnya.

   18.7 PERATURAN KELUAR MASUK

    18.7.1 Semua urusan keluar masuk kawasan bengkel perlu didokumen / dicatatkan
       dalam buku keluar masuk serta dimaklumkan kepada urusetia
    18.7.2 Dinasihatkan agar dapat meminimumkan pergerakan keluar masuk dari kawasan
       bengkel


19.  PENILAIAN

   19.1  Borang penilaian akan dibuat melalui borang yang diedarkan kepada peserta
       pada akhir setiap aktiviti dan perlu dikembalikan.20.  PENUTUP

   20.1  Adalah amat diharapkan bengkel ini dapat dijalankan dengan lebih cemerlang ke
       arah kegemilangan yang paling tinggi. Kerjasama daripada para pegawai dan
       semua pihak yang terlibat begitu diperlukan untuk menjayakan hasrat murni
       Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak dan Pejabat
       Pelajaran Daerah Padawan. Semoga tema ”INTEGRASI PEMANGKIN
       KECERMERLANGAN” dapat direalisasikan semasa bengkel tersebut.
Disediakan oleh:

Akihito Haji Nawawi
Ketua Unit Pembangunan Kemanusiaan
Pejabat Pelajaran Daerah Padawan
23 September 2012
                       8        PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                             BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA                                        LAMPIRAN 1         PERINCIAN TUGAS JAWATANKUASA KERJA
        BENGKEL TARIAN RAMPAI 1 MALAYSIA ( RIMUP )1. Jawantankuasa Urusetia dan Pendaftaran

  1. Melantik AJK
  2. Menguruskan surat pelantikan jawatankuasa pengelola dan ahli-ahli
  3. Bekerjasama dengan jawatankuasa jemputan, penyambut tamu, dan protokol untuk
    urusan surat jemputan
  4. Membuat tempahan sijil dan cenderamata peserta
  5. Bekerjasama dengan JK perasmian penutup
  6. Menyelaraskan tugasan di antara semua JK kerja
  7. Menghadiri semua mesyuarat JK dan membentangkan laporan
  8. Memaklumkan kelulusan kepada pihak-pihak berkuasa seperti polis,
  9. Sentiasa ada kakitangan di bilik operasi dan berfungsi setiap masa.
  10. Menyediakan borang penilaian akhir bengkel.
  15. Menyediakan Anggaran Perbelanjaan2. Jawatankuasa Makanan dan Sajian

  1. Melantik AJK
  2. Menyediakan kertas cadangan
  3. Mendapatkan jumlah peserta dan pegawai yang terlibat
  4. Memastikan tahap kualiti makanan yang tinggi
  5. Memastikan makanan disediakan dalam kuantiti yang mencukupi
  6. Memastikan makanan disediakan dalam masa yang ditetapkan
  7. Menentukan menu harian
  8. Menentukan menu bagi kumpulan tertentu ( vegetarian )
  9. Mengambil tindakan atas aduan yang berkaitan
  10. Menentukan lokasi penyediaan makanan
  11. Menyediakan Anggaran Perbelanjaan dan pembelian barangan mentah3. Jawatankuasa Perasmian Penutup, Buku Program,Juruacara & Siaraya

  1.  Melantik AJK
  2.  Menyediakan kertas cadangan
  3.  Menyediakan backdrop
  4.  Mengadakan raptai perasmian penutup
  5.  Menyusun aturcara penutup
  6.  Menyusun peralatan di khemah VIP dan tetamu
  7.  Mengenalpasti juruacara dan pembaca doa
  8.  Mengemas semula selepas upacara
  9.  Menyediakan peralatan siaraya yang secukupnya
  10.  Menyediakan petugas siaraya
  11.  Menyediakan Anggaran Perbelanjaan


                       9        PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                             BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA


