Docstoc

Situatia proiecte Primarii

Document Sample
Situatia proiecte Primarii Powered By Docstoc
					          ROMÂNIA
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL IALOMIŢA

                    SITUAŢIA PROIECTELOR CU FINANŢARE EUROPEANĂ IMPLEMENTATE DE AUTORITĂŢILE PUBLICE DIN JUDEŢUL IALOMIŢA
                                                          PÂNĂ ÎN ANUL 2011
                                                                                                       ANEXA 1Nr. Denumire UAT      Programul                         Titlul proiectului                      Valoarea totală (mii lei) Perioada de implementare    Obs.
                                                                                1,087.64
   1 Slobozia     POR, Axa 3, DMI 3.2  Amenajare Centru comunitar al persoanelor în vârstă din municipiul Slobozia, jud. Ialomița                     2010 - 2011       Finalizat
            PHARE CES 2006    Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă în cartierul Feteşti Gară, etapa I                   4,090.03     2009 - 2010       Finalizat
   2 Feteşti     PODCA, DMI 1.1    Scrierea strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Feteşti, jud. Ialomiţa                   380.16     2009 - 2010       Finalizat
 3           PHARE CES 2004    Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare - zona Urziceni Nord.           245.10     2008 - 2010       Finalizat
     Urziceni
            PHARE CES 2005    Modernizarea reţelelor de canalizare din municipiul Urziceni, jud. Ialomiţa.                   4,749.86     2008 - 2009       Finalizat
   4         PHARE CES 2004    Imbunătăţirea sistemului de salubrizare, colectare şi gestionare a deşeurilor in oraşul Amara in vederea reabilitării mediului, protejării-sănptăţii populaţiei şi creşterea calităţii vieţii in cadru
                                                                                1,532.17     2006 2009        Finalizat
                       Pregatirea închiderii depozitelor neconforme de deşeuri din oraşul Amara                      219.30
     Amara     PHARE CES 2005                                                                      2007 - 2008       Finalizat
                       Imbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă potabilă in oraşul Amara prin introducerea unor           3,902.73
            PHARE CES 2004    elemente tenologice suplimentare: front captare, conductă aducţiune, staţie de tratare şi                     2008 - 2010       Finalizat
   5 Căzăneşti
   6 Fierbinţi-Tîrg  SAPARD        Alimentare cu apă, com. Fierbinţi-Tîrg, satele Fierbinţi-Tîrg, Fierbinţii de Jos, Grecii de Jos, jud. Ialomiţa   31,061.05     2006 - 2008       Finalizat
            PHARE CES 2004    Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor în zona est a judeţului Ialomiţa
                       (consiliul local Ţăndărei, Giurgeni, Săveni, M.Kogălniceanu, Gura Ialomiţei, Ograda, Sudiţi,
     Ţăndărei               Platoneşti, Movila)                                                 4,603.42     2008 - 2010       Finalizat
 7           PHARE CES 2005    Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă în oraşul Ţăndărei, judeţul Ialomiţa.         4,823.99     2008 - 2009       Finalizat
 8   Adîncata
 9   Albeşti
 10   Alexeni
 11   Andrăşeşti
 12   Armăşeşti
 13   Axintele
 14   Balaciu    SAPARD        Lucrări de alimentare centralizată cu apă com Balaciu, satele Balaciu, Crăsanii de Sus, Crăsanii de Jos, Copuzu, jud. Ialomiţa 2006 - 2008
                                                                              21,505.99                    Finalizat
 15   Bărbuleşti
 16   Bărcăneşti
 17   Borăneşti
18  Borduşani
19  Brazii
20  Bucu
21  Bueşti      PHARE CES 2005                                                         4
                    Sistem de management integrat in com. Buesti, Albesti, Andrasesti, Perieti, Ciulnita si Cosambesti, jud.Ialomita ,245.82     2008 - 2010      Finalizat
22  Ciochina
23  Ciocîrlia
           SAPARD      Modernizare alimentare centralizată cu apă în com. Ciulniţa, satele Ioan Ghica şi Ivăneşti, jud. Ialomiţa   35,113.33     2006 - 2008      Finalizat
