Teorije inflacije i mehanizmi inflacije by seminarskirad

VIEWS: 7 PAGES: 2

									Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Teorije inflacije i mehanizmi inflacije". Rad ima 12 strana.
Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da
bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U
tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo
Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.
VISOKA POSLOVNA SKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

- SEMINARSKI RAD -

Predmet -Javne finansije-

Tema: Teorije inflacije i mehanizmi inflacije

Beograd, 2010. godine

SADRŽAJ

1. Uvod ………...…………………………………………. 3

2.Teorije inflacije i mehanizmi inflacije……………………………………………........… 4

2.1. Pokušaj definiranjas inflacije ……………….…………………………………… 4

2.2. Uzrok inflacije ……………….…………………………………… 5

2.3. Vrste inflacije …………………………………………………… 6

3.Inflacija prema primarnim uzrocima nastanka inflacionog poremećaja ……………. 7

3.1. Platni bilans I struktura inflacije ……………………………………….…………… 9

4. Zaključak …………………………………….. 10

5. Literatura ……………………………………. 11

1.UVOD

Inflacija je postala prvorazredna, gotovo opšti svetski problem. Velike i male zemlje, razvijene i
nerazvijene privrede s njom se susreću.

I u našoj zemlji inflacija je postala proces prilično velikih razmera. Interes za njene uzroke, karakteristike i
efekat veoma je velik, kao što je veliki interes za mogućnosti i sredstva borbe protiv nje. Zbog toga se o
inflaciji mnogo piše i diskutuje, ali jedinstvenih stavova gotovo da i nema. U mnogo čemu razlikuje se
teorijska objašnjenja njenih uzroka, a isto tako i mišljenja o merama koje bi trebalo preduzimati da se ona
spriječi ili savlada.

Neretko se ona tretira gotovo isključivo kao posledica neodmerene monetarno-kreditne politike. U novije
vreme ona se često objašnjava nerazmjernim porastom nadnica i plata.
Svaka inflacija zahteva poseban detaljan studij njenih uzroka.

Sve se više afirmira mišljenje da je inflacija kompleksna pojava i bolest celokupnog privrednog organizma
i da je ona uvek specifična, pa prema tome, da su i veoma specifični i raznovrsni uzroci koji je izazivaju.

2.TEORIJE INFLACIJE I MEHANIZMI INFLACIJE

2.1. Pokušaj definiranja inflacije

Inflacija potiče od latinske reči inflatio – nadimanje ili naduvanje a termin u ekonomskoj literaturi, u smislu
naduvanja počeo se koristiti tokom američkog građanskog rata koji je trajao od 1861-1865. godine.

Istorija inflacije počinje sa latinskim tiraninom Hipijem 527. godine p.n.e. i Septimijem Severom, rimskim
imperatorom, 198. godine p.n.e. koji su sveli vrednost valute za 50-60%.

Inflacija je jedna ekonomsko-finasnsijska pojava, izazvana poremećajima ravnoteže u faktorima
proizvodnje, a kao njena posljedica nastaje povećanje novčanog opticaja emisijom novčanica i kreditnog
novca bez odgovarajućeg pokrića u metalu ili proizvodnji.

...
 --------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
           PREUZETI NA SAJTU.---------------------
                    www.maturskiradovi.net
              MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
                   maturskiradovi.net@gmail.com

								
To top