Safety-Personel E_itim Konular_ by hcj

VIEWS: 7 PAGES: 30

									KAZILAR VE KORUNMA
   SİSTEMLERİ
 Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
     KAZI TEHLIKELERI

Toprak kayması en büyük risktir.

Diğer tehlikeler :
 Oksijensizlikten boğulma
 Zehirli gaz ve tozları soluma
 Yangın
 Çukur kenarında makinelerin hareket
  etmesi sonucu göçükler
 Kazara yer altı boru ve kablolarını
  kesme


      Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
   YARALANMA VE OLUM
 Kazı yapma inşaat
 faaliyetlerinin en tehlikeli
 işlerinden biridir.
 En çok kazalar 1.5 m. ile 4.5
 m. arasındaki derinliklerde
 oluyor.
 Toprak kayması öncesi
 genellikle hiç belirti olmaz      Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
BU EGITIMIN ODAK NOKTALARI
  Bir kazıdaki tehlikelerin gösterilmesi

  Çalışanların kazı çalışmalarındaki risklerden
  nasıl korunacağı

  Kazılardaki risk faktörlerini çalışanlara
  göstermek

  Bilirkişinin kazı işindeki rolü.
      Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
   personeli koruma
Personeller, uygun olarak dizayn
edilmiş kazı içi destek ekipmanları ile
korunmalı

Bu destek ekipmanları, maruz kalacağı
hesaplanan tüm yüklere karşı
dayanabilmelidir.


   Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
KORUNMA EKIPMANLARINDAN
   BEKLENTILER
 Konusunda uzman bir mühendis veya
 bilirkişi tarafından dizayn edilmeli
 Dizayn edildikten sonra test edilmeli
 Uygun materyal ve donanimdan
 yapılmalı
 Dogru kurulum ve söküm yapılmalı
    Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
Koruma sistemi

Toprak kaymalarından, kazı yüzeyinden çukur içine yuvarlanan
yada düşen materyalden veya bitişik yapıların yıkılmasından
personeli koruma metodudur. Koruma sistemleride dahil destek
sistemleri, eğim sistemi, 90 derecelik bank sistemi, iksa ve diğer
koruma sistemleri gerekli korumayı sağlamalıdır.
        Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
  KORUNMA EKIPMANLARININ
      DIZAYNI
  BILIRKISI tarafindan şunlar seçilecek :
    Eğimler, eğim biçimleri ve yanal destek sistemleri
    iksa ve diger koruma sistemleri
 Cukur Kalkanı – Bütün halinde ve taşınabilir korunma sistemi.
 Cukurların içine bütün halinde yerleştirilir ve kaldırılır.
 Boyutları çukurdan küçüktür.
 iksa –Metal hidrolik veya mekanik araçlarin yardımı ile yan
 duvarların desteklenmesi
 Eğim Sistemi- Toprağın genel durumuna göre belli bir eğim
 açısı vererek çukur açmak
 Bank sistemi; Doksan derecelik açılar vererek kazma         Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
Bank Sistemi :

  Cukur kenarlarını 90 derecelik açılarla kazmak.

İksa sistemi:

  Kazi kenarlarının eğim yapılmasına olanak olmayan
  yerlerde kullanılan koruma sistemleridir. Iki adet iksa destek
  sistemi vardir; kereste veya aluminyum hidrolik. Bu sistemin
  amacı kazının yanlardan yıkılmasını yani göçük olmasını
  önlemektir

Cukur Kalkani sistemi:

  yanal destek sistemlerinden farklıdır çünkü amacı toprak
  kaymasını önlemek degil, amacı toprak kayması olsa bile
  personelin korunmasını saglamaktır. Kalkan koruma
  sistemleri cukur boyutlarından küçük olarak imal edilir.
  Ayrica bu sistemler bank ve eğim sistemleri ile kombinasyon
  icinde kullanilabilir.
           Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
   Personel Potansiyel Toprak
  Kaymasindan Nasil korunur?
 Çukurun kenarlarına belli bir
 eğim açısı vererek veya bank
 sistemi ile doksan derecelik
 açılar vererek,
 Çukur iç kenarlarına yanal
 destek sistemleri kurarak,
 veya
 Cukurun kenarları ile çaliışma
 alanı arasına kalkan kurarak.

      Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
   Toprak Kayması Tehlikesi


                           Bu kazıdaki
                           koruma sistemi
                           standartlara uygun
                           değildir, ayrıca
                           içinde çalışmak,
                           girip çıkmak içinde
                           kullanışlı değildir.
Uygun olmayan bir korunma sistemi
       Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
  Koruyucu sistem dizaynı ile ilgili
   Göz önüne alinacak faktorler
 Zemin sınıflandırılmalı
 Kesim derinliği
 belirlenmeli
 Zemin içindeki su miktarı
 belirlenmeli
 Hava ve iklime göre
 degişiklikler yapılmalı
 Çevredeki diğer
 calışmalar dikkate
 alınmalı


      Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
      İksa Destek Sistemi
  Genel
    Kazı içinde çalismak için yanal destek sağlar
    kenar destek yapısı, dik ve çapraz destekler
    kullanılır.
    Kazı duvarlarını destekler
  Bunun kullanılması için en az şu bilgiler elde
  edilmelidir
    Toprak tipi ve yapısı
    Kazının derinlik ve yüksekliği


       Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
  Çukur Kalkanı
Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
Hidrolik Kazı Destek Sistemi
                   • Bir vinc operatoru kolaylikla
                    bir kazı destek sistemini kazı
                    alanına indiriyor.
                   • Kazı destek sistemi hidrolik
                    güç artırılarak kazı yan
                    duvarlarını tutuyor
                   • Hidrolik sorunlarına karşı
                    gerekli güvenlik önlemleri
                    mutlaka alınmalıdır   Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
      Malzeme ve Ekipman

 Korunma sistemlerinin yapımında
 kullanılacak malzeme ve donanımın,
 sistem fonksiyonlarını olumsuz
 etkileyebilecek eksiklikleri ve hasarları
 olmamalıdır.
 Eğer hasar varsa, bilirkişi tarafindan
 kontrol edilmeli ve kullanıma uygun olup
 olmadığı tespit edilmeli.
 Eğer uygun değilse, uzman mühendis
 tarafindan onay verilinceye kadar tamir
 için kaldırılmalıdır.
          Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
       Araçlardan Koruma
  Kazı etrafına barikat koyun.
  Bir işaretci görevlendirin veya baska
  yönlendirme işaretleri kullanın.
  DUR-YAVAŞ işaretleri kullanın
  Toprağı kazı alanından en az 1 m uzağa
  koyun
  Açık bırakılan çukurlar için, çukur
  cevresine korkuluk ve barikat yapın,
  barikatlara kolay görülmesi için ışıklı uyarı
  ve/veya reflektör emniyet şeridi cekin.
  Trafik olan bölgelerde kazı uzağına
  trafiğin hızın göre ilerde kazı alanı
  olduğunu gösteren uyarı levhaları ve ışıklı
  uyarılar koyun.
         Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
 Tehlikeli koşullar
                     Ağır ve titreşimli
                     bir iş makinesi bu
                     tehlikeyi
                     oluşturabilir.
                     Resimde
                     görüldüğü gibi
                     personel iş
                     makinesi altında
                     çalıştırılmamalıdır


Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
                Hafriyat
  Çıkan hafriyati, kazılan
  çukurun en az 1 m. uzağına
  koyun.

  Hafriyatın yağmur sularıyla
  tekrar kazı içine taşınmaması
  için hava şartları dikkate
  alınarak yeterli bir uzak
  mesafeye konulmalı ve varsa
  eğer başka önlemlerde
  alınmalıdır        Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
Diğer kazı tehlikeleri
  Su toplanması

  Oksijen yetersizliği

  Zehirli duman veya gazlar

  Giriş/Çıkış ve geçitler

  Düşmeler

  Hareketli ekipman ve araçlar

 Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
  Su Tehlikelidir

                      Islak toprak kayma
                      riskini artırır. Bu
                      nedenle kazı
                      zemininde ve ya
                      yüzeylerinde su
                      toplanmaları ve
                      sızmaları takip
                      edilmelidir


Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
  Su = Toprak kayma tehlikesi
Bu personellerin toprak kaymasına karşı önlem almaları gerekirdi.
Çukur dibindeki su, zemini yumşatacağı için, son derece tehlikeli
göçük riski olusturur.

         Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
Tehlikeli Atmosfer
                1.20 m.yi asan kazılarda bir
                personel girmeden once O’nu
                asağıdaki muhtemel tehlikeler
                bekleyebilir.
                  Oksijen azlığı
                  Yanıcıgaz
                  konsantrasyonları
                  Diğer yüksek dereceli
                  tehlikeli maddelerMustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
          Giriş-Çıkış vasıtaları
  1.20 m. ile 8 m. arasında
  derinlikteki cukurlarda calışacak                 Bu merdiven standartlara
  personel icin bir merdiven veya
  çıkışı sağlayacak rampa                         uygun degil
  bulundurulmasi zorunludur.
  Calışılacak cukurun derinliği 1.20
  m. yi ve genisliği 8 m. yi aşıyorsa
  her 8 m.lik mesafe icin bir
  merdiven bulundurulması
  zorunludur.