4. Jawatankuasa Keselamatan, Pertolongan Cemas dan Peralatan

  1.  Melantik AJK
  2.  Menyediakan kertas cadangan
  3.  Memaklumkan kepada hospital/pusat kesihatan
  4.  Memohon pihak kesihatan membuat “fogging” kawasan
  5.  Menyediakan kenderaan yang bertindak sebagai ambulans sekiranya berlaku
     kecemasan
  6.  Menyediakan ubat-ubatan dan peralatan pertolongan cemas
  7.  Menyediakan petugas dengan peralatan yang mencukupi semasa/ setiap aktiviti yang
     dijalankan.
  8.  Memastikan petugas mahir dalam Pertolongan Cemas
  9.  Merekod rawatan pesakit
  10.  Bekerjasama dengan semua jawatankuasa untuk menentukan peralatan yang diperlukan
  11.  Menetapkan tempat pengagihan dan pemulangan alatan
  12.  Memastikan alatan selamat digunakan
  13.  Memastikan alatan dipulangkan dalam keadaan yang baik dan cukup
  14.  Menyediakan anggaran perbelanjaan5. Jawatankuasa Rakaman Foto / Video / Dokumentasi Laporan

  1.  Melantik AJK
  2.  Menyediakan kertas cadangan
  3.  Membuat rakaman foto keseluruhan program (sebelum/ semasa/ selepas)
  4.  Menyediakan anggaran perbelanjaan
  5.  Menyediakan kertas cadangan
  6.  Membuat rakaman video keseluruhan program (sebelum/ semasa/ selepas)
  7.  Mendokumentasikan program dan menyerahkannya kepada urus setia
  8.  Menyediakan laporan harian.6. Jawatankuasa Pengangkutan, Persiapan Tempat, Penginapan Pegawai & Peserta

  1.  Melantik AJK
  2.  Menyediakan kertas cadangan
  3.  Menyediakan tempat untuk berbengkel
  4.  Memastikan peraturan di lokasi bengkel dipatuhi setiap masa
  5.  Memastikan lokasi bengel bersih
  6.  Menyediakan plastik sampah yang mencukupi di lokasi bengjkel dan asrama penginapan
     bagi lelaki dan perempuan
  7.  Menyediakan pengangkutan pergi dan balik .
  8.  Menyediakan pengangkutan untuk mengambil atau memulangkan alatan bengkel.
  9.  Menyediakan pengangkutan untuk pergerakan ke tempat aktiviti jika diminta
  10.  Mendapatkan jumlah pegawai yang memerlukan penginapan
  11.  Mendapatkan jumlah peserta
  12.  Menguruskan pendaftaran masuk dan keluar pegawai dan peserta
  13.  Menyelaras peraturan penginapan
  14.  Menyediakan anggaran perbelanjaan


7. Jawatankuasa Hadiah dan Cenderamata

  1. Melantik AJK
  2. Menyediakan kertas cadangan


                       10       PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                           BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA


3. Menyusun tempahan hadiah
4. Menguruskan cenderamata VIP dan hakim
5. Menguruskan sijil penyertaan, sijil penghargaan, sijil pertandingan dan sijil pemenang
  (Johan, Naib Johan dan Ketiga)
6. Menyediakan keperluan alatan untuk majlis penyampaian hadiah
7. Mendapatkan senarai pemenang-pemenang daripada JK Urusetia
8. Menyediakan petugas untuk majlis penyampaian hadiah
9. Memastikan penerima bersiap sedia awal
10. Menyediakan beberapa pelajar ‘stand by’ untuk menerima hadiah
11. Menyediakan anggaran perbelanjaan
  Mengemukakan anggaran perbelanjaan selewat-lewatnya pada 10 September 2012
  kepada Uni HEM PPD Padawan
                     11        PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                            BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA
                                       LAMPIRAN 2

           PENGURUS              GURU / PENYELIA / PPM
                 MURID   MURID      PENGIRING
SEKOLAH        PESERTA                                JUM
                 LELAKI  PEREMPUAN
            (PK HEM)              LELAKI     WANITA
SK.TELAGA AIR       1     3      2      1         1
SK. KAMBUG        1     3      2      1         1
SK. PANGKALAN AMPAT    1     3      2      1        1
SK.ST BERNARD SADIR    1     3      2      1        1
SK. PESANG BEGU      1     3      2      1        1
SK.SEMBAN         1     3      2      1        1
SK. BENGOH        1     3      2      1        1
SJKC           1     3      2      1        1
SJKC           1     3      2      1        1
SJKC           1     3      2      1        1
SJKC           1     3      2      1        1
SJKC           1     3      2      1        1
SJKC           1     3      2      1        1
SJKC           1     3      2      1        1
SJKC           1     3      2      1        1
SK            1     3      2      1        1
SK            1     3      2      1        1
SK            1     3      2      1        1
SK            1     3      2      1        1
SK            1     3      2      1        1
SK            1     3      2      1        1
SK            1     3      2      1        1
SK            1     3      2      1        1
JURULATIH                          5        5
AJK KERJA                          10       10
JUMLAH          23    69      46      38       38
                      12       PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                                     BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA


