KratkoroČne hartije od vrenosti i emitovanje hartija od vrednosti

Document Sample
KratkoroČne hartije od vrenosti i emitovanje hartija od vrednosti Powered By Docstoc
					Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kratkoročne hartije od vrenosti i emitovanje hartija od
vrednosti". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada,
da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim
standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo
Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.
SEMINARSKI RAD

Predmet: FINANSIJE U BIZNISU

KRATKOROČNE HARTIJE OD VREDNOSTI I EMITOVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI

Beograd, januar, 2011

SADRŽAJ

UVOD....................................................................................................................................3

1. HARTIJE OD VREDNOSTI..........................................................................................4

2. KRATKOROČNE HARTIJE OD VREDNOSTI………………………………...…..5

3. FINANSIRANJE EMISIJOM KRATKOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI...7

3.1. Trezorski zapisi……………………………………………………………..….8

3.2. Certifikat o depozitu……………………………………………………………8

3.3. Državne obveznice…………………………………………………………..…8

3.4. Blagajnički zapisi………………………………………………………….….12

3.5. Komercijalni zapisi……………………………………………………………13

3.6. Bankarska potvrda o depozitu (depozitni certifikat)………………………….14

3.7. Bankarski accept…………………………………………………………..…..16

4. IZDAVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI JAVNOM PONUDOM.......................17

4.1. Prospekt za izdavanje hartija od vrednosti........................................................17

5. PONUDA HARTIJA OD VREDNOSTI STRANOG PRAVNOG LICA I INOSTRANIH HARTIJA OD
VREDNOSTI.................................................................18

5.1. Promet hartija od vrednosti stranog pravnog lica..............................................18

6. POSTUPAK IZDAVANJA HARTIJA OD VREDNOSTI JAVNOM PONUDOM19
6.1. Mesto upisa i uplate hartija od vrednosti i rok za upis i uplatu.........................20

6.2. Obustava i poništavanje postupka izdavanja hartija od vrednosti.....................20

6.3. Upis hartija od vrednosti u Centralni registar i uključivanje na

organizovano tržište.................................................................................................21

7.TRGOVINA HARTIJAMA OD VREDNOSTI NA ORGANIZOVANOM
TRŽIŠTU............................................................................................................................21

ZAKLJUČAK.....................................................................................................................23

LITERATURA...................................................................................................................24

UVOD

Hartije od vrednosti predstavljaju pismene isprave na osnovu kojih se izdavaoci obavezuju da njihovim
zakonskim imaocima ispune obavezu upisanu na tim ispravama. U stvari, hartija od vrednosti mora da
ispuni dva uslova: da je u njoj sadržano određeno pravo i da ima sposobnost za promet. Iako se za
hartije od vrednosti često upotrebljava izreka: “pravo iz hartije podrazumeva pravo nad hartijom”, valja
ipak imati u vidu da je to imovinsko pravo.

Hartije od vrednosti su, u osnovi, namenjene da služe prometu određenih imovinskih prava. Smatra se
da je efikasnost tog prometa posebno zavisna od načina kako se hartije od vrednosti prenose, pa je to
istovremeno i osnovni kriterijum njihovog razlikovanja.

Postoje hartije od vrednosti koje glase na donosioca. Donosilac takve hartije od vrednosti ima prava
koja ona utelovljuje. Eventualno legitimisanje korisnika samo je stvar sigurnosti, a ne prave obaveze.
Ove hartije od vrednosti se prenose prostom predajom i to je njihova značajna komparativna prednost.

Hartije po naredbi glase na ime, ali uz dodatak (ispred imena) “po naredbi”. To lice je ovlašćeno da
naredi da se obaveza ima ispuniti nekom drugom licu. Ova naredba se unosi na poleđini hrtije
(pismeno). Tipična hartija od vrednosti ove vrste je menica.

Hartije od vrednosti na ime (tzv. rekta-hartija) prenose se ugovorima (recimo, ugovorom o nasleđu).
Ovaj promet je otežan utoliko što se prenos mora dokazati. Tako, na primer, prenos akcija (koje glase
na ime) punovažan je tek pošto je zapisan u knjigu akcionara.
---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.netMOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:9/26/2012
language:Unknown
pages:2