24  Ciulniţa     PHARE CES 2005  Îmbunătățirea managementului financiar la nivelul comunelor Ciulnița și Buești                   86.00     2004 - 2005      Finalizat
25  Cocora      SAPARD      Modernizare alimentare centralizată cu apă, com.Cocora, sat Cocora, jud. Ialomiţa               20,567.49     2006 - 2008      Finalizat
26  Colelia
27  Coşereni     PHARE CES 2006  Managementul integrat al deşeurilor în localităţile Coşereni, Axintele, Bărcăneşti - Judeţul Ialomiţa    4,754.34       2008 - 2010      Finalizat
28  Cosîmbeşti    SAPARD      Modernizare alimentare centralizată cu apă în com. Cosîmbeşti, satele Cosîmbeşti, Gimbăşani, Mărculeşti, jud. Ialomiţa
                                                                          1,960.11       2006 - 2008      Finalizat
29  Drăgoeşti
30  Dridu      PHARE CES 2006  Managementul integrat al deșeurilor în localitățile Dridu, Fierbinți, Adîncata, Moldoveni, Jilavele, Maia, Brazii, Roşiori, Drăgoieşti,-Moviliţa, Sineşti din Judeţul Ialomiţa*
                                                                           4,776.31     2008 2010        Finalizat
31  Făcăeni
32  Gheorghe Doja
33  Gheorghe Lazăr
34  Giurgeni
35  Gîrbovi     SAPARD      Modernizarea alimentării centralizate cu apă, com. Gîrbovi, jud. Ialomiţa                   26,444.32     2006 - 2008      Finalizat
36  Grindu
           SAPARD      Modernizare alimentare centralizată cu apă, com. Griviţa, sat Traian, jud. Ialomiţa              30,239.45     2006 - 2008      Finalizat
   Griviţa              Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor în zona de nord a judeţului
37                   Ialomiţa (consiliile locale Griviţa, Reviga, Miloşeşti, Traian)
           PHARE CES 2006                                                          2,878.50     2008 - 2010      Finalizat
38  Gura Ialomiţei
39  Ion Roată
40  Jilavele    SAPARD      Modernizare DC 10 Jilavele-Slătioarele, com. Jilavele, jud. Ialomiţa                      2,611.38     2003 - 2004      Finalizat
41  Maia
42  Manasia
43  Mărculeşti
44  Mihail Kogălniceanu
           SAPARD      Modernizare alimentare cu apă, com. Mihail Kogălniceanu, satele Gura Ialomiţei şi Luciu, jud. Ialomiţa     8,994.72     2006 - 2008      Finalizat
45  Miloşeşti
46  Moldoveni
47  Movila
48  Moviliţa    SAPARD      Modernizare străzi în com. Moviliţa şi com. Drăgoeşti, jud. Ialomiţa                      32,265.92     2006 - 2008      Finalizat
49  Munteni Buzău SAPARD       Modernizare alimentare centralizată cu apă, com. Munteni Buzău, jud. Ialomiţa                 27,100.60     2006 - 2008      Finalizat
50  Ograda
51  Platoneşti
52  Perieţi     SAPARD      Alimentare centralizată cu apă com. Perieţi, satele Stejaru şi Păltiniş, jud. Ialomiţa             8,732.14     2006 - 2008      Finalizat
53  Reviga
54  Roşiori
55  Sălcioara
56  Sărăţeni
57 Săveni
58 Scînteia    SAPARD       Modernizare centralizată cu apă, com. Scînteia jud. Ialomiţa                         14,818.68   2006 - 2008  Finalizat
                   Reducerea impactului depozitelor de deşeuri asupra mediului in zona de centru a Judeţului
                   Ialomiţa (consiliile locale Sf.Gheorghe,Sărăţeni, Ion Roată, Gârbovi, Balaciu, Munteni Buzău,
59  Sfîntu Gheorghe PHARE CES 2004  Ciochina)                                                    3,874.30  2007 - 2010  Finalizat
60  Sineşti     SAPARD      Modernizare alimentare centralizată cu apă în com. Sineşti, satele Sineşti, Cătruneşti şi Lilieci, jud. Ialomiţa 1,598.10  2006 - 2008  Finalizat
61  Stelnica    SAPARD      Modernizare alimentare centralizată cu apă, com. Stelnica, satele Stelnica, Maltezi, jud. Ialomiţa       30,494.56  2006 - 2008  Finalizat
62  Sudiţi
63  Traian
64  Valea Ciorii
65  Valea MăcrişuluiSAPARD      Modernizare alimentare centralizată cu apă, com. Valea Măcrişului, jud. Ialomiţa               27,184.59   2006 - 2008  Finalizat
66  Vlădeni     SAPARD      Modernizare alimentare centralizată cu apă, com. Vlădeni, jud. Ialomiţa                    19,541.49   2006 - 2008  Finalizat                                      PREFECT
                                  PETRU-MĂDĂLIN TECULESCU
            ROMÂNIA
    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
   INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL IALOMIŢA