                                                             LAMPIRAN 3


    05.30 – 08.00    08.00 – 12.00    12.30 – 02.00   02.00 – 04.30     04.00 – 06.00     06.00 – 08.30  08.30 – 10.30
            Bola Sepak
    SOLAT,
            1.Pengenalan kepada
    SELAMAT      permainan bola
             sepak.                                        PEGURUSAN     PERMAINAN
    PAGI M’SIA               PEGURUSAN
            2.Latihan                PERMAINAN                   DIRI SOLAT    KECIL
PERTAMA PENGURUSAN               DIRI SOLAT               PERMAINAN
             memanaskan               CATUR                     DAN MAKAN
    DIRI DAN                DAN MAKAN               BOLA JARING
             badan, latihan                                    MALAM       (ubahsuai
    SARAPAN                 TENGAHARI
             kemahiran                                                permainan)
             bersama bola dan
             latihan koordinasi
            Bola Sepak
            1.Latihan
    SOLAT,      memanaskan badan            PERTANDINGAN
    SELAMAT      dan ujian kemahiran  PEGURUSAN    PERMAINAN
                                                        MENGEMAS ALATAN,
KEDUA  PAGI M’SIA    (Menimang bola,    DIRI SOLAT               MAJLIS
                                                        ‘BREAK CAMP’ &
    PENGURUSAN    hantaran, menerima  DAN MAKAN    1.Bola Sepak     PENUTUPAN
                                                        PERJALANAN BALIK
    DIRI DAN     dan mengawal     TENGAHARI    2. Catur
    SARAPAN      bola, mengelecek            3. Bola Jaring
             dan menjaringkan
             gol
                              13                       PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                                 BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA                                                           LAMPIRAN 4
              BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA ( RIMUP )
                       SMK PADAWAN, PADAWAN

                      MAKLUMAT PENYERTAAN SEKOLAH

   PENDAFTARAN PEGAWAI

NO                          J    NO I/C @ S/K         JAWATAN          TUGASAN


1.                 PENGURUS


2.                Pegawai Pengiring


3.                Pegawai Pengiring
                             14                      PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                              BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA
                   BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN
   SEKOLAH                                                 2012
                         1MALAYSIA


NO         NAMA    TAHUN     NO I/C @ S/K             JANTINA           CATATAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.Disediakan oleh;                                       Disahkan oleh;


(             )      COP SEKOLAH                      (              )
Jawatan :                                          Guru Besar,
Tarikh :                                           Tarikh :                      15                         PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
   BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA
16                    PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                              BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA                           LAMPIRAN 5
   BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1 MALAYSIA ( RIMUP )
         JABATAN PELAJARAN SARAWAK
        STANDARD OPERATING PROCEDURE ( SOP )
Nama Sekolah      : Rujuk Edaran Senarai Nama sekolah
Aktiviti        : Bengkel Permainan 1Murid 1Sukan Malaysia
Tempat         :
Tempoh         : 2 Hari
Jumlah Peserta      : 115Pelajar Asrama Sekolah Rendah, SK dan SJKC
Pengelola        : SK Binyu dan Pejabat Pelajaran Daerah Padawan


