Finansijski menadžment by seminarskirad

VIEWS: 0 PAGES: 2

									Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Finansijski menadžment". Rad ima 15 strana. Ovde je
prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da
bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U
tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo
Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.
SADRZAJ:

UVOD……………………………………………………………………………………………………………….2

1. FINANSIJSKO IZVESTAVANJE KROZ PRIZMU CILJNIH VELICINA
USPEHA………………………………………………………………………………………2

2. KLASIFIKACIJA FINANSIJSKIH RACIO BROJEVA PREMA PATRICK
GAUGHAN…………………………………………………………………………………….5

4.ANALIZA OBRTA IMOVINE………………………………………………………………….8

5.ANALIZA LIKVIDNOSTI I SOLVENTNOSTI………………………………….9

6.INDIKATORI EFIKASNOSTI INVESTIRANJA AKCIONARA……11

7.IZRACUNAVANJE UKUPNOG IZRAZA USPESNOSTI ZETA
SCORE……………………………………………………………………………………………………………13

ZAKLJUCAK………………………………………………………………………………………………….14

LITERATURA……………………………………………………………………………………………….15

UVOD

Zadatak finansijskog izvestavanja je usmeren u pravcu njihovog citanja sa ciljem zadovoljenja potreba
citavog niza interesnih grupa pri cemu je na promenu structure interesnih grupa, zatim na izmenu njigovih
potreba kao I na pomeranje potreba u listi prioriteta uticao privredni razvoj kao dinamicki proces.

Za kontrolu I odlucivanje o izboru izvora finansiranja preduzeca ili banke,plasiranja tih sredstava I
merenju mjihove efikasnosti preko rentabilnosti I obrta menadzmentu banaka I sl. Finansijskih institucija
glavni izvor informacija su finansijski izvestaji.

Finansijske izvestaje menadzment banke moze sastavljati za svoje potrebe na razne nacine u zavisnosti
od internih potreba upravljanja.Sto se,medjutim tice potrebe eksternih korismika finansijskih izvestaja
menadzment banke je obavezan da sastavlja I objavljuje finansijske izvestaje u skladu sa odredbama
racunovodstvenih standarda.

1. Finansijsko izvestavanje kroz prizmu ciljnih velicina uspeha

Izvodjenje vidljivih zakljucaka od strane brojnih korisnika o finansijskim ucesnicima sastavljaca analize
finansijskih izvestaja, koja ima za cilj da poveca njihovu iskazanu moc, zatim, da omoguci tacniju procenu
ciljnih velicina I prognozu njihovog daljeg razvoja, kao I da omoguci uspesno upravljanje rastom I
razvojem preduzeca, osnova je za uspesno upravljanje biznisom.

Finansijsko izvestavanje se u poslovnoj praksi, manifestuje kao funkcija I kao zadatak uz cvrstu
povezanost oba ova aspekta.Zadatak finansijskog izvestavanja je usmeren u pravcu njihovog citanja sa
zadatkom zadovoljenja potreba citavog niza interesnih grupa, pri cemu je na promenu strukture interesnih
grupa, zatim za izmenu njihovih potreba, kao I na pomeranje potreba u listi prioriteta uticao privredni
razvoj kao dinamicki proces.

Likvidnost trgovca ili preduzeca je apostrofirana kao primarni cilj finansijskog izvestavanja, u prvom
razvojnom periodu kapitalizma, odnosno odrzavanje sposobnosti placanja je bilo merilo I za ekonomski
uspeh.Nesposobnost placanja ozbiljno je ugrozavala opstanak preduzetnika ili preduzeca tj. odgadjala je
realizaciju nameravane kupovine roba ili usluga, sto ima za posledicu propustanje sanse za zaradom I
pre ili kasnije rezultira prestankom poslovanja I finansijskom slomu preduzeca.I za kreditore
likvidnost,merena odnosom primanja I izdavanja je imala ogroman znacaj,medjutim s cilem
odgovarajuiceg osiguranja od rizika (pri davanju trazenog kredita) kreditori su insistirali da se principu
likvidnosti,kao nadredjen,prikljuci princip sigurnosti.

Do radikalne promene potrebe za finansijskim izvestavanjem doslo je u drugoj polovini XIX veka ,
odnosno korisnici su zahtevali da se primanja I izdavanja, kao merne velicine uspeha, racionalno
supstuisu adekvatnijim mernim velicinama.Izlaz je nadjen u drugom ekonomskom cilju preduzeca I
mernoj velicini uspeha preduzetnika, tj. u periodicnom rezultatu kao razlici prihoda I rashoda, koji sluzi
kao kompas I kao merilo realizacije cilja preduzeca.

...--------------------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD
MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.----------------------------------------------------
                    www.maturskiradovi.net
              MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
                  maturskiradovi.net@gmail.com

								
To top