   SITUAŢIA PROIECTELOR CU FINANŢARE EUROPEANĂ AFLATE ÎN IMPLEMENTARE DE CĂTRE AUTORITĂŢILE PUBLICE DIN JUDEŢUL IALOMIŢA
                               decembrie 2011
                                                                     ANEXA 2


Nr.  Denumire UAT   Programul/Axa/Masur Titlul proiectului                        Valoarea   Perioada de Stadiul implementării
            a                                          totală (mii  implementa
                                                       lei)     re
1   Slobozia     PODCA, Axa 2, DMI    Optimizarea si reducerea timpilor de livrare a serviciilor  1,195.21   2010 - 2012 Achiziție analiză sistem. Cererea de
            2.2           publice prin utilizarea instrumentelor moderne de control               rambursare nr.1 aprobată
                        managerial in cadrul Primariei Slobozia
2   Feteşti      POS Mediu, Axa, DMI Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu     94,021.52   2007 - 2013  Încheiat contract staţie de epurare.
            1.1         apă şi de canalizare în regiunea Constanţa - Ialomiţa                    Licitaţie pentru alimentare cu apă şi
                                                                     canalizare
3   Urziceni     POS Mediu, Axa 1,  Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare din 82,665.20   2008 - 2013  În implementare, conform graficului
            DMI 1.1       judeţul Călăraşi şi din municipiul Urziceni, judeţul
                       Ialomiţa*
4   Amara       POR, Axa 2, DMI 2.1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de        18,301.58   2008 - 2012  Au fost recepţionate lucrările. Grad de
                       drumuri din staţiunea balneară Amara                            implementare 98 %.

            POR, Axa 5, DMI 5.2. Reabilitarea parcului balnear din staţiunea Amara        17,548.82   2009 - 2013  Au fost recepţionate lucrările. Grad de
                                                                     implementare 90%.
            POR, Axa 5, DMI 5.3. Amara – izvor de sănătate, tărâm de recreere          838.22    2011 - 2013  Grad de implementare 25%.

5   Căzăneşti
6   Fierbinţi-Tîrg
7   Ţăndărei
8   Adîncata
9  Albeşti
10  Alexeni
11  Andrăşeşti
12  Armăşeşti
13  Axintele
14  Balaciu
15  Bărbuleşti
16  Bărcăneşti
17  Borăneşti
18  Borduşani
19  Brazii
20  Bucu
21  Bueşti
22  Ciochina
23  Ciocîrlia
24  Ciulniţa
25  Cocora
26  Colelia
27  Coşereni
28  Cosîmbeşti
29  Drăgoeşti
30  Dridu
31  Făcăeni     PNDR, Măsura 322  Proiect integrat: "Înfiinţare canalizare cu staţie de epurare, 10,748.45  2009 - 2012  Execuţie lucrări 60%
                     modernizare drum de interes local, renovare cămin cultural
                     sat Progresu, înfiinţare centru de asistenţă socială"


32  Gheorghe Doja
33  Gheorghe Lazăr

34  Giurgeni
35  Gîrbovi
36  Grindu
37  Griviţa
38  Gura Ialomiţei
39  Ion Roată
40  Jilavele
41  Maia
42  Manasia
43  Mărculeşti
44  Mihail      PNDR, Măsura 322  Proiect integrat: ”Înfiinţare sistem de canalizare în   25,776.60   2009 - 2012  În întârziere
   Kogălniceanu            comunele Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiţei şi Giurgeni,
                     extindere reţea de alimentare cu apă potabilă în comuna
                     Gura Ialomiţei, modernizare drumuri comunale în
                     comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomiţei şi Giurgeni,
                     dotarea căminelor culturale în comunele Mihail
                     Kogălniceanu şi Gura Ialomiţei şi reabilitare şi dotare
                     cămin cultural în comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa”

