EK 6 İŞYERİ BİLDİRGESİ 4-A İÇİN by musoz

VIEWS: 12,867 PAGES: 2

									T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞYERİ BİLDİRGESİ (4/1-a kapsamındaki sigortalılar için)
A- İŞYERİ BİLDİRGESİNİN VERİLME ŞEKLİ 1- Bildirge 2- Devir 7- Katılım 1- İŞVEREN B- İŞYERİ DOSYASININ TESCİL NEDENİ 3- İntikal 5- Nevi Değiştirme 4- Nakil 8- Adi Şirketlerde Yeni Ortak Alınması C- İŞYERİNİN NİTELİĞİ / FAALİYETİN MAHİYETİ 1- Devamlı 2- Geçici 90. Maddeye İstinaden İhale D- İŞVEREN / İŞYERİ BİLGİLERİ 1- İŞVEREN NUMARASI
Gerçek Kişi (T.C. Kimlik No) Tüzel Kişi (Vergi Kimlik No)

EK:6

2- RE'SEN 6- Birleşme

Özel Bina

2- İŞYERİ SİCİL NUMARASI
Apartman Yöneticiliği M İşkolu Kodu Ünite Kodu Yeni Eski İşyeri Sıra Numarası İl Kodu İlçe Kodu Kont. No Alt İşveren

Adi Ort./İş Ortaklığı

3- İşverenin Adı-Soyadı, Ünvanı: 4- İşyerinin Adresi

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Mahalle : ………. İlçe : …………
Dış Kapı No: İç Kapı No:

İl : …………… Ada/Parsel :…….. Faks Numarası

Posta Kodu:

5- Telefon / Faks / e-posta

İşyeri Telefon Numarası 1

Cep Telefonu

E-posta Adresi

6- Sigortalı Çalıştırılmaya Başlanılacağı / Devir / İntikal ……/……/………. / Nakil/Nevi Değiştirme / Birleşme / Katılım / Adi Şirketlerde Yeni Ortak Alınması Tarihi : Kamu Hukuk Tüzel Kişiliği 8- Faaliyette Bulunulan Sektör:
Genel Bütçe Özel Kapsamındaki Bütçeli Kamu İdareler

7- Çalıştırılacak Sigortalı Sayısı : Özel Hukuk Tüzel Kişiliği
Şirket Türü Dernek Vakıf Sendika Ap. Yön. Siyasi Parti

Düzenleyici ve Sosyal Özel Denetleyici Güvenlik İdareler Belediye KİT Diğer Kurumlar Kurumları

Spor Klupleri

Basın

Diğer

9- Yapılan İşin Niteliği: 10- Tüzel Kişiliğin Ortak Sayısı: 11- Adi Ortaklık/İş Ortaklığı/Kat Malikleri İşveren Sayısı 12- Tutmak Zorunda Olduğu Defter Türü: Kamu İdaresi Bilanço Diğer Defter Deftere Tabi Değil

E- İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİ Doldurulucak Bilgiler 1 T.C. Kimlik Numarası : 2 Adı Soyadı: 3 Tüzel Kişi ise Ünvanı: 4 Baba Adı: 5 Anne Adı: 6 Doğum Yeri / Doğum Tarihi : 7 Cinsiyeti : Uyruğu : 8 (Yabancı ise ülke adı) 9 Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : 10 Cilt No/Aile Sıra No/Sıra No/Sayfa No: 11 Vergi Kimlik No / Kurumlar Vergisi No : 12 Vergi Dairesi Adı:
13 Ticaret Sicili Gaz. Tarihi/No/Sayfa No/İşveren Vekili için vekaletname veya Atama Tarihi ve Sayısı : 14 Meslek Teşekkülünün Adı: 15 Ticaret/Esnaf Sicili/Vakıf/Oda/Birlik/Dernek No : 16 Yerleşim Yeri Adresi Adınıza Kayıtlı Olan / Alt İşvereni / Üst Düzey Yöneticisi 17 / Ortağı Olduğunuz / İşveren Vekili Olarak Bulunduğunuz Diğer İşyeri Sicil Numaralarını Yazınız: 18 Tatbik İmza :

İşveren

İşveren Vekili

Erkek T.C.

…../…../……. Kadın Ülke Adı :

Erkek T.C.

…../…../……. Kadın Ülke Adı :

İl:…………………. İlçe:……………….. …….../…….../…….../……………

İl:…………………. İlçe:……………….. ………/………/………/…………

…../…../…….

…../…../…….

Bulvar: …..………………………. Cadde:………………… Sokak:…………………………….. Dış Kapı No:.. İç Kapı No:... Mahalle / Köy: ……………………………………………………… Posta Kodu:…………………… İlçe:………………………………. İl:……………………………………

Bulvar:……………………….. Cadde:…………………….. Sokak:………………………… Dış Kapı No:.. İç Kapı No:… Mahalle / Köy:………………………………………………………………….. Posta Kodu:…………………… İlçe:………………………………. İl:………………………………

Ünvanı :

F- 90. MADDEYE İSTİNADEN İHALE KONUSU İŞLERDE İHALEYİ YAPAN MAKAM Adresi :

G- ORTAK BİLGİLERİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Doldurulucak Bilgiler T.C. Kimlik Numarası : Adı: Soyadı: Baba Adı: Anne Adı: Cinsiyeti : Uyruğu : (Yabancı ise ülke adı) Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :
Bulvar: …..………………………. Cadde:………………… Sokak:…………………………….. Dış Kapı No:.. İç Kapı No:... Mahalle / Köy: ……………………………………………………… Posta Kodu:…………………… İlçe:………………………………. İl:……………………………………

1. Ortak

EK-6 DEVAM 2. Ortak

Erkek T.C.