NOT: KAZILACAK CUKURUN EKSENINE 15
  M. MESAFE ICINDE MUTLAKA
  MERDIVEN BULUNDURUN.
  UNUTMAYIN!!! MERDIVEN CUKURA
  KONULDUGUNDA, CUKUR YUZEYINI 1
  M. ASMALIDIR.                        Merdiven, cukur üst zemininden 1 m.
                            dışarıda olmalıdır

            Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
    Giriş ve Çıkış
                        Birbirine bağlanmış
                        merdivenler
                        kullanılamaz
                        Standartlara uygun
                        bir merdiven
                        kullanılmalıdır ve
                        merdivenin üst
                        kısmi kazıdan 1 m
                        dışarı çıkmalıdır.

             Sol aşağıdaki örnek
             standartlara uygun doğru bir
             örnektir


Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
  Malzeme, Personel ve Ekipman
Dusmelerinden Korunmak icin Onlemler

   Kazı etrafında barikat oluşturun
   El ve mekanik uyarı sinyalleri kullanın
   Hafriyatı çukurdan en az 1 m uzakta istif edin
   Cukuru barikat ve çitle cevirin ve eğer gece çukur açık
   bırakılacaksa ışıklı uyarı sinyali bırakın ve gece için yeterli
   aydınlatma yapın.
   Eğer çukur eğim veya bank sistemi ile korunuyorsa üst üste iki
   yükseklik seviyesinde personel çalıştırılmamalı, çünkü bir üst
   seviyedeki personellerin neden olabileceği malzeme hafriyat
   düşmeleri yaşanabilir.
   Eğer isaretler, sinyaller ve barikatlar yeterli koruma
   sağlamıyorsa bir personel görevlendirin.        Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
     Kazı Esnasında Alınacak
         Önlemler
PERSONELLER;
 Calışan kazı aracının etrafinda yakın durmayın
 Kazı aracının operatörüyle göz göze bağlanti kurup anlaşmadan hareket
 etmeyin
 Eğer toprak örnekleri alınacaksa, operatöre dur talimatı verin ve durduğundan,
 operatörun anladığından emin olmadan kazı alanına girmeyin.
 Çukur dışında bile olsanız çelik burunlu iş ayakkabısı,reflektor giysi ve baret
 giyin.
 Gerekli durumlarda ilgili tüm korunma ekipmanlarını kullanın.

OPERATORLER;
 Kazı esnasında kazı alanında kimsenin olmadığından emin olun
 İşaret ve komutlara uyun
 Işık ve ses sinyallerinizin çalıştığından emin olun
 Aracınızın rutin kontrol ve bakımlarını kazı öncesi yaptırın, yapın.
 Kalabalık bir ortamda veya araç ve insan trafiğinin olduğu bir ortamda çalışma
 yapılacaksa kazıcı araç için bir güvenlik kuşağı oluşturun.         Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
        Kazı Denetimleri
Bilir kişi kazı çukuru içini ve güvenlik
ekipmanlarının son durumunu kontrol
etmeli: Peki ne zaman?
•  İş başlamadan önce ve
  gerektiğinde
•  Yağmur ve yüksek rüzgar veya
  fırtınadan sonra ve tehlikeyi
  artırabilecek başka oluşumlardan
  sonra.
•  Bir personelin tehlikeye maruz
  kalacağını sezdiğiniz zaman.        Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
           Kazı Denetimleri
   Eğer bilir kişi toprak kayması tehlikesi
  kanıtı bulursa, koruma sistemlerinin
  yıkılma-bozulma tehlikesini tespit etmesi
  durumunda, tehlikeli atmosfer ve başka
  tehlikeli şartların olması halinde:
   • Personel tehlikeli alandan derhal
    cikarılmalı
   • Gerekli önlemler alınıncaya kadar
    personelin o alana girmesi
    engellenmeli.
         Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com
     Saha Değerlendirme Planı
Kazıya başlamadan önce:

  Zemin sartlarını değerlendirin
  Koruma sistemlerini kurun
  Düşük oksijen, zehirli gaz ve
  materyaller için test yapın.
  Kazıya güvenli giriş ve çıkış
  sağlayın.
  Gömülmüş boru ve elektrik
  kabloları için kontrol yapın.                        Göçük
  İhtiyaç duyulan iş güvenliği
  ekipmanlarını belirleyin


         Mustafa KILIÇ tarafından hazırlandı  - www.dunyakariyer.com

								
To top