45  Miloşeşti
46  Moldoveni
47  Movila
48  Moviliţa
49  Munteni Buzău
50  Ograda
51  Platoneşti
52  Perieţi
53  Reviga      PNDR, Măsura 322  Proiect integrat: "Infiintare retea publica de apa      9,250.67  2009 - 2012  Execuţie lucrări 64%
                     uzata,canalizare menajera in sistem unitar si statie de
                     epurare, reabilitarea retelei de alimentare cu apa, gradinita
                     de copii, modernizare retea stradala si dotare camin cultural
                     in comuna Reviga”
54  Roşiori
55  Sălcioara
56  Sărăţeni
57  Săveni
58  Scînteia
59  Sfîntu Gheorghe

60  Sineşti
61  Stelnica
62  Sudiţi
63  Traian
64  Valea Ciorii
65  Valea Măcrişului

66  Vlădeni                PREFECT

            PETRU MĂDĂLIN TECULESCU
            ROMÂNIA
    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
   INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL IALOMIŢA

            SITUAŢIA PROIECTELOR CU FINANŢARE EUROPEANĂ PROPUSE SPRE FINANŢARE DE AUTORITĂŢILE
                     PUBLICE DIN JUDEŢUL IALOMIŢA PENTRU ANUL 2012
                                                                              ANEXA 3
     Unitatea
Nr.  administrativ-   Programul/Măsura                Titlul proiectului               Valoarea       Stadiul   Obs.
     teritorială                                                  totală (mii lei)