Kadın Ülke Adı : …../…../…….

Erkek T.C.

Kadın Ülke Adı : …../…../…….

10 Yerleşim Yeri Adresi 11 Şirketteki Ünvanı 12 Ortağın Vergi Dairesi / Vergisi Kimlik Numarası : 13 Ortaklığa : 14 Hisse Oranı : Yöneticileri Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Tarih / No / 15 Sayfa 16 Telefon / Fax : Adınıza Kayıtlı Olan / Alt İşvereni / Üst Düzey Yöneticisi 17 / Ortağı Olduğunuz / İşveren Vekili Olarak Bulunduğunuz Diğer İşyeri Sicil Numaralarını Yazınız:

Bulvar:……………………….. Cadde:…………………….. Sokak:………………………… Dış Kapı No:.. İç Kapı No:… Mahalle / Köy:………………………………………………………………….. Posta Kodu:…………………… İlçe:………………………………. İl:………………………………

Başlama Tarihi …../…../…….

…./…./……

Bitiş Tarihi

…./…./……

Başlama Tarihi

…./…./……

Bitiş Tarihi

…./…./……

NO : …..

Sayfa : ….

…../…../…….

NO : …..

Sayfa : ….

İş:

Ev:

Fax :

İş:

Ev:

Fax :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

T.C. Kimlik Numarası : Adı: Soyadı: Baba Adı: Anne Adı: Cinsiyeti : Uyruğu : (Yabancı ise ülke adı) Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :

H- YÖNETİCİ BİLGİLERİ - ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BİLGİLERİ / KAMU İDARELERİNİN TAHAKKUK VE TEDİYE İLE GÖREVLİ KAMU GÖREVLİLERİ Doldurulucak Bilgiler 1. Yönetici 2. Yönetici

Erkek T.C.

Kadın Ülke Adı : …../…../…….

Erkek T.C.

Kadın Ülke Adı : …../…../…….

10 Yerleşim Yeri Adresi 11 Ünvanı / Görevi : 12 Göreve : 13 Hisse Oranı : Yöneticileri Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Tarih / No / 14 Sayfa Resmi Gazete/Atama Belgesi Tarih/Sayısı: 15 Telefon / Fax : Adınıza Kayıtlı Olan / Alt İşvereni / Üst Düzey Yöneticisi 16 / Ortağı Olduğunuz / İşveren Vekili Olarak Bulunduğunuz Diğer İşyeri Sicil Numaralarını Yazınız:

Bulvar: …..………………………. Cadde:………………… Sokak:…………………………….. Dış Kapı No:.. İç Kapı No:... Mahalle / Köy: ……………………………………………………… Posta Kodu:…………………… İlçe:………………………………. İl:……………………………………

Bulvar:……………………….. Cadde:…………………….. Sokak:………………………… Dış Kapı No:.. İç Kapı No:… Mahalle / Köy:………………………………………………………………….. Posta Kodu:…………………… İlçe:………………………………. İl:………………………………

Başlama …../…../……. …../…../…….

…./…./…… NO : …..

Bitiş

…./…./…… Sayfa : ….

Başlama

…./…./……

Bitiş

…./…./…… Sayfa : ….

…../…../……. …../…../…….

NO : …..

İş :

Ev :

Fax :

İş :

Ev :

Fax :

I- MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR / MUHASEBE YETKİLİSİ
1 2 3 4 5 6 7 8 T.C. Kimlik Numarası : Adı: Soyadı: Baba Adı: Anne Adı: Cinsiyeti : Uyruğu : (Yabancı ise ülke adı) Doğum Yeri / Doğum Tarihi :

Erkek T.C.

Kadın Ülke Adı : …../…../…….

Erkek T.C.

Kadın Ülke Adı : …../…../…….

9

Yerleşim Yeri Adresi

Bulvar: …..………………………. Cadde:………………… Sokak:…………………………….. Dış Kapı No:.. İç Kapı No:... Mahalle / Köy: ……………………………………………………… Posta Kodu:…………………… İlçe:………………………………. İl:……………………………………

Bulvar:……………………….. Cadde:…………………….. Sokak:………………………… Dış Kapı No:.. İç Kapı No:… Mahalle / Köy:………………………………………………………………….. Posta Kodu:…………………… İlçe:………………………………. İl:………………………………

10 11 12 13 14

Şirketteki / Kurumdaki Ünvanı : Vergi Dairesi Adı / Vergi Kimlik Numarası : Göreve : Oda Kayıt Numarası : Telefon / Fax : Başlama Tarihi …./…./…… Bitiş Tarihi …./…./…… Başlama Tarihi …./…./…… Bitiş Tarihi …./…./……

İş : İşveren Vekili

Ev :

Fax :

İş :

Ev : Kurum Ünitesi

Fax :

İ- İMZALAR VE ONAYLAR
İşveren Ünitece Tasdik Edilen Belgeyi Alan
alındığını gösterir belgeyi Bu İşyeri Bildirgesinde yazılı bilgilerin gerçeğe uygun İşyeri Bildirgesinin olduğunu beyan ederim. ………/……/……. …./……/……. İşverenin veya Vekilinin Adı-Soyadı ve İmzası, Mühür veya Kaşesi aldım. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesi gereğince, işveren ……………………………. Tarafından düzenlenip …/…../…… Ünitenin kaşesi ve ilgili memurun parafı

Belgeyi Alanın Adı-Soyadı ve İmzası


								
To top