Docstoc

Nieuwsbrief 2009-03 : Schonere energie

Document Sample
Nieuwsbrief 2009-03 : Schonere energie Powered By Docstoc
					                                                         Bisschopsweg	
  132	
  
                                                         3817	
  BX	
  	
  Amersfoort	
  
                                                         06	
  -­‐	
  46	
  28	
  55	
  69	
  
                                                         	
  
                                                         info@id-­‐binnenhuisarchitectuur.nl	
  
                                                         www.id-­‐binnenhuisarchitectuur.nl	
  	
  
                             Nieuwsbrief	
  
                            	
  Schonere	
  energie	
  
                                        	
  
Beste	
  lezer,	
  
	
  
Ons	
  energieverbruik	
  is	
  niet	
  duurzaam.	
  De	
  uitstoot	
  van	
  stoffen	
  door	
  
het	
  gebruik	
  van	
  fossiele	
  brandstoffen	
  draagt	
  bij	
  aan	
  
klimaatverandering	
  en	
  andere	
  milieu-­‐	
  en	
  gezondheidsproblemen.	
  
Bovendien	
  is	
  Nederland	
  afhankelijk	
  van	
  een	
  klein	
  aantal	
  landen	
  
voor	
  haar	
  olie	
  en	
  gas	
  –	
  die	
  afhankelijkheid	
  maakt	
  ons	
  kwetsbaar.	
  	
  
Wat	
  kunt	
  u	
  zelf	
  doen	
  	
  om	
  uw	
  steentje	
  bij	
  te	
  dragen	
  aan	
  een	
  beter	
  
milieu	
  en	
  alle	
  besparingen	
  die	
  u	
  zelf	
  kunt	
  bewerkstelligen.	
  
	
  
	
  
Schonere	
  energie	
  ID	
  
    •   Energielabel	
  	
  
    •   Zonnepanelen	
  
    •   Warmwater	
  bron	
  
	
  
	
  
Energielabel	
  
Uw	
  woonlasten	
  bestaan	
  voor	
  een	
  belangrijk	
  deel	
  uit	
  energiekosten.	
  Bij	
  het	
  kopen	
  of	
  huren	
  van	
  
een	
  nieuwe	
  woning	
  is	
  het	
  daarom	
  van	
  belang	
  betrouwbare	
  informatie	
  te	
  hebben	
  over	
  de	
  
                                               energiekwaliteit	
  van	
  een	
  woning.	
  	
  Door	
  
                                               het	
  energielabel	
  ziet	
  u	
  in	
  een	
  oogopslag	
  
                                               of	
  een	
  woning	
  zuinig	
  of	
  onzuinig	
  is	
  ten	
  
                                               opzichte	
  van	
  andere	
  woningen	
  van	
  
                                               hetzelfde	
  type.	
  De	
  verwachting	
  is	
  dat	
  
                                               zuinige	
  woningen	
  makkelijker	
  verkocht	
  
of	
  verhuurd	
  worden,	
  en	
  dat	
  de	
  waarde	
  ervan	
  stijgt.	
  Dat	
  is	
  een	
  extra	
  reden	
  om	
  te	
  investeren	
  in	
  
energiebesparing.	
  En	
  energiebesparing	
  is	
  nodig	
  om	
  klimaatverandering	
  tegen	
  te	
  gaan.	
  Maar	
  is	
  
het	
  niet	
  interessant	
  te	
  weten	
  welk	
  energielabel	
  uw	
  woning	
  heeft?	
  
	
  
Wat	
  is	
  het	
  energielabel	
  voor	
  woningen?	
  
Het	
  energielabel	
  woningen	
  lijkt	
  op	
  het	
  energielabel	
  voor	
  koelkasten	
  en	
  andere	
  apparaten.	
  Het	
  
geeft	
  met	
  klassen	
  (A	
  tot	
  en	
  met	
  G)	
  en	
  kleuren	
  (groen	
  tot	
  en	
  met	
  rood)	
  aan	
  hoe	
  energiezuinig	
  een	
  
huis	
  is	
  ten	
  opzichte	
  van	
  andere	
  soortgelijke	
  woningen.	
  Energielabel	
  A	
  (donkergroen)	
  is	
  zuinig,	
  
energielabel	
  G	
  (rood)	
  is	
  onzuinig.	
  Op	
  de	
  achterkant	
  van	
  het	
  energielabel	
  voor	
  woningen	
  staan	
  
suggesties	
  om	
  uw	
  huis	
  energiezuiniger	
  te	
  maken,	
  zoals	
  isolatie	
  en	
  een	
  zuinige	
  cv-­‐ketel.	
  	
  
	
  
Is	
  het	
  energielabel	
  verplicht?	
  
Vanaf	
  1	
  januari	
  2008	
  heeft	
  u	
  een	
  energielabel	
  nodig	
  als	
  u	
  uw	
  woning	
  verkoopt	
  of	
  verhuurt.	
  Op	
  het	
  
moment	
  dat	
  woningen	
  van	
  bewoner	
  wisselen,	
  dient	
  de	
  verkoper	
  of	
  verhuurder	
  het	
  energielabel	
  
te	
  overhandigen	
  aan	
  de	
  nieuwe	
  eigenaar	
  of	
  nieuwe	
  huurder.	
  	