            POR, Axa 1, DMI 1.1    Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului Slobozia     69,061.27     Precontractare
            POR, Axa 1, DMI 1.1    Utilitati Platforma IMM                        17,420.87     Precontractare
            POR, Axa 1, DMI 1.1    Reabilitare funcțională a Pieței Revoluției din municipiul Slobozia           Precontractare
                                                            51,640.39
            PNDR, Măsura 125     Modernizare drumuri agricole de acces şi de exploataţie, situate în           În evaluare
                         Fondul Funciar Agricol al localităţii Slobozia            4,978.31
            POR, Axa 5, DMI 5.3    Centrul National de Informare și Promovare Turistică         599.13       În evaluare
1   Slobozia     FRDS           Centru multifuncțional cartier Bora, Slobozia             694.73       În evaluare
            POR, Axa 3, DMI 3.2    Amenajare Centru de Zi pentru copii autiști              1,708.97      În evaluare
            POR, Axa 2, DMI 2.1    Modernizare străzi în municipiul Slobozia, județul Ialomița               Aprobat pentru
                                                            36,446.46     finanțare
            Programul Europa pentru Integrarea în societate a persoanelor defavorizate                     În evaluare
            Cetățeni, Măsura 1.2
                                                            47.09
            Programul Cultura 2007- Depășirea granițelor prin cultură și istorie                        În evaluare
            2013, Măsura 1.2.1                                       430.00
            POR, Axa 5, DMI 5.3   Crearea Centrului Naţional de Informare Turistică şi dotarea                Întocmită
                        acestuia                                385.81       documentaţia
2   Feteşti      PNDR, Măsura 125     Modernizarea infrastructurii agricole prin reabilitarea drumurilor            În evaluare
                         agricole de exploatație în municipiul Fetești, județul Ialomița
   Urziceni     POR, Axa 2, DMI 2.1  Infrastructura tehnico-edilitară şi de drumuri pentru dezvoltarea          În evaluare
3
                      zonelor industriale în municipiul Urziceni              16,954.05
           POS CCE, Axa 4, DMI  Realizare de noi capacități de producere a energiei electrice pentru        Aprobat pentru
           4.2.         consum propriu, prin valorificarea resurselor de energie       4,563.12    finanţare
           PNDR, Măsura 125   regenerabilă drumuri de exploatație agricolă de pe teritoriul
                      Modernizare                                     În evaluare
4  Amara
                      orașului Amara, jud. Ialomița                    2,647.50
           PNDI         Stație de epurare în orașul Amara, județul Ialomița                 Studiu de
                                                         6,633.24    fezabilitate
5  Căzăneşti
6  Fierbinţi-Tîrg
           PNDR, Măsura 125   Modernizarea și retehnologizarea sistemului de irigații pe suprafața        În evaluare
7  Ţăndărei                OUAI Aliseo, județul Ialomița - Oraș Țăndărei, comuna Mihail
                      Kogalniceanu
8  Adîncata
9  Albeşti     PNDR, Măsura 125   Drumuri de exploatare în com. Albești, jud. Ialomița                În evaluare
                                                          1,325.83
   Alexeni     PNDI         Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în com. Alexeni          În evaluare
10
                                                          3,733.88
11  Andrăşeşti
12  Armăşeşti
13  Axintele
14  Balaciu
15  Bărbuleşti
16  Bărcăneşti
17  Borăneşti
18  Borduşani
19  Brazii
20  Bucu
21  Bueşti
22  Ciochina
   Ciocîrlia    PNDR, Măsura 322   Proiect integrat: "Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local,        Întocmită
                      reabilitare clădire primărie, înfiinţare centru de informare şi           documentaţia
23
                      consiliere persoane cu nevoi speciale şi dotare cămin cultural
                                                          10,636.26
   Ciulniţa     PNDR, Măsura 125   Amenajare drumuri de exploatare și variantă ocolitoare în com.           În evaluare
24
                      Ciulnița                                5,438.68
25  Cocora
26  Colelia
27  Coşereni
28  Cosîmbeşti
29  Drăgoeşti
30  Dridu
   Făcăeni     PNDR, Măsura 125     Modernizare drumuri de acces şi exploatare agricolă                S-a efectuat
31
                                                            4,928.28  vizita în teren
   Gheorghe Doja  PNDR, Măsura 322     Reabilitare cămin cultural, canalizare și stație de epurare, stație        Studiu de
32
                        tratare apă                                    fezabilitate
   Gheorghe Lazăr PNDR, Măsura 125      Amenajare drumuri de exploatare şi rută alternativă                Studiu de
33
                                                            4,300.00  fezabilitate
   Giurgeni     PNDR, Măsura 125     Modernizare drumuri de acces și de exploatare agricolă, comuna          În evaluare
34
                        Giurgeni, județul Ialomița
35  Gîrbovi     PNDR, Măsura 125     Modernizare drum exploatare DE 152                   5,129.20  Proiect depus
36  Grindu
37  Griviţa
   Gura Ialomiţei  PNDR, Măsura 125     Modernizarea și retehnologizarea sistemului de irigații pe suprafața       În evaluare
38
                        OUAI Gura Ialomiței, județul Ialomița
39  Ion Roată
   Jilavele     PNDR, Măsura 322     Alimentare cu apă potabilă în com. Jilavele                    Întocmită
40
                                                            2,946.93  documentaţia
           PNDR, Măsura 322     Canalizare și stație de epurare                          Întocmită
                                                            7,407.60  documentaţia
           PNDR, Măsura 322     Renovare și modernizare așezământ cultural                    Întocmită
                                                            1,710.11  documentaţia
           PNDR, Măsura 322     Centru de informare și consiliere pentru persoane cu nevoi speciale        Întocmită
                                                            780.66   documentaţia
           PNDR, Măsura 322     Asfaltare străzi în com. Jjilavele                        Studiu de
                                                            7,052.30  fezabilitate
           PNDR, Măsura 322     Grădiniță cu program prelungit                     1,200.00  În intenție
