Docstoc

Simboli Evropske Unije i njene integracije - seminarski

Document Sample
Simboli Evropske Unije i njene integracije - seminarski Powered By Docstoc
					Simboli Evropske Unije i njene integracije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

САДРЖАЈ
УВОД..............................................................................................................................................3
СИМБОЛИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ......................................................................................4
МИТ О ЕВРОПИ................................................................................................................5
ЗАСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ........................................................................................6
СИМБОЛИ НА ЗАСТАВИ ЕУ – ПЛАВО.......................................................................7
СИМБОЛИ НА ЗАСТАВИ ЕУ – ЖУТО...................................................................8
ДВАНАЕСТ КАО НУМЕРИЧКИ СИМБОЛ............................................................8
ХИМАН ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ.........................................................................................10
УЛОГА НОВЦА У КОНСТУКЦИЈИ ЕВРОПСКОГ ИДЕНТИТЕТА........................10
ИСТОРИЈА ЕВРА......................................................................................................10
ЕВРО – КОВАНИ НОВАЦ.......................................................................................12
ДАН ЕВРОПЕ..................................................................................................................13
ОЧЕВИ ОСНИВАЧИ ЕУ – КАО КУЛТНИ ХЕРОЈИ...................................................14
СЛОГАН ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – „ЈЕДИНСТВО У РАЗНОЛИКОСТИ“....................14
ЗАКЉУЧАК.................................................................................................................................15
ЛИТЕРАТУРА..............................................................................................................................16
УВОД
Симболи се, историјски гледано, преносе у оквиру процеса културе трансмисије, а савременици их
размењују у процесу друштвеног комуницирања. Европске визуелне умјетности су се показале као
иеално средство за исказивање и остваривање поликутурног карактера европског културног
идентитета. Кроз визуелне умјетничке медије је било могуће изазвати нове вријености идеје о
Европи.
Задатак: требало је визуелно обликовати кутурни идентитет једног веома разђеног културног
простора.
Дошла је до изражаја потреба за стварањем европских симбола који би отелотворили идеје старе-
нове европске културе и економско-политичких интеграција које су предводили процес уједињења.
Било да је неки постојећи симбол прихваћен (крст као симбол хришћана) или као у случају
Европске уније, да је намјерно констурисан, он институцију коју симболише даје легитимитет.
Тај легитимитет није само пуко признање постојања, већ је он политички и суштински битан за
одговор на питања иентитета (Ко сам ја/ Ко смо ми?). Симболи Европске уније обиљежавају њен
идентитет, како политички тако и социјални и културни, и што је веома битно за настајање
Европљанина, доприносе стваеање новог наднационалног иентитета и препознавања заједништва
међу европским нароима.
СИМБОЛИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Европска унија, као и све руге организације користе симболе да би себе представила онима који ЕУ
чине (грађани држава чланица), али и онима који су изван ЕУ – како у Европи тако широм свијета.
Ти симболи су:
ЗАСТАВА
ХИМНА
НОВАЦ
ДАН ЕВРОПЕ
ОЦИ ОСНИВАЧА
ЕВРОПСКИ МОТО
При том, ни застава ни химна не замјењују националне заставе и химне већ су симболи европског
јединства у разноликости. За новац се то угланом не би могло рећи – евро прогласиво замјењује
националне валуте земаља чланица.
МИТ О ЕВРОПИ
Кроз историју је као извор из ког се екстраховао симбол овог континента служио антички мит о
Европи. Иконографски је Европа најчешће представљана како јаше на бику, углавном без посебних
атрибута на најстаријим приказима.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.net


MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:   maturskiradovi.net@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:9/26/2012
language:Unknown
pages:2