LANGKAH-LANGKAH/PERKARA- PERKARA YANG PERLU DIAMBIL TINDAKAN

SEBELUM AKTIVITI ( Persediaan awal )
1. Adakan mesyuarat dan menubuhkan AJK Bengkel Permainan 1Murid 1Sukan Malaysia
2. Pastikan peserta mengisi boring kebenaran ibu bapa/penjaga sebelum menyertai bengkel.
3. Seramai 115 orang pelajar Asrama ,SK dan SJKC dari kelas tahun 3 hingga 65(Tahap II) dipilih
 untuk Menyertai bengkel.
4.Memaklumkan kepada ibubapa pelajar dengan menulis surat untuk memberitahu tentang
  Penglibatan anak mereka dalam aktiviti tersebut.
5.Memastikan pelajar telah mengisi dengan lengkap borang deklarasi serta menandatangi borang
  tersebut oleh penjaga mereka.
6. Menyediakan alat pertolongan cemas –First Aid
7. Menerangkan peraturan-peraturan keselamatan sepanjang aktiviti berlangsung nanti serta
  Langkah dan tindakan kecemasan jika berlaku sebarang kemalangan kepada ibu bapa,pelajar dan
  pegawai yan Mengiringi (Tindakan Guru Pengiring).
8. Pengangkutan pergi dan balik (Tindakan Unit HEM PPD)
9. Melantik Guru Pengiring untuk mengiring dan menjaga murid-murid di bawah jagaan mereka dari
  segi keselamatan.(Tindakan sekolah masing-masing)
10. Guru Pengiring memaklumkan kepada peserta sebelum bertolak supaya mematuhi peraturan
   program dari masa ke semasa.
11. Memastikan tempat dan tapak aktiviti sesuai dan selamat untuk menjalankan aktiviti.


SEMASA AKTIVITI

  1. Taklimat peraturan –peraturan program kepada peserta dan pegawai yang terlibat sebaik
   sahaja tiba di lokasi bengkel.
  2. Pemeriksaan secara berkala untuk kepastian keselamatan tempat/tapak oleh pegawai
   keselamatan.
  3. Memastikan alat Kecemasan sentiasa berada ditempat perkhemahan dan mudah didapati.
  4. Langkah –langkah dan peraturan-peraturan tambahan yang difikirkan perlu akan di buat
   dari semasa ke semasa atas keperluan semasa.
  5. Hanya pegawai yang dilantik sahaja dibenarkan memberi rawatan kecemasan/ubat kepada
   pelajar/pesakit.
  6. Jika berlaku kecemasan atau kemalangan pegawai hendaklah dirujuk kepada pegawai
   perubatan.
                       17         PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                             BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA  7. Makluman kepada komandan, AJK Keselamatan , Guru Pengiring dan Fasilitator atas
   perkara-perkara yang tidak diingini berlaku atau jika berlaku kecemasan untuk diambil
   tindakan segera.
  8. Semua murid yang terlibat hendaklah mengikut semua aktiviti seperti pada jadual yang
   dirancang kecuali yang sakit.

 SELEPAS AKTIVITI

  1. Sebelum balik/berangkat, buat satu senarai semak ( Roll Call ) untuk memastikan pelajar
   semua sudah ada berada di situ (Tindakan pegawai pengiring sekolah masing-masing)
  2. Menerangkan peraturan-peraturan keselamatan kepada pelajar,serta pegawai pengiring
   semasa dalam perjalanan balik sehinggalah pelajar itu sampai di asrama atau di rumah
   masing-masing.
  3. Pastikan tempat berbengkel dibersihkan terlebih dahulu sebelum meninggalkannya.
  4. Pastikan murid pulang dan tiba di asrama( dengan pengetahuan Waden yang bertugas ) dan
   jika pelajar balik ke rumah,Pegawai pengiring bertanggungjawab menghantar pelajar
   tersebut hingga sampai di rumah pelajar dengan pengetahuan ibu bapa.    Adalah diharapkan segala ‘Standard Operating Procedure’ (SOP) di atas dipatuhi dengan
    sepenuhnya dan kerjasama semua pihak yang terlibat adalah sangat diharapkan.

    Terima kasih .Disediakan oleh,                         Disahkan Oleh


………………………………………                         …………………………………….
( AKIHITO BIN NAWAWI )                     ( HAJI BIDIN BIN ABAS )
KU HEM                             PPDD Padawan

BENGKEL BTR1M                          BENGKEL BTR1M
Penyelaras                           Pengerusi
                      18         PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN
                       BENGKEL PERMAINAN 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA
                                   LAMPIRAN 6
              KOS PERBELANJAAN

NO  PERKARA              KUANTITI HARGA       JUMALAH
 1  BOLA SEPAK              10   RM55        RM550
 2  KON KECIL              1 SET  RM95        RM95
 3  BIB BOLA SEPAK           2 SET  RM85        RM170
   HADIAH
     1. TEMPAT PERTAMA   RM80
       (HAMPER /MADEL)
 4    2. TEMPAT PERTAMA   RM60                   RM185
                           RM185
       (HAMPER /MADEL)
     3. TEMPAT PERTAMA   RM45
       (HAMPER /MADEL)
                                     RM1000
                    19      PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN

								
To top