  Er	
  zijn	
  een	
  aantal	
  uitzonderingen.	
  
Bijvoorbeeld	
  woningen	
  die	
  jonger	
  zijn	
  dan	
  10	
  jaar.	
  Deze	
  woningen	
  zijn	
  namelijk	
  energiezuinig	
  
gebouwd.	
  Op	
  verschillende	
  sites	
  kunt	
  u	
  uw	
  energielabel	
  laten	
  bepalen.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Zonnepanelen	
  
	
  
	
  
Kan	
  ik	
  subsidie	
  voor	
  zonneboilers	
  en	
  zonnepanelen	
  krijgen?	
  
Tot	
  2011	
  kunt	
  u	
  subsidie	
  krijgen	
  voor	
  de	
  aanschaf	
  van	
  
zonneboilers	
  en	
  warmtepompen	
  (verwarmen	
  tapwater).	
  
Voor	
  de	
  aanschaf	
  van	
  zonnepanelen	
  (opwekking	
  
elektriciteit)	
  opent	
  het	
  ministerie	
  van	
  Economische	
  
Zaken	
  (EZ)	
  van	
  1	
  april	
  2009	
  tot	
  en	
  met	
  30	
  oktober	
  2009	
  
een	
  nieuwe	
  subsidieronde.	
  De	
  subsidie	
  voor	
  zonnepanelen	
  
maakt	
  onderdeel	
  uit	
  van	
  de	
  Stimuleringsregeling	
  Duurzame	
  
Energieproductie	
  (SDE).	
  De	
  SDE	
  maakt	
  subsidie	
  mogelijk	
  voor	
  de	
  productiecategorieën	
  wind	
  op	
  
land,	
  biomassa,	
  fotovoltaïsche	
  zonnepanelen	
  en	
  waterkracht.	
  SenterNovem	
  voert	
  de	
  regeling	
  uit.	
  
	
  
	
  
Meer	
  informatie	
  
Om	
  zonnepanelen	
  te	
  installeren	
  	
  heeft	
  u	
  geen	
  vergunning	
  nodig.	
  Tenzij	
  uw	
  woning	
  als	
  monument	
  
is	
  aangemerkt	
  of	
  deel	
  uitmaakt	
  van	
  een	
  beschermd	
  stads-­‐,	
  of	
  dorpsgezicht.	
  Meer	
  informatie	
  over	
  
vergunningen	
  vindt	
  u	
  op	
  www.vrom.nl.	
  
	
  
Voor	
  informatie	
  over	
  de	
  subsidieregeling	
  Duurzame	
  warmte	
  kunt	
  u	
  terecht	
  bij	
  SenterNovem.	
  
Meer	
  informatie	
  over	
  de	
  regeling	
  SDE	
  vindt	
  u	
  op	
  de	
  website	
  van	
  SenterNovem	
  en	
  van	
  het	
  
ministerie	
  van	
  EZ	
  in	
  het	
  dossier	
  SDE.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Handige	
  sites:	
  
    •  http://www.energielabel.nl	
  	
  
    •  http://www.nuon.nl/producten-­‐en-­‐diensten/bespaarproducten/advies-­‐
      bij-­‐besparen/energielabel/tarieven.jsp	
  	
  
    •  http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/consumentenzaken/energie
      -­‐en-­‐waterleiding/energiebesparing	
  	
  
    •  http://www.ez.nl/Onderwerpen/Voldoende_energie/Duurzame_energie	
  	
  
    •  http://www.senternovem.nl/kompas/	
  	
  
	
  
	
  
Makkelijk	
  zelf	
  te	
  doen:	
  
   • Dubbel	
  glas	
  
   • Isolatie	
  voor	
  radiator	
  en	
  warmwaterbuizen	
  	
  
   • Kachel	
  laag	
  als	
  u	
  niet	
  thuis	
  bent	
  
   • Voorkom	
  tocht	
  
   • Zuinig	
  douchen	
  met	
  een	
  waterbesparende	
  douchekop	
  
   • Dak-­‐	
  en	
  vloerisolatie	
  
	
  
	
  

				
DOCUMENT INFO
Description: Ons energieverbruik is niet duurzaam. De uitstoot van stoffen door het gebruik van fossiele brandstoffen draagt bij aan klimaatverandering en andere milieu- en gezondheidsproblemen. Bovendien is Nederland afhankelijk van een klein aantal landen voor haar olie en gas – die afhankelijkheid maakt ons kwetsbaar. Wat kunt u zelf doen om uw steentje bij te dragen aan een beter milieu en alle besparingen die u zelf kunt bewerkstelligen. I.D. Binnenhuisarchitectuur | Bisschopsweg 132 | 3817 BX Amersfoort | 06-46285569