41  Maia
42  Manasia
           PNDR Măsura 125      Modernizare drumuri de exploataţie agricolă în comuna Mărculeşti         În evaluare
                                                            4,086.11
43  Mărculeşti
           Programul Cultura 2007- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului cultural din com.          În evaluare
           2013          Mărculeşti                                2,000.00
   Mihail
44
   Kogălniceanu
45  Miloşeşti
           PNDR Măsura 125   Modernizare drumuri de exploataţie agricolă în comuna Moldoveni          Studiu de
                                                         5,610.00  fezabilitate
46  Moldoveni
           PNDR/PNDI      Asfaltare străzi rurale în comuna Moldoveni                    Studiu de
                                                         6,680.00  fezabilitate
           PNDR, Masura 125 a  Modernizare și retehnologizare a sistemului de irigații pe suprafața       În evaluare
47  Movila
                     OUAI Movila, județul Ialomița
           PNDR, Masura 125 a  Modernizare drumuri agricole de exploatare în comuna Movilița,          În evaluare
48  Moviliţa
                     județul Ialomița
           PNDR, Masura 125 a  Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă în comuna Munteni         În evaluare
49  Munteni Buzău
                     Buzău, județul Ialomița
50  Ograda
   Platoneşti   PNDR, Masura 125 a  Modernizare drumuri de acces și de exploatare agricolă, comuna          În evaluare
51
                     Platonești, județul Ialomița
   Perieţi     PNDR, Masura 125 a  Îmbunătățirea rețelei de drumuri de exploatare agricolă în comuna         În evaluare
52
                     Perieți, județul Ialomița
   Reviga     PNDR, Măsura 125 a  Modernizare drumuri de acces și exploatare agricolă, com. Reviga         În evaluare
53                    satele Reviga, Rovine, Mircea cel Bătrân, Crunți, județul Ialomița   4,929.07
   Roşiori     PNDR         Prima înfiinţare a reţelei de apă în comuna Roşiori                Studiu de
54
                                                         5,670.12  fezabilitate
   Sălcioara    PNDR, Masura 125 a  Modernizare drumuri de expoatație agricolă în comuna Sălcioara,
55
                     județul Ialomița
   Sărăţeni    PNDR         Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna             Studiu de
56
                     Sărăţeni                               4,879.00   fezabilitate
           PNDR/PNDI      Modernizarea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în       Precontractare
                     com. Sărăţeni - Asfaltare 10,63 km                  11,070.00
           PNDR/PNDI      Construirea unei creşe/grădiniţe cu două grupe în com. Sărăţeni          Precontractare
                                                        9,300.00
           PNDR/PNDI      Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea        Studiu de
                     energiei verzi                            1,500.00   fezabilitate
           PNDR/PNDI      Modernizare infrastructură rutieră locală acces în DN 2A       600.00    Proiect tehnic
   Săveni                Modernizare si retehnologizare a sistemului de irigatii pe suprafata       În evaluare
57
                     OUAI Saveni, judetul Ialomita
   Scînteia    PNDR Măsura 322   Înființare sistem de canalizare și stație de epurare, modernizare         Întocmită
58
                     drumuri comunale, centru de îngrijire bătrâni, modernizare și dotare 10,750.00  documentaţia
            PNDR, Masura 125 a  Modernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii pe suprafata        În evaluare
                       OUAI Scanteia
   Sfîntu Gheorghe PNDR/PNDI        Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în com. Sf.            Întocmită
59
                       Gheorghe                               6,407.49   documentaţia
            PNDR/PNDI      Stație de epurare în comuna Sfîntu Gheorghe                    Întocmită
                                                         3,726.48   documentaţia
            PNDR/PNDI      Extindere front captare și rețele de apă în comuna Sfîntu             Întocmită
                       Gheorghe3.408.81                           3.408.81   documentaţia
   Sineşti      PNDR Măsura 322   Modernizare reţele de drumuri locale în com. Sineşti, Cătruneşti şi        Studiu de
60
                       Lilieci                               10,655.59   fezabilitate
            PNDR Măsura 322   Constructie baza sportiva in satul Lilieci, com. Sinesti              Studiu de
                                                         696.72    fezabilitate
            PNDR Măsura 322   Înfiinţare centru de asistență de tip after school în satul Sinești        Studiu de
                                                         533.96    fezabilitate
            PNDR Măsura 322   Centru de cultură și tradiție populară în satul Sinești              Studiu de
                                                         363.57    fezabilitate
   Stelnica      PNDR Măsura 322   Reabilitare drumuri                                Studiu de
                                                         11,278.39   fezabilitate
            PNDR Măsura 322   Înfiinţare centru after scool                           Studiu de
61
                                                         1,359.25   fezabilitate
            PNDR Măsura 322   Dotare cămin cultural                               Studiu de
                                                         126.14    fezabilitate
62  Sudiţi
63  Traian
   Valea Ciorii    PNDR, Masura 125 a  Modernizarea drumurilor de acces si drumurilor agricole de             În evaluare
64
                       exploatatie in comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita
   Valea Măcrişului
65
   Vlădeni      PNDR Măsura 322   Extinderea și redimensionarea sistemului integrat de alimentare cu         Studiu de
                       apă, canalizare și statie de epurare în com. Vlădeni, jud. Ialomița        fezabilitate
66                                                          5,321.46
            PNDR Măsura 322   Îmbunătățirea rețelei de interes local în com. Vlădeni, jud. Ialomița       Studiu de
                                                           6,227.60  fezabilitate                                PREFECT

                            PETRU MĂDĂLIN TECULESCU

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:126
posted:9/25/2012
language:Unknown
pages:12