Docstoc

Carinski sistem

Document Sample
Carinski sistem Powered By Docstoc
					vo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Carinski sistem". Rad ima 13 strana. Ovde je
prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA
izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni
(formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive
karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.
SEMINARSKI RAD
Predmet: SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
CARINSKI SISTEM
Beograd, mart, 2010.
SADRŽAJ
UVOD…………………………………………………………………………………………..
3
1.CARINSKI SISTEM……………………………………………………………………..…4
2.POJAM CARINSKOG SISTEMA…………………………………………………………4
3.VRSTE CARINSKIH SISTEMA………………………………………………….……….5
4.CARINSKI SISTEM EVROPSKE UNIJE………………………………………..………5
5.CARINSKI SISTEM SRBIJE………………………………………………………….…..5
6.OSNOVNI INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA SRBIJE……………………………..6
6.1. Carinska roba……………………………………………………………...……….7
6.2. Carinska obaveza i carinski obveznik……………………………………..……….9
6.3. Carinjenje robe……………………………………………………………...…….10
ZAKLJUČAK………………………………………………………………………………..12
LITERATURA…………………………………………………………………...…………..13
UVOD
1.CARINSKI SISTEM
U carinskom sistemu su najvažnije uvozne carine i država ih koristi da bi zaštitila svoje
tržište, a istovremeno da bi naplatila javni prihod, kojim može da stimuliše domaću
proizvodnju. U osnovi, postoje dva osnovna tipa carina, finansijske i ekonomske. Ova podela
je vezana za ciljeve koje država želi da postigne sa carinama. Prihod budžeta je jedini cilj kod
finansijskih carina, dok je kod ekonomskih carina osnovni cilj zaštita, tj. unapređenje
određene privredne grane (poljoprivreda, industrija...)
2.POJAM CARINSKOG SISTEMA
Carinski sistem predstavlja sredjenu celinu instituta i pravnih propisa (autonomnih i
medjunarodnih) koji se primenjuju na odredjenoj carinskoj teritoriji . Ti instituti su : carinska
roba, carinski nadzor, carinsko područje, linija, obaveza, obveznik, oslobodjenja od plaćanja
carine i dr.
Carinski suverenitet je pravo odredjene države da primenjuje odredjeni sistem carina i
carinske zaštite.Carina i carinski sistem svake zemlje su značajni regulatori uvoza, a ime i
zaštite domaće proizvodnje.Ne može se trgovati bez dovoljnog poznavanja osnovnih instituta
i instrumenata carinskog sitema svoje zemlje i zemlje potencijalnog partnera.
Mada države svoje carinske sisteme uredjuju autonomno, snagom svog carinskog
suvereniteta, oni ipak uglavnom nisu potpuno autonomni, već su prožeti nizom
medjunarodnih propisa, što je korisno, jer unificiranje nekih rešenja u carinskim sistemima
više država dovodi do efikasnijeg i bržeg sprovodjenja carinskog postupka.
3.VRSTE CARINSKIH SISTEMA
Osnovne vrste carinskih sistema su:
– Autonomni carinski sistem – podrazumeva regulisanje osnovnih instituta iz oblasti carina
bez ikakvog inkorporiranja medjunarodnih konvencija u carinski sistem te države. Takvih
država danas gotovo da nema, čak su i države koje su ranije bile zatvorene i izolovane (Kina,
Kuba i dr.) sada otvorene.
– Kombinovani carinski sistem – carinski sistem koji, pored niza autonomnih rešenja, u sebi
sadrži i niz medjunarodnih pravnih rešenja.
4.CARINSKI SISTEM EVROPSKE UNIJE
Belgija, Holandija, Italija, Francuska, SR Nemačka i Luksemburg su 01.01.1958. stvorile
uniju potpisivanjem ugovora, kojoj su se kasnije pridružile još neke zemlje. Cilj unije bio je
stvaranje zajedničkog tržišta, koji je i ostvaren 1995. kada su ukinute carine medju članicama
i uvodjenjem zajedničke valute – eura 2002.---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.netMOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:9/26/2012
language:Unknown
pages:2