Docstoc

Finansijski menadžment

Document Sample
Finansijski menadžment Powered By Docstoc
					Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Finansijski menadžment". Rad ima 15 strana. Ovde je
prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da
bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U
tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo
Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.
SADRZAJ:

UVOD……………………………………………………………………………………………………………….2

1. FINANSIJSKO IZVESTAVANJE KROZ PRIZMU CILJNIH VELICINA
USPEHA………………………………………………………………………………………2

2. KLASIFIKACIJA FINANSIJSKIH RACIO BROJEVA PREMA PATRICK
GAUGHAN…………………………………………………………………………………….5

4.ANALIZA OBRTA IMOVINE………………………………………………………………….8

5.ANALIZA LIKVIDNOSTI I SOLVENTNOSTI………………………………….9

6.INDIKATORI EFIKASNOSTI INVESTIRANJA AKCIONARA……11

7.IZRACUNAVANJE UKUPNOG IZRAZA USPESNOSTI ZETA
SCORE……………………………………………………………………………………………………………13

ZAKLJUCAK………………………………………………………………………………………………….14

LITERATURA……………………………………………………………………………………………….15

UVOD

Zadatak finansijskog izvestavanja je usmeren u pravcu njihovog citanja sa ciljem zadovoljenja potreba
citavog niza interesnih grupa pri cemu je na promenu structure interesnih grupa, zatim na izmenu njigovih
potreba kao I na pomeranje potreba u listi prioriteta uticao privredni razvoj kao dinamicki proces.

Za kontrolu I odlucivanje o izboru izvora finansiranja preduzeca ili banke,plasiranja tih sredstava I
merenju mjihove efikasnosti preko rentabilnosti I obrta menadzmentu banaka I sl. Finansijskih institucija
glavni izvor informacija su finansijski izvestaji.

Finansijske izvestaje menadzment banke moze sastavljati za svoje potrebe na razne nacine u zavisnosti
od internih potreba upravljanja.Sto se,medjutim tice potrebe eksternih korismika finansijskih izvestaja
menadzment banke je obavezan da sastavlja I objavljuje finansijske izvestaje u skladu sa odredbama
racunovodstvenih standarda.

1. Finansijsko izvestavanje kroz prizmu ciljnih velicina uspeha

Izvodjenje vidljivih zakljucaka od strane brojnih korisnika o finansijskim ucesnicima sastavljaca analize
finansijskih izvestaja, koja ima za cilj da poveca njihovu iskazanu moc, zatim, da omoguci tacniju procenu
ciljnih velicina I prognozu njihovog daljeg razvoja, kao I da omoguci uspesno upravljanje rastom I
razvojem preduzeca, osnova je za uspesno upravljanje biznisom.

Finansijsko izvestavanje se u poslovnoj praksi, manifestuje kao funkcija I kao zadatak uz cvrstu
povezanost oba ova aspekta.Zadatak finansijskog izvestavanja je usmeren u pravcu njihovog citanja sa
zadatkom zadovoljenja potreba citavog niza interesnih grupa, pri cemu je na promenu strukture interesnih
grupa, zatim za izmenu njihovih potreba, kao I na pomeranje potreba u listi prioriteta uticao privredni
razvoj kao dinamicki proces.

Likvidnost trgovca ili preduzeca je apostrofirana kao primarni cilj finansijskog izvestavanja, u prvom
razvojnom periodu kapitalizma, odnosno odrzavanje sposobnosti placanja je bilo merilo I za ekonomski
uspeh.Nesposobnost placanja ozbiljno je ugrozavala opstanak preduzetnika ili preduzeca tj. odgadjala je
realizaciju nameravane kupovine roba ili usluga, sto ima za posledicu propustanje sanse za zaradom I
pre ili kasnije rezultira prestankom poslovanja I finansijskom slomu preduzeca.I za kreditore
likvidnost,merena odnosom primanja I izdavanja je imala ogroman znacaj,medjutim s cilem
odgovarajuiceg osiguranja od rizika (pri davanju trazenog kredita) kreditori su insistirali da se principu
likvidnosti,kao nadredjen,prikljuci princip sigurnosti.

Do radikalne promene potrebe za finansijskim izvestavanjem doslo je u drugoj polovini XIX veka ,
odnosno korisnici su zahtevali da se primanja I izdavanja, kao merne velicine uspeha, racionalno
supstuisu adekvatnijim mernim velicinama.Izlaz je nadjen u drugom ekonomskom cilju preduzeca I
mernoj velicini uspeha preduzetnika, tj. u periodicnom rezultatu kao razlici prihoda I rashoda, koji sluzi
kao kompas I kao merilo realizacije cilja preduzeca.

...--------------------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD
MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.----------------------------------------------------
                    www.maturskiradovi.net
              MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
                  maturskiradovi.net@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:9/26/2012
language:Unknown
pages:2